Про заходи щодо удосконалення системи управління підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Постановление Кабинета Министров Украины; Перечень, Положение, Состав коллегиального органа от 19.11.20081021
Документ 1021-2008-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 13.04.2010, основание - 298-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 листопада 2008 р. N 1021
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 298 ( 298-2010-п ) від 07.04.2010 }
Про заходи щодо удосконалення системи управління
підготовкою та проведенням в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 203 ( 203-2009-п ) від 11.03.2009
N 1266 ( 1266-2009-п ) від 25.11.2009 }

З метою підвищення ефективності управління підготовкою та
проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів
України Координаційне бюро з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(далі - Координаційне бюро).
Установити, що очолює Координаційне бюро заступник Міністра
Кабінету Міністрів - директор Координаційного бюро.
2. Ліквідувати Національне агентство України з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу.
Утворити комісію з проведення ліквідації Національного
агентства України з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
затвердити її головою заступника Голови Національного агентства
України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату 2012 року з футболу Довбаня І.М.
Голові комісії:
затвердити її персональний склад і забезпечити здійснення
заходів, пов'язаних з ліквідацією Національного агентства України
з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
подати у тримісячний строк звіт про результати проведеної
роботи.
3. Установити з 1 січня 2009 р. чисельність Координаційного
бюро у кількості 50 штатних одиниць у межах граничної чисельності
працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Визначити національних координаторів, відповідальних за
підготовку та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу згідно з додатком.
6. Затвердити Положення про національного координатора,
відповідального за підготовку та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що додається.
7. Уповноважити Віце-прем'єр-міністра України Васюника І.В
представляти інтереси Кабінету Міністрів України під час засідань
керівних органів УЄФА та доручити йому координувати виконання
заходів щодо підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу і діяльність національних
координаторів.
8. Міністерству економіки, Міністерству у справах сім'ї,
молоді та спорту, Міністерству юстиції із залученням Федерації
футболу України підготувати у двомісячний строк проект Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про організацію та
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в Україні" щодо викладення його у новій редакції та подати
пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у
відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2008 р. N 1021
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р.
N 1083 ( 1083-2007-п ) "Про утворення Національного агентства
України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 66, ст. 2553).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р.
N 1284 ( 1284-2007-п ) "Деякі питання Національного агентства з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 83, ст. 3085).
3. Пункт 27 змін, що вносяться до положень про центральні
органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 101 ( 101-2008-п )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 16, ст. 416).

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2008 р. N 1021
НАЦІОНАЛЬНІ КООРДИНАТОРИ,
відповідальні за підготовку та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

Заступник Голови Укравтодору - підготовка до експлуатації
БЕРЕЗОВСЬКИЙ автомобільних доріг загального
Микола Володимирович користування
Перший заступник Міністра - організаційно-методична
регіонального розвитку та допомога в проектуванні,
будівництва будівництві, реконструкції та
БЕРКУТА проведенні державної
Анатолій Всеволодович експертизи проектів об'єктів,
які будуть задіяні під час
проведення чемпіонату
Заступник Міністра економіки - економічні питання
ВІТРЕНКО
Юрій Миколайович
Перший заступник Міністра - підготовка та виконання
освіти і науки освітніх програм, захист прав
ГРЕБЕЛЬНИК інтелектуальної власності
Олександр Петрович УЄФА, а також підготовка
гуртожитків для проживання
вболівальників
Заступник Міністра закордонних - питання міжнародних відносин
справ
ЄЛІСЄЄВ
Костянтин Петрович
Заступник Міністра у справах - підготовка спортивних споруд
сім'ї, молоді та спорту та організація роботи із
КАРАНДЄЄВ вболівальниками
Ростислав Володимирович
Заступник Міністра з питань - підготовка до експлуатації
житлово-комунального об'єктів житлово-комунального
господарства господарства та міського
КРАМАРЕНКО електричного транспорту
Руслан Михайлович (трамвай, тролейбус)
Заступник Голови Держмитслужби - облаштування пунктів пропуску
ДЕРИВОЛКОВ через державний кордон
Степан Дмитрович
Перший заступник Міністра - питання розвитку туристичної
культури і туризму інфраструктури, розміщення
КОРНІЄНКО учасників чемпіонату,
Владислав Вікторович облаштування соціально-
культурних об'єктів та
історичних пам'яток
Заступник Голови - питання інформаційної політики
Держкомтелерадіо та телекомунікацій
КУРДІНОВИЧ
Олександр В'ячеславович
Перший заступник генерального - організація залізничного
директора Укрзалізниці пасажирського сполучення
ЛУХАНІН
Микола Іванович
Заступник Міністра фінансів - питання бюджетних видатків
МАТВІЙЧУК
Володимир Макарович
Заступник голови - підготовка аеропортів
Державіаадміністрації
ПОЛІЩУК
Кирило Ананійович
Заступник Міністра внутрішніх - питання безпеки та
справ - начальник міліції громадського порядку
громадської безпеки
САВЧЕНКО
Олександр Ілліч
Заступник Міністра транспорту - організація пасажирських
та зв'язку - голова перевезень на міжнародних і
Державтотрансадміністрації міжміських автобусних
СЕРГІЄНКО маршрутах, які виходять за
Леонід Григорович межі території області
Заступник Міністра юстиції - правові питання
ЦОКЛАН
Віктор Іванович
Заступник Міністра охорони - питання медичного забезпечення
здоров'я
ЮРЧЕНКО
Володимир Дмитрович

Заступник Міністра з питань - питання цивільного захисту,
надзвичайних ситуацій та у техногенної і пожежної
справах захисту населення від безпеки
наслідків Чорнобильської
катастрофи
ТРЕТЬЯКОВ
Валерій Михайлович
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 203
( 203-2009-п ) від 11.03.2009, N 1266 ( 1266-2009-п ) від
25.11.2009 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2008 р. N 1021
ПОЛОЖЕННЯ
про національного координатора, відповідального
за підготовку та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Національним координатором, відповідальним за підготовку
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу (далі - національний координатор), є
призначений в установленому порядку перший заступник, заступник
керівника центрального органу виконавчої влади, іншого органу
державного управління, який згідно з функціональними обов'язками
відповідає за підготовку та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат) у
відповідній галузі.
2. Основними завданнями діяльності національного координатора
за напрямом підготовки є:
забезпечення:
- реалізації державної політики з питань підготовки та
проведення чемпіонату;
- моніторингу виконання вимог законодавства з питань
підготовки та проведення чемпіонату;
- здійснення заходів, передбачених Державною цільовою
програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107
( 107-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482),
та реалізації гарантій, наданих Кабінетом Міністрів України УЄФА;
координація діяльності та заходів щодо реалізації проектів,
пов'язаних з підготовкою до чемпіонату;
визначення проблемних питань та надання в установленому
порядку пропозицій щодо їх вирішення;
налагодження співпраці з експертами Федерації футболу України
та УЄФА з питань підготовки до чемпіонату.
3. Національний координатор за напрямом підготовки відповідно
до покладених на нього повноважень:
організовує виконання завдань;
забезпечує контроль за їх виконанням;
забезпечує складення графіків та планів дій;
організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у
відповідній галузі;
проводить аналіз стану підготовки;
забезпечує подання поточних та періодичних звітів про стан
підготовки;
забезпечує підготовку інформації для подання експертам УЄФА
під час їх перебування в Україні.
4. Національний координатор має право:
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
залучати в установленому порядку до розгляду питань, що
належать до його компетенції, спеціалістів органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за
погодженням з їх керівниками).вверх