Документ 1005-V, действует, текущая редакция — Принятие от 04.05.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань перевірки діяльності
Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення та її підрозділів з нагляду
за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства
України у сфері телебачення і радіомовлення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 27, ст.375 )

Відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статті 82 Регламенту Верховної Ради України ( 3547-15 ), Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань перевірки діяльності Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення та її підрозділів з нагляду за
дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства України у сфері
телебачення і радіомовлення (далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії:
проаналізувати діяльність Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення щодо прозорості та публічності
процедур видачі та продовження ліцензій на мовлення, а також
дотримання законності під час проведення перевірок дотримання
телерадіоорганізаціями законодавства України у сфері телебачення
і радіомовлення;
проаналізувати обґрунтованість притягнення
телерадіоорганізацій до відповідальності за порушення
законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення;
проаналізувати ефективність діяльності Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення при підготовці та
реалізації Плану розвитку національного телерадіоінформаційного
простору ( n0004295-06 );
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
вдосконалення законодавства, спрямовані на підвищення прозорості
та публічності діяльності Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення.
3. Визначити, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
становить одинадцять народних депутатів України, забезпечуючи
представництво в її складі не менш як по одному народному депутату
України від кожної депутатської фракції.
4. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Філіндаша Євгена Васильовича, заступником голови
Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Шкірю
Ігоря Миколайовича.
5. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії народних
депутатів України згідно з додатком.
6. Зобов'язати Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення надати Тимчасовій слідчій комісії необхідну
інформацію.
7. Встановити на час роботи Тимчасової слідчої комісії
мораторій на проведення Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення перевірок діяльності
телерадіоорганізацій.
8. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на апарат Верховної Ради України.
9. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
три місяці з дня прийняття цієї Постанови.
10. Заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії на пленарному
засіданні Верховної Ради України не пізніш як 15 червня 2007 року.
11. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 травня 2007 року
N 1005-V

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 4 травня 2007 року N 1005-V
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань перевірки діяльності Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення
та її підрозділів з нагляду за дотриманням
телерадіоорганізаціями законодавства України
у сфері телебачення і радіомовлення

Болдирєв Юрій Олександрович - фракція Партії регіонів;
Борщевський Віктор Валентинович - фракція Комуністичної
партії України;
Васильєв Олександр Андрійович - фракція Партії регіонів;
Ландік Володимир Іванович - фракція Партії регіонів.вверх