Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704
Постановление Кабинета Министров Украины от 20.12.20171041
Документ 1041-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 20.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1041
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 77, ст. 2374) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1041

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704

1. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 5 цифри “3-7” замінити цифрами “1-5”.

2. Підпункти 2-5 пункту 6 викласти в такій редакції:

“2) доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

3) доплату за вчене звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які займають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), в розмірі 5 відсотків, професора - 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

4) надбавку за спортивні звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають спортивне звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту”, “майстер спорту міжнародного класу”, в розмірі 10 відсотків посадового окладу, “майстер спорту” - 5 відсотків посадового окладу. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

Надбавка за спортивні звання виплачується військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в разі, коли їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням;

5) надбавку за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають почесні звання “заслужений” або “народний”, в розмірі відповідно 10 і 15 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесні звання “заслужений” і “народний” виплачується військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в разі, коли виконання ними службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;”.

3. Пункт 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Виплата грошового забезпечення особам начальницького складу Національного антикорупційного бюро здійснюється в розмірах та на умовах, визначених Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України” та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, у порядку, затвердженому Директором зазначеного Бюро.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

4. У додатках до постанови:

1) пункт 2 примітки до додатка 1 викласти в такій редакції:

“2. Посадові оклади осіб рядового, сержантського і старшинського (осіб рядового і молодшого начальницького) складу установлюються за 1-12 розрядами.

Посадові оклади за окремими посадами осіб рядового, сержантського і старшинського (осіб рядового і молодшого начальницького) складу понад 12 тарифний розряд визначаються керівниками державних органів.”;

2) у додатку 2:

у графі “Найменування посади” слова “командир корпусу” виключити;

у позиції “Начальник самостійного управління” у підграфі “військова ланка, територіальні органи (підрозділи)” графи “Тарифний розряд” цифри “54” виключити;

3) додаток 3 викласти в такій редакції:


“Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. № 704
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1041)

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Управління державної охорони

Найменування посади

Тарифний розряд

Директор департаменту

58

Начальник служби (самостійної)

56

Начальник центру (служби у складі департаменту)

54

Начальник відділу

52

Консультант-експерт

45

Начальник відділення (сектору)

43

Фахівець

30

Офіцер, оперуповноважений

28”;

4) у додатку 4 слова “військової розвідки” замінити словами “військової контррозвідки”;

5) додаток 15 викласти в такій редакції:


“Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. № 704
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1041)

ДОДАТКОВІ ВИДИ
грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу

Вид грошового забезпечення

Розмір

Категорія військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, найменування частин, підрозділів

Щомісячні

Курсантська посадова надбавка, відсотків посадового окладу


курсанти (крім осіб рядового, сержантського і старшинського складу, осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту, які одержують грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, що проходять військову службу, службу цивільного захисту за контрактом, осіб начальницькогоскладу, які проходять службу в податковій міліції) вищих військових навчальних, вищих навчальних і навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи з підготовки офіцерів, навчальних закладів Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, ДФС, призначені за стройовим розподілом на посади чи допущені до виконання обов’язків за вакантними посадами:


10

командира відділення

15

головного сержанта взводу (командира групи) 

20

головного старшини (старшини) роти (батареї), курсу, командира взводу

Підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії, відсотків посадового окладу


курсанти (крім осіб рядового, сержантського і старшинського складу, осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту, які одержують грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, що проходять військову службу, службу цивільного захисту за контрактом, осіб начальницького складу, які проходять службу в податковій міліції), які мають за результатами екзаменаційної сесії оцінки:

50

тільки відмінні

25

добрі та відмінні

Надбавка за кваліфікацію, відсотків посадового окладу 


особи офіцерського складу (крім осіб офіцерського складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів), особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, особи рядового і начальницького складу (крім осіб начальницького складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів), які мають клас: 


3

другий 


5

перший 


7

майстра особи офіцерського, начальницького складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів, які мають клас: 


5

другий 


7

перший 


9

снайпера військовослужбовці строкової військової служби, які мають клас: 


5

другий 


10

перший 

Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу, відсотків посадового окладу 


особи офіцерського складу, які займають посади лікарів-хірургів і оперують хворих у військово-медичних закладах, частинах, підрозділах-стаціонарах і мають кваліфікаційну категорію: 


7

другу 


9

першу 


11

вищу особи офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім лікарів-хірургів, що оперують хворих у підрозділах-стаціонарах), провізорів, особи рядового і начальницького складу, які займають посади медичного та фармацевтичного персоналу, що мають кваліфікаційну категорію:


3

другу 


5

першу 


7

вищу особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і мають кваліфікаційну категорію: 


3

другу 


5

першу 


7

вищу 

Надбавка за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року

до 100

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проходять службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил

Одноразові

Морська винагорода, відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом

2 за кожну добу перебування в плаванні, але не більше 20 за місяць

військовослужбовці, які, перебуваючи на надводних кораблях, катерах, підводних човнах, суднах, що зараховані в кампанію, в управліннях їх з’єднань, що постійно розташовані на кораблях, які перебувають у кампанії, виконують плавання

Винагорода за стрибки з парашутом, відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом

3 за кожен стрибок

військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, які виконують стрибки з парашутом з літаків і вертольотівза ускладнений стрибок винагорода збільшується:


2

за кожне ускладнення, але не більш як два фактори ускладнення, а випусковому - не більш як три фактори ускладнення


3

за катапультування і стрибок на воду


10

за десантування всередині техніки або разом з нею


2-7

додатково за експериментальні стрибки 

Винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом

до 20

військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, які залучаються до розшуку, піднімання, розмінування, тралення та знешкодження вибухових предметів у порядку, встановленому керівником державного органу

Винагорода за водолазні роботи, відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом

до 10

військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, які виконують водолазні роботи в порядку, встановленому керівником державного органу
Винагорода за бойове чергування (бойову службу), відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом

до 20 на місяць

військовослужбовці у частинах і підрозділах ракетних військ, у частинах і підрозділах Повітряних Сил Збройних Сил, які несуть бойове чергування з протиповітряної оборони України, розвідувальних (спецпризначення) з’єднаннях, частинах і підрозділах, а також у підрозділах Держприкордонслужби, які входять за розрахунком до складу прикордонних нарядів, екіпажів, літаків, вертольотів, кораблів і катерів, що виконують завдання з охорони державного кордону, територіального моря та виключної (морської) економічної зони України за час бойового чергування (бойової служби)”.
вверх