Деякі питання зовнішніх запозичень Державної іпотечної установи
Постановление Кабинета Министров Украины; Условия от 18.12.20171008
Документ 1008-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 18.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.12.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2017 р. № 1008
Київ

Деякі питання зовнішніх запозичень Державної іпотечної установи

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо здійснення Державною іпотечною установою зовнішніх запозичень для фінансування державного інвестиційного проекту “Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу” відповідно до умов згідно з додатком.

2. Уповноважити голову правління Державної іпотечної установи підписувати договори зовнішніх запозичень, виконання зобов’язань за якими може забезпечуватися державними гарантіями, для фінансування державного інвестиційного проекту, зазначеного у пункті 1 цієї постанови, відповідно до умов згідно з додатком.

3. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 835 “Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 90, ст. 3321) не поширюється на відбір проектів, які реалізуються за рахунок кредитних коштів, для забезпечення зобов’язань за якими можуть бути надані державні гарантії відповідно до абзацу четвертого підпункту “а” пункту 1 статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2017 р. № 1008

УМОВИ
зовнішніх запозичень Державної іпотечної установи для фінансування державного інвестиційного проекту “Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу”

Зовнішні запозичення Державної іпотечної установи для фінансування державного інвестиційного проекту “Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу” здійснюються з додержанням таких істотних умов:

позичальник - Державна іпотечна установа;

сума кредиту - 500000000 (п’ятсот) млн. доларів США;

ефективна відсоткова ставка - 4,5 відсотка річних;

вид кредиту - кредитна лінія;

вибірка кредиту - здійснюється окремими траншами відповідно до затвердженого графіка фінансування, зазначеного у кредитному договорі;

цільове призначення кредиту - фінансування операцій з придбання житла або фінансування будівництва житла відповідно до державного інвестиційного проекту;

строк кредиту - 180 місяців (15 років) з можливістю його пролонгації, що погоджується окремо;

відстрочення строку погашення кредиту (пільговий період) - три роки. Першою датою погашення основної суми кредиту визначається дата, що настає через 36 (тридцять шість) місяців з дати отримання першої суми за кредитом;

процентний період - щопівроку;

умови погашення кредиту - основна сума боргу погашається 24 (двадцятьма чотирма) рівними частинами щопівроку.вверх