Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду
Постановление Кабинета Министров Украины от 31.08.19961024
Документ 1024-96-п, текущая редакция — Принятие от 31.08.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 1996 р. N 1024
Київ
Про порядок індексації вартості
об'єктів житлового фонду

З метою щорічного приведення балансової вартості об'єктів
існуючого житлового фонду у відповідність з реальною вартістю
будівництва житла Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Провести до 1 жовтня 1996 р. індексацію балансової
вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 1996 р.: введених в експлуатацію до 1 жовтня 1994 р., - із
застосуванням коефіцієнта індексації - 7,1 до вартості об'єктів,
визначеної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9
березня 1995 р. N 163 ( 163-95-п ); введених в експлуатацію з 1 жовтня 1994 р. до 1 січня 1995
р., - із застосуванням коефіцієнта індексації - 4,5 до вартості
об'єктів, визначеної згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 9 березня 1995 р. N 163; введених в експлуатацію протягом 1995 року, - із
застосуванням коефіцієнтів згідно з додатком.
2. Індексація балансової вартості об'єктів житлового фонду в
1997 році та наступних роках проводиться до 15 лютого кожного року
за станом на 1 січня відповідно до індексів ( z0676-17 ),
затверджуваних Державним комітетом у справах містобудування та
архітектури за погодженням з Державним комітетом по
житлово-комунальному господарству, Міністерством статистики та
Міністерством економіки.
3. Установити, що вартість об'єктів житлового фонду у
довідках-характеристиках, які видаються бюро інвентаризації, з дня
опублікування цієї постанови зазначається з урахуванням
індексації, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 1995 р. N 163 та цієї постанови.
4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 р. N 163.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.24
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1996 р. N 1024
КОЕФІЦІЄНТИ
індексації вартості об'єктів житлового фонду
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Термін введення об'єкта в експлуатацію | Індекси зміни вартості (1995 рік) |будівництва за договірними | цінами —————————————————————————————————————————————————————————————————— I квартал 1,77
II квартал 1,3
III квартал 1,07
IV квартал 1

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКОвверх