Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 1-52 до вимог)
Постановление Кабинета Министров Украины; Требования, Форма типового документа, Описание, Информация, Перечень, Форма, Классификация, Акт от 17.10.20121051
Документ 1051а-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 21.06.2019, основание - 477-2019-п

{Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 25
до вимог

ТИПИ ВИСНОВКІВ
державної експертизи землевпорядної документації

Код

Назва

1

Висновок позитивний

2

Висновок із зауваженнями, які враховано

3

Висновок із зауваженнями, які враховані частково

4

Негативний висновокДодаток 26
до вимог

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на земельну ділянку / свідоцтво про право власності на нерухоме майно

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

StateActInfo

StateActInfo

Державний акт на земельну ділянку / свідоцтво про право власності на нерухоме майно

Склад елемента

Додаткова інформація

StateActType

Тип державного акта

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 27 до вимог

StateActForm

Бланк державного акта / свідоцтва про право власності на нерухоме майно

Series

Серія

 

 

Number

Номер

 

 

StateActRegistrationInfo

Реєстрація державного акта

RegistrationBook Number

Номер книги реєстрації

 

 

SectionNumber

Номер розділу книги реєстрації

 

 

RegistrationNumber

Реєстраційний номер державного акта в книзі реєстрації

 

 

RegistrationDate

Дата реєстрації

 

 

RegistrationPersonInfo

Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт

SignedBy Name

Відомості про осіб, які підписали державний акт

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

 
 
 

SignedBy Position

Посади осіб

 

RegisteredBy

Відомості про особу, яка зареєструвала державний акт

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

RegisteredByPosition

Посада особи

 

DeliveryDate

Дата видачі державного акта/свідоцтва про право власності на нерухоме майно

 

 

 

DeliveryPerson

Відомості про особу, яка отримала державний акт/свідоцтво про право власності на нерухоме майно

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

EntitlementDocument

Документ, на підставі якого видано державний акт

Document

Назва документа (код)

 

Зазначаються дані згідно з додатком 21 до вимог

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

 

 

DocumentNumber

Номер документа

 

 

ApprovalAuthority

Орган, який прийняв рішення

 

 

MarkInfo

Відомості про відмітку на державному акті

NotaryMark

Відмітка нотаріуса

Notary Name

Найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса

Зазначаються дані згідно з додатком 31 або 38 до вимог

NotaryMarkDate

Дата відмітки нотаріуса

 

NotaryMarkNumber

Номер відмітки нотаріуса

 

RegistrationAuthority Mark

Відмітка територіального органу Держгеокадастру

RegistrationAuthority Name

Найменування територіального органу Держгеокадастру

 

Registration Authority Date

Дата відмітки

 

RegistrationAuthority Number

Номер відмітки територіального органу Держгеокадастру

 

OwnerName

Відомості про осіб, які набувають (набули) право власності на земельну ділянку

 

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

{Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 27
до вимог

ТИПИ
державного акта

Код

Назва типу державного акта

1

Державний акт на право колективної власності на землю

2

Державний акт на право приватної власності на землю

3

Державний акт на право власності на землю

4

Державний акт на право власності на земельну ділянку

5

Державний акт на право довічного успадкованого володіння землею

6

Державний акт на право постійного володіння землею

7

Державний акт на право постійного користування землею

8

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкоюДодаток 28
до вимог

ДАНІ
про фізичну особу

COMPLEX TYPE

NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

FullName

type FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

TaxNumber

Податковий номер/
номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

 

 

Passport

Документ, що посвідчує особу

DocumentType

Назва документа

 

PassportNumber

Номер документа

 

PassportIssuedDate

Дата видачі документа

 

IssuanceAuthority

Ким видано документ

 

PassportSeries

Серія документа

 

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткові дані

 

Citizenship

Громадянство

 

 

Address

type Address

Місце проживання фізичної особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимогДодаток 29
до вимог

ОЦІНКА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/ ParcelInfo/

ValuationInfo

ValuationInfo

Оцінка земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Normative

Нормативна грошова оцінка

ValuationDate

Дата оцінки

 

 

Value

Значення грошової оцінки, гривень

 

 

Executor

Виконавець нормативної грошової оцінки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до вимог

ValuationDocumentation

Технічна документація про нормативну грошову оцінку

Number

Номер

 

Attribute

Атрибутивна інформація

 Додаток 30
до вимог

ОРЕНДА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

Leases /

LeaseInfo

LeaseInfo

Оренда земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Executive PowerDecision

Рішення про передачу земельної ділянки в оренду

ExecutivePower

Найменування органу

 

 

 

Approval Document

Вид документа

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог

Approval DocumentName

Назва документа

 

 

 

ApprovalDate

Дата прийняття документа

 

 

 

Approval DocumentNumber

Номер документа

 

 

 

Lease Agreement

Інформація про договір оренди земельної ділянки

Leasees

Блок опису всіх орендарів

Leasee

Дані орендаря

Natural Person
type Natural PersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

 

 

LegalEntity type LegalEntity Info

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Area

Площа земельної ділянки або її частини, наданої в оренду

 

 

 

LeaseTerm

Строк оренди

StartDate

Початок оренди

 

 

Expiration Date

Закінчення оренди

 

 

Lease Duration

Строк дії оренди

 

 

 

Rent

Орендна плата

MoneyRent

Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

 

 

OtherRent

Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду, в інших формах плати

 

 

 

Registration Number

Реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди землі

 

 

 

RegistrationDate

Дата державної реєстрації договору оренди землі

 

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа оренди земельної ділянки

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки

Boundary
type Boundary

Межа внутрішнього полігона оренди земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогДодаток 31
до вимог

ДАНІ
про юридичну особу

COMPLEX TYPE

LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Name

Найменування

 

 

EDRPOU

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

Address

type Address

Місцезнаходження

 

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація

 Додаток 32
до вимог

СУБОРЕНДА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

Subleases /

SubleaseInfo

SubleaseInfo

Суборенда земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Subleasees

Блок опису всіх суборендарів

Subleasee

Дані суборендаря

NaturalPerson type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity
type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Area

Площа земельної ділянки або її частини

 

 

 

RegistrationDate

Дата державної реєстрації договору суборенди землі

 

 

 

RegistrationNumber

Реєстраційний номер договору суборенди землі

 

 

 

Subrent

Плата за суборенду

MoneySubrent

Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

 

 

OtherSubrent

Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

 

 

SubleaseTerm

Строк суборенди

StartDate

Початок суборенди

 

 

ExpirationDate

Закінчення суборенди

 

 

SubleaseDuration

Строк суборенди

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа суборенди земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона суборенди земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогДодаток 33
до вимог

ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ
та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

Restrictions/

RestrictionInfo

RestrictionInfo

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

Склад елемента

Додаткова інформація

RestrictionCode

Код обмеження

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

RestrictionName

Зміст обмеження

 

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження

Boundary

type Boundary

Межа зони обмеження

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона зони обмеження

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Restriction Entitlement

Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою

DocumentType

Код документа, на підставі якого виникає право

 

Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог

DocumentName

Назва документа, на підставі якого виникає право

 

 

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

 

 

NaturalPerson

type

NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

RestrictionTerm

Строк дії

Permanent

Постійний

 

 

Time

Строковий

StartDate

Початок дії

 

ExpirationDate

Закінчення дії

 

Duration

Строк дії

 

RegistrationDate

Дата реєстрації обмеження

 

 

 

RegistrationNumber

Реєстраційний номер обмеження

 

 

 

Beneficiaries

Блок опису всіх осіб, на користь яких встановлено обмеження

Beneficiary

Особа, на користь якої встановлено обмеження

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Payment

Плата за користування земельною ділянкою

Paid

Платне користування

MoneyPayment

Розмір плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

 

OtherPayment

Розмір плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

 

Free

Безоплатне користування

 

 вверх