Документ 1022-2006-п, действует, текущая редакция — Редакция от 12.12.2014, основание - 676-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 липня 2006 р. N 1022
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України щодо
державних цільових програм та
визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 1993 р. N 1091
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1315 ( 1315-2006-п ) від 15.09.2006 - дію
Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 938/2006 ( 938/2006 ) від 10.11.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1640 ( 1640-2006-п ) від 23.11.2006
N 207 ( 207-2008-п ) від 19.03.2008
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011
N 99 ( 99-2013-п ) від 06.02.2013
N 676 ( 676-2014-п ) від 26.11.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України щодо державних
цільових програм зміни, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 31 грудня 1993 р. N 1091 ( 1091-93-п ) "Про
затвердження Положення про порядок розроблення екологічних
програм" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 116).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 р. N 1022
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України щодо
державних цільових програм

1. Абзац третій підрозділу "Аналіз фінансового стану"
розділу 5 Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів,
галузей національної економіки, суб'єктів господарювання,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня
2004 р. N 208 ( 208-2004-р ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 14, ст. 976), після слова "Аналізуються" доповнити словом
"державні".

{ Пункт 2 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 581/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

3. У третьому реченні абзацу першого розділу "Економічна
діяльність" Прогнозу показників зведеного бюджету за основними
видами доходів, видатків і фінансування на 2006-2008 роки та
довгострокову перспективу, схваленого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2004 р. N 1202 ( 1202-2004-п ),
слово "комплексних" замінити словом "державних".

{ Пункт 4 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 400/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }

6. У додатку 2 до Положення про Державний фонд документації
із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 листопада 2004 р. N 1553 ( 1553-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3039), слова "загальнодержавні
програми" замінити словами "державні цільові програми".
7. У додатку 2 до Порядку проведення розрахунків і складання
фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 р. N 740
( 740-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 33,
ст. 1985):
в абзаці першому розділу 1 слово "загальнодержавних" замінити
словами "державних цільових";
абзаци тринадцятий розділу 3 і десятий розділу 4 викласти в
такій редакції:
"Виконання функцій державного замовника державних цільових
науково-технічних програм фізичного захисту і їх супроводження".
8. Пункт 24 заходів щодо детінізації національної економіки
на 2006-2007 роки, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23 серпня 2005 р. N 367 ( 367-2005-р ), після слова
"державних" доповнити словом "цільових".
9. Абзаци шостий пункту 6 і другий пункту 7 розділу 5
Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2005 р. N 369 ( 369-2005-р ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 35, ст. 2127), після слова "державну" доповнити словом
"цільову".

{ Пункт 10 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 391/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1640
( 1640-2006-п ) від 23.11.2006 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 99
( 99-2013-п ) від 06.02.2013 }

{ Пункт 13 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 444/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2014-п ) від 26.11.2014 }вверх