Документ 105-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 07.02.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.02.2018. Посмотреть в истории? )

елемент “Землі лісогосподарського призначення” (Kr1Forest) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель лісогосподарського призначення;

елемент “Землі водного фонду” (Kr1Water) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель водного фонду;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення” (Kr2) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення, згідно з додатком 2 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Kr3) - дані про коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком 3 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній” (Kl3) - дані про коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній, згідно з додатком 14 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення” (Kmc1) - дані про коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, згідно з додатками 18, 19, 20 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

69-15. Елемент “Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)” (NonAgriculturalsNormativValuationParcel) наведений у додатку 56 до цих вимог включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів, в яких зазначаються:

елемент “Кадастровий номер земельної ділянки” (CadastralNumber) - застосовується для зазначення кадастрового номера земельної ділянки;

елемент “Місцезнаходження земельної ділянки” (ParcelLocationInfo) - застосовується для зазначення місцезнаходження земельної ділянки згідно з додатком 15 до цих вимог;

елемент “Категорія/цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo) - застосовується для зазначення категорії/цільового призначення/виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно з додатком 16 до цих вимог;

елемент “Метрична інформація земельної ділянки та її угідь” (ParcelMetricInfo) - застосовується для зазначення метричної інформації земельної ділянки та угідь згідно з додатком 19 до цих вимог;

елемент “Блок опису всіх угідь земельної ділянки” (LandsParcel) - застосовується для зазначення блоку опису всіх угідь земельної ділянки згідно з додатком 35 до цих вимог;

елемент “Рік виконання” (ValuationYear) - застосовується для зазначення року виконання нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

елемент “Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень” (Cn) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

в елементі “Рентний дохід на 1 кв. метр площі для відповідної категорії земель, гривень на рік” (Rd) - дані про рентний дохід на 1 кв. метр площі для відповідної категорії земель згідно з додатком 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Строк капіталізації” (Sk) - дані про строк капіталізації;

в елементі “Населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих Кр1” (SettlementKr1) - дані про населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих коефіцієнтів, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу, а саме:

в елементі “Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України” (KOATUU) - дані про код населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі “Тип населеного пункту” (Status) - дані про тип населеного пункту, а саме:

елемент “Селище” (Township) вказує, що населений пункт є селищем;

елемент “Село” (Village) вказує, що населений пункт є селом;

елемент “Селище міського типу” (UrbanTypeSettlement) вказує, що населений пункт є селищем міського типу;

елемент “Місто” (City) вказує, що населений пункт є містом;

в елементі “Назва населеного пункту” (SettlementName) - дані про назву населеного пункту;

в елементі “Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту (Цнм)” (Cnm) - дані про середню (базову) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів” (Kpt) - дані про коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів;

в елементі “Ширина зони впливу населеного пункту, кілометрів” (D) - дані про ширину зони впливу населеного пункту;

в елементі “Геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), кілометрів” (L) - дані про геометрично найменшу відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів);

в елементі “Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель” (Km) - дані про коефіцієнт, який враховує місце розташування земель;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами” (Kl) - дані про коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами, що визначається згідно з додатком 6 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, як добуток значень коефіцієнтів, які відповідають локальним факторам, що мають прояв у межах кадастрового кварталу;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу” (Kr) - дані про коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів” (Kr1) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення” (Kr2) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення, згідно з додатком 2 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Kr3) - дані про коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком 3 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки” (Kv) - дані про коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки” (Kv1) - дані про коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки, згідно з додатком 7 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу” (Kv2) - дані про коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу, згідно з додатком 8 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень” (Kv3) - дані про коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень;

в елементі “Коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів” (Kv4) - дані про коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов” (Kl1) - дані про коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов, згідно з додатками 9, 10, 11, 12, 13 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісів” (Kl2) - дані про коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісів;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній” (Kl3) - дані про коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній, згідно з додатком 14 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта” (Kvd1) - дані про коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта, згідно з додатком 15 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єкта” (Kvd2) - дані про коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єкта, згідно з додатком 16 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта” (Kvd3) - дані про коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта, згідно з додатком 15 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення” (Kmc) - дані про коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення” (Kmc1) - дані про коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, згідно з додатками 18, 19, 20 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, що враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення” (Kmc2) - дані про коефіцієнт, що враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення.”;

3) додаток 5 до Порядку доповнити приміткою такого змісту:

“Примітка. Документація із землеустрою та оцінки земель може містити інші агровиробничі групи ґрунтів, визначені відповідно до матеріалів бонітування ґрунтів України.”;

4) додаток 6 до Порядку після позиції “06.03 Зона надзвичайної екологічної ситуації” доповнити позицією: “06.04 Умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт”;

5) додаток 45 до вимог викласти в такій редакції:


“Додаток 45
до вимог
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 105)

ВІДОМОСТІ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ТА НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬ

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuation
Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель

Склад елемента

Додаткова інформація

LandsValuationType
Різновид нормативної грошової оцінки земель

SettlementsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів


зазначаються дані згідно з додатком 46 до вимог

AgriculturalsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення

AgriculturalsNormativValuationDistrict
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району

зазначаються дані згідно з додатком 53 до вимог

AgriculturalsNormativValuationParcel
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення

зазначаються дані згідно з додатком 54 до вимог

NonAgriculturalsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

NonAgriculturalsNormativValuationDistrict
Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району

зазначаються дані згідно з додатком 55 до вимог

NonAgriculturalsNormativValuationParcel
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

зазначаються дані згідно з додатком 56 до вимог

”;

6) доповнити додатки до вимог додатками 53-56 такого змісту:


“Додаток 53
до вимог

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ РАЙОНУ

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuationType/
AgriculturalsNormativValuation/
AgriculturalsNormativValuationDistrict /

AgriculturalsNormativValuationDistrict /
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району

Склад елемента

Додаткова інформація

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території

Boundary
typeBoundary
Межа оціночної території
зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів оціночної території

Boundary
typeBoundary
Межа внутрішнього полігона оціночної територіїAreaDistrict
Площа оціночної території

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
Size
Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігона
ValuationYear
Рік виконання


DescriptionOfTerritory
Опис території, оцінка земель якої проведена

KOATUU
Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ)

Region
Назва регіону

District
Назва району

NaturalAgriculturalsDistrict
Природно-сільськогосподарський район

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території

Boundary
typeBoundary
Межа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної територіїзазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Internals
Блок опису внутрішніх полігонів

Boundary typeBoundary
Межа внутрішнього полігонаAreaNatAgrDistrict
Площа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

Size
Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі

NaturalAgriculturalsZone
Назва природно-сільськогосподарської зони, до якої входить природно-сільськогосподарський район


NaturalAgriculturalsProvinces
Назва природно-сільськогосподарської провінції, до якої входить природно-сільськогосподарський район


NaturalAgriculturalsCounty
Назва природно-сільськогосподарського округу, до якого входить природно-сільськогосподарський район


DistrictNumber
Номер природно-сільськогосподарського району


DistrictName
Назва природно-сільськогосподарського району


B
Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району

Arable
Рілля, перелоги

PerennialPlants
Багаторічні насадження

Grasslands
Сіножаті

Pasture
Пасовища

Gnsg
Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар
зазначаються дані згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р.,
№ 93, ст. 3040;
2017 р., № 71, ст. 2165)


Gu
Норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району

Arable
Рілля, перелогизазначаються дані згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України,
2016 р., № 93, ст. 3040;
2017 р., № 71, ст. 2165)


PerennialPlants
Багаторічні насадження
Grasslands
Сіножаті
Pasture
Пасовища
AgroGroups
Агровиробничі групи ґрунтів

CodeAgroGroup
Шифр агровиробничої групи ґрунтівзазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру


AgroGroupArea
Площа агровиробничої групи ґрунтів

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарівSize
Значення площі
DeterminationMethod
Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігонаExternals
Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary
typeBoundary
Межа агровиробничої групи ґрунтів


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Internals
Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary
typeBoundary
Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів


Bagr
Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району

Arable
Рілля, перелоги
PerennialPlants
Багаторічні насадження
Grasslands
Сіножаті
Pasture
Пасовища
Gagr
Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар

Arable
Рілля, перелоги

PerennialPlants
Багаторічні насадженняGrasslands
Сіножаті
Pasture
Пасовища
Додаток 54
до вимог

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuationType/
AgriculturalsNormativValuation/
AgriculturalsNormativValuationParcel/

AgriculturalsNormativValuationParcel/
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralNumber
Кадастровий номер земельної ділянки

ParcelLocationInfo
Місцезнаходження земельної ділянки
зазначаються дані згідно з додатком 15 до вимог

CategoryPurposeInfo
Категорія /цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель
зазначаються дані згідно з додатком 16 до вимог

ParcelMetricInfo
Метрична інформація земельної ділянки та її угідь
зазначаються дані згідно з додатком 19 до вимог

LandsParcel
Блок опису всіх угідь земельної ділянки

LandParcelInfo
Угіддя земельної ділянкизазначаються дані згідно з додатком 35 до вимог

ValuationYear
Рік виконання

Cn
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень

CnAgr
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, гривень

AreaAgr
Площа сільськогосподарських угідь, гектарів

CnNonAgr
Нормативна грошова оцінка несільськогосподарських угідь, гривень

AreaNonAgr
Площа несільськогосподарських угідь, гектарів

Gnsg
Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар
зазначаються дані згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040; 2017 р., № 71,
ст. 2165)

AgroGroups
Агровиробничі групи ґрунтів

CodeAgroGroup
Шифр агровиробничої групи ґрунтівзазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру


AgroGroupArea
Площа агровиробничої групи ґрунтів

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів
Size
Значення площі

DeterminationMethod
Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів

ExhangeFileCoordinates
За координатами вузлів полігонаExternals
Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary
typeBoundary
Межа агровиробничої групи ґрунтів


зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогInternals
Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary
typeBoundary
Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


Gagr
Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар

Arable
Рілля, перелоги
PerennialPlants
Багаторічні насадження
Grasslands
Сіножаті
Pasture
Пасовища

вверх