Про затвердження Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року
Постановление Кабинета Министров Украины; Программа, Паспорт, Мероприятия от 05.12.20181014
Документ 1014-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 05.12.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.12.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2018 р. № 1014
Київ

Про затвердження Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 77, ст. 2376) після слів “Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами” доповнити словами і цифрами “та Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року”.

3. Державному космічному агентству подавати щороку до 15 липня та 1 березня до Кабінету Міністрів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі звіт про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. № 1014

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року

Мета Програми

Метою Програми є здійснення заходів із зберігання та поетапної утилізації надлишкових високотоксичних запасів компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) (далі - ракетне паливо), які зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА, з використанням технологічних процесів, які відповідають вимогам техногенної та екологічної безпеки, а також нейтралізація та ліквідація місць зберігання ракетного палива, що дасть змогу запобігти виникненню надзвичайних ситуацій.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Ураховуючи результати порівняльного аналізу можливих варіантів розв’язання проблеми утилізації ракетного палива, оптимальним є варіант, який передбачає його високотемпературне спалювання із застосуванням екологічно безпечного способу на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА.

Розв’язання проблеми передбачається здійснити шляхом утилізації ракетного палива за процедурою закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

Способами розв’язання проблеми є:

здійснення комплексу заходів з підготовки місць зберігання ракетного палива до його утилізації;

відновлення технологічного обладнання на об’єктах зберігання ракетного палива, в тому числі стендової бази;

утилізація ракетного палива технічно прийнятним, економічно ефективним та екологічно допустимим способом на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;

здійснення заходів щодо ліквідації наслідків експлуатації місць зберігання ракетного палива та рекультивації земель, на яких таке паливо зберігалося.

Відомості про державного замовника, керівника і виконавців Програми, строк виконання, прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Для розв’язання проблеми утилізації ракетного палива передбачається виконання основних завдань Програми, до яких належать:

запобігання виникненню екологічної катастрофи, забезпечення безаварійного зберігання ракетного палива у місцях зберігання до його утилізації;

утилізація запасів ракетного палива екологічно безпечним термічним способом;

ліквідація місць зберігання ракетного палива після його утилізації та рекультивація земель, на яких воно зберігалося.

Перелік завдань і заходів з визначенням строків їх виконання та джерел і обсягів фінансування наведено в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість утилізувати протягом трьох років ракетне паливо в кількості 96,7 тонни, яке зберігається на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА, у тому числі:

60 тонн - на державному підприємстві “Конструкторське бюро “Південне” імені М.К. Янгеля”;

36,7 тонни - на державному підприємстві “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”.

У результаті виконання Програми планується досягти:

в економічній сфері:

зменшення обсягів поточних витрат, пов’язаних з утриманням місць зберігання ракетного палива, що сприятиме економії близько 6 млн. гривень, які витрачаються щороку на їх утримання;

часткової компенсації витрат державного бюджету на здійснення заходів Програми за рахунок реалізації продуктів утилізації та металобрухту і майна, які буде вивільнено після ліквідації місць зберігання, що дасть змогу поповнити державний бюджет на суму близько 15 млн. гривень;

у соціальній сфері:

зниження рівня соціальної напруженості і негативного ставлення населення до місць зберігання ракетного палива;

збереження чисельності працівників підприємств промисловості, які мають досвід роботи з ракетним паливом;

у сфері техногенної та екологічної безпеки:

поліпшення екологічного стану, ліквідації потенційної загрози здоров’ю населення та навколишньому природному середовищу;

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Основні очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших передбачених законодавством джерел.

Обсяг видатків, пов’язаних з виконанням Програми, орієнтовно становитиме 110,229 млн. гривень і повинен щороку уточнюватися під час складання проекту Державного бюджету України на наступний рік.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми утилізації компонентів
рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 161 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 25, ст. 906).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1014.

3. Державний замовник - ДКА.

4. Керівник Програми - Голова ДКА.

5. Виконавці заходів Програми - підприємства, що належать до сфери управління ДКА: державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” імені М. К. Янгеля”, державне підприємство “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова”.

6. Строк виконання: 2018-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

Державний бюджет

110,229

28,908

44,717

36,604

Місцевий бюджет

Інші джерела

Усього

110,229

28,908

44,717

36,604Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,млн. гривень

у тому числі за роками

усього

за роками

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1. Підготовка місць зберігання, персоналу, засобів транспортування до утилізації, вилучення із стендів компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) (далі - ракетне паливо)

кількість ракетного палива, тонн

96,7


47

49,7

1) визначення якісного стану ракетного палива шляхом проведення лабораторних досліджень на державному підприємстві “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” (далі - державне підприємство) та наповнення ним ємностей споруди № 65

ДКА

державний бюджет

0,748

0,698

0,05


кількість засобів транспортування, одиниць

8

8

8

8

2) ремонт засобів транспортування ракетного палива

-“-

-“-

0,5

0,5кількість стендів з ракетним паливом, одиниць

10

10

10

10

3) вилучення ракетного палива із стендів

-“-

-“-

1,036

1,036__________
Разом за завданням 1
-“-


-“-


2,284


2,234


0,05


2. Відновлення технологічного обладнання на об’єктах зберігання ракетного палива, в тому числі стендової бази державного підприємства для приймання некондиційного ракетного палива до споруди № 65

кількість об’єктів зберігання, одиниць

10

10

10

10

відновлення технологічного обладнання

-“-

-“-

14,765

12,342

1,212

1,211

3. Технічне обслуговування обладнання споруд державного підприємства та забезпечення безпеки зберігання некондиційного ракетного палива

кількість споруд, одиниць

4

4

4

4

технічне обслуговування обладнання споруд забезпечення безпеки зберігання некондиційного ракетного палива

ДКА

державний бюджет

26,909

10,569

8,17

8,17

4. Обслуговування Оперативно-рятувальною службою цивільного захисту місць зберігання та утилізації ракетного палива на території державного підприємства

кількість місць зберігання та утилізації ракетного палива, одиниць

4

4

4

4

обслуговування Оперативно-рятувальною службою цивільного захисту місць зберігання та утилізації ракетного палива

-“-

-“-

11,289

3,763

3,763

3,763

5. Здійснення утилізації ракетного палива та промислових стоків

тонн

96,7


47

49,7

1) утилізація ракетного палива

-“-

-“-

13,422


6,522

6,9

-“-

500


275

225

2) нейтралізація промислових стоків

-“-

-“-

10,9


6

4,9

__________
Разом за завданням 5
-“-


-“-


24,32212,522


11,8

6. Нейтралізація та ліквідація місць зберігання ракетного палива після його утилізації та рекультивація земельних ділянок, на яких воно зберігалося

кількість місць зберігання та утилізації ракетного палива, одиниць

10


10

10

1) первинна нейтралізація і демонтаж технологічного обладнання після вилучення ракетного палива на об’єктах ДКА

-“-

-“-

12,875


9

3,875

10


10

10

2) повна нейтралізація і складування технологічного обладнання

-“-

-“-

15,02


10

5,02

10


10

10

3) нейтралізація ґрунтів та рекультивація земельних ділянок

-“-

-“-

2,7652,765

__________
Разом за завданням 6
-“-


-“-


30,6619


11,66

Усього за Програмою-“-

-“-

110,229

28,908

44,717

36,604Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

1. Зменшення обсягів поточних витрат, пов’язаних з утриманням місць зберігання компонентів ракетного палива

обсяг економії бюджетних коштів

млн. гривень

18

6

6

6

2. Часткова компенсація витрат державного бюджету на здійснення заходів Програми за рахунок реалізації продуктів утилізації та металобрухту і майна, які буде вивільнено після ліквідації місць зберігання

обсяг надходжень до державного бюджету

-“-

15

4

6

5

3. Кількість компонентів рідкого ракетного палива

обсяг утилізованих компонентів

тонн

96,7


47

49,7

4. Площа земельних ділянок, що вивільниться у результаті рекультивації земель

обсяг земельних ділянок

гектарів

1,51,5

5. Збереження чисельності спеціалістів підприємств промисловості, які мають досвід роботи з ракетним паливом та хімічними речовинами

кількість осіб, залучених до роботи з ракетним паливом

осіб

312

312

312

312

6. Забезпечення безпеки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації

кількість організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки працівників підприємств

одиниць

5

1

2

2


кількість організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки населення

-“-

4

1

2

1
вверх