Документ 1046-2016-п, действует, текущая редакция — Редакция от 15.03.2019, основание - 201-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. № 1046
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 349 від 18.05.2017, № 201 від 13.03.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 349 від 18.05.2017
№ 1031 від 01.12.2017
№ 1028 від 05.12.2018
№ 201 від 13.03.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 349 від 18.05.2017, № 201 від 13.03.2019}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 349 від 18.05.2017}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 1046
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. № 1028)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 201 від 13.03.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державного інвестиційного проекту “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 201 від 13.03.2019}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є МОЗ.

3. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит”.

4. Замовником будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” та одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Укрмедпроектбуд” (далі - замовник), яке має досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та відповідну кваліфікацію з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми.

5. Бюджетні кошти використовуються для реалізації державного інвестиційного проекту “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” (далі - інвестиційний проект), що пройшов відбір Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116).

6. Спрямування бюджетних коштів на реалізацію інвестиційного проекту здійснюється відповідно до уточненого розділу III такого проекту та плану заходів з реалізації інвестиційного проекту на відповідний рік, затвердженого та погодженого відповідно до пункту 25-1 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116).

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

8. Розроблення та затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674), та Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 16 травня 2011 р. № 45, - у редакції наказу Мінрегіонбуду від 23 березня 2012 р. № 122.

9. Прийняття об’єктів в експлуатацію здійснюється в установленому законодавством порядку.

10. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

13. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Інформація про стан реалізації інвестиційного проекту подається МОЗ Мінекономрозвитку для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів у встановленому порядку.

15. МОЗ подає щокварталу Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1028 від 05.12.2018}вверх