Документ 1013-97-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 10.04.2015, основание - 153-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 вересня 1997 р. N 1013
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 153 ( 153-2015-п ) від 31.03.2015 }
Про Порядок виплати винагороди за вислугу років
посадовим особам органів державної податкової
служби, які мають спеціальні звання
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок виплати винагороди за вислугу років
посадовим особам органів державної податкової служби, які мають
спеціальні звання (додається). ( Абзац другий із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 )

Зазначений Порядок ввести в дію з 1 вересня 1997 року.
Витрати на виплату винагороди за вислугу років здійснювати у
межах фонду оплати праці передбаченого органам державної
податкової служби в Державному бюджеті України. ( Абзац четвертий
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п )
від 25.08.98 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 1997 р. N 1013
ПОРЯДОК
виплати винагороди за вислугу років посадовим
особам органів державної податкової служби,
які мають спеціальні звання
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

1. До стажу роботи, що дає право на одержання винагороди за
вислугу років, включається час роботи:
в органах державної податкової служби;
на посадах і в органах, визначених Порядком обчислення стажу
державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ) "Про порядок
обчислення стажу державної служби" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст.
213) з наступними змінами;
на підприємствах, в установах, та в організаціях на посадах
бухгалтерів, економістів, фінансистів, юристів,
інженерів-програмістів, інженерів-системотехніків,
інженерів-електроніків, якщо ці працівники мали спеціальну освіту,
працювали за фахом та перейшли на роботу до податкової
адміністрації (інспекції) і зараховані на відповідну посаду.
2. Винагорода за вислугу років виплачується посадовим особам
органів державної податкової служби у таких розмірах:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаж роботи | Розміри винагороди, у відсотках —————————————————————————————————————————————————————————————————— від 1 до 2 років 5
від 2 до 5 років 10
від 5 до 10 років 20
від 10 до 15 років 25
від 15 до 20 років 30
від 20 до 25 років 35
від 25 і більше років 40
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
3. Розмір винагороди визначається залежно від стажу роботи і
обчислюється виходячи з посадового окладу та надбавки за
спеціальне звання.
Нарахування та виплата винагороди за вислугу років
провадяться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах
встановленого фонду оплати праці.
Посадовим особам, у яких протягом календарного місяця
виникло право на підвищення розміру винагороди за вислугу років,
розмір винагороди змінюється з початку наступного місяця.
У разі виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
винагорода за вислугу років обчислюється з посадового окладу за
основною посадою.
Винагорода за вислугу років враховується при обчисленні
середнього заробітку, що зберігається за посадовою особою
відповідно до законодавства. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
4. Документом для визначення стажу роботи є трудова книжка та
інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж
роботи.
Стаж роботи для виплати винагороди за вислугу років
визначається комісією органу державної податкової служби з питань
встановлення стажу, необхідного для нарахування винагороди за
вислугу років.
Склад комісії затверджується керівником органу державної
податкової служби.
Рішення комісії про встановлення стажу роботи або зміну його
розміру оформляється протоколом і передається керівникові
відповідного органу державної податкової служби для видання
наказу про виплату винагороди за вислугу років.
Спірні питання з приводу встановлення стажу роботи для
виплати винагороди за вислугу років розглядаються відповідними
комісіями державних податкових адміністрацій вищого рівня та
Державної податкової адміністрації України. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )вверх