Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 1-52 до вимог)
Постановление Кабинета Министров Украины; Требования, Форма типового документа, Описание, Информация, Перечень, Форма, Классификация, Акт от 17.10.20121051
Документ 1051а-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 21.06.2019, основание - 477-2019-п

{Вимоги доповнено додатком 44 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}
Додаток 45
до вимог
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 105)

ВІДОМОСТІ
ПРО ЕКОНОМІЧНУ ТА НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬ

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuation
Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель

Склад елемента

Додаткова інформація

LandsValuationType
Різновид нормативної грошової оцінки земель

SettlementsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів


зазначаються дані згідно з додатком 46 до вимог

AgriculturalsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення

AgriculturalsNormativValuationDistrict
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району

зазначаються дані згідно з додатком 53 до вимог

AgriculturalsNormativValuationParcel
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення

зазначаються дані згідно з додатком 54 до вимог

NonAgriculturalsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

NonAgriculturalsNormativValuationDistrict
Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району

зазначаються дані згідно з додатком 55 до вимог

NonAgriculturalsNormativValuationParcel
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

зазначаються дані згідно з додатком 56 до вимог

{Вимоги доповнено додатком 45 згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016; в редакції Постанови КМ № 105 від 07.02.2018}
Додаток 46
до вимог

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
земельних ділянок населених пунктів

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuationType/
MunicipalUnitNormativValuation/
MunicipalUnitNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів

Склад елемента

Додаткова інформація

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території

Boundary type Boundary

Межа оціночної території
зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів оціночної території

Boundary type Boundary

Межа внутрішнього полігона оціночної територіїзазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

AreaNP

Площа оціночної території (населеного пункту)

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарів
Size

Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона
ValuationYear

Рік виконання


DescriptionOfTerritory

Опис території, оцінка земель якої проведена

Region

Назва регіону

District

Назва району


Rada

Назва сільської, селищної, міської ради


Status

Тип населеного пункту

Settlement

Селище

Village

Село


UrbanTypeSettlement

Селище міського типу


City

Місто

MunicipalUnitName

Назва населеного пункту


KOATUU

Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ)


Population

Чисельність населення

Km1

Регіональний коефіцієнт (Км1)

Кm1Z

Значення коефіцієнта Км1


Km1_1

Код коефіцієнта, який характеризує чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції
зазначаються дані згідно з додатком 47 до вимог


Km1_2

Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населеного пункту у приміських зонах великих міст
зазначаються дані згідно з додатком 48 до вимог


Km1_3

Код коефіцієнта, який застосовується для населеного пункту, віднесеного до курортного
зазначаються дані згідно з додатком 49 до вимог


Km1_4

Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
зазначаються дані згідно з додатком 50 до вимог

PriceM

Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту (Цнм)

В Витрати на освоєння та облаштування території, гривень

IncludedArea

Площа території, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель, гектарів


Cnm

Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень

EstimatedAreas

Оціночні райони

EstimatedArea

Окремий оціночний район

RegionNumber
Ідентифікатор (номер) оціночного району


RegionIndex

Комплексний (інтегральний) індекс цінності оціночного району (Ii)


RegionArea

Площа оціночного району

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

Size
Значення площі


Determination Method
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона
Externals

Блок опису зовнішніх полігонів оціночного району

Boundary

type Boundary

Межа оціночного району


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів оціночного району

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона оціночного району

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

EconPlanZones

Економіко-планувальні зони

LevelKm2

Код граничних значень коефіцієнту, який визначає містобудівну цінність території в межах населених пунктів
зазначаються дані згідно з додатком 51 до вимог


EconPlanZone

Окрема економіко-планувальна зона

ZoneNumber

Ідентифікатор (номер) економіко-планувальної зони


Km2

Зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність економіко-планувальної зони (Км2)


ZoneArea

Площа економіко-планувальної зони

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
Size
Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона
Externals

Блок опису зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони

Boundary type

Boundary
Межа економіко-планувальної зони


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогInternals

Блок опису внутрішніх полігонів економіко-планувальної зони

Boundary type Boundary

Межа внутрішнього полігона економіко-планувальної зони

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

LocalFactors

Локальні фактори

LocalFactor

Окремий локальний фактор

LocalFactorCode
Код локального факторузазначаються дані згідно з додатком 52 до вимогNameFactor
Назва локального факторазазначаються дані згідно з додатком 52 до вимогLocalFactorIndex
Коефіцієнт локального фактора

LocalFactorIndexmin
Мінімальний допустимий коефіцієнт


зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимогLocalFactorIndexmax
Максимально допустимий коефіцієнт


зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимогNameFactorObject
Назва фактороутворюючого об’єкта


Type
Тип фактороутворюючого об’єкта1 - точка
2 - лінія
3 - полігонPoint

Точка, за допомогою якої зазначається фактороутворюючий об’єкт


Line

Блок опису ліній фактороутворюючого об’єкта

Line

Опис ліній

ULID
Унікальний ідентифікатор (номер) лінії


FP
Унікальний ідентифікатор (номер) точки початку лінії


TP
Унікальний ідентифікатор (номер) точки кінця лінії
LocalFactorArea

Площа фактороутворюючого об’єкта

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
Size
Значення площі


DeterminationMethod
Метод визначення площі фактороутворюючого об’єкта

ExhangeFile
Coordinates
За координатами вузлів полігона
Externals

Блок опису зовнішніх полігонів факторо- утворюючого об’єкта

Boundary type
Boundary

Межа факторо-утворюючого об’єкта


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів факторо-утворюючого об’єкта

Boundary type
Boundary

Межа внутрішнього полігона факторо- утворюючого об’єкта

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогBufferzone
Радіус (відстань від фактороутворюючого об’єкта) буферної зони, метрів
AgroGroups
Агровиробничі групи ґрунтів

AgroGroup
Агровиробнича група ґрунтів

CodeAgroGroup

Шифр агровиробничої групи ґрунтівзазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадаструAgroGroupArea

Площа агровиробничої групи ґрунтів

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

Size
Значення площі


DeterminationMethod
Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів

ExhangeFile
Coordinates
За координатами вузлів полігона
Externals

Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary type
Boundary

Межа агровиробничої групи ґрунтів


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогInternals

Блок опису внутрішніх полігонів агровироб ничої групи ґрунтів

Boundary type
Boundary

Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогBonitetBall
Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів

Arable
Рілля, перелоги

PerennialPlants
Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
Сади

Vineyard
Виноградники

Plants
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)


Grasslands
Сіножаті


Pasture
ПасовищаBonitetBallHa

Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві/Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району

Arable
Рілля, перелоги

PerennialPlants
Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
Сади

Vineyard
Виноградники

Plants
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)


Grasslands
Сіножаті


Pasture
Пасовища

FarmlandsValueHa

Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях)/Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар

Arable
Рілля, перелоги

PerennialPlants

Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
Сади
Vineyard
Виноградники
Plants
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)

Grasslands
Сіножаті

Pasture
Пасовищавверх