Про внесення змін до розділу III Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 28.07.20061039
Документ 1039-2006-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.07.2007, основание - 950-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2006 р. N 1039
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
Про внесення змін до розділу III
Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до підрозділу "Проведення засідань" розділу III
Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915
( 915-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 994;
2006 р., N 18, ст. 1346), такі зміни:
в абзаці першому пункту 7 слова "не менше двох третин членів
Кабінету Міністрів" замінити словами "більше половини членів
Кабінету Міністрів від загального складу";
абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:
"9. Рішення Кабінету Міністрів вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало більше половини членів Кабінету Міністрів від
загального складу".

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 40вверх