Документ 1038-2010-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 листопада 2010 р. N 1038
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р.
N 343 і від 15 лютого 2006 р. N 147

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
13 травня 1993 р. N 343 ( 343-93-п ) "Про Національну
координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів
України" (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 212; 1995 р., N 3,
ст. 75; Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4; 2006 р.,
N 50, ст. 3318) і від 15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п ) "Про
керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів,
утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 7, ст. 360, N 50, ст. 3318) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 р. N 1038
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 13 травня 1993 р. N 343 ( 343-93-п )
і від 15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п )

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 травня
1993 р. N 343 ( 343-93-п ):
1) пункт 3 постанови ( 343-93-п ) виключити;
2) у Положенні про Національну координаційну раду боротьби з
наркоманією при Кабінеті Міністрів України ( 343-93-п ),
затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці першому пункту 7 слова "Міністра внутрішніх справ,
заступника голови - Міністра охорони здоров'я" замінити словами
"Віце-прем'єр-міністра України відповідно до розподілу
функціональних повноважень, заступників голови - Міністра
внутрішніх справ і Голови Державного комітету з питань контролю за
наркотиками";
пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Для організаційного та інформаційного забезпечення
роботи Національної координаційної ради, підготовки матеріалів, що
підлягають розгляду на її засіданнях, зокрема порядку денного
засідання, висновків до питань порядку денного та відповідних
проектів рішень, утворюється робоча група.
Склад робочої групи та положення про неї затверджує голова
Національної координаційної ради.";
пункт 11 виключити.
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п ):
доповнити пункт підпунктом 2-5 такого змісту:
"2-5) Віце-прем'єр-міністра України (відповідно до розподілу
функціональних повноважень):
головою Національної координаційної ради боротьби з
наркоманією.";
підпункт 4 виключити.вверх