Документ 1033-XIV, действует, текущая редакция — Редакция от 22.01.2012, основание - 4234-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння
деяких видів олійних культур
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 44, ст. 389 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2555-III ( 2555-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 41, ст.203
N 2773-IV ( 2773-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.443
N 1113-V ( 1113-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 44, ст.514
N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455 }

Стаття 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на
насіння таких видів олійних культур ( 2371а-14 ):
------------------------------------------------------------------ Код товару згідно | Опис товару згідно | Ставка вивізного з УКТ ЗЕД | з УКТ ЗЕД | (експортного) мита | | у відсотках митної | | вартості товару ------------------------------------------------------------------ 120400 Насіння льону, 16
подрібнене або
неподрібнене
120600 Насіння соняшнику, 16
подрібнене або
неподрібнене
1207999700 Насіння рижію 16
Починаючи з 1 січня 2007 року ставка вивізного (експортного)
мита на насіння олійних культур, види яких визначені у цій статті,
щороку зменшується на 1 відсотковий пункт до значення
10 відсотків
{ Стаття 1 в редакції Законів N 2555-III ( 2555-14 ) від
21.06.2001, N 2773-IV ( 2773-15 ) від 07.07.2005; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011 }
Стаття 2. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
( Пункт 1 статті 2 в редакції Закону N 2555-III ( 2555-14 ) від
21.06.2001 )

{ Пункт 2 статті 2 виключено на підставі Закону N 1113-V
( 1113-16 ) від 31.05.2007 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 вересня 1999 року
N 1033-XIVвверх