Карточка документа

Документы и файлы

Текст документа, 918 кб открыто сейчас d389923.htm / Текст для печати
Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п
Редакции документа (13 редакций)
Перелік територіальних зон (груп об'єктів Державного земельного кадастру)
Перечень
Категорії земель
Приложение
Перелік угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь (КВЗУ)
Перечень
Перелік агровиробничих груп ґрунтів
Перечень
Перелік обмежень щодо використання земельних ділянок
Перечень
Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
Форма типового документа
Сигнальный документ (ВИКОПІЮВАННЯ) — f389923n874.doc / Предварительный просмотр файла
Поземельна книга
Форма типового документа
Повідомлення про скасування / поновлення запису в Державному земельному кадастрі
Сообщение, Форма типового документа
Кадастровий план земельної ділянки
План, Форма типового документа
Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Заявление, Форма типового документа
Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Сообщение, Форма типового документа
Рішення № ___ про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Решение, Форма типового документа
Сигнальный документ (РІШЕННЯ № ___) — f389923n877.doc / Предварительный просмотр файла
Протокол № ________ проведення перевірки електронного документа
Протокол, Форма типового документа
Сигнальный документ (ПРОТОКОЛ № ________) — f389923n875.doc / Предварительный просмотр файла
Заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Заявление, Форма типового документа
Рішення № ______ про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням
Решение, Форма типового документа
Рішення № ____ про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Решение, Форма типового документа
Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель
Заявление, Форма типового документа
Заява про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
Заявление, Форма типового документа
Заява про державну реєстрацію земельної ділянки
Заявление, Форма типового документа
Повідомлення про скасування державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі
Сообщение, Форма типового документа
Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту
Заявление, Форма типового документа
Повідомлення про виключення з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту
Сообщение, Форма типового документа
Повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою
Сообщение, Форма типового документа
Протокол № ___ виправлення помилки
Протокол, Форма типового документа
Повідомлення заінтересованих осіб про виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру
Сообщение, Форма типового документа
Відмова у виправленні помилок
Форма типового документа
Повідомлення про необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку
Сообщение, Форма типового документа
Заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру
Заявление, Форма типового документа
Повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення
Сообщение, Форма типового документа
Заява про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру
Заявление, Форма типового документа
Повідомлення про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, у документації із землеустрою / оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях
Сообщение, Форма типового документа
Повідомлення про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії
Сообщение, Форма типового документа
Повідомлення про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки, допущеної у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії
Сообщение, Форма типового документа
Довідка, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
Форма типового документа, Справка
Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру
Заявление, Форма типового документа
Сигнальный документ (ЗАЯВА) — f389923n837.doc / Предварительный просмотр файла
Повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру
Сообщение, Форма типового документа
Сигнальный документ (ПОВІДОМЛЕННЯ) — f389923n876.doc / Предварительный просмотр файла
Витяг з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України
Выдержка, Форма типового документа
Витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
Выдержка, Форма типового документа
Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
Выдержка, Форма типового документа
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Выдержка, Форма типового документа
Витяг з документа Державного земельного кадастру
Выдержка, Форма типового документа
Копія документа Державного земельного кадастру
Форма типового документа
Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)
Форма типового документа, Справка
Довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
Форма типового документа, Справка
Витяг з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки
Выдержка, Форма типового документа
Довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі
Справка
Сигнальный документ (ДОВІДКА) — f389923n822.doc / Предварительный просмотр файла
Сигнальный документ (ЗАЯВА) — f389923n861.doc / Предварительный просмотр файла
Сигнальный документ (ЗАЯВА) — f389923n865.doc / Предварительный просмотр файла
Сигнальный документ (АКТ) — f389923n866.doc / Предварительный просмотр файла
Протокол
Протокол
Сигнальный документ (ПРОТОКОЛ) — f389923n828.doc / Предварительный просмотр файла
Заява
Заявление
Сигнальный документ (ЗАЯВА) — f389923n834.doc / Предварительный просмотр файла

История документа и редакции

Публикации документа

Класcификация документавверх