Документ 1017-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 18.02.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.03.2016. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 13, ст.145)

Верховна Рада України постановляє:

I. Пункт 5 частини другої статті 32 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) викласти в такій редакції:

"5) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною освітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних працівників не скорочується".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 лютого 2016 року
№ 1017-VIII
вверх