Документ 1012-V, действует, текущая редакция — Принятие от 11.05.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.06.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 85
Господарського процесуального
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 35, ст.483 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити частину другу статті 85 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) реченням такого змісту: "У
такому разі повне рішення складається і підписується протягом
п'яти днів з дня оголошення його вступної та резолютивної частин".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 травня 2007 року
N 1012-Vвверх