Документ 1016-VI, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2014, основание - 584-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до Закону України
"Про Митний тариф України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 26 , ст. 327 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний
тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2007 р., NN 36-43, ст. 508, із змінами, внесеними Законом
України від 17 грудня 2008 року N 676-VI) ( 676-17 ), такі зміни:
1) у розділі VII ( 2371б-14 ):
цифри і слово:
---------------------------------------------------------------------- |"3904 10 00 90|- - інший | | 6,5 | 6,5 | -" | ----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словом:
---------------------------------------------------------------------- |"3904 10 00 90|- - інший | | 0 | 0 | -"; | ----------------------------------------------------------------------
2) у розділі XVII ( 2371г-14 ):
цифри і слово:
----------------------------------------------------------------------- |"8701 20 10 00|- - нові | | 5 | 5 | шт" | -----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словом:
----------------------------------------------------------------------- |"8701 20 10 00|- - нові | | 0 | 0 | шт"; | -----------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------- |"8716 39 30 10|- - - - - - бортові, | | 10 | 10 | шт" | | |напівпричепи- | | | | | | |рефрижератори, | | | | | | |напівпричепи- | | | | | | |контейнеровози | | | | | -----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------- |"8716 39 30 10|- - - - - - бортові, | | 0 | 0 | шт". | | |напівпричепи- | | | | | | |рефрижератори, | | | | | | |напівпричепи- | | | | | | |контейнеровози | | | | | -----------------------------------------------------------------------
2. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після його
опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 лютого 2009 року
N 1016-VIвверх