Документ 1000-05, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про затвердження Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1961, N 2 ст. 15 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Кримінально-процесуальний кодекс
Української РСР ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) і ввести його в дію
з 1 квітня 1961 року.
Стаття 2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР
встановити порядок введення в дію Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР і затвердити перелік законодавчих актів
Української РСР, які втрачають чинність у зв'язку з введенням
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР в дію.

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 28 грудня 1960 р.вверх