Документ 1048-2009-п, первая редакция — Принятие от 07.10.2009
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 жовтня 2009 р. N 1048
Київ
Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
у сфері благоустрою населених пунктів,
галузі поховання і сфері вивезення
побутових відходів та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених
пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2009 р. N 1048
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
у сфері благоустрою населених пунктів,
галузі поховання і сфері вивезення побутових
відходів та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)

1. Ці критерії установлюються з метою проведення оцінки
господарської діяльності, пов'язаної із забезпеченням належного
технічного стану та/або утримання об'єктів, споруд, обладнання,
мереж (далі - об'єкти) сфери благоустрою населених пунктів, галузі
поховання і сфери вивезення побутових відходів, безпеки для життя
і здоров'я населення, із запобіганням виникненню загрози
навколишньому природному середовищу, на основі яких визначається
ступінь ризику - високий, середній та незначний.
2. До критеріїв належать:
1) стосовно технічного стану та/або утримання об'єктів сфери
благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфери вивезення
побутових відходів - оцінка:
технічного стану об'єктів;
стану виконання інвестиційних програм у сфері вивезення
побутових відходів, а також у межах бюджетного фінансування у
сфері благоустрою та у галузі поховання;
стану виконання програм енергозбереження в межах бюджетного
фінансування;
стану утримання, поточного та капітального ремонту об'єктів;
2) стосовно соціально-економічної ситуації - оцінка:
рівня загрози з урахуванням імовірності виникнення негативних
соціальних і матеріальних наслідків від провадження господарської
діяльності та можливих технологічних порушень у процесі
експлуатації об'єктів;
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення;
ресурсного потенціалу, необхідного для усунення технологічних
порушень в процесі утримання об'єктів;
стану відшкодування збитків та іншої шкоди, заподіяної
суб'єктами господарювання внаслідок порушення законодавства;
проведення інвентаризації та паспортизації закріплених за
суб'єктами господарювання об'єктів благоустрою;
запобігання передчасному зносу об'єктів;
3) стосовно організації роботи із споживачами - оцінка:
стану укладення та виконання договорів із споживачами
відповідно до законодавства;
ефективності досягнення суб'єктами господарювання показників
кількості і якості наданих споживачам послуг та їх вартості;
4) стосовно екологічної ситуації - оцінка:
ефективності заходів щодо надійного забезпечення споживачів
послугами, що враховують рівень загрози виникнення негативних
екологічних наслідків для населення, навколишнього природного
середовища від провадження зазначеної господарської діяльності
відповідно вимог законодавства;
ефективності заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної
екологічної ситуації.
3. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи
суб'єктів з високим ступенем ризику є провадження ними діяльності
з утримання:
мостів, пішохідних мостів, підземних переходів, тунелів,
естакад, закритих та відкритих водостоків, дренажів, зливостоків;
засобів та обладнання зовнішнього освітлення;
технічних засобів регулювання дорожнього руху;
будівель та споруд системи інженерного захисту територій;
місць поховання (кладовищ, колумбаріїв, крематоріїв);
полігонів та звалищ для твердих побутових відходів,
великогабаритних побутових відходів, ремонтних побутових відходів;
зливних станцій для рідких побутових відходів;
сміттєспалювальних та сміттєпереробних заводів.
4. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи
суб'єктів із середнім ступенем ризику є провадження ними
діяльності з утримання:
парків (гідропарків, лугопарків, лісопарків, парків культури
та відпочинку, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва,
спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних та
інших), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків;
майданів, площ, бульварів, проспектів, вулиць, доріг,
внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів;
пляжів;
місць невідомих поховань, зареєстрованих в установленому
порядку;
сміттєперевантажувальних та сміттєсортувальних станцій
(заводів).
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать інші суб'єкти господарювання, не віднесені до суб'єктів
господарювання з високим та середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів,
галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів
здійснюються:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж два рази на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки.вверх