Документ 100_063, действует, текущая редакция — Подписание от 29.11.2005

              Меморандум 
про партнерство і поглиблення співробітництва
в галузі європейської та євроатлантичної
інтеграції між Урядом України та Урядом
Республіки Болгарія
Дата підписання: 29.11.2005 Дата набуття чинності: 29.11.2005
Уряд України та Уряд Республіки Болгарія, далі - Сторони,
Враховуючи зміни у світі, які вимагають від України та
Республіки Болгарія використання оновлених підходів до розвитку
двосторонніх відносин,
Керуючись положеннями Угоди про дружні відносини та
співробітництво між Україною та Республікою Болгарія від 5 жовтня
1992 року ( 100_003 ),
Беручи до уваги дух Декларації про подальший розвиток та
поглиблення співробітництва між Україною та Республікою Болгарія
від 24 березня 1998 року ( 100_065 ),
Ґрунтуючись на Декларації про співробітництво в галузі
європейської та євроатлантичної інтеграції між Міністерством
закордонних справ України та Міністерством закордонних справ
Республіки Болгарія від 14 квітня 2004 року ( 100_047 ),
Відзначаючи результати існуючого співробітництва в
Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки та
співробітництва в Європі, Комісії Україна - НАТО, Раді
євроатлантичного партнерства, Організації чорноморського
економічного співробітництва та інших міжнародних організаціях та
регіональних форумах,
Прагнучи надати поштовх встановленню ближчих двосторонніх
відносин і співробітництву та розвивати активну співпрацю в
галузях, що становлять взаємний інтерес, а також зміцнювати
євроатлантичну та регіональну безпеку, стабільність та
співробітництво,
Беручи до уваги Угоду про приєднання Болгарії до ЄС, а також
Угоду про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейським Союзом та його країнами-членами ( 998_012 { Угода про
асоціацію ( 984_011 )} ),
Відзначаючи стратегічну мету України щодо членства в
Організації Північноатлантичного Договору та в Європейському
Союзі,
Враховуючи готовність Болгарії всебічно підтримувати
європейський вибір та прагнення України до членства в НАТО і в
Європейському Союзі,
Беручи до уваги План дій Україна - ЄС ( 994_693 ), Хартію про
особливе партнерство між Україною та НАТО від 9 липня 1997 року
( 994_002 ), а також рішення НАТО щодо започаткування
інтенсифікованого діалогу у контексті прагнення України до
членства та пов'язаних з цим реформ,
Прагнучи максимально використати потенціал двох Сторін,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони продовжать поглиблювати увесь спектр своїх
двосторонніх відносин, а саме:
- Розвиватимуть активний діалог на вищому та найвищому
рівнях, здійснюватимуть регулярний обмін візитами, що є необхідною
передумовою для узгодження підходів двох країн при реалізації
їхньої регіональної політики та для успішності втілення спільних
регіональних ініціатив.
- Активізують використання існуючих механізмів двостороннього
співробітництва, зокрема міжурядової Комісії з питань
торговельно-економічного співробітництва та міжурядової Комісії з
питань науково-технічного співробітництва, для поглиблення
двостороннього ділового співробітництва та пошуку можливостей
спільного виходу на ринки третіх країн.
- Приділятимуть особливу увагу розбудові прямих зв'язків та
співробітництва між регіонами та общинами двох країн, встановленню
контактів між підприємствами та іншими суб'єктами господарювання.
- Важливе значення надаватиметься обміну та участі у
міжнародних економічних виставках і ярмарках, що проводяться на
території України та Болгарії, сприянню у представленні
українських товарів у Болгарії та болгарських в Україні.
- Підтримають прагнення активізувати співробітництво у
військово-політичній та військово-технічній сферах з метою
приведення військово-промислових комплексів у відповідність до
стандартів НАТО.
- Сприятимуть розвитку контактів у галузі культури,
пропагуванню культурних надбань двох країн, роблячи таким чином
внесок у формування нової Європи, багатство якої в культурному
розмаїтті народів, що її населяють, а також сприяючи реалізації
ініціативи Болгарії щодо "культурних коридорів".
- Надаватимуть сприяння розширенню контактів між вищими
учбовими закладами України та Болгарії з метою підготовки
висококваліфікованих спеціалістів у галузі європейської та
євроатлантичної інтеграції.
Стаття 2
Сторони активізують взаємодію, розвиваючи двостороннє
співробітництво в галузі європейської інтеграції, спрямоване на
підтримку європейського вибору та прагнення України до членства в
Європейському Союзі, зокрема, взаємодіючи у таких питаннях:
- Зміцнення інституційної структури шляхом створення
відповідного адміністративного ресурсу, тобто обмін досвідом щодо
процесу реформ та навчання державних службовців в галузі
європейської інтеграції;
- Інформування широкої громадськості про процеси в
Європейському Союзі та європейську інтеграцію;
- Популяризація досягнень двох країн в галузі європейської
інтеграції шляхом проведення спільних консультацій, конференцій,
ініціатив та інших заходів;
- Гармонізація законодавства з законодавством Європейського
Союзу.
Стаття 3
Сторони співпрацюватимуть між собою в галузі візової
політики, прикордонного контролю та міграції шляхом консультацій,
координації та надання технічного й адміністративного сприяння
для:
- Обміну інформацією щодо діючого законодавства та практики;
- Створення інформаційних систем в галузі візової політики,
особистих документів та прикордонного контролю;
- Забезпечення вищої фізичної та технічної безпеки особистих
документів;
- Навчання фахівців у згаданих вище галузях.
Стаття 4
Сторони активно взаємодіятимуть з використанням існуючих
можливостей Комісії Україна - НАТО та Інтенсифікованого діалогу з
прагнення України до членства і пов'язаних з цим реформ, як і для
реалізації цілей України щодо майбутньої участі у процесі Плану
дій щодо членства в НАТО ( 950_009 ), співпрацюючи у таких
напрямах:
- Регулярні двосторонні консультації щодо політики
"відчинених дверей" НАТО, щодо Інтенсифікованого діалогу між
Україною та НАТО та пов'язаних з цим реформ, щодо актуальних
питань, пов'язаних із діяльністю Комісії Україна - НАТО, а також
щодо питань євроатлантичної та регіональної безпеки, які
становлять взаємний інтерес;
- Обмін інформацією, досвідом та експертними оцінками у
галузі політики безпеки та оборони; створення оборонних
інституцій; зміцнення громадянського контролю над сектором безпеки
та оборони; підвищення оперативної сумісності збройних сил із
силами НАТО; сприяння реформі сектора безпеки відповідно до
євроатлантичних стандартів; підтримка можливостей служб розвідки у
боротьбі проти тероризму; цивільно-військові відносини,
громадянське планування надзвичайних ситуацій; закриття та
конверсія воєнних об'єктів, працевлаштування та перекваліфікація
військового персоналу та в інших галузях, включно в рамках
Спільної робочої групи Україна - НАТО щодо оборонної реформи;
- Сприяння двосторонньому співробітництву, а також
співробітництву між Україною та НАТО у галузі контролю над
озброєннями, удосконалення процедур та механізмів експортного
контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення,
співробітництво у боротьбі проти міжнародного тероризму, торгівлі
людьми та організованої злочинності;
- Зміцнення інституційних механізмів національної координації
з питань євроатлантичної інтеграції;
- Створення адміністративного ресурсу та підготовка державних
службовців та офіцерів з метою досягнення стандартів для
майбутнього членства в НАТО;
- Гармонізація законодавства та сприяння застосуванню кращої
практики у сфері безпеки та оборони у відповідності до
пріоритетних цілей Річного цільового плану на 2005 рік та
стандартів і вимог НАТО;
- Публічна дипломатія та розроблення комунікаційних стратегій
інформування громадськості з питань міжнародної безпеки та НАТО, а
також з прав, відповідальності та зобов'язань, що витікають з
майбутнього членства в НАТО;
- Стимулювання співробітництва між парламентаріями,
неурядовими організаціями та академічними інституціями.
Стаття 5
Сторони співпрацюватимуть між собою у різних галузях,
вказаних, у даному Меморандумі, використовуючи наступні засоби та
методи їхнього здійснення:
- Обмін інформацією та досвідом та практичне співробітництво
між Сторонами у галузі європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Спільна робота в рамках Комісії Україна - НАТО;
- Включення питань європейської та євроатлантичної інтеграції
до порядку денного двосторонніх зустрічей найвищого та
міжвідомчого рівнів;
- Організація спільних заходів, таких як експертні зустрічі,
семінари, конференції, круглі столи тощо за участю офіційних
представників та експертів з двох Сторін;
- Навчання шляхом організації семінарів, курсів та стажувань
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та сприяння
участі експертів кожної зі Сторін у міжнародних та національних
семінарах та курсах, організованих іншою Стороною;
- Вивчення можливостей включення до програм та проектів
Європейського Союзу;
- Обмін експертами у сферах взаємного інтересу, виходячи з
наявних можливостей двох Сторін.
Стаття 6
Заключні положення
(1) Сторони можуть розробляти річні Плани на виконання цього
Меморандуму.
(2) Кожна Сторона може ознайомити з результатами
двостороннього співробітництва третю Сторону на підставі
попередньої взаємної згоди між двома Сторонами та у відповідності
до положень їхнього діючого національного законодавства.
(3) Жодне з положень цього Меморандуму не створює перешкод
для інших чинних або майбутніх угод, укладених між Сторонами. Цей
Меморандум не торкається прав та зобов'язань Сторін щодо будь-якої
іншої міжнародної угоди. Кожна зі Сторін здійснюватиме виконання
Меморандуму у відповідності до її національних законодавчих та
адміністративних норм та в рамках своєї компетенції та наявних
ресурсів.
(4) Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання.
(5) Меморандум укладається на термін три роки. Термін дії
Меморандуму може бути продовжений на основі письмової згоди двох
Сторін.
(6) Зміни та доповнення до тексту Меморандуму можна вносити
на основі взаємної письмової згоди Сторін.
(7) Після закінчення терміну дії цього Меморандуму, його
положення продовжують застосуватися у відношенні до проектів та
угод, що вже виконуються, до їхнього закінчення, крім випадків,
коли Сторони домовилися про інше.
Цей Меморандум укладено в м. Київ 29 листопада 2005 року у
двох оригінальних примірниках, кожен з яких українською,
болгарською та англійською мовою, при цьому всі тексти є
автентичними. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні
англійський текст матиме переважну силу.
За Уряд За Уряд
України Республіки Болгарія
( підпис ) ( підпис )вверх