Про утворення Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби
Постановление Кабинета Министров Украины от 15.08.20071049
Документ 1049-2007-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 10.04.2015, основание - 153-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 серпня 2007 р. N 1049
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 153 ( 153-2015-п ) від 31.03.2015 }
Про утворення Інформаційно-довідкового
департаменту державної податкової служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 16 ( 16-2011-п ) від 12.01.2011 }

З метою виконання Угоди про позику (Проект "Модернізація
державної податкової служби України - 1") між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку ( 996_042 ),
ратифікованої Законом України від 20 листопада 2003 р. N 1317-IV
( 1317-15 ), Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Державної податкової служби щодо
утворення на період законодавчого врегулювання статусу юридичних
осіб публічного права Інформаційно-довідкового департаменту
державної податкової служби (далі - Інформаційно-довідковий
департамент) як її самостійного підрозділу з правами юридичної
особи. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 16
( 16-2011-п ) від 12.01.2011 }
2. Установити, що:
1) Інформаційно-довідковий департамент очолює директор, який
призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної
податкової служби за погодженням з Міністром фінансів;
2) за умовами оплати праці і медичного забезпечення
прирівнюються:
директор Інформаційно-довідкового департаменту, заступник
директора, заступник директора - начальник відділу відповідно до
директора департаменту, утвореного у складі Державної податкової
служби, заступника директора, заступника директора - начальника
відділу департаменту;
керівні працівники і спеціалісти із спеціальними званнями,
обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій,
пов'язаних з наданням інформаційних та довідкових послуг, до
відповідних категорій працівників департаменту Державної
податкової служби, що організовує роботу з контролю за
надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення;
інші керівні працівники до відповідних категорій працівників
Державної податкової служби, які мають ранг державного службовця,
а спеціалісти - до державних службовців. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 16
( 16-2011-п ) від 12.01.2011 }
3. Віднести посади працівників Інформаційно-довідкового
департаменту до таких категорій посад державних службовців:
друга - посада директора;
третя - посада заступника директора, заступника директора -
начальника відділу;
четверта - посада начальника відділу та його заступника;
п'ята - посада завідуючого сектором, спеціаліста.
4. Утворення Інформаційно-довідкового департаменту здійснити
у межах граничної чисельності працівників державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах
(крім мм. Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних,
об'єднаних державних податкових інспекцій, спеціалізованих
державних податкових інспекцій, затвердженої Кабінетом Міністрів
України.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34вверх