Документ na002100-01, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2001

             П О С Л А Н Н Я 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
до Верховної Ради України
2001 рік
(Розділи I-III див. ( n0002100-01 )
Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 р.
(Розділ IV)
IV. Статистичні таблиці

Основні показники соціально-економічного розвитку України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1990 |1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Валовий
внутрішній
продукт
Номінальний 167 299 5033 148273 1203769 54516 81519 93365 102593 130038 175010
Реальний, у
відсотках до
попереднього
року - 91,3 90,1 85,8 77,1 87,8 90,0 97,0 98,1 99,7 106,0
Зведений
бюджет
Доходи - - 1227,5 49621,8 523092,6 20689,9 30218,7 28112,0 28915,8 32876,4 48443,7
Видатки - - 1919,7 57248,7 630647,0 24302,8 34182,8 34312,7 31195,6 34820,9 47279,5
Дефіцит - - 692,2 7626,9 107554,4 3612,9 3964,1 6200,7 2279,9 1944,5 -1164,2 1)
У відсотках
до ВВП
Доходи - - 24,4 33,5 43,5 38,0 37,0 30,1 28,2 25,3 27,7
Видатки - - 38,1 38,6 52,4 44,6 41,9 36,7 30,4 26,8 27,0
Дефіцит - - 13,7 5,1 8,9 6,6 4,9 6,6 2,2 1,5 -0,7 1)
Ціни
Індекс
споживчих
цін
Грудень
до грудня,
у відсотках - 390,0 2100,0 10256,0 501,0 281,7 139,7 110,1 120,0 119,2 125,8
Індекс цін
виробників
промислової
продукції
Грудень
до грудня,
у відсотках - 263,4 4228,5 9767,5 874,0 272,1 117,3 105,0 135,3 115,7 120,8
Заборгованість
між
підприємствами
та
організаціями
України
Дебіторська - - 1777,5 99338,5 490445,7 22250,2 48018,1 74085,7 102976,1 163450,6 178176,6
Темпи
зростання за
період, у - - - в 55,9 в 4,9 в 4,5 в 2,2 154,3 139,0 158,7 109,0 відсотках р.б. р.б. р.б. р.б.
Кредиторська - - 1920,9 127600,0 683436,9 30543,1 73168,1 102506,6 137613,6 196364,1 222431,7
Темпи
зростання за
період, у - - - в 66,4 в 5,4 в 4,5 в 2,4 140,1 134,2 142,7 113,3 відсотках р.б. р.б. р.б. р.б.
Індекси
виробництва
промислової
продукції, у
відсотках до
попереднього
року 99,9 95,2 93,6 92,0 72,7 88,0 94,9 99,7 99,0 104,0 112,9
у т.ч.
товарів
народного
споживання 105,8 94,9 90,6 84,1 75,0 82,2 82,2 88,1 100,0 107,2 124,5
Індекси
виробництва
продукції
сільського
господарства,
у відсотках 96,3 86,8 91,7 101,5 83,5 96,4 90,5 98,1 90,2 93,1 109,2
Інвестиції
в основний
капітал
У фактичних
цінах 31 50 866 29310 228033 16097 12557 12401 13958 17552 19481
У відсотках
до
попереднього
року 101,9 92,9 63,1 89,6 77,5 71,5 78,0 91,2 106,1 100,4 111,2
Обсяг
будівельно-
монтажних
робіт,
у відсотках
до
попереднього
року 95,0 89,6 64,5 90,2 84,7 65,6 69,0 90,1 102,7 92,0 104,2
Вантажооборот,
у відсотках до
попереднього
року 97,4 91,1 83,9 84,9 88,0 91,7 82,8 89,4 97,3 99,1 97,8
Пасажирооборот,
у відсотках до
попереднього
року 2) 101,8 92,1 89,8 84,1 91,5 84,6 96,6 95,8 98,7 98,4 106,7
Реформування
власності
Мала
приватизація,
одиниць - - - 2682 6499 13124 16470 7352 4542 4656 4800
Роздержавлено
великих та
середніх
об'єктів,
одиниць - - - 911 1750 3091 2995 1167 831 288 165
Зовнішньо-
торговельний
баланс,
млн. дол. США - - - - - - 37955,3 37516,6 32563,7 28154,8 33376,1
Експорт - - - - - - 19147,4 18970,3 16457,2 15195,5 18059,3
Імпорт - - - - - - 18807,9 18546,3 16106,5 12959,3 15316,8
Сальдо (+,-) - - - - - - 339,5 424,0 350,7 2236,2 2742,5
Загальний
обсяг
продажу
споживчих
товарів - - - - - - - 27269 29424 34421 49329 3)
У відсотках
до
попереднього
року - - - - - - - 101,9 94,5 95,9 105,6
Кількість
наявного
населення
на кінець
періоду 51,9 52,1 52,2 52,1 51,7 51,3 50,9 50,5 50,1 49,7 49,3
Кількість
зайнятого
населення,
млн. осіб 25,4 25,0 24,5 23,9 23,0 23,7 23,2 22,6 22,3 21,8 21,6
Безробіття
на
кінець
періоду
Рівень
зареєстро-
ваного
безробіття,
у відсотках
до
працездатного
населення у
працездатному
віці - - 0,3 0,3 0,3 0,5 1,3 2,3 3,7 4,3 4,2
Навантаження
на
одну вакантну
посаду, осіб - - 1 1 1 2 11 20 30 24 17
Грошові
доходи
населення
Номінальні 110 204 2366 62850 538914 26498 40311 50069 54379 61865 86833 Реальні, у
відсотках до
попереднього
року - - 71,1 56,3 86,0 101,8 82,9 106,3 98,4 92,0 106,3
Нарахована
середньо-
місячна
заробітна
плата
Номінальна 244,3 479,7 6505,4 162790 1427708 73,42 125,84 143,13 153,49 177,52 230,13
Реальна, у
відсотках до
попереднього
року - - - 59,9 84,8 110,6 96,6 96,6 96,2 91,1 99,1
Заборгованість
із виплати
заробітної
плати,
млн. грн. - - - - - - 4188,7 5165,7 6518,6 6400,8 4928,0
в т.ч. в
бюджетній
сфері - - - - - - - - 881,8 542,4 262,1
Заборгованість
із
фінансування
виплати пенсій
та грошової
допомоги
на кінець року - - - - - - 1154,1 1360,5 2013,3 1358,6 - 4)
_______________
Примітка: вартісні показники за 1990-1994 рр. наведені у
млрд. крб., за 1995-2000 рр. - у млн. грн.
середньомісячна заробітна плата за 1990-1994 рр. -
у крб., за 1995-2000 рр.- у грн.
В цій та інших таблицях окремі показники за
2000 рік є розрахунковими або попередніми і будуть
уточнені в наступних виданнях.
1) Профіцит.
2) З 1997 р. - з урахуванням обсягів безплатно перевезених
пасажирів трамвайним та тролейбусним транспортом, з
1999 р. - з урахуванням перевезень пасажирів автомобільним
транспортом суб'єктами малого бізнесу (юридичними та
фізичними особами).
3) З урахуванням обсягів виручки фізичних осіб, які мають
мережу роздрібної торгівлі та громадського харчування.
4) Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової
допомоги по установах Мінфіну України та Пенсійного фонду
України повністю ліквідовано протягом вересня 2000 року.

Валовий внутрішній продукт

Випуск товарів та послуг
і валовий внутрішній продукт
----------------------------------------------------------------------------- | Фактичні ціни | індекси фізичного обсягу |------------------------------------+------------------------------- | Випуск |проміж-|валовий| валовий | у відсотках | валового |товарів | не | внут- |внутрішній | до відповідного | внутріш- | та | спожи-|рішній | продукт в | періоду | нього |послуг у| вання |продукт|розрахунку | попереднього року |продукту у |ринкових| | | на душу | | відсотках | цінах | | | населення | | до | | | |-----------+-------------------+----------- | | | | тис. |тис.|випуску|вало-|вало-| | | | | | крб. | |товарів|вого |вого | | Роки | | | | | | та |внут-|внут-| | | | | | | |послуг |ріш- |ріш- |1990 |1994 | | | | | | у рин-|нього|нього| | | | | | | | кових |про- |про- | | | | | | | | цінах |дукту|дукту| | | | | | | | | |у | | | | | | | | | |роз- | | | | | | | | | |ра- | | | | | | | | | |хунку| | | | | | | | | |на | | | | | | | | | |душу | | | | | | | | | |насе-| | | | | | | | | |лення| | ----------------------------------------------------------------------------- млрд. крб.
1990 345 178 167 3 х 100,0 х 1991 632 333 299 6 х 94,3 91,3 91,1 91,3 х 1992 11157 6124 5033 97 х 92,8 90,1 89,8 82,3 х 1993 377522 229249 148273 2842 х 93,9 85,8 85,7 70,6 х 1994 2858702 1654933 1203769 23184 х 77,5 77,1 77,4 54,4 100,0 1995 13108480 7656838 5451642 105793 х 87,6 87,8 88,5 47,8 87,8
млн. грн.
1996 185390 103871 81519 х 1595 90,8 90,0 90,7 43,0 79,0 1997 216719 123354 93365 х 1842 98,8 97,0 97,8 41,7 76,6 1998 236304 133711 102593 х 2040 97,0 98,1 98,8 40,9 75,1 1999 297819 167781 130038 х 2606 99,9 99,7 100,4 40,8 74,9
2000 1)
I квартал 75802 43253 32549 х 656 106,3 105,5 106,4 х х I півріччя 164140 92322 71818 х 1448 105,9 105,0 105,8 х х 9 місяців 281033 158712 122321 х 2468 106,1 105,2 106,1 х х
_______________
1) Попередні дані.

Випуск товарів та послуг за галузями економіки
(у фактичних цінах) ---------------------------------------------------------------------- | Всього | У тому числі | за |---------------------------------------------------- |галузями| за | з них | за | з них Роки | еконо- | галу- |----------------------------| галу- |------- | міки | зями, |промис-|будів-|сільсь-|інші | зями, |транс- | | які |ловість|ництво| ке |галу-| які | порт | | вироб-| | | госпо-| зі |надають| та | | ляють | | |дарство| |послуги|зв'язок | |товари | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- млрд. крб.
1990 337404 258825 171170 23106 62946 1603 78579 16898 1991 656918 510383 355806 44551 107457 2569 146535 28618 1992 11279985 8569583 6284754 759794 1478805 46230 2710402 711439
млрд. крб.
1993 376639 270643 185424 25654 57760 1805 105996 28339 1994 2734880 1913650 1348954 190425 363460 10811 821230 196513 1995 12531131 8478375 5936688 759548 1697901 84238 4052756 1068555
млрд. крб
1996 175960 115649 77848 9773 26746 1282 60311 17062 1997 204421 127213 85590 9658 30032 1933 77208 19798 1998 220679 140484 95561 9925 32758 2240 80195 20612 1999 275842 180791 128510 11335 37683 3263 95051 25418 2000 1)
I квартал 70375 43713 37146 2413 3426 728 26662 7273 I півріччя 152276 94960 77269 6077 9945 1669 57316 15366 9 місяців 262092 172712 123739 10217 36057 2699 89380 24235

Продовження ------------------------------------------------------------------ | У тому числі |--------------------------------------------------------- | з них |--------------------------------------------------------- |торгів-|житлове|охорона|освіта|фінанси, |управлі-| інші Роки | ля та | та | здо- | | кредит, | ння та |галузі |громад-| кому- |ров'я, | |страхува-|оборона | | ське |нальне |фізична| | ння, | | |харчу- |госпо- | куль- | |пенсійне | | | вання |дарство|тура та| |забезпе- | | | | | соці- | | чення | | | | | альне | | | | | | | забез-| | | | | | |печення| | | | ------------------------------------------------------------------ млрд. крб.
1990 11733 5792 7240 7678 1216 16499 11523
1991 22326 10589 14356 16343 7909 24932 21462
1992 340743 137192 320025 360075 268753 254675 317500
млрд. крб.
1993 14898 9117 8154 8387 15616 8148 13337
1994 99779 70718 96250 84519 98899 76160 98392
1995 493863 584491 469233 446244 228832 328636 432902
млрд.грн.
1996 8240 9104 6255 5795 2343 5349 6163
1997 13352 11985 7615 6420 2927 7348 7763
1998 14991 12420 7140 6518 3451 7386 7677
1999 17087 14971 6728 8111 3657 9405 9674
2000 1)
I квартал 4935 3833 2341 1966 1254 2520 2540
I півріччя 10691 8441 5044 4156 2608 5638 5372
9 місяців 16697 13232 7414 6561 4244 8440 8557
_______________
1) Попередні дані.

Структура випуску товарів та послуг
за галузями економіки
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------ |Всього| У тому числі | за |-------------------------------------------------- | галу-| за | з них | за | з них Роки | зями | галу-|---------------------------| галу- |------- |еконо-| зями,| про-|будів-|сільсь-| інші | зями, |транс- | міки | які | мис-|ництво| ке |галузі| які | порт | |вироб-| ло- | | госпо-| |надають| та | |ляють |вість| |дарство| |послуги|зв'язок | |товари| | | | | | ------------------------------------------------------------------ 1990 100,0 76,6 50,7 6,8 18,7 0,4 23,4 5,0
1991 100,0 77,7 54,1 6,8 16,4 0,4 22,3 4,3
1992 100,0 76,0 55,7 6,7 13,1 0,5 24,0 6,3
1993 100,0 71,8 49,2 6,8 15,3 0,5 28,2 7,5
1994 100,0 70,0 49,3 7,0 13,3 0,4 30,0 7,2
1995 100,0 67,8 47,4 6,1 13,6 0,7 32,2 8,4
1996 100,0 65,7 44,2 5,5 15,2 0,8 34,3 9,7
1997 100,0 62,3 41,9 4,7 14,7 1,0 37,7 9,7
1998 100,0 63,6 43,3 4,5 14,8 1,0 36,4 9,3
1999 100,0 65,5 46,6 4,1 13,7 1,1 34,5 9,2
2000 1)
I квартал 100,0 62,1 52,8 3,4 4,9 1,0 37,9 10,3
I півріччя 100,0 62,4 50,8 4,0 6,5 1,1 37,6 10,1
9 місяців 100,0 65,9 47,2 3,9 13,8 1,0 34,1 9,3

Продовження ------------------------------------------------------------------ | У тому числі |--------------------------------------------------------- | з них |--------------------------------------------------------- |торгів-|житлове| охорона |освіта|фінанси,| управ-| інші Роки | ля та | та |здоров'я,| | кредит,| ління |галузі | гро- | кому- | фізична | | страху-| та | |мадське|нальне |культура | | вання, |оборона| | хар- |госпо- | та | |пенсійне| | |чування|дарство|соціальне| |забезпе-| | | | | забезпе-| | чення | | | | | чення | | | | ------------------------------------------------------------------ 1990 3,5 1,7 2,2 2,3 0,4 4,9 3,4
1991 3,4 1,6 2,2 2,5 1,2 3,8 3,3
1992 3,0 1,2 2,8 3,2 2,4 2,3 2,8
1993 4,0 2,4 2,2 2,2 4,1 2,2 3,6
1994 3,6 2,6 3,5 3,1 3,6 2,8 3,6
1995 3,9 4,7 3,7 3,6 1,8 2,6 3,5
1996 4,7 5,2 3,6 3,3 1,3 3,1 3,4
1997 6,5 5,9 3,7 3,1 1,5 3,6 3,7
1998 6,8 5,6 3,2 3,0 1,6 3,4 3,5
1999 6,2 5,4 2,4 3,0 1,3 3,4 3,6
2000 1)
I квартал 7,0 5,5 3,3 2,8 1,8 3,6 3,6
I півріччя 7,0 5,5 3,3 2,7 1,7 3,7 3,6
9 місяців 6,4 5,0 2,8 2,5 1,6 3,2 3,3
_______________
1) Попередні дані.

Індекси фізичного обсягу випуску товарів
та послуг за галузями економіки
(у відсотках до попереднього року) ------------------------------------------------------------------ |Всього| У тому числі | за |-------------------------------------------------- | галу-| за | з них | за | з них Роки | зями | галу-|---------------------------| галу- |------- |еконо-| зями,| про-|будів-|сільсь-| інші | зями, |транс- | міки | які | мис-|ництво| ке |галузі| які | порт | |вироб-| ло- | | госпо-| |надають| та | |ляють |вість| |дарство| |послуги|зв'язок | |товари| | | | | | ------------------------------------------------------------------ 1991 94,3 92,1 93,9 94,0 86,8 87,4 101,5 89,1
1992 92,8 90,6 93,6 64,3 91,5 90,6 100,7 88,5
1993 93,6 94,1 92,6 90,3 103,5 52,2 92,1 80,6
1994 77,5 74,0 72,7 62,0 83,9 69,2 86,4 85,5
1995 87,6 87,4 88,0 64,8 96,3 102,2 88,0 79,5
1996 90,8 91,4 94,9 66,0 90,5 93,3 89,4 82,3
1997 98,3 98,4 99,7 88,1 98,1 101,6 98,3 98,1
1998 96,9 97,2 99,0 101,4 90,2 103,1 96,4 96,4
1999 99,9 100,8 104,0 92,0 93,1 117,2 98,3 93,4
2000 1)
I квартал 106,3 108,1 109,7 108,9 95,1 90,0 103,4 104,9
I півріччя 105,9 108,4 110,8 105,2 95,4 90,3 101,9 101,9
9 місяців 106,1 108,6 111,6 103,7 101,3 92,3 101,6 101,6

Продовження ------------------------------------------------------------------ | У тому числі |--------------------------------------------------------- | з них |--------------------------------------------------------- |торгів-|житлове| охорона |освіта|фінанси,| управ-| інші Роки | ля та | та |здоров'я,| | кредит,| ління |галузі | гро- | кому- | фізична | | страху-| та | |мадське|нальне |культура | | вання, |оборона| | хар- |госпо- | та | |пенсійне| | |чування|дарство|соціальне| |забезпе-| | | | | забезпе-| | чення | | | | | чення | | | | ------------------------------------------------------------------ 1991 97,7 100,5 101,7 98,2 314,8 113,2 86,6
1992 79,3 95,2 97,8 97,7 232,8 120,0 75,1
1993 74,5 101,5 98,1 99,2 108,6 115,8 85,7
1994 84,0 94,8 86,8 85,3 91,0 90,5 83,9
1995 82,1 78,7 95,1 96,8 103,1 91,6 85,7
1996 101,8 76,7 95,3 91,9 82,4 105,7 92,7
1997 100,2 100,2 95,1 95,0 101,2 101,6 95,7
1998 107,6 90,2 91,9 99,5 99,8 97,7 86,4
1999 103,2 103,7 88,5 99,5 90,6 101,7 101,9
2000 1)
I квартал 108,8 99,7 100,3 100,8 95,4 102,7 105,3
I півріччя 106,2 98,8 99,7 100,7 94,6 102,6 104,6
9 місяців 106,5 96,7 99,5 100,5 94,4 102,6 105,1
_______________
1) Попередні дані.

Валова додана вартість за галузями економіки
(у фактичних цінах) ---------------------------------------------------------------------- | Всього | У тому числі | за |---------------------------------------------------- |галузями| за | з них | за | з них Роки | еконо- | галу- |----------------------------| галу- |------- | міки | зями, |промис-|будів-|сільсь-|інші | зями, |транс- | | які |ловість|ництво| ке |галу-| які | порт | | вироб-| | | госпо-| зі |надають| та | | ляють | | |дарство| |послуги|зв'язок | |товари | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- млн. крб.
1990 159768 113005 57625 13586 40742 1052 4708 12190 1991 323531 238445 136735 26590 73348 1772 9132 20468 1992 5155509 370341 2244550 380119 104708 31784 1663898 423218
млрд. крб.
1993 147390 87483 44042 10282 31824 1335 72044 17425 1994 1079947 688575 421475 89522 172223 5355 459774 97262 1995 4874293 2831233 1687303 375278 727912 40740 2167344 654630
млн.грн.
1996 72089 37507 22381 4815 9584 727 3566 10722 1997 81067 40143 22995 4824 11263 1061 4195 11753 1998 86968 43804 25912 4871 11896 1125 4417 12642 1999 108061 57249 35516 5395 14666 1672 5196 15369
2000 1)
I квартал 27122 12954 10169 1090 1356 339 14502 4112 I півріччя 59954 29361 22131 2937 3495 798 31375 8869 9 місяців 103380 55759 35503 4947 13997 1312 48856 14019

Продовження --------------------------------------------------------------------------- | У тому числі |------------------------------------------------------------------ | з них | |---------------------------------------------------------| |торгів-|житлове| охорона |освіта|фінанси,| управ-| інші | оплата Роки | ля та | та |здоров'я,| | кредит,| ління |галузі | послуг | гро- | кому- | фізична | | страху-| та | | фінан- |мадське|нальне |культура | | вання, |оборона| | сових | хар- |госпо- | та | |пенсійне| | |посеред- |чування|дарство|соціальне| |забезпе-| | | ників | | | забезпе-| | чення | | | | | | чення | | | | | --------------------------------------------------------------------------- млн.крб.
1990 7237 4063 3768 5202 962 6317 7346 -322 1991 13461 8010 8787 11115 6533 10086 12862 -6236 1992 24847 61043 144605 185126 224759 174776 201897 -211930
млрд. крб.
1993 11318 3985 3996 5125 15056 5304 9835 -12137 1994 61916 28359 35501 40663 87578 45308 63187 -68402 1995 28883 177931 230059 276431 147974 160861 230619 -124284
млн. грн.
1996 4570 4004 3786 4303 1795 2879 3610 -1087 1997 7387 4169 4072 4598 1855 3747 4373 -1030 1998 7568 4534 3781 4932 2103 4518 4100 -1014 1999 9259 5718 3657 5607 2027 4905 5427 -1157
2000 1)
I квартал 2463 1422 1284 1474 805 1600 1342 -334 I півріччя 5418 3206 2817 3112 1549 3533 2871 -782 9 місяців 8415 5109 4083 4895 2456 5234 4645 -1235
_______________
1) Попередні дані.

Структура валової доданої вартості за галузями економіки
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------ |Всього| У тому числі | за |-------------------------------------------------- | галу-| за | з них | за | з них | зями | галу-| | галу-| Роки |еконо-| зями,|----------------------------| зями,|------- | міки | які |промис-|будів-|сільсь-|інші | які |транс- | |вироб-|ловість|ництво| ке |галу-| нада-| порт | |ляють | | | госпо-| зі | ють | та | |товари| | |дарство| |послу-|зв'язок | | | | | | | ги | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 1990 100,0 70,7 36,0 8,5 25,5 0,7 29,5 7,6
1991 100,0 73,7 42,3 8,2 22,7 0,5 28,2 6,3
1992 100,0 71,8 43,5 7,4 20,3 0,6 32,3 8,2
1993 100,0 59,4 29,9 7,0 21,6 0,9 48,8 11,8
1994 100,0 63,8 39,0 8,3 16,0 0,5 42,5 9,0
1995 100,0 58,1 34,6 7,7 14,9 0,9 44,4 13,5
1996 100,0 52,0 31,0 6,7 13,3 1,0 49,5 14,9
1997 100,0 49,5 28,4 5,9 13,9 1,3 51,8 14,5
1998 100,0 50,4 29,8 5,6 13,7 1,3 50,8 14,5
1999 100,0 53,0 32,9 5,0 13,6 1,5 48,1 14,2
2000 1)
I квартал 100,0 47,7 37,5 4,0 5,0 1,2 53,5 15,2
I півріччя 100,0 49,0 36,9 4,9 5,8 1,4 52,3 14,8
9 місяців 100,0 53,9 34,3 4,8 13,5 1,3 47,3 13,6

Продовження ------------------------------------------------------------------ | У тому числі |--------------------------------------------------------- | з них | оплата |------------------------------------------------| послуг |торгів-|житлове| охо- | ос-| фінан-|управ-|інші | фінан- | ля та | та | рона |віта| си, |ління |галу-| сових | гро- | кому- | здо- | |кредит,| та | зі |посеред- |мадське|нальне |ров'я,| |страху-| обо- | | ників | хар- |госпо- |фізич-| |вання, | рона | | Роки |чування|дарство| на | | пен- | | | | | |куль- | | сійне | | | | | | тура | |забез- | | | | | | та | |печення| | | | | |соці- | | | | | | | |альне | | | | | | | |забез-| | | | | | | |печен-| | | | | | | | ня | | | | | ------------------------------------------------------------------ 1990 4,5 2,5 2,4 3,3 0,6 4,0 4,6 -0,2
1991 4,2 2,5 2,7 3,4 2,0 3,1 4,0 -1,9
1992 4,8 1,1 2,8 3,6 4,4 3,4 4.0 -4,1
1993 7,7 2,8 2,7 3,4 10,2 3,6 6,6 -8,2
1994 5,7 2,6 3,3 3,8 8,1 4,2 5,8 -6,3
1995 5,9 3,6 4,7 5,7 3,0 3,3 4,7 -2,5
1996 6,4 5,6 5,2 5,9 2,5 4,0 5,0 -1,5
1997 9,1 5,2 5,0 5,7 2,3 4,6 5,4 -1,3
1998 8,7 5,2 4,4 5,7 2,4 5,2 4,7 -1,2
1999 8,6 5,3 3,4 5,2 1,9 4,5 5,0 -1,1
2000 1)
I квартал 9,1 5,2 4,7 5,4 3,0 5,9 5,0 -1,2
I півріччя 9,0 5,3 4,7 5,2 2,6 5,9 4,8 -1,3
9 місяців 8,1 4,9 3,9 4,7 2,4 5,1 4,6 -1,2
_______________
1) Попередні дані.

Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості
за галузями економіки
(у відсотках до попереднього року) ------------------------------------------------------------------ |Всього| У тому числі | за |-------------------------------------------------- | галу-| за | з них | за | з них | зями | галу-| | галу-| Роки |еконо-| зями,|----------------------------| зями,|------- | міки | які |промис-|будів-|сільсь-|інші | які |транс- | |вироб-|ловість|ництво| ке |галу-| нада-| порт | |ляють | | | госпо-| зі | ють | та | |товари| | |дарство| |послу-|зв'язок | | | | | | | ги | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 1991 91,2 87,3 89,2 93,3 82,6 87,8 106,3 81,7
1992 90,3 85,1 88,2 56,3 90,0 87,1 113,5 92,6
1993 85,4 85,4 77,9 76,8 105,6 50,0 88,5 61,9
1994 77,1 74,3 62,5 76,8 90,0 68,8 85,7 83,1
1995 87,8 87,9 88,8 68,1 95,4 103,3 89,7 80,9
1996 89,9 90,5 96,0 65,8 89,8 104,2 90,0 80,7
1997 95,7 96,9 97,0 90,0 99,3 105,9 94,6 92,6
1998 98,0 96,6 100,0 99,6 88,7 94,7 99,4 101,2
1999 99,6 101,9 106,0 93,4 95,1 116,0 97,1 92,7
2000 1)
I квартал 105,4 107,9 109,9 108,9 96,7 89,6 103,0 103,6
I півріччя 104,8 107,9 110,8 104,9 97,6 88,3 101,8 101,6
9 місяців 105,1 108,2 111,6 103,7 102,9 90,8 101,5 101,1

Продовження ------------------------------------------------------------------ | У тому числі |--------------------------------------------------------- | з них |оплата |-------------------------------------------------|послуг |торгів-|житлове| охо- |осві-| фінан-|управ-|інші |фінан- | ля та | та | рона | та | си, |ління |галу-|сових | гро- | кому- | здо- | |кредит,| та | зі | посе- |мадське|нальне |ров'я,| |страху-| обо- | |редни- Роки | хар- |госпо- |фізич-| |вання, | рона | | ків |чування|дарство| на | | пен- | | | | | |куль- | | сійне | | | | | | тура | |забез- | | | | | | та | |печення| | | | | |соці- | | | | | | | |альне | | | | | | | |забез-| | | | | | | |печен-| | | | | | | | ня | | | | | ------------------------------------------------------------------ 1991 97,2 103,3 126,9 101,4 312,7 155,7 81,4 937,3
1992 77,9 105,4 55,6 61,5 255,4 265,5 81,9 232,8
1993 62,7 101,6 108,3 108,1 112,4 127,4 79,2 108,5
1994 83,9 95,1 86,8 85,3 91,0 90,4 83,6 109,0
1995 82,0 84,3 95,1 96,8 103,1 91,6 85,6 102,0
1996 98,6 74,0 95,3 94,4 90,6 105,7 95,7 103,8
1997 100,9 90,4 95,1 93,6 101,2 96,4 91,6 97,2
1998 101,7 91,4 91,1 105,0 99,8 117,1 84,7 96,7
1999 109,3 106,4 90,8 90,9 83,4 90,0 106,4 95,1
2000 1)
I квартал 108,5 100,5 100,3 100,8 95,4 102,7 103,8 94,3
I півріччя 106,2 99,8 99,7 100,7 94,6 102,6 102,2 94,8
9 місяців 106,9 97,5 99,5 100,5 94,4 102,6 102,5 93,0

Секторна структура валової доданої вартості
за галузями економіки за 1999 рік
(у відсотках) ---------------------------------------------------------------------- |Всього| У тому числі | за |-------------------------------------------------- | галу-| за | з них | за | з них | зями | галу-| | галу-| Роки |еконо-| зями,|----------------------------| зями,|------- | міки | які |промис-|будів-|сільсь-|інші | які |транс- | |вироб-|ловість|ництво| ке |галу-| нада-| порт | |ляють | | | госпо-| зі | ють | та | |товари| | |дарство| |послу-|зв'язок | | | | | | | ги | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Нефінансові
корпорації 67,4 75,2 94,8 83,9 24,7 76,3 57,2 92,1 Фінансові
корпорації 1,9 - - - - - 3,9 - Сектор
загального
державного
управління 13,2 0,6 - - 2,0 2,9 26,7 6,9 Домашні
господарства 16,8 24,2 5,2 16,1 73,3 20,8 8,3 1,0 Некомерційні
організації,
що обслуго-
вують
домашні
господарства 1,8 - - - - - 3,9 - Оплата
послуг
фінансових
посередників -1,1 - - - - - - - Вся
економіка 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Продовження ---------------------------------------------------------------------- | У тому числі |--------------------------------------------------------- | з них |--------------------------------------------------------- Сектори |торгів-|житлове| охорона |освіта|фінанси,| управ-| інші економіки | ля та | та |здоров'я,| | кредит,| ління |галузі | гро- | кому- | фізична | | страху-| та | |мадське|нальне |культура | | вання, |оборона| | хар- |госпо- | та | |пенсійне| | |чування|дарство|соціальне| |забезпе-| | | | | забезпе-| | чення | | | | | чення | | | | ---------------------------------------------------------------------- Нефінансові
корпорації 68,3 69,0 9,0 10,6 - 0,9 80,1 Фінансові
корпорації - - - - 100,0 - -
Сектор
загального
державного
управління - 5,4 76,1 81,1 - 98,5 6,7 Домашні
господарства 31,7 15,3 1,1 0,6 - 0,6 4,2 Некомерційні
організації,
що обслуго-
вують
домашні
господарства - 10,3 13,8 7,7 - - 9,0 Оплата - - - - - - -
послуг
фінансових
посередників
Вся
економіка 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу
(у фактичних цінах) ------------------------------------------------------------------ |Валовий | У тому числі | У відсотках |внутріш-| | до підсумку | ній |-------------------------+---------------------- |продукт | оплата |податки|валовий |оплата |подат-|валовий | | праці | за | прибу- | праці |ки за | прибу- | |найманих|виклю- | ток |найма- |виклю-| ток, Роки | | праців-|ченням |змішаний| них |ченням| змі- | | ників | суб- | доход |праців-|субси-| шаний | | | сидій | | ників | дій | доход | | | на | | | на | | | |вироб- | | |вироб-| | | |ництво | | |ництво| | | | та | | | та | | | |імпорт | | |імпорт| ------------------------------------------------------------------ млрд. крб.
1990 167 89 14 64 53,1 8,4 38,5
1991 299 176 -11 134 58,8 -3,4 44,6
1992 5033 2572 49 2412 51,1 1,0 47,9
1993 148273 57048 11205 80020 38,5 7,6 53,9
1994 1203769 477503 209050 517216 39,7 17,3 43,0
1995 5451642 2371770 1039741 2040131 43,5 19,1 37,4
млн. грн.
1996 81519 38931 17866 24722 47,8 21,9 30,3
1997 93365 45391 18068 29906 48,6 19,4 32,0
1998 102593 49307 19758 33528 48,1 19,2 32,7
1999 130038 57838 22060 50140 44,5 17,0 38,5
2000 1)
I квартал 32549 15174 6206 11169 46,6 19,1 34,3
I півріччя 71818 33155 13717 24946 46,2 19,1 34,7
9 місяців 122321 54872 22024 45425 44,9 18,0 37,1
_______________
1) Попередні дані.

Валовий внутрішній продукт
за категоріями кінцевого використання
(у фактичних цінах) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Валовий| Кінцеві споживчі | Валове нагромадження | Чистий експорт | внут- | витрати | капіталу | |рішній |--------------------------------+--------------------------+------------------------ |продукт|всього |домаш- |некомер-|сектору|всього 1)| валове | зміна |чистий |експорт| імпорт | | | ніх | ційних |загаль-| | нагро- |запасів|експорт|товарів| товарів | | |госпо- |органі- | ного | |мадження| мате- | | і |і послуг Роки | | |дарств | зацій, |держав-| | основ- | ріаль-| |послуг | | | | | що | ного | | ного | них | | | | | | |обслуго-| управ-| |капіталу|оборот-| | | | | | | вують | ління | | | них | | | | | | |домашні | | | |коштів | | | | | | | госпо- | | | | | | | | | | |дарства | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- млрд. крб.
1990 167 123 92 4 27 46 38 6 -2 46 -48 1991 299 214 156 6 52 79 60 15 6 78 -72 1992 5033 3199 2112 203 884 1734 1366 353 100 1207 -1107 1993 148273 94925 65350 5876 23699 53812 36017 17463 -464 38370 -38834 1994 1203769 816573 533139 50365 233069 425309 283306 139489 -38113 426002 -464115 1995 5451642 4165054 2709374 296135 1159545 1454673 1269154 178734 -168085 2566265 -2734350
млн. грн.
1996 81519 65119 43469 3912 17738 18481 16891 1467 -2081 37215 -39296 1997 93365 76198 50617 3252 22329 20023 18517 1346 -2856 37898 -40754 1998 102593 83569 58323 3126 22120 21357 20096 1128 -2333 42974 -45307 1999 130038 103288 71310 3305 28673 22746 25131 -2519 4004 67673 -63669
2000 2)
I квартал 32549 27867 20350 954 6563 4798 5412 -650 -116 24304 -24420 I півріччя 71818 59580 43974 1805 13801 9627 12521 -2959 2611 48460 -45849 9 місяців 122321 93678 69867 2656 21155 19326 21013 -1791 9317 76785 -67468
_______________
1) Включаючи чисте придбання цінностей.
2) Попередні дані.

Структура валового внутрішнього продукту
за категоріями кінцевого використання
(у фактичних цінах; відсотків) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Валовий| Кінцеві споживчі | Валове нагромадження | Чистий експорт | внут- | витрати | капіталу | |рішній |--------------------------------+--------------------------+----------------------- |продукт|всього |домаш- |некомер-|сектору|всього 1)| валове | зміна |чистий |експорт|імпорт | | | ніх | ційних |загаль-| | нагро- |запасів|експорт|товарів|товарів | | |госпо- |органі- | ного | |мадження| мате- | | і | і Роки | | |дарств | зацій, |держав-| | основ- | ріаль-| |послуг |послуг | | | | що | ного | | ного | них | | | | | | |обслуго-| управ-| |капіталу|оборот-| | | | | | | вують | ління | | | них | | | | | | |домашні | | | |коштів | | | | | | | госпо- | | | | | | | | | | |дарства | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 100,0 73,6 54,8 2,3 16,5 27,4 23,0 3,4 -1,0 27,7 -28,7 1991 100,0 71,4 52,0 2,0 17,4 26,4 20,0 5,0 2,2 26,1 -23,9 1992 100,0 63,6 42,0 4,0 17,6 34,4 27,1 7,0 2,0 24,0 -22,0 1993 100,0 64,0 44,0 4,0 16,0 36,3 24,3 11,8 -0,3 25,9 -26,2 1994 100,0 67,9 44,3 4,2 19,4 35,3 23,5 11,6 -3,2 35,4 -38,6 1995 100,0 76,4 49,7 5,4 21,3 26,7 23,3 3,3 -3,1 47,1 -50,2 1996 100,0 79,9 53,3 4,8 21,8 22,7 20,7 1,8 -2,6 45,6 -48,2 1997 100,0 81,6 54,2 3,5 23,9 21,5 19,8 1,5 -3,1 40,6 -43,7 1998 100,0 81,5 56,9 3,0 21,6 20,8 19,6 1,1 -2,3 41,9 -44,2 1999 100,0 79,4 54,8 2,5 22,1 17,5 19,3 -1,9 3,1 52,0 -48,9
2000 2)
I квартал 100,0 85,6 62,5 2,9 20,2 14,7 16,6 -2,0 -0,3 74,7 -75,0 I півріччя 100,0 82,9 61,2 2,5 19,2 13,4 17,4 -4,1 3,7 67,5 -63,8 9 місяців 100,0 76,6 57,1 2,2 17,3 15,8 17,2 -1,5 7,6 62,8 -55,2
_______________
1) Включаючи чисте придбання цінностей.
2) Попередні дані.

Індекси фізичного обсягу валового внутрішнього
продукту за категоріями кінцевого використання
(відсотків до відповідного періоду попереднього року) -------------------------------------------------------------------------------------------- |Валовий| Кінцеві споживчі | Валове нагромадження |Експорт|Імпорт | внут- | витрати | капіталу |товарів|товарів |рішній |--------------------------------+--------------------------| і | і |продукт|всього |домаш- |некомер-|сектору|всього 1)| валове | зміна |послуг |послуг | | | ніх | ційних |загаль-| | нагро- |запасів| | | | |госпо- |органі- | ного | |мадження| мате- | | Роки | | |дарств | зацій, |держав-| | основ- | ріаль-| | | | | | що | ного | | ного | них | | | | | |обслуго-| управ-| |капіталу|оборот-| | | | | | вують | ління | | | них | | | | | |домашні | | | |коштів | | | | | | госпо- | | | | | | | | | |дарства | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- 1991 91,3 94,7 92,6 79,3 103,7 79,0 79,1 63,4 82,8 74,1 1992 90,1 93,7 90,5 98,4 102,7 82,7 85,1 86,2 52,7 52,9 1993 85,8 81,3 71,7 98,4 100,1 75,4 69,5 99,3 89,2 65,3 1994 77,1 90,3 91,3 89,3 87,8 72,9 59,0 101,4 110,4 135,9 1995 87,8 96,4 98,4 95,0 92,1 53,6 69,2 21,7 101,1 95,4 1996 90,0 91,6 90,8 88,1 94,6 74,3 77,3 50,3 116,9 115,8 1997 97,0 98,2 100,5 74,9 97,7 100,3 102,1 77,4 94,6 95,4 1998 98,1 99,9 102,0 91,1 96,5 100,4 102,6 72,7 101,2 102,0 1999 99,7 98,7 98,1 93,0 101,2 83,0 100,1 х 93,4 83,3
2000 2)
I квартал 105,5 106,5 108,5 101,7 101,3 93,0 110,2 х 119,9 117,0 I півріччя 105,0 109,4 112,6 102,1 100,8 97,3 113,2 х 114,5 118,3 9 місяців 105,2 105,3 107,7 99,8 99,1 97,2 109,1 х 118,9 115,8
_______________
1) Включаючи чисте придбання цінностей.
2) Попередні дані.

Випуск товарів та послуг у 2000 році
(у порівнянних цінах; у відсотках до
відповідного періоду попереднього року)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Січень|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень- | |лютий |бере- |квітень|травень|червень|липень |серпень|вере- |жовтень|листо- |грудень | | |зень | | | | | |сень | |пад | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- За
галузями
економіки 103,7 106,7 106,3 106,1 106,0 105,9 105,7 106,3 106,1 106,2 106,6 х
у тому
числі:
за
галузями,
які
виробля-
ють
товари: 104,4 108,6 108,1 108,3 108,3 108,4 108,1 108,9 108,6 108,8 109,3 х
промис-
ловість 105,3 110,2 109,7 110,4 110,8 110,8 111,7 112,0 111,6 111,9 112,5 х
будів-
ництво 108,0 107,2 108,9 106,8 105,7 105,2 103,8 103,7 103,7 100,2 101,3 х
сільське
госпо-
дарство 96,5 97,4 95,1 94,8 94,8 95,4 94,3 100,2 101,3 102,1 102,2 х
інші
галузі 90,2 88,5 90,0 89,3 89,5 90,3 90,8 91,4 92,3 92,0 92,6 х
за
галузями,
які
надають
послуги: 102,7 103,8 103,4 102,7 102,3 101,9 101,6 101,7 101,6 101,5 101,4 х
транспорт
та
зв'язок 101,6 104,1 104,9 102,6 102,2 101,9 102,0 101,9 101,6 101,1 101,5 х
торгівля
та гро-
мадське
харчу-
вання 110,0 110,9 108,8 108,2 107,4 106,2 106,4 106,6 106,5 105,7 105,3 х
охорона
здоров'я,
фізична
культура
та соці-
альне
забезпе-
чення 100,0 100,7 100,3 99,8 99,8 99,7 99,9 99,6 99,5 99,4 99,2 х
освіта 100,9 100,9 100,8 101,2 101,1 100,7 100,9 100,7 100,5 100,3 100,2 х
інші
галузі 101,1 101,7 101,1 101,1 100,8 100,6 99,5 99,8 99,8 100,2 100,2 х

Валова додана вартість та валовий
внутрішній продукт у 2000 році
(у порівнянних цінах; у відсотках до
відповідного періоду попереднього року)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Січень|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень- | |лютий |берез- |квітень|травень|червень|липень |серпень|вере- |жовтень|листо- |грудень | | |зень | | | | | |сень | |пад | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- За
галузями
еконо-
міки 1) 103,2 105,6 105,2 105,0 104,9 104,7 104,7 105,1 105,0 104,9 105,1 х
у тому
числі:
за
галузями,
які
виробля-
ють
товари: 104,4 108,1 107,9 107,8 107,9 107,9 108,0 108,6 108,2 108,3 108,6 х
промис-
ловість 105,6 110,5 109,9 110,5 110,8 110,8 111,9 112,0 111,6 111,9 112,4 х
будів-
ництво 106,6 106,0 108,9 106,1 105,1 104,9 103,7 103,5 103,7 100,0 101,0 х
сільське
госпо-
дарство 98,4 98,7 96,7 96,3 96,4 97,6 96,7 101,9 102,9 103,7 103,7 х
інші
галузі 91,3 88,6 89,6 89,3 89,6 88,3 91,6 92,5 90,8 92,4 92,7 х
за
галузями,
які
надають
послуги: 102,3 103,5 103,0 102,5 102,3 101,8 101,7 101,6 101,5 101,3 101,3 х
транспорт
та
зв'язок 101,0 103,6 103,6 102,1 101,7 101,6 101,8 101,5 101,1 100,8 101,1 х
торгівля
та гро-
мадське
харчу-
вання 108,1 108,9 108,5 106,9 106,5 106,2 106,0 106,1 106,9 105,5 105,1 х
охорона
здоров'я,
фізична
культура
та соці-
альне
забезпе-
чення 100,0 100,7 100,3 99,8 99,8 99,7 99,9 99,6 99,5 99,4 99,2 х
освіта 100,8 100,9 100,8 101,2 101,1 100,7 100,9 100,7 100,5 100,3 100,2 х
інші
галузі 101,8 102,4 101,2 101,9 101,6 100,6 100,1 100,2 100,0 100,5 100,4 х
Валовий
внутріш-
ній
продукт 103,4 106,1 105,5 105,5 105,4 105,0 105,0 105,3 105,2 105,1 105,4 106,0
Валовий
внутріш-
ній
продукт
на душу
населення 104,5 106,9 106,4 106,2 106,2 105,8 105,7 106,2 106,1 105,9 106,2 106,9
_______________
1) Без коригування на оплату послуг фінансових посередників.

Консолідований Платіжний баланс України
(млн. дол. США) ----------------------------------------------------------------------------------------------- |Раху- |Баланс| Баланс товарів | Баланс послуг | Доходи (сальдо)| Поточні |нок |това- | | | | трансферти |поточ-|рів та| | | | (сальдо) |них |послуг| | | | |опера-| | | | | |цій | | | | | | | |-------------------+------------------+----------------+---------------- | | |баланс|екс- |імпорт|баланс|екс-|імпорт|доходи|над-|вип-|поточ-|над-|вип- | | |това- |порт |това- |това- |порт|послуг|(саль-|ход-|лати|ні |ход-|лати | | |рів |това-|рів |рів |пос-| |до) |жен-| |транс-|жен-| | | | |рів | | |луг | | |ня | |ферти |ня | | | | | | | | | | | | |(саль-| | | | | | | | | | | | | |до) | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1994 -1163 -1366 -2575 13894 -16469 1209 2747 -1538 -344 56 -400 547 583 -36 1995 -1152 -1190 -2702 14244 -16946 1512 2846 -1334 -434 247 -681 472 557 -85 1996 -1185 -1122 -4296 15547 -19843 3174 4799 -1625 -572 103 -675 509 619 -110 1997 -1335 -1536 -4205 15418 -19623 2669 4937 -2268 -644 158 -802 845 942 -97 1998 -1296 -1207 -2584 13699 -16283 1377 3922 -2545 -871 122 -993 782 868 -86 1999 834 997 -482 12463 -12945 1479 3771 -2292 -869 98 -967 706 754 -48
2000 1)
I квартал -209 -23 -428 3507 -3935 405 938 -533 -365 30 -395 179 188 -9 I півріччя 281 480 -193 7026 -7219 673 1875 -1202 -584 65 -649 385 449 -64 9 місяців 1579 1713 594 11252 -10658 1119 2857 -1738 -758 102 -860 624 722 -98

Продовження ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Раху- |Раху- |Капі- |Фінан-| Прямі | Портфельні | Інші інвестиції |Ре- |По- |Ба- |нок |нок |тальні|совий | інвестиції | інвестиції | |зерв-|мил-|ланс |опера-|опера-|транс-|раху- |------------+----------------+-------------------|ні |ки | |цій з |цій з |ферти |нок |пря-| в | з |порт-|зару-|віт-|інші |активи|пасиви|акти-|та | |капі- |капі- | | |мі |Ук-|Ук-|фель-|біжні|чиз-|інве-| | |ви |упу-| |талом |талом | | |ін- |ра-|ра-|ні |цінні|няні|сти- | | | |щен-| |та | | | |вес-|їну|їни|ін- |папе-|цін-|ції | | | |ня | |фінан-| | | |ти- | | |вес- |ри |ні | | | | | | |сових | | | |ції | | |тиції| |па- | | | | | | |опера-| | | | | | | | |пери| | | | | | |цій | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1994 735 97 97 638 151 159 -8 0 0 0 1033 -3026 4059 -546 428 0 1995 878 6 6 872 257 267 -10 4 -12 16 1099 -1574 2673 -488 274 0 1996 946 5 5 941 526 521 5 198 -1 199 1090 -821 1911 -873 239 0 1997 2120 0 0 2120 581 623 -42 1603 -2 1605 319 -1583 1902 -383 -785 0 1998 2106 -3 -3 2109 747 743 4 47 -2 49 -9 -1321 1312 1324 -810 0 1999 120 -10 -10 130 489 496 -7 62 -11 73 -138 -1440 1302 -283 -954 0
2000 1)
I квартал 140 -2 -2 142 126 126 0 -483 -4 -479 467 652 -185 32 69 0 I півріччя -510 -4 -4 -506 339 339 0 -16 -4 -12 -1002 60 -1062 173 229 0 9 місяців -1446 -6 -6 -1440 470 470 0 -112 -6 -106 -1937 -564 -1373 139 -133 0
_______________
1) Попередні дані.

Платіжний баланс України з країнами СНД та Балтії
(млн. дол. США) ----------------------------------------------------------------------------------------------- |Раху- |Баланс| Баланс товарів | Баланс послуг | Доходи (сальдо)| Поточні |нок |това- | | | | трансферти |поточ-|рів та| | | | (сальдо) |них |послуг| | | | |опера-| | | | | |цій | | | | | | | |-------------------+------------------+----------------+---------------- | | |баланс|екс- |імпорт|баланс|екс-|імпорт|доходи|над-|вип-|поточ-|над-|вип- | | |това- |порт |това- |това- |порт|послуг|(саль-|ход-|лати|ні |ход-|лати | | |рів |това-|рів |рів |пос-| |до) |жен-| |транс-|жен-| | | | |рів | | |луг | | |ня | |ферти |ня | | | | | | | | | | | | |(саль-| | | | | | | | | | | | | |до) | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1994 -2715 -2498 -3588 7828 -11416 1090 1622 -532 -229 25 -254 12 13 -1 1995 -2031 -1742 -2948 8103 -11051 1206 1785 -579 -340 65 -405 51 75 -24 1996 -1485 -1233 -4072 8841 -12913 2839 3508 -669 -343 33 -376 91 135 -44 1997 -2700 -2500 -4978 6841 -11819 2478 3445 -967 -393 27 -420 193 220 -27 1998 -2517 -2438 -3767 5273 -9040 1329 2455 -1126 -141 19 -160 62 80 -18 1999 -1981 -1889 -3323 4092 -7415 1434 2360 -926 -121 6 -127 29 34 -5
2000 1)
I квартал -844 -808 -1237 1276 -2513 429 599 -170 -41 2 -43 5 6 -1 I півріччя -1053 -994 -1820 2550 -4370 826 1161 -335 -74 6 -80 15 17 -2 9 місяців -958 -903 -2156 4083 -6239 1253 1762 -509 -82 8 -90 27 31 -4

Продовження -------------------------------------------------------------------------------------- |Раху- |Раху- |Капі- |Фінан-| Прямі | Портфельні | Інші інвестиції |нок |нок |тальні|совий | інвестиції | інвестиції | |опера-|опера-|транс-|раху- |------------+----------------+------------------- |цій з |цій з |ферти |нок |пря-| в | з |порт-|зару-|віт-|інші |активи|пасиви |капі- |капі- | | |мі |Ук-|Ук-|фель-|біжні|чиз-|інве-| | |талом |талом | | |ін- |ра-|ра-|ні |цінні|няні|сти- | | |та | | | |вес-|їну|їни|ін- |папе-|цін-|ції | | |фінан-| | | |ти- | | |вес- |ри |ні | | | |сових | | | |ції | | |тиції| |па- | | | |опера-| | | | | | | | |пери| | | |цій | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- 1994 1471 0 0 1471 5 11 -6 0 0 0 1466 -1816 3282 1995 -447 0 0 -447 22 22 0 1 -1 2 -470 -1562 1092 1996 -1021 0 0 -1021 88 88 0 40 1 39 -1149 -1166 17 1997 -890 0 0 -890 53 56 -3 98 -6 104 -1041 -505 -536 1998 170 0 0 170 44 46 -2 -73 -3 -70 199 28 171 1999 699 0 0 699 106 111 -5 11 -2 13 582 -95 677
2000 1)
I квартал 355 0 0 355 -1 -1 0 28 0 28 328 1045 -717 I півріччя 263 0 0 263 -6 -6 0 21 0 21 248 1011 -763 9 місяців 194 0 0 194 4 4 0 23 0 23 167 999 -832
_______________
1) Попередні дані.

Платіжний баланс України з іншими країнами світу
(млн. дол. США) ----------------------------------------------------------------------------------------------- |Раху- |Баланс| Баланс товарів | Баланс послуг | Доходи (сальдо)| Поточні |нок |това- | | | | трансферти |поточ-|рів та| | | | (сальдо) |них |послуг| | | | |опера-| | | | | |цій | | | | | | | |-------------------+------------------+----------------+---------------- | | |баланс|екс- |імпорт|баланс|екс-|імпорт|доходи|над-|вип-|поточ-|над-|вип- | | |това- |порт |това- |това- |порт|послуг|(саль-|ход-|лати|ні |ход-|лати | | |рів |това-|рів |рів |пос-| |до) |жен-| |транс-|жен-| | | | |рів | | |луг | | |ня | |ферти |ня | | | | | | | | | | | | |(саль-| | | | | | | | | | | | | |до) | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1994 1552 1132 1013 6066 -5053 119 1125 -1006 -115 31 -146 535 570 -35 1995 879 552 246 6141 -5895 306 1061 -755 -94 182 -276 421 482 -61 1996 300 111 -224 6706 -6930 335 1291 -956 -229 70 -299 418 484 -66 1997 1365 964 773 8577 -7804 191 1492 -1301 -251 131 -382 652 722 -70 1998 1221 1231 1183 8426 -7243 48 1467 -1419 -730 103 -833 720 788 -68 1999 2815 2886 2841 8371 -5530 45 1411 -1366 -748 92 -840 677 720 -43
2000 1)
I квартал 635 785 809 2231 -1422 -24 339 -363 -324 28 -352 174 182 -8 I півріччя 1334 1474 1627 4476 -2849 -153 714 -867 -510 59 -569 370 432 -62 9 місяців 2537 2616 2750 7169 -4419 -134 1095 -1229 -676 94 -770 597 691 -94

Продовження -------------------------------------------------------------------------------------------- |Раху- |Раху- |Капі- |Фінан-| Прямі | Портфельні | Інші інвестиції |Ре- |нок |нок |тальні|совий | інвестиції | інвестиції | |зерв- |опера-|опера-|транс-|раху- |------------+----------------+-------------------|ні |цій з |цій з |ферти |нок |пря-| в | з |порт-|зару-|віт-|інші |активи|пасиви|акти- |капі- |капі- | | |мі |Ук-|Ук-|фель-|біжні|чиз-|інве-| | |ви |талом |талом | | |ін- |ра-|ра-|ні |цінні|няні|сти- | | | |та | | | |вес-|їну|їни|ін- |папе-|цін-|ції | | | |фінан-| | | |ти- | | |вес- |ри |ні | | | | |сових | | | |ції | | |тиції| |па- | | | | |опера-| | | | | | | | |пери| | | | |цій | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- 1994 -736 97 97 -833 146 148 -2 0 0 0 -433 -1210 777 -546 1995 1325 6 6 1319 235 245 -10 3 -11 14 1569 -12 1581 -488 1996 1967 5 5 1962 438 433 5 158 -2 160 2239 345 1894 -873 1997 3010 0 0 3010 528 567 -39 1505 4 1501 1360 -1078 2438 -383 1998 1936 -3 -3 1939 703 697 6 120 1 119 -208 -1349 1141 1324 1999 -579 -10 -10 -569 383 385 -2 51 -9 60 -720 -1345 625 -283
2000 1)
I квартал -215 -2 -2 -213 127 127 0 -511 -4 -507 139 -393 532 32 I півріччя -773 -4 -4 -769 345 345 0 -37 -4 -33 -1250 -951 -299 173 9 місяців -1640 -6 -6 -1634 466 466 0 -135 -6 -129 -2104 -1563 -541 139
_______________
1) Попередні дані.

Фінанси

Зведений бюджет 1)
------------------------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2) |--------------------------+----------------------------------------------------- | млрд. крб. | млн. грн. ------------------------------------------------------------------------------------------- Доходи 1227,5 49621,8 523092,6 20689,9 30218,7 28112,0 28915,8 32876,4 48443,7 у % до ВВП 24,4 33,5 43,5 38,0 37,0 30,1 28,2 25,3 27,7 Видатки 1919,7 57248,7 630647,0 24302,8 34182,8 34312,7 31195,6 34820,9 47279,5 у % до ВВП 38,1 38,6 52,4 44,6 41,9 36,7 30,4 26,8 27,0 Дефіцит 692,2 7626,9 107554,4 3612,9 3964,1 6200,7 2279,8 1944,5 -1164,2 у % до ВВП 13,7 5,1 8,9 6,6 4,9 6,6 2,2 1,5 -0,7

Державний бюджет 1)
------------------------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2) |--------------------------+----------------------------------------------------- | млрд. крб. | млн. грн. ------------------------------------------------------------------------------------------- Доходи 643,8 27096,8 355907,0 12243,5 19632,5 16796,4 16266,1 19982,2 35655,7 у % до ВВП 12,8 18,3 29,6 22,5 24,1 18,0 15,9 15,4 20,4 Видатки 1513,2 37306,0 468214,4 15951,8 23608,1 23099,5 18379,8 21947,5 34738,2 у % до ВВП 30,1 25,2 38,9 29,3 29,0 24,7 17,9 16,9 19,9 Дефіцит 869,4 10209,2 112307,4 3708,3 3975,6 6303,1 2113,7 1965,3 -917,5 у % до ВВП 17,3 6,9 9,3 6,8 4,9 6,7 2,0 1,5 -0,5
_______________
1) За даними Держказначейства.
2) Дані за 2000 р. - попередні.

Зведений бюджет за видами доходів і видатків 1)
--------------------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 ------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------- | млрд. | % до| млрд. | % до| млрд. | % до| млн. | % до| млн. | % до | крб. | ВВП | крб. | ВВП | крб. | ВВП | грн. | ВВП | грн. | ВВП --------------------------------------------------------------------------------------- Доходи 1227,5 24,4 49621,8 33,5 523092,6 43,5 20689,9 38,0 30218,7 37,0
у тому
числі
податок на
прибуток
підприємств 279,1 5,5 14473,5 9,8 142956,4 11,9 4860,6 8,9 5496,6 6,7
податок на
додану
вартість 486,7 9,7 17206,5 11,6 129937,5 10,8 4529,9 8,3 6246,2 7,7
акцизний
збір 59,7 1,2 2513,8 1,7 16817,7 1,4 406,2 0,8 646,2 0,8
надходження
до Фонду
ліквідації
наслідків
Чорно-
бильської
катастрофи
та соціаль-
ного захисту
населення 124,2 2,5 2500,4 1,7 24066,8 2,0 1026,0 1,9 1490,1 1,8
надходження
до Пенсій-
ного фонду - - - - 94311,6 7,8 4189,2 7,7 7197,1 8,8
прибутковий
податок з
громадян 150,2 3,0 2883,4 1,9 33995,0 2,8 1595,3 2,9 2593,1 3,2
плата за
землю 16,4 0,3 776,4 0,5 4119,2 0,4 633,0 1,2 804,2 1,0
інші
надходження 111,2 2,2 9267,8 6,3 76888,4 6,4 3449,7 6,3 5745,2 7,0
Видатки 1919,7 38,1 57248,7 38,6 630647,0 52,4 24302,8 44,6 34182,8 41,9
у тому
числі на
підтримку
галузей
економіки 714,0 14,2 13897,8 9,4 209117,3 17,4 2336,9 4,3 3450,6 4,2
соціальний
захист
населення 358,6 7,1 18059,9 12,2 70350,1 5,8 3321,3 6,1 4105,6 5,0
фінансування
соціально-
культурних
закладів,
установ та
заходів 467,1 9,3 13848,7 9,3 133031,3 11,1 6021,4 11,1 7807,3 9,6
науку 40,0 0,8 510,6 0,3 5979,0 0,5 238,1 0,4 491,8 0,6
оборону 108,7 2,1 2765,7 1,9 23355,7 1,9 1032,5 1,9 1226,6 1,5
управління 65,3 1,3 3013,3 2,0 29758,5 2,5 1416,6 2,6 2282,5 2,8
ліквідацію
наслідків
Чорно-
бильської
катастрофи 114,6 2,3 1939,2 1,3 22675,3 1,9 948,7 1,7 1524,4 1,9
Пенсійний
фонд - - - - 89729,5 7,4 4119,2 7,6 7233,6 8,9
інші
видатки 51,4 1,0 3213,5 2,2 46650,3 3,9 4868,1 8,9 6060,4 7,4
Дефіцит 692,2 13,7 7626,9 5,1 107554,4 8,9 3612,9 6,6 3964,1 4,9

Продовження ------------------------------------------------------------------------ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2) ------------+--------------+--------------+--------------+-------------- | млн. | % до| млн. | % до| млн. | % до| млн. | % до | грн. | ВВП | грн. | ВВП | грн. | ВВП | грн. | ВВП ------------------------------------------------------------------------ Доходи 28112,0 30,1 28915,8 28,2 32876,4 25,3 48443,7 27,7
у тому
числі
податок на
прибуток
підприємств 5792,1 6,2 5694,4 5,5 6352,5 4,9 7727,1 4,4
податок на
додану
вартість 8242,3 8,8 7460,1 7,3 8409,2 6,5 9437,7 5,4
акцизний
збір 1207,9 1,3 1288,8 1,3 1787,6 1,4 2239,6 1,3
надходження
до Фонду
ліквідації
наслідків
Чорно-
бильської
катастрофи
та соціаль-
ного захисту
населення 1697,9 1,8 1415,6 1,4 283,0 0,2 136,7 0,1
надходження
до Пенсій-
ного фонду - - - - - - - -
прибутковий
податок з
громадян 3295,7 3,5 3570,6 3,5 4434,4 3,4 6377,8 3,6
плата за
землю 1006,9 1,1 1114,9 1,1 1090,3 0,8 1376,7 0,8
інші
надходження 6869,2 7,4 8371,4 8,1 10519,4 8,1 21148,1 12,1
Видатки 34312,7 36,7 31195,6 30,4 34820,9 26,8 47279,5 27,0
у тому
числі на
підтримку
галузей
економіки 4423,6 4,7 7072,7 6,9 7174,8 5,5 7207,9 4,1
соціальний
захист
населення 5607,7 6,0 4227,0 4,1 4147,1 3,2 5967,5 3,4
фінансування
соціально-
культурних
закладів,
установ та
заходів 9758,7 10,4 8867,2 8,6 9308,3 7,2 12979,8 7,4
науку 582,9 0,6 319,7 0,3 294,9 0,2 711,6 0,4
оборону 1738,9 1,9 1418,6 1,4 1557,9 1,2 2297,8 1,3
управління 2974,9 3,2 1311,4 1,3 1486,2 1,2 3313,0 1,9
ліквідацію
наслідків
Чорно-
бильської
катастрофи 1746,8 1,9 1420,0 1,4 1445,5 1,1 1810,6 1,1
Пенсійний
фонд - - - - - - - -
інші
видатки 7479,2 8,0 6559,0 6,4 9406,2 7,2 12991,3 7,4
Дефіцит 6200,7 6,6 2279,8 2,2 1944,5 1,5 -1164,2 -0,7
_______________
1) За даними Держказначейства.
2) Дані за 2000 р. - попередні.

Показники діяльності банківської системи 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Емісія
готівки
у відсотках
до
попереднього
періоду ... 2974 622 300 148 153 117 133 135
Грошова маса
(МЗ),
млн. грн. 2) 25 482 3216 6930 9364 12541 15705 22070 32084
у відсотках
до
попереднього
періоду 11 р. 19 р. 7 р. 213 135 134 125 141 145
Норматив
обов'язкового
резервування
коштів
комерційних
банків у НБУ
на кінець
періоду, % 13 25 15 15 15 15 16,5 17 15
Облікова
ставка НБУ
(середньо-
зважена), %
встановлена 80 3) 190 225,9 131 62,3 24,6 61,6 50,0 30,6
фактична ... 68,5 124,9 82,1 51,8 25,2 52,7 44,0 29,6
- на
кредитних
аукціонах - - 264 83 52,6 21,7 - - -
- за
ломбардними
кредитами - - - 110 64,4 31,4 54,4 61,1 30,9
- за
операціями
РЕПО - - - - - 21,8 54,1 59,7 28,0
- за іншими
механізмами ... 68,5 115,2 60,4 41,0 19,7 47,8 33,0 -
Відсоткові
ставки
комерційних
банків у
національній
валюті, %
за кредитами 76 221,1 201,7 107,1 77 49,1 54,5 53,4 40,3
за депозитами 68 187,3 171 61,2 34,3 18,2 22,3 20,7 13,5
Заборгова-
ність
за кредитами,
наданими
комерційними
банками,
млн. грн. 4) 27 406 1557 4078 5452 7295 8855 11783 19121
у відсотках
до
попереднього
періоду 28 р. 15 р. 4 р. 262 134 134 121 133 162
Кошти
підприємств,
організацій
та населення
в комерційних
банках,
млн. грн. 20 353 2422 4287 5145 6357 8278 12156 18585
у відсотках
до
попереднього
періоду 1000 1765 686 177 120 124 130 147 153
Вклади
населення
у
національній
валюті,
млн. грн. 2,5 30 214 504 951 1612 1824 2167 3315
у відсотках
до
попереднього
періоду 208 1200 713 236 189 170 113 119 153
у іноземній
валюті,
млн. грн. - - - 111 276 685 1265 2115 3266
у відсотках
до
попереднього
періоду - - - - 249 248 185 167 154
Первинний
ринок
державних
цінних
паперів
обсяги
продажу,
тис. шт. - - - 294 31474 105088 117153 46847 20389
сума коштів,
залучених до
бюджету,
млн. грн. - - - 304 3063 8322 8164 3842 1892
Індекс
офіційного
курсу
національної
валюти до 1
долару США до
попереднього
періоду,
разів - 19,703 8,263 1,722 1,053 1,006 1,805 1,522 1,042
Обсяги торгів
на УМВБ, млн.
одиниць
іноземних
валют
долари США - - 420 2990 1966 3011 3937 981 -
німецькі - - 38 236 183 128 321 117 - марки
російські - - 206 2860 1400 480 230 - - рублі
_______________
1) За даними Національного банку України.
2) До 1995 р. обліковувалася М2.
3) На кінець періоду.
4) З урахуванням кредитних вкладень в іноземній валюті.

Окремі дані по комерційних банках 1)
---------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ---------------------------------------------------------------------------- Кількість
банків за
реєстром 133 211 228 230 229 227 214 203 195
з них
державні - - 2 2 2 2 2 2 2
акціонерні
товариства - - 159 169 177 184 178 173 167
товариства
з обмеженою
відпові-
дальністю - - 67 59 50 41 34 28 26
Кількість
банків за
участю
іноземного
капіталу - - 12 12 14 22 28 30 31
у тому числі
зі 100 %
іноземним
капіталом - - 1 1 2 6 9 8 7
Кількість
банків, які
мають
ліцензію
Національного
банку України
на здійснення
валютних
операцій - - 115 134 146 157 161 153 149
Крім того,
кількість
інших
фінансово-
кредитних
установ, яким
надано
ліцензію - - - 4 2 2 2 1 1
Сплачений
статутний
фонд діючих
комерційних
банків у
гривневому
еквіваленті
(млн. грн.) 0,5 15 87 541 1098 1636 2103 2910 3666
Кількість
ліквідованих
банків у
зв'язку з
порушенням
банківського
законодавства
та з інших
причин (за
рік) 3 6 11 1 11 10 16 11 9
Кількість
банків, у
яких
відізвано
ліцензію на
здійснення
валютних
операцій у
зв'язку з
порушенням
банківського
законодавства
(за рік) 3 1 - 7 26 5 9 - 9
_______________
1) За даними Національного банку України.

Наявна грошова маса в обігу 1)
------------------------------------------------------------------------------ | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------ Готівка, млн.
грн. 5 128 793 2623 4041 6132 7158 9583 12799
темп зростання
до
попереднього
періоду, % 16 р. 26 р. 6 р. 331 154 152 117 134 134
питома вага у
М3, % 20 26 25 38 43 49 46 43 40
Кошти на
розрахункових
і поточних
рахунках у
національній
валюті, млн.
грн. 16 206 1067 2059 2275 2918 3174 4511 7933
темп зростання
до
попереднього
періоду, % 11 р. 13 р. 5 р. 193 110 128 109 142 176
питома вага у
М3, % 64 43 33 30 24 23 20 20 25
Строкові
депозити та
інші кошти 2),
млн. грн. 4 148 1356 2164 2708 3398 5100 7620 10655
темп зростання
до
попереднього
періоду, % 7 р. 33 р. 9 р. 160 125 125 150 149 140
питома вага у
М3, % 16 31 42 31 29 27 32 35 33
Кошти клієнтів
за трастовими
операціями
банків, млн.
грн. - - - 84 341 93 274 355 697
темп зростання
до
попереднього
періоду, % - - - - 406 27 294 130 196
питома вага у
М3, % - - - 1 4 1 2 2 2
Грошова маса
(М3) 3), млн.
грн. 25 482 3216 6930 9364 12541 15705 22070 32084
темп зростання
до
попереднього
періоду, % 11 р. 19 р. 7 р. 213 135 134 125 141 145
_______________
1) За даними Національного банку України. Інформація за
1998-2000 рр. наведена за даними бухгалтерського обліку,
який відповідає міжнародним вимогам.
2) Включають: строкові депозити в національній валюті, кошти
на рахунках капітальних вкладень підприємств та
організацій, кошти Держстраху та валютні заощадження.
3) До 1995 р. обліковувалася М2.

Кредитування банками 1)
(залишки заборгованості по
позиках на кінець року; млн. грн.)
---------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ---------------------------------------------------------------------------- Всього 45 536 2973 8471 11262 13158 16640 21793 30138
Національний
банк 2) 18 130 1416 4393 5805 5851 7728 9893 10894
Комерційні
банки 27 406 1557 4078 5457 7307 8912 11900 19244
з них
кредити,
надані
суб'єктам
госпо-
дарювання 27 406 1557 4078 5452 7295 8855 11783 19121
у тому числі
коротко-
строкові
кредити 26 396 1381 3644 4845 6522 7222 9138 15700
довгострокові
і кредити 1 10 176 434 607 773 1633 2645 3421
_______________
1) За даними Національного банку України.
2) Без урахування рефінансування комерційних банків.

Офіційний курс національної грошової одиниці
до іноземних валют, встановлений
Національним банком 1)
(середній за період) ---------------------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------+--------------------+----------------------------------------------------- | крб. | грн. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1
австрійський
шилінг 20 388 2851 0,1464 0,1729 0,1529 0,2000 0,3139 0,3658
1 фунт
стерлінгів 346 6834 49356 2,3215 2,8564 3,0508 4,0689 6,6845 8,2502
1 німецька
марка 135 2731 20250 1,0289 1,2164 1,0761 1,4069 2,2463 2,5714
1 долар
США 208 4539 31700 1,4731 1,8295 1,8617 2,4495 4,1304 5,4401
1
французький
франк 40 795 5852 0,2956 0,358 0,3196 0,4196 0,6781 0,7666
10
японських єн 17 420 3145 0,1566 0,1684 0,1541 0,1903 0,3661 0,5049
1 євро (до
1999 р. -
ЕКЮ) 267 5270 38487 1,9279 2,3219 2,1129 2,7676 4,3933 5,0287
1 СДР - 5259 45929 2,2323 2,6558 2,5619 3,3390 5,6444 7,1758
100
російських
рублів - 456 1257 0,0324 - - - - -
10
російських
рублів - - - - 3,58 3,22 2,87 1,67 1,94

(на кінець періоду) ------------------------------------------------------------------------------------------ | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------+----------------------+----------------------------------------------------- | крб. | грн. ------------------------------------------------------------------------------------------ 1
австрійський
шилінг 56 1052 9400 0,1779 0,1727 0,1506 0,2912 0,3808 0,3675
1 фунт
стерлінгів 961 18797 161210 2,7702 3,1913 3,1599 5,7315 8,4290 8,1026
1 німецька
марка 394 7398 66130 1,2515 1,2149 1,0597 2,0484 2,6793 2,5855
1 долар
США 638 12610 104200 1,7940 1,889 1,899 3,427 5,2163 5,4345
1
французький
франк 116 2172 19130 0,3661 0,3601 0,3167 0,6108 0,7989 0,7709
10
японських єн 51 1132 10390 0,1741 0,1629 0,1466 0,2971 0,5101 0,4730
1 євро (до
1999 р. -
ЕКЮ) 771 14309 126230 2,3582 2,3626 2,0959 4,0133 5,2403 5,0568
1 СДР - 17476 151140 2,6674 2,7166 2,551 4,8162 7,1455 7,0807
100
російських
рублів - 456 2940 0,0387 - - - - -
10
російських
рублів - - - - 3,40 3,19 1,66 1,93 1,93
_______________
1) За даними Національного банку України.

Кредити в національній валюті,
надані комерційними банками суб'єктам
господарювання у 1992-1997 роках 1)
(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.) ------------------------------------------------------------------ Галузі | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 ------------------------------------------------------------------ Короткострокові кредити
Всього 23 374 1022 2664 3653 4682
Промисловість 13 70 209 865 867 1233
Сільське господарство 1 21 85 162 139 243
Будівництво 1 8 13 56 68 73
Транспорт і зв'язок 1 4 8 51 57 103
Постачання і збут 2 40 46 76 51 64
Заготівлі 1 79 9 13 33 19
Торгівля і громадське
харчування 2 32 89 206 330 287
Довгострокові кредити 2)
Всього - - - - 449 513
Промисловість (крім АПК) - - - - 184 142
у тому числі
державний сектор - - - - 173 120
недержавний сектор - - - - 11 22
з неї
вугільна - - - - 105 60
паливна - - - - 2 2
енергетика - - - - 19 19
машинобудування - - - - 34 36
Агропромисловий комплекс - - - - 30 25
у тому числі
державний сектор - - - - 9 10
недержавний сектор - - - - 21 15
з нього
сільське господарство - - - - 18 15
переробна промисловість - - - - 2 3
Будівництво (крім АПК) - - - - 0,4 4
Транспорт і зв'язок - - - - 16 16
Торгівля (крім АПК) - - - - 0,1 2
Постачання і збут - - - - 2 2
Побутове обслуговування
і комунальне
господарство - - - - 2 3
Кредити на будівництво
житлових будинків,
наданих населенню,
підприємствам - - - - 44 81
Комерційні структури
інших форм
господарювання - - - - 171 239
_______________
1) За даними Національного банку України.
2) Облік довгострокових кредитів за галузями в 1992-1995 рр.
не проводився.

Кредити, надані комерційними банками суб'єктам
господарювання у 1998-2000 роках 1)
(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | У тому числі за видами кредитів та валют | |------------------------------------------------------------------------- | Всього | короткострокових | довгострокових Галузі | |-----------------------------------+------------------------------------- | | національній | іноземній | національній | іноземній |-------------------+-----------------+-----------------+------------------+------------------ | 1998| 1999 | 2000 | 1998| 1999| 2000| 1998| 1999| 2000| 1998 | 1999| 2000| 1998 | 1999| 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 8855 11783 19121 4423 4713 8617 2799 4425 7083 679 1002 1605 954 1643 1816
Кредити,
надані
суб'єктам
підприєм-
ницької
діяльності 8344 11101 18163 4203 4363 8233 2770 4372 6943 418 723 1175 953 1642 1812
Промис-
ловість 3523 4612 7282 1603 1502 3168 1424 2284 2953 91 270 446 405 556 715
з неї:
електро-
енергетика 91 107 367 88 82 274 2 20 25 1 5 68 0,2 - -
паливна
промис-
ловість 275 341 363 44 43 69 225 285 251 5 12 44 - - -
чорна
металургія 703 971 1751 346 244 752 304 648 853 7 10 40 46 70 106
машино-
будування
і метало-
обробка 812 1018 1453 417 329 592 338 561 618 16 28 32 42 100 210
харчова
промис-
ловість 544 765 1325 261 349 631 132 205 433 20 46 102 131 165 160
Сільське
госпо-
дарство 329 390 793 186 149 400 51 79 203 31 43 58 62 119 132
Транспорт 239 392 585 67 139 261 87 152 144 22 27 52 63 74 128
Зв'язок 84 103 253 34 34 56 12 39 155 12 4 8 27 26 34
Будів-
ництво 204 293 421 129 175 191 28 66 144 42 43 41 4 8 45
Торгівля
та
громадське
харчування 2548 3721 6642 1438 1675 2988 766 1224 2699 136 226 410 207 596 545
Матері-
ально-
технічне
забезпе-
чення та
збут 151 226 351 86 121 200 26 77 100 28 15 25 12 14 26
Загальна
комерційна
діяльність
із забез-
печення
функціону-
вання
ринку 151 157 261 77 86 175 57 39 43 9 11 27 8 21 16
Житлово-
комунальне
госпо-
дарство 30 38 84 21 25 52 7 5 20 2 3 4 1 6 8
Охорона
здоров'я,
фізична
культура і
соцзабез-
печення 52 60 76 21 18 30 16 19 20 8 11 11 7 11 15
Культура і
мистецтво 46 33 73 26 16 9 13 13 27 0,4 1 13 6 3 24
Наука і
наукове
обслугову-
вання 71 112 76 27 41 46 12 25 17 3 3 11 29 42 2
Фінанси,
кредит,
страху-
вання,
пенсійне
забезпе-
чення 155 256 352 84 129 216 15 29 95 3 21 25 53 78 16
Кредити,
надані
фізичним
особам 511 682 958 220 350 384 29 53 140 261 278 430 1 1 4
_______________
1) За даними Національного банку України.

Баланс підприємств 1)
(на кінець року; млн. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі: | активів |-------------------------------|зобов'язань|---------------------------- | |необоротні| запаси і| грошові | |капітал,| довго- |розрахунки | | активи | затрати | кошти, | |фонди і |строкові| та інші | | | |розрахунки| |резерви |зобов'я-| коротко- | | | | та інші | | | зання | строкові | | | | оборотні | | | | зобов'я- | | | | активи | | | | зання ------------------------------------------------------------------------------------------- 1992 2) 12603 5739 3032 3832 12603 7748 1522 3333 1993 2) 424642 148228 128582 147832 424642 230616 3129 190897 1994 2) 2185234 360765 790567 1033902 2185234 924499 52000 1208735 1995 135765 66009 28814 40942 135765 86108 1520 48137 1996 527144 409943 42630 74571 527144 441599 2218 83327 1997 567659 434307 48572 84780 567659 450541 3782 113336 1998 635759 445320 54067 136372 635759 440720 14579 180460 1999 709595 457050 62682 189863 709595 437528 24425 654952

Продовження -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Всього| У тому числі: | Всього | У тому числі: |активів|------------------------------|зобов'язань|--------------------------------------------- | |необоротні| оборотні| витрати | |власний| забез- | довго- |поточні | доходи | | активи | активи |майбутніх| |капітал| печення |строкові|зобов'я-|майбутніх | | | | періодів| | |наступних|зобов'я-| зання |періодів | | | | | | | витрат і| зання | | | | | | | | |платежів | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2000 3) 662270 392061 268397 1812 662270 357914 7743 24168 270814 1630
_______________
1) Крім банків, малих підприємств та установ, що утримуються
за рахунок бюджету.
2) Дані наведені в млрд. крб.
3) Структура балансу наведена згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку N 2, яке набуло
чинності з 1 січня 2000 року. Дані наведено за
січень-вересень 2000 р. (крім банків, малих,
сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ).

Оборотні кошти за галузями економіки 1)
(на кінець року) ------------------------------------------------------------------------------------------ | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2) |------------------------+--------------------------------------------------- | млрд. крб. | млн. грн. ------------------------------------------------------------------------------------------ Всього 6864 271256 1726910 65179 101432 133353 190439 252544 270209
Промисловість 3444 134002 945884 34185 47950 59496 81214 105923 111760
Сільське
господарство 789 31968 155786 7838 12287 14327 14939 15325 -
Будівництво 362 16002 86339 3384 5333 6993 8453 8783 9576
Транспорт та
зв'язок 627 28155 252287 9241 13485 17623 27603 32321 34567
Торгівля та
громадське
харчування 822 25098 83592 2843 8385 15304 24808 35049 50045
Постачання
та збут 464 15361 67274 2109 2318 2537 3765 4803 6355
Заготівля 96 8108 34662 793 1107 1450 1767 1632 1924
Житлово-
комунальне
господарство 81 6363 62616 3146 7481 11489 18513 18286 18403
Фінанси,
кредит,
страхування - - 4277 140 157 471 1097 1921 3290
Інші галузі 179 6199 34193 1500 2929 3663 8280 28501 34289
_______________
1) Крім банків, малих підприємств та бюджетних установ.
2) Дані наведені за січень-вересень 2000 р. (крім банків,
малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних
установ).

Оборотні кошти в запасах товарно-матеріальних
цінностей за галузями економіки 1)
(на кінець року) ------------------------------------------------------------------------------------------ | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2) |------------------------+--------------------------------------------------- | млрд. крб. | млн. грн. ------------------------------------------------------------------------------------------ Всього 3032 128582 790567 28814 42630 48572 54067 62682 55195
Промисловість 1579 70004 500359 16052 22821 26103 27959 31748 33731
Сільське
господарство 352 18180 110708 6525 9945 11309 11508 11180 -
Будівництво 98 3968 26318 1039 1610 1853 2224 2330 2655
Транспорт та
зв'язок 87 3894 26250 1286 2427 2491 2936 4194 5123
Торгівля та
громадське
харчування 570 16353 54549 1635 2399 2824 4954 6649 8073
Постачання та
збут 188 6781 25416 800 827 717 785 914 1085
Заготівля 68 6531 26608 595 762 926 657 464 382
Житлово-
комунальне
господарство 11 584 5044 254 440 603 732 813 767
Фінанси,
кредит,
страхування - - 208 10 6 20 36 52 69
Інші галузі 79 2287 15107 618 1393 1726 2276 4338 3310
_______________
1) Крім банків, малих підприємств та бюджетних установ.
2) Дані наведені за січень-вересень 2000 р. (крім банків,
малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних
установ).

Фінансові результати за галузями економіки 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |---------------+----------------------+----------------------------------------- | млн. крб. | млрд. крб. | млн. грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 2) 52430 109880 2555 93264 514840 18806 14418 13868 3419 7427 8855
Промисловість 23445 58653 1298 41923 271570 9343 7376 7916 2548 7429 7135
Сільське
господарство 12511 26248 478 17994 64096 832 -1328 -3362 -4424 -3750 -
Будівництво 3658 5043 113 5523 43390 1258 1002 1092 830 591 -63
Транспорт
та зв'язок 5092 3396 123 6413 14129 3791 3690 3747 5095 4460 467
Торгівля та
громадське
харчування 1991 4021 117 4226 27410 951 877 1459 -1879 -1649 -478
Постачання
та збут 431 1231 35 1861 8524 426 324 226 108 34 -39
Заготівля 319 613 14 409 2571 88 97 62 4 33 -2
Житлово-
комунальне
господарство 447 369 -25 -1163 -9651 298 310 305 -216 -461 64
Фінанси,
кредит,
страхування 1481 6937 353 14323 77459 1300 1460 1709 853 1442 278
Інші галузі 3055 3369 49 1755 15342 519 610 714 500 -702 1493
_______________
1) За 1990-1999 рр. наведено дані балансового прибутку
(збитку). За 2000 р. наведено дані фінансового результату
від звичайної діяльності до оподаткування за
січень-вересень (крім банків, малих, сільськогосподарських
підприємств та бюджетних установ).
2) Крім бюджетних установ.

Виручка від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2) |--------------------------------+------------------------------------------------- | млрд. крб. | млн. грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 1) 305576,5 2226077,3 10102077,1 130630,6 188437,3 249678,7 332788,7 326013,3
Промисловість 161583,9 1326762,9 6444772,5 83436,1 100676,2 117489,2 153904,3 142390,0
Сільське
господарство 37260,0 212632,4 683191,3 9525,2 10115,0 9741,4 11857,8 -
Будівництво 18760,1 141950,2 605591,8 7185,6 8437,2 10111,4 10476,3 8401,7
Транспорт
та зв'язок 39871,3 257012,0 1350123,9 16780,4 28137,5 34055,1 33855,8 33335,9
Торгівля та
громадське
харчування 11594,1 71727,1 293313,2 4021,4 24544,4 52945,3 75912,7 87689,8
Постачання
та збут 14028,2 39065,1 121603,2 1193,1 4020,7 6852,0 7808,6 9955,3
Заготівля 2235,1 13250,7 44219,4 549,2 885,5 1616,1 1535,7 916,1
Житлово-
комунальне
господарство 14059,7 113904,7 343688,3 4808,3 6553,6 7603,2 8299,2 8814,6
Фінанси,
кредит,
страхування - 8730,0 12155,7 36,8 384,4 752,0 1439,8 1818,1
Інші галузі - 34180,3 178263,6 2739,1 4179,5 7639,9 26547,4 32691,8
_______________
1) Крім банків, малих підприємств та бюджетних установ.
2) Дані наведені за січень-вересень 2000 р. (крім банків,
малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних
установ).

Збитковість підприємств та організацій
за галузями економіки 1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | Сума збитків |------------------------------------------------------------------------------------ | млрд. грн. | млн. грн. |-------------------------------+---------------------------------------------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 2) 2716,2 80721 3833,4 69988,2 105252,3 4654,6 8545,6 17343,4 21113,7 13508,3
Промисловість 259,8 3410 385,3 15128,6 43495,1 1775,7 2643,2 7073,6 7013,8 5773,2
Сільське
господарство 42,1 374 39,7 1989,9 27516,1 1894,3 3674,4 4537,5 4164,5 -
Будівництво 58,2 552 84,4 307,1 1655,4 95,3 169,5 298,9 383,6 551,8
Транспорт
та зв'язок - 31301 329,0 30455,7 2752,5 280,1 1225,7 567,0 1999,2 3007,9
Торгівля та
громадське
харчування 818,7 3412 183,1 2607,8 6799,6 191,8 339,8 3277,2 4030,6 2412,3
Постачання
та збут 18,8 812 179,5 2876,4 833,5 23,7 50,9 197,3 138,5 268,6
Заготівля 0,1 4 1,4 57,2 98,3 7,5 22,2 81,4 40,8 39,3
Житлово-
комунальне
господарство 534,9 37061 2096,2 15933,4 18702,9 279,9 272,4 844,6 1150,4 633,5
Фінанси,
кредит,
страхування ... ... ... ... 257,2 10,8 5,9 102,6 163,3 79,2

Продовження ----------------------------------------------------------------------------------- | У відсотках до загальної кількості підприємств відповідної галузі |--------------------------------------------------------------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ----------------------------------------------------------------------------------- Всього 2) 9,0 9,5 8,3 11,4 22,2 43,0 53,4 54,5 55,7 51,3
Промисловість 3,7 3,7 4,0 6,5 11,5 30,0 45,1 53,9 51,9 57,9
Сільське
господарство 1,3 0,7 1,0 5,7 28,3 66,0 80,1 70,0 84,0 -
Будівництво 5,6 3,3 3,6 4,5 9,8 31,7 44,6 48,2 51,8 62,9
Транспорт
та зв'язок - 20,6 5,2 5,2 9,2 29,3 48,0 55,4 61,0 68,1
Торгівля та
громадське
харчування 24,6 8,0 10,4 15,9 25,4 42,0 48,1 48,9 44,8 43,3
Постачання
та збут 2,8 2,5 2,7 5,4 9,8 33,1 50,2 57,1 57,1 66,1
Заготівля 1,6 0,9 1,3 3,9 5,4 23,8 45,5 51,1 50,4 57,1
Житлово-
комунальне
господарство 52,0 49,9 21,2 26,5 34,4 42,4 41,2 47,1 56,1 52,9
Фінанси,
кредит,
страхування ... ... ... ... 24,8 33,5 25,9 31,7 33,8 40,8
_______________
1) За 1991-1999 рр. наведено дані балансового збитку. За
2000 р. наведено дані фінансового результату від звичайної
діяльності до оподаткування за січень - вересень (крім
банків, малих, сільськогосподарських підприємств та
бюджетних установ).
2) Крім банків, малих підприємств та бюджетних установ.

Рентабельність продукції за галузями економіки 1)
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------ | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 3) ------------------------------------------------------------------------------ Всього 2) 29,9 36,8 25,6 20,0 9,2 4,9 5,1 5,9 15,9
Промисловість 30,3 35,7 24,7 16,6 8,9 5,7 6,3 9,1 23,3
Сільське
господарство 94,9 89,7 50,4 13,9 -11,0 -22,7 -26,9 -20,2 -
Будівництво 22,2 37,2 34,6 20,9 11,9 10,0 7,6 5,0 16,0
Транспорт та
зв'язок 9,0 38,2 33,2 54,9 27,0 11,9 20,7 15,7 14,2
Торгівля та
громадське
харчування - 35,2 35,0 20,7 7,8 13,3 20,3 17,0 8,6
Постачання
та збут - 12,3 26,7 45,2 28,6 24,1 23,3 25,2 6,9
Заготівля - 37,4 28,1 25,3 19,2 5,9 4,1 2,7 18,7
Житлово-
комунальне
господарство - -8,7 -7,9 7,4 5,5 3,0 -0,6 -3,7 4,0
Фінанси,
кредит,
страхування - - 3,3 13,9 -10,4 13,8 4,2 7,4 50,0
_______________
1) За 1992-1999 рр. рентабельність розраховується як
відношення прибутку від реалізації до затрат на
виробництво реалізованої продукції.
2) Крім банків, малих підприємств та бюджетних установ.
3) Дані наведені за січень-вересень 2000 р. (крім банків,
малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних
установ).
Рентабельність розраховується як відношення валового
прибутку до собівартості реалізованої продукції.

Рентабельність продукції за галузями промисловості 1)
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 3) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Промисловість 2) 16,8 21,1 30,3 35,6 24,7 16,6 8,9 5,7 6,3 9,1 23,3
у тому числі
електроенергетика 20,5 12,0 27,5 17,5 13,5 9,9 12,9 12,4 16,5 14,1 11,0
паливна
промисловість 8,7 24,6 22,3 23,9 26,7 20,4 18,3 12,8 17,6 22,8 35,8
чорна металургія 11,2 ... ... ... 22,2 13,0 2,3 0,1 -0,4 6,4 27,7
хімічна та
нафтохімічна
промисловість 16,6 26,9 54,0 37,9 27,9 19,5 7,4 -1,2 -3,8 4,3 33,4
машинобудування
та металообробка 22,8 23,7 32,6 58,9 36,4 24,3 10,4 4,9 5,1 7,5 25,3
деревообробна
та целюлозно-
паперова
промисловість 26,7 27,5 27,8 50,1 31,8 18,7 7,7 3,4 2,7 6,6 21,3
промисловість
будівельних
матеріалів 12,7 21,5 22,4 34,4 26,3 15,4 3,7 1,4 -1,5 0,8 14,8
легка
промисловість 21,1 28,8 36,2 49,9 32,9 17,5 1,6 -4,3 -4,2 1,9 18,8
харчова
промисловість 11,0 15,2 25,3 31,4 25,3 22,6 12,2 7,4 6,8 7,3 21,7
_______________
1) За 1990-1999 рр. рентабельність розраховується як
відношення прибутку від реалізації до затрат на
виробництво реалізованої продукції.
2) Крім малих підприємств.
3) Рентабельність наведена за січень-вересень 2000 р. і
розрахована як відношення валового прибутку до
собівартості реалізованої продукції.

Дебіторська та кредиторська заборгованість
(млн. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Дебіторська заборгованість 1)
Всього 22,2 1049,2 5113,7 22864,5 51396,9 77182,2 107924,6 170273,0 185277,6
Темп зростання % у 47,3 у 4,9 у 4,5 у 2,2 150,2 139,8 157,8 108,8 р. б. р. б. р. б. р. б.
з неї
між підприємствами
України 17,8 993,4 4904,5 22250,2 48018,1 74085,7 102976,1 163450,6 178176,6
Темп зростання % у 55,8 у 4,9 у 4,5 у 2,2 154,3 139,0 158,7 109,0 р. б. р. б. р. б. р. б.
з неї
за товари, роботи, ... ... ... ... 37598,5 59009,2 77345,6 123820,3 132161,9 послуги
Темп зростання % 156,9 131,1 160,1 106,7
Кредиторська заборгованість 1)
Всього 22,5 1399,8 7593,6 32421,4 76806,3 107747,7 153561,0 229234,4 258401,8
Темп зростання % у 62,2 у 5,4 у 4,3 у 2,4 140,3 142,5 149,3 112,7 р. б. р. б. р. б. р. б.
з неї
між підприємствами
України 19,2 1276,0 6834,4 30543,1 73168,1 102506,6 137613,6 196364,1 222431,7
Темп зростання % у 66,5 у 5,4 у 4,5 у 2,4 140,1 134,2 142,7 113,3 р. б. р. б. р. б. р. б.
з неї
за товари, роботи, ... ... ... ... 44069,3 65398,4 84350,1 120304,1 136316,9 послуги
Темп зростання % 148,4 129,0 142,6 113,3
з бюджетом ... ... ... ... 8211,9 8218,5 13283,0 18856,9 21148,4
Темп зростання % 100,0 161,6 142,0 112,1
_______________
1) Крім малих підприємств та бюджетних установ.

Дебіторська заборгованість за галузями економіки
(млн. грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |----------------+-----------------+------------------+------------------+----------------- | Всього| з неї | Всього | з неї | Всього | з неї | Всього | з неї | Всього | з неї | | прост- | | прост- | | прост- | | прост- | | прост- | | рочена | | рочена | | рочена | | рочена | | рочена -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 1) 51396,9 38756,0 77182,2 53449,1 107924,6 58489,1 170273,0 76951,8 185277,6 81393,2
Промисловість 21834,0 17063,5 29501,9 20063,8 45637,5 24155,4 69492,5 38913,8 61323,2 31236,9
Сільське
господарство 1589,2 1418,5 2149,2 1943,8 2597,9 1773,8 3039,9 1865,0 3818,1 1858,9
Будівництво 3371,7 2827,3 5423,1 4701,7 5477,5 3503,2 5702,8 3197,9 6048,2 2938,6
Транспорт
та зв'язок 10252,3 8816,1 14585,2 12721,3 19525,1 14420,6 24637,8 11285,4 24243,9 10361,7
Торгівля
та громадське
харчування 5068,7 1971,9 11537,7 3428,7 12089,9 1709,0 22222,6 1729,7 38126,1 7708,4
Постачання
та збут 1340,8 805,3 1739,7 1172,4 1915,4 813,1 3025,5 937,5 4870,0 1120,5
Інші галузі 7940,2 5853,4 12245,4 9417,4 20681,3 12114,0 42151,9 19022,5 46848,1 26168,2

Кредиторська заборгованість за галузями економіки
(млн. грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |----------------+-----------------+------------------+------------------+----------------- | Всього| з неї | Всього | з неї | Всього | з неї | Всього | з неї | Всього | з неї | | прост- | | прост- | | прост- | | прост- | | прост- | | рочена | | рочена | | рочена | | рочена | | рочена -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 1) 76806,3 57058,2 107747,7 76804,0 153561,0 88519,3 229234,4 118400,7 258401,8 116359,0
Промисловість 36579,4 28191,1 48314,0 35091,8 70081,6 44298,9 97785,3 58482,5 96549,5 51489,2
Сільське
господарство 6395,9 5835,7 10252,8 9579,9 12864,1 10085,4 13240,1 9983,5 12633,2 8290,2
Будівництво 3892,8 3169,9 5706,4 4774,3 7024,8 4813,2 7474,8 4601,5 8526,1 4604,8
Транспорт
та зв'язок 7817,9 6503,0 12962,5 11033,8 17776,6 11974,3 27173,0 12441,6 29767,4 11337,3
Торгівля та
громадське
харчування 11077,9 5118,9 14544,2 4134,3 20584,9 3087,9 32323,6 3185,3 54350,5 12183,1
Постачання
та збут 1505,9 984,1 1807,2 1296,2 1997,2 914,7 3116,6 940,3 5767,1 1215,5
Інші галузі 9536,5 7255,5 14160,6 10893,7 23231,8 13344,9 48121,0 28766,0 50808,0 27238,9
_______________
1) Крім малих підприємств та бюджетних установ.

Структура витрат на виробництво продукції
(робіт, послуг) за галузями економіки
(у відсотках) --------------------------------------------------------------------------------------------- | 1992 1)| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2) --------------------------------------------------------------------------------------------- Всього по економіці 3)
Витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 у тому числі за елементами матеріальні витрати 61,3 65,3 65,7 66,4 59,8 54,2 56,1 55,7 54,5 амортизація 1,8 1,2 0,5 2,5 6,2 10,1 8,0 9,1 6,7 витрати на оплату праці 14,6 9,1 9,4 11,3 13,6 13,3 12,9 12,0 11,0 відрахування на соціальні
заходи 5,7 5,4 5,5 5,7 6,5 6,2 5,5 3,9 3,8 інші витрати 16,6 19,0 18,9 14,1 13,9 16,2 17,5 19,3 24,0
Промисловість
Витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 у тому числі за елементами матеріальні витрати 74,6 77,7 78,6 76,4 70,2 66,8 67,3 68,5 67,6 амортизація 1,3 1,0 0,4 1,5 3,6 7,2 6,7 7,7 5,9 витрати на оплату праці 10,8 6,8 6,4 8,3 10,6 11,2 10,5 9,6 9,0 відрахування на соціальні
заходи 4,5 4,3 4,0 4,1 5,0 5,2 4,5 3,4 3,2 інші витрати 8,8 10,2 10,6 9,7 10,6 9,6 11,0 10,8 14,3
Транспорт
Витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 у тому числі за елементами матеріальні витрати 35,2 53,3 48,4 42,1 38,8 26,3 37,7 34,6 36,3 амортизація 3,1 1,5 0,7 9,5 20,8 25,5 18,0 17,3 12,5 витрати на оплату праці 18,4 9,5 12,3 14,8 15,4 10,7 15,3 12,5 12,6 відрахування на соціальні
заходи 7,1 6,0 7,1 7,6 7,4 5,0 6,7 4,5 4,4 інші витрати 36,2 29,7 31,5 26,0 17,6 32,5 22,3 31,1 34,2
Зв'язок
Витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 у тому числі за елементами матеріальні витрати 13,1 15,2 18,2 14,1 11,4 10,4 13,8 17,7 19,5 амортизація 4,2 3,3 1,1 3,4 5,5 10,9 9,6 12,4 10,5 витрати на оплату праці 43,0 27,4 20,4 30,7 31,1 26,9 24,2 22,2 19,2 відрахування на соціальні
заходи 17,4 21,1 16,9 15,5 14,2 12,4 10,4 7,8 6,4 інші витрати 22,3 33,0 43,4 36,3 37,8 39,4 42,0 39,9 44,4
Будівництво
Витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 у тому числі за елементами матеріальні витрати 46,7 53,3 50,9 51,0 47,9 47,5 51,2 54,6 55,3 амортизація 1,6 1,0 0,5 1,5 3,6 6,0 5,0 6,1 5,0 витрати на оплату праці 26,1 18,0 21,0 22,3 24,1 23,0 20,9 18,9 17,1 відрахування на соціальні
заходи 9,8 10,4 11,8 11,2 11,5 10,6 8,9 6,9 6,0 інші витрати 15,8 17,3 15,8 14,0 12,9 12,9 14,0 13,5 16,6
Торгівля і громадське
харчування
Витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 у тому числі за елементами матеріальні витрати 15,7 18,9 18,3 24,0 19,1 28,4 30,0 22,7 21,6 амортизація 1,3 0,9 0,6 1,6 3,3 4,9 3,9 6,0 4,2 витрати на оплату праці 34,6 18,7 22,7 25,3 25,9 19,2 14,0 17,6 14,0 відрахування на соціальні
заходи 12,2 10,4 12,9 12,9 12,9 9,1 5,9 6,1 4,7 інші витрати 36,2 51,1 45,5 36,2 38,8 38,4 46,2 47,6 55,5
Матеріально-технічне
постачання та збут
Витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 у тому числі за елементами матеріальні витрати 50,1 50,7 27,7 76,5 34,9 30,9 40,7 26,5 28,7 амортизація 1,2 0,5 0,7 1,0 7,6 11,3 9,0 10,7 7,4 витрати на оплату праці 9,9 3,4 9,2 6,0 18,6 20,5 17,3 15,9 12,9 відрахування на соціальні
заходи 3,4 2,2 6,0 3,1 9,2 9,7 7,4 5,8 4,6 інші витрати 35,4 43,2 56,4 13,4 29,7 27,6 25,6 41,1 46,4
Заготівля
Витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 у тому числі за елементами матеріальні витрати 40,8 43,2 39,3 37,1 36,8 38,6 47,1 42,1 46,0 амортизація 1,7 1,9 0,6 3,2 6,3 10,1 9,4 12,8 11,0 витрати на оплату праці 14,8 7,8 8,0 17,5 21,2 20,5 17,1 18,6 17,1 відрахування на соціальні
заходи 5,6 4,8 4,8 9,4 10,7 9,9 7,5 6,9 6,2 інші витрати 37,1 42,3 47,3 32,8 25,0 20,9 18,9 19,6 19,7
_______________
1) Дане спостереження проводиться з 1992 року.
2) Дані наведено за січень-вересень 2000 року.
3) Дані наведено без малих підприємств.

Витрати на одиницю виробленої продукції (робіт, послуг)
в галузях економіки за формами власності
----------------------------------------------------------------------------------------- | 1992 1)| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2) ----------------------------------------------------------------------------------------- Всього по економіці 3)
Витрати на одиницю
виробленої продукції
(робіт, послуг) 4) 75,4 74,8 82,2 85,7 92,2 96,9 96,3 93,6 94,2 у тому числі державний сектор 77,0 76,4 83,4 86,3 91,2 98,6 95,3 86,1 92,6 недержавний сектор 69,1 71,3 80,2 85,1 92,9 96,1 96,8 97,1 95,0
Промисловість
Витрати на одиницю
виробленої продукції
(робіт, послуг) 79,3 78,6 84,7 88,7 92,1 97,9 96,6 92,5 94,8 у тому числі державний сектор 79,7 79,5 86,3 89,4 88,7 97,3 96,4 84,4 89,8 недержавний сектор 77,4 76,2 82,0 88,0 94,4 98,2 96,7 95,5 96,3
Транспорт
Витрати на одиницю
виробленої продукції
(робіт, послуг) 76,4 69,2 77,0 67,1 80,7 86,9 78,7 82,2 91,2 у тому числі державний сектор 76,1 68,4 77,2 71,1 94,9 114,0 84,7 77,2 89,5 недержавний сектор 82,1 79,9 74,6 56,0 56,9 66,5 70,3 96,6 97,9
Зв'язок
Витрати на одиницю
виробленої продукції
(робіт, послуг) 80,1 69,1 61,4 68,2 75,4 67,5 73,6 76,3 80,4 у тому числі державний сектор 80,1 69,5 62,3 72,7 76,5 71,3 73,6 75,4 86,6 недержавний сектор 78,8 64,5 37,5 43,8 65,9 57,9 73,7 78,8 70,4
Будівництво
Витрати на одиницю
виробленої продукції
(робіт, послуг) 81,7 73,0 73,7 75,7 89,4 91,2 93,0 95,7 100,4 у тому числі державний сектор 82,3 73,5 73,6 78,5 90,6 93,9 96,5 95,6 101,6 недержавний сектор 80,2 72,2 73,8 74,5 89,0 90,5 92,1 95,8 100,1
Торгівля і громадське
харчування
Витрати на одиницю
виробленої продукції
(робіт, послуг) 57,0 63,9 66,8 74,0 87,7 89,8 85,8 83,5 94,6 у тому числі державний сектор 59,5 63,6 64,1 66,0 95,2 88,5 129,2 80,8 194,9 недержавний сектор 54,0 64,2 68,4 76,7 85,6 90,1 83,3 83,7 87,7
Матеріально-технічне
постачання та збут
Витрати на одиницю
виробленої продукції
(робіт, послуг) 35,6 74,7 65,9 82,1 76,6 76,6 74,7 72,1 92,6 у тому числі державний сектор 35,1 77,4 60,8 90,3 82,7 88,4 74,2 72,1 104,2 недержавний сектор 46,7 48,7 76,1 66,8 75,1 73,2 75,0 72,1 88,6
Заготівля
Витрати на одиницю
виробленої продукції
(робіт, послуг) 65,7 74,3 74,5 75,4 78,3 86,6 89,0 84,6 88,5 у тому числі державний сектор 68,5 78,6 77,0 75,0 74,6 87,4 75,7 83,2 92,9 недержавний сектор 59,8 68,2 70,7 76,1 84,0 85,7 93,2 84,9 87,4
_______________
1) Дане спостереження проводиться з 1992 року.
2) Дані наведено за січень-вересень 2000 року.
3) Дані наведено без малих підприємств.
4) Тут і далі в таблиці - за 1992-1995 рр. - копійок на один
карбованець, за 1996-2000 рр. - копійок на одну гривню.

Основні фонди в галузях економіки
(у фактичних цінах) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990| 1991| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |---------------------------------------------+-------------------------------------------- | млрд. крб. | млн. грн. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всі основні
фонди
(включаючи
худобу) 474 494 6002 224625 375774 10865152 843471 866439 823610 837446 845762
Виробничі
основні
фонди 317 342 4947 181096 277559 6979643 521386 522199 522019 528509 533186
з них
промисловості 153 166 2385 87901 119588 3415273 255486 257069 256196 261313 266945
сільського
господарства:
включаючи
худобу 78 85 1299 52438 75751 1877129 125922 124216 120494 117443 114867
без худоби 69 76 1209 46571 63156 1746216 122827 121060 116828 113415 107744
транспорту 55 58 789 21336 42848 986765 91454 92485 93260 95741 96960
зв'язку 4 5 60 2203 5489 102289 6818 7375 8373 8770 9319
будівництва 12 12 194 6109 12893 220322 15548 15292 16751 16893 16992
торгівлі та
громадського
харчування 10 9 140 7328 12714 199257 13866 14111 14191 14727 14519
матеріально-
технічного
постачання 2 3 37 1612 3258 57991 3813 3376 3144 2861 2951
заготівлі 2 3 27 1406 1664 52652 3561 3474 3422 3352 3395
інших
галузей
матеріального
виробництва 1 1 16 763 3354 67965 4918 4801 6188 7409 7238
Невиробничі
основні
фонди 157 152 1055 43529 98215 3885509 322085 344240 301591 308933 312572
з них
житлового
господарства 88 86 198 4989 23923 1984731 142414 154006 141040 150435 152716
комунального
господарства
і побутового
обслугову-
вання 23 23 235 11028 16971 490604 32596 33301 32174 34694 35086
охорони
здоров'я,
фізичної
культури та
соціального
забезпечення 11 11 166 6793 19079 407659 23288 23264 23871 23448 23579
освіти 19 17 225 12250 15612 523324 87409 87328 46121 48031 48091
культури та
мистецтва 5 5 67 2516 4367 108676 11733 8739 7766 8059 8002
науки та
наукового
обслугову-
вання 5 5 70 2114 3045 88409 6874 6757 16769 7694 7626
інших
невиробничих
галузей 6 5 94 3839 15218 282106 17771 30845 33850 36572 37472

Структура основних фондів за галузями економіки
(у відсотках) ----------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Всі основні фонди
(включаючи худобу) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Виробничі основні
фонди 66,9 69,2 82,4 80,6 73,9 64,2 61,8 60,3 63,4 63,1 63,0
з них
промисловості 32,4 33,6 39,7 39,1 31,8 31,5 30,2 29,7 31,1 31,2 31,5
сільського
господарства:
включаючи худобу 16,3 17,3 21,7 23,3 20,2 17,3 14,9 14,3 14,6 14,0 13,6
без худоби 14,5 15,4 20,1 20,7 16,8 16,1 14,6 14,0 14,2 13,5 12,7
транспорту 11,6 11,8 13,1 9,5 11,4 9,1 10,9 10,7 11,3 11,4 11,5
зв'язку 0,9 1,0 1,0 1,0 1,5 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1
будівництва 2,6 2,3 3,2 2,7 3,4 2,0 1,8 1,8 2,1 2,0 2,0
торгівлі та
громадського
харчування 2,0 1,9 2,3 3,3 3,4 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7
матеріально-
технічного
постачання 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
заготівлі 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
інших галузей
матеріального
виробництва 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 0,6 0,6 0,5 0,8 0,9 0,9
Невиробничі
основні фонди 33,1 30,8 17,6 19,4 26,1 35,8 38,2 39,7 36,6 36,9 37,0
з них
житлового
господарства 18,7 17,3 3,3 2,2 6,4 18,3 16,9 17,7 17,1 18,0 18,1
комунального
господарства
і побутового
обслуговування 4,8 4,8 3,9 4,9 4,5 4,5 3,9 3,8 3,9 4,1 4,1
охорони здоров'я,
фізичної культури
та соціального
забезпечення 2,2 2,1 2,8 3,0 5,1 3,8 2,7 2,7 2,9 2,8 2,8
освіти 4,0 3,5 3,7 5,5 4,1 4,8 10,4 10,1 5,6 5,7 5,7
культури та
мистецтва 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 0,9
науки та наукового
обслуговування 1,2 1,1 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 2,0 0,9 0,9
інших невиробничих
галузей 1,2 1,1 1,6 1,7 4,0 2,6 2,1 3,6 4,1 4,4 4,5

Індекси основних фондів
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всі основні фонди
(включаючи худобу) 103,2 102,5 103,3 100,6 99,6 99,6 100,2 100,8 101,3 101,0 112,7 102,5
Виробничі основні
фонди 103,3 103,5 102,9 100,4 99,4 99,0 98,5 100,8 101,2 100,9 110,2 99,8
з них
промисловості 102,7 102,9 102,3 101,3 99,5 99,2 98,7 101,3 101,6 102,2 112,2 102,5
сільського
господарства:
включаючи худобу 104,4 104,0 102,6 99,3 98,4 100,3 97,1 99,2 98,7 96,6 100,3 90,6
без худоби 105,1 104,9 102,8 99,9 99,0 98,5 97,1 99,0 98,5 96,4 100,8 89,0
транспорту 102,3 103,2 103,6 98,7 99,8 98,7 99,7 99,7 101,3 101,3 108,5 100,5
зв'язку 103,8 103,2 104,2 109,2 101,8 103,1 102,7 114,4 107,2 106,3 172,3 140,5
будівництва 105,7 109,1 103,3 98,0 99,3 97,4 96,3 101,0 101,8 100,6 112,5 96,3
торгівлі та
громадського
харчування 103,1 102,2 107,7 101,3 100,1 100,2 99,5 105,9 106,3 98,6 127,3 110,8
матеріально-
технічного
постачання 106,2 110,4 114,2 102,8 100,8 100,6 96,1 101,9 103,1 103,1 145,3 105,6
заготівлі 103,4 101,5 102,8 101,3 100,4 99,5 97,4 100,7 100,5 101,3 109,0 99,8
Невиробничі
основні фонди 103,2 100,4 104,3 100,9 100,0 100,5 102,7 100,9 101,5 101,2 116,6 107,0
з них
житлового
господарства 102,7 98,5 103,4 101,6 100,0 100,3 99,5 100,8 101,6 101,5 110,2 103,7
комунального
господарства
і побутового
обслуговування 103,8 104,0 98,5 100,6 99,7 100,8 101,1 102,3 102,0 101,1 114,7 107,2
охорони здоров'я,
фізичної культури
та соціального
забезпечення 105,5 104,8 110,1 97,9 99,7 95,7 95,9 101,3 101,5 100,6 112,8 94,6
освіти 104,3 98,2 104,4 96,9 99,5 105,0 99,1 100,1 100,3 100,1 107,8 104,1
культури та
мистецтва 102,7 103,6 104,9 99,2 98,6 99,8 112,6 100,5 99,9 99,3 122,3 110,5
науки та наукового
обслуговування 100,6 99,7 101,8 93,6 99,0 99,3 97,0 100,6 100,9 99,1 91,7 95,9

Ступінь зносу основних фондів в галузях економіки
(у відсотках) ----------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Всі основні фонди 36,5 37,9 36,7 30,6 22,9 37,1 40,0 38,0 40,4 42,3 42,8
Виробничі основні
фонди 42,6 43,3 38,4 31,6 23,7 40,9 46,8 44,4 46,0 47,2 47,6
з них
промисловості 49,7 52,4 43,8 35,6 28,3 43,6 47,5 47,8 48,4 49,0 50,1
сільського
господарства 26,1 25,0 26,1 23,6 19,9 33,2 37,5 36,7 39,2 42,4 41,1
транспорту 45,5 44,8 39,6 33,3 19,0 44,4 55,1 46,0 49,7 50,5 51,2
зв'язку 50,0 40,0 36,7 30,5 16,3 37,6 48,1 42,2 43,3 44,1 47,4
будівництва 58,3 66,7 48,0 26,4 23,8 44,8 52,0 50,4 47,5 48,4 48,7
торгівлі та
громадського
харчування 40,0 33,3 34,7 37,6 19,1 38,3 48,6 35,8 34,2 33,6 32,6
матеріально-
технічного
постачання 50,0 33,3 35,1 29,2 21,1 48,6 59,9 43,5 44,4 45,8 47,4
заготівлі 50,0 66,7 42,3 37,7 34,1 46,1 51,9 50,9 53,6 54,8 55,4
інших галузей
матеріального
виробництва 40,2 34,8 25,0 28,4 20,8 37,3 49,2 38,9 44,3 37,1 35,6
Невиробничі
основні фонди 24,2 25,7 28,6 26,7 20,7 30,4 29,4 28,1 32,4 33,9 34,7
з них
житлового
господарства 21,6 24,4 19,7 20,5 6,7 25,9 27,9 23,5 24,6 27,0 28,1
комунального
господарства
і побутового
обслуговування 30,4 30,4 35,9 31,2 24,8 34,3 44,4 40,4 42,1 43,8 44,4
охорони здоров'я,
фізичної культури
та соціального
забезпечення 27,3 27,3 30,7 30,0 29,3 54,8 33,2 28,7 31,7 34,7 35,1
освіти 15,8 11,8 26,9 21,2 25,0 22,3 22,3 28,5 34,6 33,9 34,0
культури та
мистецтва 40,0 40,0 24,3 24,1 20,0 28,5 28,1 39,3 40,7 45,0 44,6
науки та наукового
обслуговування 40,0 40,0 38,8 33,9 30,6 38,8 46,3 43,9 47,7 46,2 45,7
інших невиробничих
галузей 35,8 49,3 36,5 27,4 21,5 33,6 38,2 30,0 43,6 47,6 48,9

Ціни і тарифи

Індекси цін за секторами економіки
(до попереднього року) ------------------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |----------------------------------+--------------------------- | разів | відсотків ------------------------------------------------------------------------------------- Індекс споживчих цін 16,3 48,4 9,9 4,8 1,8 115,9 110,6 122,7 128,2
Індекс цін виробників
промислової продукції 25,9 48,0 12,3 5,9 1,5 107,7 113,0 131,1 120,8
Індекс цін реалізації
продукції сільського
господарства 18,5 39,6 6,7 4,3 1,6 105,1 110,0 129,2 155,8
у тому числі
продукції рослинництва 22,9 41,4 7,3 4,1 1,7 101,7 97,7 137,0 168,2
продукції тваринництва 16,1 37,6 6,1 4,5 1,6 111,5 128,3 120,4 138,5
Індекс цін інвестицій
в основний капітал 27,6 37,8 10,2 5,7 1,7 108,3 106,1 125,2 115,4
Індекс цін на
будівельно-монтажні
роботи 37,9 33,4 11,0 6,7 1,8 103,0 100,8 123,6 118,0

Індекси споживчих цін
(у відсотках до попереднього місяця) ------------------------------------------------------------------------------------------ | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------ Січень ... 385,2 173,2 119,2 121,2 109,4 102,2 101,3 101,5 104,6 Лютий ... 115,3 128,8 112,6 118,1 107,4 101,2 100,2 101,0 103,3 Березень ... 112,1 122,1 105,7 111,4 103,0 100,1 100,2 101,0 102,0 Квітень ... 107,6 123,6 106,0 105,8 102,4 100,8 101,3 102,3 101,7 Травень ... 114,4 127,6 105,2 104,6 100,7 100,8 100,0 102,4 102,1 Червень ... 126,5 171,7 103,9 104,8 100,1 100,1 100,0 100,1 103,7 Липень ... 122,1 137,6 102,1 105,2 100,1 100,1 99,1 99,0 99,9 Серпень 104,0 108,3 121,7 102,6 104,6 105,7 100,0 100,2 101,0 100,0 Вересень 104,5 110,6 180,3 107,3 114,2 102,0 101,2 103,8 101,4 102,6 Жовтень 105,9 112,4 166,1 122,6 109,1 101,5 100,9 106,2 101,1 101,4 Листопад 116,5 122,0 145,3 172,3 106,2 101,2 100,9 103,0 102,9 100,4 Грудень 124,6 135,1 190,8 128,4 104,6 100,9 101,4 103,3 104,1 101,6
За рік 1) 390,0 2) 2100,0 10256,0 501,0 281,7 139,7 110,1 120,0 119,2 125,8
Середньомісячний
темп росту 112,0 128,9 147,1 114,4 109,0 102,8 100,8 101,6 101,5 101,9
Середньорічний
темп росту ... 1627,0 4835,0 991,2 477,0 180,3 115,9 110,6 122,7 128,2
_______________
1) Грудень до грудня попереднього року.
2) Визначено експертним шляхом.

Індекси споживчих цін на продовольчі,
непродовольчі товари та платні послуги
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- грудень до грудня попереднього року, відсотків
Усі товари
та послуги 390,0 2100,0 10256,0 501,0 281,7 139,7 110,1 120,0 119,2 125,8
Продо-
вольчі
товари 431,0 1792,0 12178,0 473,2 250,1 117,4 114,1 122,1 126,2 128,4
Непродо-
вольчі
товари 348,0 2113,0 11201,0 473,1 220,0 118,8 102,9 124,1 110,6 108,9
Платні
послуги 365,0 3589,0 9206,0 881,4 584,4 212,7 107,9 113,0 111,9 131,2
грудень до грудня 1990 року, разів
Усі товари
та послуги 3,9 81,9 8399,7 42082,3 118545,9 165608,6 182335,1 218802,1 260812,1 328101,6
Продо-
вольчі
товари 4,3 77,2 9405,7 44507,8 111314,0 130682,6 149108,8 182061,9 229762,1 295014,6
Непродо-
вольчі
товари 3,5 73,5 8236,4 38966,2 85725,7 101842,2 104795,6 130051,3 143836,8 156638,2
Платні
послуги 3,7 131,0 12059,7 106294,4 621184,4 1321259,2 1425638,7 1610971,8 1802677,4 2365112,7

Індекси цін (тарифів) на окремі групи споживчих
товарів та платних послуг
(грудень до грудня попереднього року) ------------------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |----------------------------------+--------------------------- | разів | відсотків ------------------------------------------------------------------------------------- Індекс споживчих цін 21,0 102,6 5,0 2,8 1,4 110,1 120,0 119,2 125,8
Продовольчі товари 17,9 121,8 4,7 2,5 1,2 114,1 122,1 126,2 128,4
М'ясо і птиця 19,9 205,0 4,0 2,6 1,2 130,9 113,6 110,3 169,3
Ковбасні вироби і
копченості 21,5 203,1 4,4 3,3 1,2 112,3 110,1 109,7 138,3
Риба 28,9 158,0 4,0 2,2 1,2 106,8 129,0 109,5 129,5
Масло вершкове 30,7 178,3 5,6 1,7 1,1 114,1 168,2 107,3 96,5
Олія 39,8 166,5 4,4 2,4 0,8 113,0 147,0 120,8 94,7
Молоко і молочна
продукція 31,0 175,4 5,7 3,1 1,4 114,9 115,9 129,6 118,9
Яйця 50,8 143,3 4,5 2,2 1,1 126,4 123,3 116,5 121,9
Цукор 37,4 85,1 5,2 3,1 0,8 120,2 113,1 140,1 158,8
Кондитерські вироби 27,3 96,8 5,4 2,7 1,2 102,2 117,1 114,0 115,0
Борошно 47,4 48,1 5,8 2,2 1,4 101,6 95,7 153,6 147,8
Хліб і хлібобулочні
вироби 16,5 142,9 7,2 4,1 1,4 100,9 100,7 118,3 158,3
Крупи і бобові 52,5 76,5 4,8 2,7 1,1 99,6 122,1 148,6 100,7
Макаронні вироби 40,1 61,1 7,2 2,1 1,2 100,5 101,8 119,9 136,1
Картопля 15,6 32,6 16,7 3,0 0,5 85,3 77,7 114,4 39,1
Овочі 20,2 55,4 11,2 2,2 0,7 170,6 140,4 116,4 68,8
Фрукти 15,9 58,5 3,3 2,0 1,5 116,4 209,7 274,5 117,2
Непродовольчі товари 21,1 112,0 4,7 2,2 1,2 102,9 124,1 110,6 108,9
Тканини 12,1 89,6 4,7 2,0 1,2 102,8 116,5 106,2 108,3
Одяг і білизна 17,1 100,7 4,4 2,1 1,2 103,1 118,2 106,9 105,6
Трикотажні вироби 14,5 90,0 4,7 2,3 1,2 102,6 114,7 106,8 106,2
Взуття 24,0 79,3 5,5 2,4 1,2 103,2 116,9 107,3 106,2
Галантерея 14,8 80,2 5,1 2,4 1,2 102,2 118,6 105,7 104,7
Телерадіотовари 25,7 73,4 5,5 1,8 1,1 101,2 144,8 114,7 104,3
Меблі 31,9 75,6 5,0 2,4 1,2 102,9 129,0 108,6 105,3
Будівельні матеріали 20,7 86,1 5,3 2,9 1,2 102,6 114,3 107,9 114,6
Медикаменти 8,7 73,7 6,3 2,4 1,2 103,1 134,3 113,0 114,1
Платні послуги 35,9 92,1 8,8 5,8 2,1 107,9 113,0 111,9 131,2
Побутові послуги 23,5 112,8 6,8 3,1 1,3 106,8 117,2 110,4 114,6
Послуги пасажирського
транспорту 8,8 37,2 6,9 4,2 1,9 117,7 109,9 114,4 119,8
Послуги зв'язку 10,9 84,5 9,3 8,0 2,1 116,4 185,0 120,7 131,6
Житлово-комунальні
послуги 14,5 291,0 8,5 9,1 2,5 100,9 109,1 109,4 139,2
Послуги культури 11,9 116,5 12,2 5,8 1,5 127,5 115,2 115,4 117,1
Послуги дошкільних
закладів 31,8 31,1 18,3 9,8 1,9 127,5 107,0 114,3 123,6
Послуги охорони
здоров'я 20,3 152,6 14,6 4,5 1,6 113,4 110,7 112,2 113,3

Індекси цін виробників промислової продукції
(у відсотках до попереднього місяця) -------------------------------------------------------------------------------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------- Січень 161,8 852,3 218,2 134,1 129,2 103,4 100,4 100,8 100,8 103,2 Лютий 106,3 129,4 120,8 121,3 111,4 102,9 100,4 100,9 101,1 101,8 Березень 104,3 114,9 111,6 108,3 109,3 102,9 100,6 100,7 100,4 102,7 Квітень 107,6 119,3 118,1 105,4 105,1 101,5 100,9 100,5 101,7 102,0 Травень 103,8 108,4 152,2 102,4 107,1 100,8 100,3 100,0 100,5 100,6 Червень 101,8 117,4 190,1 103,0 108,6 100,4 100,4 100,2 100,8 100,9 Липень 104,5 99,2 131,0 104,4 104,3 100,6 100,4 100,6 101,3 101,4 Серпень 103,3 109,0 133,0 111,9 106,5 100,4 100,0 101,2 103,5 100,7 Вересень 103,1 108,6 176,5 112,8 109,9 101,0 100,1 109,4 100,8 101,2 Жовтень 104,5 125,1 134,2 120,4 108,4 100,1 101,1 110,7 100,7 101,3 Листопад 109,1 117,8 133,1 209,3 104,2 101,2 99,8 103,5 101,4 101,0 Грудень 101,6 127,2 176,9 134,4 102,6 100,9 100,5 102,9 101,7 102,1
За рік 1) 263,4 4228,5 9767,5 874,0 272,1 117,3 105,0 135,3 115,7 120,8
Середньомісячний
темп росту 108,4 136,6 146,5 119,8 108,7 101,3 100,4 102,6 101,2 101,6
Середньорічний
темп росту ... 2591,7 4798,3 1234,5 588,9 152,0 107,7 113,0 131,1 120,8
_______________
1) Грудень до грудня попереднього року.

Індекси цін виробників за галузями промисловості
------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |-----------------------------------------+------------------------------------ | разів | відсотків ------------------------------------------------------------------------------------------------ грудень до грудня попереднього року
Всього по
промисловості 2,6 42,3 97,7 8,7 2,7 1,2 105,0 135,3 115,7 120,8
Електроенергетика 2,7 51,9 94,9 10,1 2,5 1,3 102,0 166,4 97,2 110,0
Паливна
промисловість 1,6 237,0 51,7 11,3 2,3 1,1 104,5 135,3 129,3 135,5
Чорна
металургія 3,0 54,5 56,3 13,8 2,3 1,1 102,0 150,7 116,4 111,6
Хімічна
промисловість 2,9 72,4 63,7 10,0 2,4 1,2 95,7 142,0 112,3 127,5
Нафтохімічна
промисловість
(без хіміко-
фармацевтичної) 2,9 55,0 60,2 8,4 2,8 1,2 108,7 97,7 108,7 119,0
Машинобудування 2,5 32,1 74,3 6,7 3,8 1,3 111,5 123,5 115,0 118,1
Лісова,
деревообробна
і целюлозно-
паперова
промисловість 3,1 30,9 98,1 6,2 3,3 1,2 103,6 118,5 1) 120,7 1) 112,8 1)
Промисловість
будівельних
матеріалів 2,7 43,5 97,8 6,4 2,9 1,2 101,5 126,1 114,6 120,2
Скляна
промисловість 2,9 36,5 82,9 7,2 1,6 1,1 100,5 133,4 108,4 119,7
Легка
промисловість 3,7 20,0 79,5 7,0 2,7 1,2 101,8 126,5 120,9 122,6
Харчосмакова
промисловість
(без рибної,
м'ясної,
маслосироробної
і молочної) 2,6 30,1 116,5 6,1 3,1 1,0 109,6 111,7 116,1 129,9
Рибна
промисловість 4,0 31,3 153,2 3,1 2,2 1,3 109,3 138,1 103,7 103,0
М'ясна
промисловість 5,4 10,7 245,4 3,7 3,0 1,2 114,9 113,8 116,9 157,7
Маслосироробна
і молочна
промисловість
(без
виробництва
молочних
консервів) 3,8 16,3 237,6 5,2 2,3 1,2 117,0 128,1 123,2 111,6
Виробництво
молочних
консервів 2,4 38,3 116,8 6,5 2,3 1,2 112,0 103,3 141,5 119,7
Борошномельно-
круп'яна
промисловість 1,7 45,2 51,1 6,8 3,5 1,5 99,7 93,7 129,9 168,3
Комбікормова
промисловість 1,7 40,2 53,8 3,9 5,2 1,9 101,9 101,6 146,4 131,3

Продовження ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1991| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |--------------------------------------------------------------------------------------------------- | разів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- грудень до грудня 1990 року
Всього по
промисловості 2,6 111,4 10878,9 95081,7 258717,3 303475,4 318649,2 431132,3 498820,1 602574,7
Електроенер-
гетика 2,7 139,3 13219,2 134109,0 337284,1 425989,8 434509,6 723023,9 702779,2 773057,2
Паливна
промисловість 1,6 390,0 20172,0 227076,3 519323,6 561388,8 586651,3 793739,2 1026304,7 1390642,9
Чорна
металургія 3,0 162,3 9132,4 126155,3 296338,9 331306,9 337933,0 509265,1 592784,6 661547,6
Хімічна
промисловість 2,9 212,4 13534,1 135313,7 330436,1 398505,9 381370,1 541545,6 608155,7 775398,5
Нафтохімічна
промисловість
(без хіміко-
фармацев-
тичної) 2,9 159,2 9590,8 80754,1 225304,0 261577,9 284335,2 277795,5 301963,7 359336,8
Машино-
будування 2,5 79,6 5915,4 39692,2 149599,7 191188,4 213175,1 263271,3 302762,0 357561,9
Лісова,
деревообробна
і целюлозно-
паперова
промисловість 3,1 94,4 9264,7 57765,2 192531,4 238931,5 247533,0 293326,6 1) 354045,2 1) 399363,0 1)
Промисловість
будівельних
матеріалів 2,7 115,6 11302,0 72740,0 211018,6 257442,7 261304,3 329504,8 377612,5 453890,2
Скляна
промисловість 2,9 106,7 8844,9 63603,9 98967,6 108171,6 108712,5 145022,5 157204,3 188173,6
Легка
промисловість 3,7 74,6 5936,0 41676,8 112319,0 131974,9 134350,4 169953,3 205473,5 251910,5
Харчосмакова
промисловість
(без рибної,
м'ясної,
маслосиро-
робної і
молочної) 2,6 79,3 9237,0 55985,4 173666,7 173493,0 190148,4 212395,7 246591,4 320322,3
Рибна
промисловість 4,0 123,7 18946,9 58943,8 129676,4 167023,2 182556,4 252110,4 261438,4 269281,6
М'ясна
промисловість 5,4 57,5 14113,6 51698,1 154525,5 179095,1 205780,2 234177,9 273754,0 431710,0
Маслосиро-
робна і
молочна
промисловість
(без
виробництва
молочних
консервів) 3,8 62,1 14752,5 76963,8 176709,0 220532,8 258023,4 330528,0 407210,5 454446,9
Виробництво
молочних
консервів 2,4 92,4 10795,9 69903,6 161197,7 186344,6 208705,9 215593,2 305064,4 365162,1
Борошно-
мельно-
круп'яна
промисловість 1,7 78,3 4005,1 27074,4 96087,1 146244,5 145805,8 136620,0 177469,4 298681,1
Комбікормова
промисловість 1,7 69,0 3715,9 14335,9 74962,6 141154,6 143836,6 146138,0 213946,0 280911,0
_______________
1) Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість.

Співвідношення індексів споживчих цін
та цін виробників промислової продукції
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- грудень до грудня попереднього року, відсотків
Індекс
споживчих
цін 390,0 2100,0 10256,0 501,0 281,7 139,7 110,1 120,0 119,2 125,8
Індекс
цін
виробників
промислової
продукції 263,4 4228,5 9767,5 874,0 272,1 117,3 105,0 135,3 115,7 120,8
Співвід-
ношення
ІСЦ до ІЦВ 148,1 49,7 105,0 57,3 103,5 119,1 104,9 88,7 103,0 104,1
до грудня 1990 року, разів
Індекс
споживчих
цін 3,9 81,9 8399,7 42082,3 118545,9 165608,6 182335,1 218802,1 260812,1 328101,6
Індекс
цін
виробників
промислової
продукції 2,6 111,4 10878,9 95081,7 258717,3 303475,4 318649,2 431132,3 498820,1 602574,7
Співвід-
ношення
ІСЦ до ІЦВ 1,5 0,7 0,8 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5

Реальний сектор

Промисловість

Обсяги виробництва промислової продукції
(у фактичних оптових цінах виробників) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |-----------------------------------------------------+---------------------------------------------- | млрд. крб. | млн. грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Промисло-
вість 166,9 334,0 6098,6 177335,9 1309848,1 5882432,0 73321,1 75060,8 82888,7 107536,8 144412,8
Електро-
енергетика 5,3 11,8 391,0 16720,9 150032,8 649419,3 9261,1 9494,5 13637,4 17472,5 17596,5
Паливна
промисло-
вість 9,5 12,8 870,1 15145,1 146410,7 776200,3 8846,5 8315,9 9586,7 12039,8 14575,1
Чорна
металургія 18,4 33,0 1354,7 29875,4 260631,8 1282442,4 15853,7 17045,2 18993,4 25613,3 39503,0
Кольорова
металургія 1,8 3,3 82,7 2693,9 17674,7 92797,7 1053,8 1089,4 1333,3 2332,5 3603,6
Хімічна
та нафто-
хімічна
промисло-
вість 9,3 18,1 393,0 9801,4 84250,9 412340,3 4925,2 4440,5 4712,5 5779,0 8398,0
Машино-
будування
та метало-
обробка 50,9 87,8 1130,6 35035,5 221785,1 943282,5 10960,8 11873,6 12508,7 15145,9 19081,5
Дерево-
обробна та
целюлозно-
паперова
промисло-
вість 4,8 9,7 133,0 4697,1 31320,9 127715,7 1644,8 1528,4 1445,2 2348,4 3312,3
Промисло-
вість
будівельних
матеріалів 5,7 12,5 222,4 8278,9 52033,9 232220,2 2427,6 2448,0 2696,3 3304,7 3799,6
Легка
промисло-
вість 18,1 41,2 405,6 10746,8 57369,3 163295,2 1517,1 1324,8 1282,3 1690,6 2367,9
Харчова
промисло-
вість 31,0 81,5 831,5 35014,7 224163,5 887190,8 11938,6 12699,5 12359,7 16284,2 25066,0
Інші
галузі 12,1 22,3 284,0 9326,2 64174,5 315527,6 4891,9 4801,0 4333,2 5525,9 7109,3

Галузева структура промислового виробництва
(у відсотках) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Промисловість 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Електроенергетика 3,2 3,5 6,4 9,4 11,5 11,0 12,6 12,6 16,5 16,2 12,2
Паливна
промисловість 5,7 3,8 14,3 8,5 11,2 13,2 12,1 11,1 11,6 11,2 10,1
Чорна
металургія 11,0 9,9 22,2 16,8 19,9 21,8 21,6 22,7 22,9 23,8 27,4
Кольорова
металургія 1,1 1,0 1,4 1,5 1,3 1,6 1,4 1,5 1,6 2,2 2,5
Хімічна та
нафтохімічна
промисловість 5,5 5,4 6,4 5,5 6,4 7,0 6,7 5,9 5,7 5,4 5,8
Машинобудування
та металообробка 30,5 26,3 18,5 19,8 16,9 16,0 14,9 15,8 15,1 14,1 13,2
Деревообробна
та целюлозно-
паперова
промисловість 2,9 2,9 2,2 2,6 2,4 2,2 2,2 2,0 1,7 2,2 2,3
Промисловість
будівельних
матеріалів 3,4 3,7 3,6 4,7 4,0 3,9 3,3 3,3 3,3 3,1 2,6
Легка
промисловість 10,8 12,3 6,7 6,1 4,4 2,8 2,1 1,8 1,5 1,6 1,6
Харчова
промисловість 18,6 24,4 13,6 19,7 17,1 15,1 16,3 16,9 14,9 15,1 17,4
Інші галузі 7,3 6,8 4,7 5,4 4,9 5,4 6,8 6,4 5,2 5,1 4,9

Індекси промислового виробництва по галузях
(у відсотках) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Промисловість 95,2 93,6 92,0 72,7 88,0 94,9 99,7 99,0 104,0 112,9 57,7 96,8
Електроенергетика 96,0 93,6 94,1 87,5 94,0 93,1 97,4 99,8 106,6 97,1 65,3 88,0
Паливна
промисловість 88,8 85,5 77,5 82,8 90,4 93,3 106,2 99,8 99,2 95,9 41,4 85,0
Чорна
металургія 88,3 90,3 76,2 71,2 95,4 111,9 108,1 93,2 106,2 120,7 59,5 138,0
Кольорова
металургія 90,9 83,7 87,8 73,7 96,5 108,0 109,4 113,1 113,7 118,8 85,7 174,2
Хімічна та
нафтохімічна
промисловість 92,8 87,5 74,8 72,3 90,7 95,4 98,6 101,6 100,3 105,0 40,1 91,4
Машинобудування
та металообробка 104,2 96,4 106,1 61,7 76,1 73,9 99,8 97,0 97,9 116,8 40,9 62,3
Деревообробна
та целюлозно-
паперова
промисловість 102,3 101,3 97,2 67,2 82,6 81,4 99,1 107,9 121,5 137,1 81,2 119,8
Промисловість
будівельних
матеріалів 101,5 96,3 85,0 63,0 72,0 65,8 89,6 105,2 98,1 99,6 22,9 43,7
Легка
промисловість 97,4 105,4 86,7 53,2 67,4 75,4 101,1 104,5 108,1 139,0 38,4 80,6
Харчова
промисловість 87,2 85,5 87,7 81,6 87,4 92,8 89,7 98,9 107,0 126,1 51,8 97,0

Індекси продуктивності праці по галузях промисловості
(у відсотках) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Промисловість 97,6 96,0 96,9 79,2 95,4 103,3 107,1 103,9 109,6 116,5 100,8 139,9
Електроенергетика 92,9 87,3 91,4 84,5 89,8 89,7 98,6 98,1 101,2 93,1 46,0 73,5
Паливна
промисловість 90,0 82,9 77,8 88,5 98,0 102,2 113,5 106,3 105,6 100,3 65,7 128,1
Чорна
металургія 90,7 86,5 78,5 74,7 96,7 110,2 105,9 94,2 107,1 116,5 61,0 132,8
Кольорова
металургія 93,1 82,7 95,5 83,2 101,0 109,2 103,4 112,0 111,7 112,4 98,1 160,5
Хімічна та
нафтохімічна
промисловість 94,5 87,3 86,3 80,8 93,6 99,7 108,3 105,2 111,7 112,2 76,4 133,2
Машинобудування
та металообробка 108,1 103,4 115,2 68,2 86,1 84,1 109,8 102,9 106,6 126,0 96,4 109,9
Деревообробна
та целюлозно-
паперова
промисловість 106,8 105,5 103,9 71,2 86,4 90,1 102,0 115,0 123,7 138,6 130,7 156,5
Промисловість
будівельних
матеріалів 99,3 94,8 90,5 69,9 78,9 74,6 99,8 110,2 106,1 104,6 42,9 72,0
Легка
промисловість 101,5 108,1 88,8 60,8 76,2 87,0 108,5 109,5 114,6 147,7 78,7 133,2
Харчова
промисловість 88,2 86,5 89,6 84,0 88,4 97,6 90,5 105,0 110,3 126,8 65,9 114,6

Виробництво окремих видів промислової продукції
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Електроенергія,
млрд. кВт. год. 298,5 278,7 252,5 229,9 202,9 194,0 183,0 178,0 172,8 172,1 169,5
Нафта, включаючи
газовий
конденсат,
тис. тонн 5252 4933 4474 4248 4198 4090 4098 4134 3903 3798 3687
Газ натуральний,
млрд. куб. м 28,1 24,4 20,9 19,2 18,3 18,2 18,4 18,1 18,0 18,1 17,9
Вугілля готове,
млн. тонн - - - - - - 57,0 58,6 59,5 62,7 62,4
Бензин
автомобільний,
тис. тонн 8369 7607 5388 3533 3361 2981 2787 2838 3089 2485 2124
Дизельне паливо,
тис. тонн 12672 11184 8091 6129 5170 4312 3862 3827 4003 3283 2658
Мазут топковий
(валовий випуск),
тис. тонн 26186 24771 17678 10653 8384 6827 5148 4360 4306 3714 2808
Залізна руда,
млн. тонн 105 85,5 75,7 65,5 51,5 50,7 47,5 53,4 51,1 47,8 55,9
Марганцева руда,
млн. тонн 7,1 6,6 5,8 4,3 3,3 3,2 3,1 3,0 2,2 2,0 2,7
Сталь, млн. тонн 52,6 45,0 41,8 32,6 24,1 22,3 22,3 25,6 24,4 27,4 31,8
Готовий прокат,
млн. тонн 38,6 32,8 29,6 24,2 16,9 16,6 17,0 19,5 17,8 19,3 22,5
Труби стальні,
тис. тонн 6494 5561 5096 3106 1661 1595 2002 1845 1522 1175 1731
Кокс, млн. тонн 34,7 28,4 27,3 20,4 16,9 15,8 15,1 16,4 16,4 17,3 19,4
Верстати
металорізальні,
штук 37033 37728 33898 27466 9217 5966 2950 2306 1985 1370 1284
Верстати
деревообробні,
штук 8248 9006 11332 16711 9647 5547 4284 2563 1650 1045 1194
Ковальсько-
пресові машини,
штук 10858 10813 7854 6078 2510 1379 614 492 319 270 333
Екскаватори, штук 11162 10367 7057 5511 2923 2316 534 330 289 201 159
Вантажні
автомобілі, штук 27680 25096 33386 23052 11741 6492 4164 3386 4768 7769 11142
Легкові
автомобілі, штук 155623 155636 134875 140147 93591 58721 6940 1973 25844 9723 17102
Автобуси, штук 12628 12130 8416 8810 3331 2165 1034 1737 2404 2001 2986
Трактори, штук 106221 90163 71158 55462 15989 10386 5428 4645 3248 4984 4034
Аміак
синтетичний,
тис. тонн 4941 4642 4821 3938 3655 3782 4018 4142 3984 4515 4352
Сірчана кислота,
тис. тонн 5011 4186 3000 1843 1646 1587 1577 1438 1354 1393 1036
Кальцинована
сода, тис. тонн 1120 1065 1091 775 656 475 376 368 390 456 575
Каустична сода,
тис. тонн 444 443 402 292 266 213 157 156 127 99,4 134
Мінеральні
добрива,
тис. тонн 4815 4238 3261 2497 2339 2221 2449 2376 1936 2319 2304
Хімічні засоби
захисту рослин,
тонн 50461 38899 21728 16666 4038 4122 4559 2736 1852 1840 1069
Синтетичні смоли
і пластичні маси,
тис. тонн 827 754 562 331 246 178 117 99,9 104 119 151
Хімічні волокна і
нитки, тис. тонн 179 136 119 80,4 46,8 41,3 33,3 26,0 24,5 22,8 30,3
Шини, тис. штук 11203 10277 9936 9600 6719 5786 6383 7544 8423 7945 6817
Пиломатеріали,
тис. куб. м 7441 6106 4700 3882 3124 2917 2296 2306 2258 2141 2216
Папір, тис. тонн 369 353 279 181 94,1 98,0 95,1 86,6 104 82,2 103
Картон, тис. тонн 543 470 379 276 209 206 198 177 189 229 308
Цегла будівельна,
млн. штук умовної
цегли 10482 9934 8865 7853 6168 4302 2783 2365 2393 2435 2142
Цемент, тис. тонн 22729 21745 20121 15012 11435 7627 5021 5101 5591 5828 5311
Конструкції і
вироби збірні
залізобетонні,
тис. куб. м 23310 22494 20255 15281 8501 5630 3011 2451 2518 2345 1988
Шифер, млн.
умовних плиток 1463 1484 1492 1278 716 531 383 458 524 603 596
М'ясо, включаючи
субпродукти
1 категорії,
тис. тонн 2710 2441 2018 1467 1276 946 751 553 396 420 420
Ковбасні вироби,
тис. тонн 900 852 758 500 437 277 213 206 155 160 176
Тваринне масло,
тис. тонн 444 376 303 312 254 222 163 117 113 108 132
Продукція з
незбираного
молока в
перерахунку на
молоко, тис. тонн 6432 5709 4112 2801 2220 1293 915 662 691 700 706
Цукор-пісок -
всього, тис. тонн 6791 4786 3647 3993 3368 3894 3296 2034 1984 1858 1780
Олія, тис. тонн 1070 1004 857 803 634 696 705 510 511 577 925
Тканини,
млн. кв. м 1210 1030 925 597 292 169 109 82 90 50 66
Панчішно-
шкарпеткові
вироби, млн. пар 443 393 381 297 162 119 66,8 45,7 38,9 36,6 38,3
Трикотажні
вироби, млн. штук 351 295 241 153 65,6 27,0 13,1 9,3 6,6 9,7 16,2
Взуття, млн. пар 196 177 144 104 39,9 20,6 13,1 10,4 11,4 11,9 14,4
Холодильники,
тис. штук 903 883 838 757 653 562 431 382 390 409 451
Електропилососи,
тис. штук 1073 1044 888 920 405 285 114 132 123 128 110
Телевізори,
тис. штук 3774 3616 2570 1919 821 315 118 49,6 92,8 81,1 61,3
Радіоприймальні
пристрої,
тис. штук 777 892 860 803 302 125 47,0 25,5 9,6 27,3 34,9
Шпалери,
млн. умовних
кусків 55,9 76,3 125 81,6 43,2 32,8 34,6 45,0 76,9 97,1 97,3

Обсяги виробництва товарів народного споживання
(1990-1992 рр. - у відпускних цінах;
1993-2000 рр. - у діючих цінах)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |1990| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Товари
народного
споживання 85,5 165,6 1823,9 51,6 327,9 1381,7 16214,3 16571,1 17537,6 20995,6 27934,8
у тому числі
продовольчі
товари 34,2 78,9 849,8 31,6 208,9 950,4 11403,3 11233,0 10206,1 12030,6 15617,3
алкогольні
напої 8,2 10,5 110,6 1,4 10,6 49,8 829,1 1251,8 1322,6 2029,8 2796,4
непродовольчі
товари 43,1 76,2 863,5 18,6 108,4 381,5 3981,9 4086,3 6008,9 6935,2 9521,1
_______________
1990-1992 рр. - млрд. крб., 1993-1995 рр. - трлн. крб., 1996-2000 рр. - млн. грн.

Індекси виробництва товарів народного споживання
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Товари
народного
споживання 94,9 90,6 84,1 75,0 82,2 82,2 88,1 100,0 107,2 124,5 43,1 79,6
у тому числі
продовольчі
товари 86,5 84,4 89,9 83,0 87,5 86,4 82,4 93,2 104,4 118,9 39,2 72,2
алкогольні
напої 106,2 110,4 86,1 80,1 88,8 74,1 112,6 103,4 116,4 126,1 90,9 112,5
непродовольчі
товари 103,1 95,3 74,9 62,5 69,6 74,4 97,1 111,0 110,2 131,7 37,1 81,0

Частка товарів народного споживання
у загальному обсязі продукції промисловості
(у відсотках) --------------------------------------------------------------------- | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------- Товари
народного
споживання 29,1 25,0 23,5 22,1 23,1 21,2 19,5 20,8
у тому числі
продовольчі
товари 17,8 16,0 16,2 15,6 15,7 12,3 11,2 11,6
алкогольні
напої 0,8 0,7 0,8 1,1 1,7 1,6 1,9 2,1
непродовольчі
товари 10,5 8,3 6,5 5,4 5,7 7,3 6,4 7,1

Інвестиційна та будівельна діяльність

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)
--------------------------------------------------------------- |Інвестиції| Темпи |У % до| Із загального обсягу |в основний| приросту | ВВП | інвестицій в об'єкти |капітал, у| (зниження),| |виробничого призначення |фактичних | у % до | |----------------------- | цінах |відповідного| |у фактичних| у % до | | періоду | | цінах |загального | |попереднього| | | обсягу | | року | | | --------------------------------------------------------------- Млрд. крб.
1990 31,1 101,9 18,6 22,4 71,9
1991 49,7 92,9 16,6 32,9 66,1
1992 866,0 63,1 17,2 538,4 62,2
1993 29310,1 89,6 19,8 15974,4 54,5
1994 228033,2 77,5 18,9 123438,6 54,1
1995 937815,5 71,5 17,2 557303,5 59,4
Млн. грн.
1996 12557,3 78,0 15,4 8098,3 64,5
1997 12400,6 91,2 13,3 8141,3 65,7
1998 13958,2 106,1 13,6 9598,8 68,8
1999 17552,1 100,4 13,5 12625,0 71,9
2000
I квартал 2658,7 126,2 8,2 1896,0 71,3
I півріччя 6677,5 121,2 9,3 4931,8 73,9
9 місяців 11749,6 114,1 9,6 8534,8 72,6
рік 19481,2 111,2 11,1 13989,7 71,8

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)
за джерелами фінансування 1)
--------------------------------------------------------------------------------- | | | | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 |--------------------------------------- | | | |I квартал|I півріччя|9 місяців| рік --------------------------------------------------------------------------------- У фактичних цінах, млн. грн.
Всього 12401 13958 17552 2659 6678 11750 19481
у тому числі
за рахунок
коштів
Державного
бюджету 1043 1029 1341 94 253 644 1198
коштів
місцевих
бюджетів 436 585 686 160 375 609 881
власних коштів
підприємств та
організацій 9330 10081 12370 1780 4661 8064 13173
коштів
іноземних
інвесторів 133 421 677 83 197 544 802
коштів
населення на
індивідуальне
житлове
будівництво 1001 1049 1113 228 445 661 1136
інших джерел
фінансування 458 793 1365 314 747 1228 2291
У % до загального обсягу
Всього 100 100 100 100 100 100 100
у тому числі
за рахунок
коштів
Державного
бюджету 8,4 7,4 7,6 3,5 3,8 5,5 6,1
коштів
місцевих
бюджетів 3,5 4,2 3,9 6,0 5,6 5,2 4,5
власних коштів
підприємств та
організацій 75,2 72,2 70,5 67,0 69,8 68,6 67,6
коштів
іноземних
інвесторів 1,1 3,0 3,9 3,1 2,9 4,6 4,1
коштів
населення на
індивідуальне
житлове
будівництво 8,1 7,5 6,3 8,6 6,7 5,6 5,8
інших джерел
фінансування 3,7 5,7 7,8 11,8 11,2 10,5 11,9
_______________
1) Розробка даних в наведеній структурі здійснюється з 1997 року.

Індекси інвестицій в основний капітал
(капітальних вкладень) за галузями економіки
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 92,9 63,1 89,6 77,5 71,5 78,0 91,2 106,1 100,4 111,2 24,5 60,2
Промисловість 82,2 73,5 86,7 102,0 60,0 82,6 91,9 97,8 100,9 125,2 30,1 56,2
Сільське
господарство 98,6 46,9 67,8 58,4 59,9 75,5 81,4 75,8 91,7 90,5 4,3 23,4
Лісове
господарство 110,6 45,2 133,3 152,3 59,7 82,5 115,5 85,3 79,3 158,4 55,2 54,4
Транспорт 66,8 61,8 81,2 85,4 113,2 83,8 95,7 152,8 104,9 111,4 45,1 157,7
Зв'язок 82,5 41,8 51,8 179,1 132,9 114,7 111,7 167,2 120,4 74,4 81,5 254,8
Будівництво 86,6 54,9 78,7 54,1 63,3 91,9 65,2 140,5 135,1 134,7 19,7 97,1
Торгівля і
громадське
харчування 78,4 39,3 102,2 48,9 67,2 89,8 108,2 167,6 134,7 134,0 93,4 278,6
Матеріально-
технічне
постачання і
збут 75,9 64,7 116,2 58,8 40,4 78,3 72,2 61,5 у 2,4 188,0 7,0 45,5 р. б.
Заготівлі 94,8 49,3 78,4 91,4 79,2 97,6 68,3 50,0 100,0 132,6 11,7 35,0
Інформаційно-
обчислювальне
обслуговування 55,9 51,5 29,4 80,0 50,0 у 3,0 71,6 у 2,3 88,9 90,5 1,4 21,0 р. б. р. б.
Житлове
будівництво 114,2 72,9 95,2 58,2 80,1 72,9 93,0 100,7 95,0 105,5 25,6 54,8
Охорона
здоров'я 193,5 55,1 108,2 69,5 91,9 73,7 79,8 111,0 80,5 127,7 49,4 61,6
Освіта 96,4 60,2 86,1 59,3 95,6 50,2 70,6 104,3 102,4 94,9 10,2 34,4
Культура і
мистецтво 94,9 41,8 100,8 48,1 100,0 82,8 56,6 у 2,2 146,3 99,6 29,3 152,5 р. б.
Наука і
наукове
обслуговування у 3,2 21,5 80,6 74,0 78,4 31,0 122,2 81,6 у 6,2 18,2 11,2 27,5 р. б. р. б.

Індекси інвестицій в основний капітал
(капітальних вкладень) за галузями промисловості
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Промисловість 82,2 73,5 86,7 102,0 60,0 82,6 91,9 97,8 100,9 125,2 30,1 56,2
Електро- 65,7 69,1 153,0 62,3 140,4 80,1 87,1 103,7 110,3 128,5 62,4 144,0 енергетика
Нафтодобувна 66,0 39,5 у 2,9 78,0 66,7 91,5 68,6 109,3 103,9 147,6 65,3 111,7 р. б.
Нафто- 140,0 114,7 у 2,2 183,1 30,5 51,9 43,5 87,2 95,1 80,4 29,3 4,6 переробна р. б.
Газова 57,2 30,9 у 3,5 78,4 50,8 164,9 143,4 96,9 93,3 102,6 54,3 111,5 р. б.
Вугільна 114,1 100,3 50,8 88,1 85,9 85,6 89,3 92,7 92,2 101,3 29,1 56,8
Торф'яна 55,6 60,0 66,7 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 у 2,0 198,4 44,1 198,4 р. б.
Атомна - - - - - - - 97,3 66,7 37,5 100,0 100,0
Чорна
металургія 95,4 92,0 86,1 96,1 83,5 76,5 77,0 110,2 100,3 142,1 56,1 77,2
Кольорова
металургія 85,0 64,1 88,8 80,5 94,3 92,4 77,0 112,8 у 2,3 59,7 41,1 105,8 р. б.
Хімічна та
нафтохімічна 82,8 77,1 104,0 у 2,1 47,0 40,0 96,1 63,2 61,2 159,7 15,5 11,1 р. б.
Машино-
будування 61,8 54,7 49,2 76,5 49,4 76,6 93,3 105,6 118,9 140,9 7,9 62,4
Дерево-
обробна та
целюлозно-
паперова 84,9 44,9 57,1 97,9 93,7 70,3 107,7 78,6 118,2 165,0 23,1 108,6
Промисловість
будівельних
матеріалів 109,2 53,9 57,1 68,1 54,5 85,1 81,4 88,6 124,3 145,5 13,8 60,6
Скляна та
фарфоро-
фаянсова 112,9 78,6 32,7 116,1 55,2 112,5 105,6 у 2,7 17,3 175,5 25,5 54,5 р. б.
Легка 63,8 90,9 83,3 100,9 16,4 89,0 132,3 34,9 143,3 у 2,1 10,0 20,5 р. б.
Харчосмакова 105,1 79,9 104,8 149,5 35,6 91,4 101,0 111,8 109,5 145,4 76,8 58,4
М'ясна і
молочна 121,1 80,3 102,1 117,7 29,9 89,4 65,3 94,2 96,9 153,3 28,4 24,4
Рибна 92,6 23,4 75,0 109,1 50,0 66,7 33,3 75,0 100,0 у 2,5 3,7 20,7 р. б.
Мікро-
біологічна 90,6 37,9 36,4 175,0 28,6 у 9,0 - - 100,0 10,0 0,2 0,8 р. б.
Борошно-
мельно-
круп'яна і
комбікормова 116,8 98,7 70,2 144,0 48,7 87,2 108,8 56,8 78,6 128,4 30,9 26,5
Медична 85,7 46,4 87,2 у 2,1 48,6 102,9 144,4 96,1 70,0 160,8 57,4 78,2 р. б.
Поліграфічна 98,4 16,4 у 7,6 17,1 46,2 116,7 у 2,0 100,0 у 2,2 87,0 43,5 207,5 р. б. р. б. р. б.
Інші
промислові
виробництва 109,2 58,5 у 4,1 44,5 0,5 у 9,0 22,2 150,0 у 2,3 172,9 11,5 55,3 р. б. р. б. р. б.

Обсяги підрядних робіт, виконаних власними
силами будівельних підприємств 1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1991| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- У фактичних
цінах 2) 26,7 459,6 17079,8 125655,5 543465,7 6383,4 5895,6 6442,4 7082,9 8429,0
У відсотках
до
попереднього
року 96,0 64,6 82,4 64,8 64,6 66,4 89,0 101,4 89,0 11,5 3) 34,6 4)

Обсяги підрядних робіт, виконаних власними силами
будівельних підприємств за 2000 рік 1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Січень |Січень-|Січень- |Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень-|Січень- |Січень-|Січень |Січень |2000 р.|лютий |березень|квітень|травень|червень|липень |серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень | |2000 р.| 2000 р.|2000 р.|2000 р.|2000 р.|2000 р.|2000 р.|2000 р. |2000 р.|2000 р. |2000 р. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ У
фактичних
цінах,
млн. грн. 388,5 819,8 1351,6 1930,0 2601,7 3399,0 4181,2 5012,4 5826,7 6613,5 7413,4 8429,0
У
відсотках
до
відповід-
ного
періоду
поперед-
нього
року 107,5 106,0 101,8 100,3 99,1 99,2 100,0 101,2 98,4 98,2 99,3 100,4
_______________
1) Без малих підприємств.
2) 1991-1995 рр. - млрд. крб., 1996-2000 рр. - млн. грн.
3) У відсотках до 1990 року.
4) У відсотках до 1994 року.

Транспорт

Обсяги перевезень вантажів за видами транспорту
(млн. тонн) --------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 6286 6029 4792 3651 2567 2456 1818 1799 1626 1489 1483
у тому числі
Залізничний 974 851 749 535 408 360 296 293 286 284 296
з них - транзит
через територію
України 1) ... ... ... ... ... 40 31 32 33 33 41
морський 53 44 34 29 26 21 14 10 9 7 6
річковий 66 60 41 25 20 13 8 9 9 8 8
автомобільний 2) 4897 4804 3704 2811 1869 1816 1254 1250 1081 955 955
трубопровідний 296 270 264 251 244 246 246 237 241 235 218
з них - транзит
через територію
України ... ... ... 150 157 163 169 163 170 167 158

(у відсотках) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 95,9 79,5 76,2 70,3 95,7 74,0 98,9 90,4 91,6 99,6 23,6 57,8
у тому числі
Залізничний 87,3 88,1 71,4 76,2 88,4 82,2 99,1 97,5 99,3 104,1 30,4 72,6
з них - транзит
через територію
України 1) ... ... ... ... ... 76,7 104,8 103,1 100,4 123,8 ... ...
морський 82,6 77,1 84,9 88,9 81,1 68,3 73,2 84,3 73,8 97,8 11,9 24,7
річковий 91,5 67,7 62,4 78,2 64,6 60,3 110,7 105,6 89,6 102,9 12,7 41,9
автомобільний 2) 98,1 77,1 75,9 66,5 97,2 69,1 99,6 86,5 88,3 100,0 19,5 51,1
трубопровідний 91,3 97,8 94,8 97,4 100,6 100,1 96,4 101,8 97,6 92,7 73,7 89,3
з них - транзит
через територію
України ... ... ... 104,3 104,2 103,4 96,8 104,0 98,1 95,1 ... 101,2
_______________
1) За 1993-1999 рр. - за даними державної статистики, за
2000 р. - попередні дані митної статистики на підставі
вантажних митних декларацій.
2) З урахуванням автотранспорту господарюючих суб'єктів для
обслуговування потреб власного виробництва.

Обсяги вантажообороту за видами транспорту
(млрд. ткм) --------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 1039,2 947,0 794,4 674,1 582,5 544,0 450,3 402,4 391,7 388,0 379,5
у тому числі
залізничний 474,0 402,3 337,8 246,4 200,4 195,8 163,4 160,4 158,7 156,3 173,2
морський 265,6 263,6 212,9 195,8 174,3 123,1 62,4 31,2 19,5 14,1 9,0
річковий 11,9 10,4 8,2 5,6 5,6 5,7 5,9 5,5 5,8 5,6 5,8
автомобільний 1) 79,7 78,5 64,6 57,2 35,3 34,5 22,2 20,5 18,3 18,2 18,2
Трубопровідний 208,0 192,2 170,9 169,1 166,9 184,9 196,4 184,8 189,4 193,8 173,3

(у відсотках) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 91,1 83,9 84,9 88,0 91,7 82,8 89,4 97,3 99,1 97,8 36,5 64,0
у тому числі
залізничний 84,9 84,0 72,9 81,4 97,7 83,5 98,2 98,9 98,5 110,8 36,5 86,4
морський 99,2 80,8 92,0 89,0 70,7 50,6 50,0 62,7 72,0 63,7 3,4 5,1
річковий 87,5 78,7 68,4 99,8 101,2 104,7 91,6 105,6 97,8 102,5 48,3 102,7
автомобільний 1) 98,6 82,2 88,6 61,6 97,8 64,4 92,5 89,0 99,7 100,0 22,9 51,6
трубопровідний 92,4 88,9 99,0 105,0 104,1 106,2 94,1 102,5 102,3 89,5 83,3 97,6
_______________
1) З урахуванням автотранспорту господарюючих суб'єктів для
обслуговування потреб власного виробництва.

Обсяги перевезень пасажирів за видами транспорту
(млн. осіб) -------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 14977 13355 11690 9578 8847 6816 6767 7182 7749 7911 8067
у тому числі
залізничний 669 538 555 501 631 577 538 501 502 487 499
морський 26 21 13 11 10 8 5 4 4 3 4
річковий 19 18 11 8 7 4 3 2 2 2 2
автомобільний 8331 7450 6265 4796 4040 3483 3305 2512 2403 2502 2645 (автобуси) 1)
авіаційний 15 14 6 2 2 2 2 2 1 1 1
трамвайний 2) 2007 1812 1623 1344 1324 822 788 1265 1451 1457 1457
тролейбусний 2) 3232 2907 2606 2272 2149 1359 1590 2388 2718 2735 2735
метрополітенний 678 595 611 644 684 561 536 508 668 724 724

(у відсотках) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього 89,2 87,5 81,9 92,4 77,0 99,3 106,1 107,9 102,1 102,0 53,9 91,2
у тому числі
залізничний 80,3 103,3 90,3 125,8 91,5 93,3 93,0 100,1 97,1 102,4 74,5 79,0
морський 79,2 63,2 79,9 98,7 75,5 64,5 85,5 89,0 80,4 121,9 14,3 36,3
річковий 95,8 61,0 72,3 86,4 51,6 76,1 89,3 96,5 96,3 94,9 11,3 30,9
автомобільний 89,4 84,1 76,5 84,2 86,2 94,9 76,0 95,7 104,1 105,7 31,8 65,5 (автобуси) 1)
авіаційний 94,1 40,6 34,3 85,9 114,4 90,0 86,1 78,4 93,4 107,6 7,9 69,9
трамвайний 2) 90,3 89,6 82,8 98,5 62,1 95,9 160,6 114,7 100,4 100,0 72,6 110,0
тролейбусний 2) 89,9 89,7 87,2 94,6 63,2 117,1 150,2 113,8 100,6 100,0 84,6 127,3
метрополітенний 87,8 102,6 105,5 106,2 82,0 95,6 94,7 131,6 108,4 100,0 106,8 105,8
_______________
1) З 1999 р. - з урахуванням перевезень пасажирів суб'єктами
малого бізнесу (юридичними та фізичними особами).
2) З 1997 р. - з урахуванням обсягів безплатно перевезених
пасажирів.

Обсяги пасажирообороту за видами транспорту
(млрд. пасажиро-км) -------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 222,5 205,1 184,0 154,8 141,5 120,2 116,1 111,3 109,9 108,1 115,3
у тому числі
залізничний 76,0 70,9 76,2 75,9 70,9 63,8 59,1 54,5 49,9 47,6 51,6
морський 1,1 1,0 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
річковий 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
автомобільний 90,3 82,5 67,1 47,1 40,0 34,8 34,8 27,3 26,3 26,8 30,0 (автобуси) 1)
авіаційний 16,1 15,6 8,4 3,2 2,9 3,3 2,9 2,4 2,1 1,6 1,7
трамвайний 2) 13,0 11,8 10,5 8,7 8,6 5,3 5,1 8,2 9,4 9,5 9,4
тролейбусний 2) 21,0 18,9 16,9 14,8 14,0 8,8 10,4 15,5 17,7 17,8 17,8
метрополітенний 4,4 3,9 4,0 4,2 4,4 3,6 3,5 3,3 4,4 4,7 4,7

(у відсотках) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 92,1 89,8 84,1 91,5 84,9 96,6 95,8 98,7 98,4 106,7 51,8 81,4
у тому числі
залізничний 93,3 107,4 99,6 93,4 90,0 92,7 92,1 91,7 95,3 108,4 67,9 72,8
морський 85,0 69,7 97,8 97,3 76,3 69,7 20,5 137,8 53,0 113,7 5,1 9,1
річковий 82,6 51,4 65,6 88,1 53,0 58,3 82,2 104,9 68,6 101,6 4,6 18,6
автомобільний 91,4 81,3 70,3 84,7 87,1 100,1 78,3 96,4 102,0 111,7 33,2 75,0 (автобуси) 1)
авіаційний 97,1 54,0 38,2 92,0 111,4 88,4 82,3 85,6 80,4 104,9 10,8 58,5
трамвайний 2) 90,3 89,6 82,8 98,5 62,1 95,9 160,6 114,7 100,4 100,0 72,6 110,0
тролейбусний 2) 89,9 89,6 87,2 94,6 63,2 117,1 150,2 113,8 100,6 100,0 84,6 127,3
метрополітенний 87,8 102,7 105,4 106,2 82,0 95,6 94,7 131,6 108,4 100,0 106,8 105,8
_______________
1) З 1999 р. - з урахуванням перевезень пасажирів суб'єктами
малого бізнесу (юридичними та фізичними особами).
2) З 1997 р. - з урахуванням обсягів безплатно перевезених
пасажирів.

Аграрний сектор

Індекси валової продукції сільського господарства
(у відсотках) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |----------------------------------------------------------------------------+------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всі категорії господарств
Валова
продукція -
всього 96,3 86,8 91,7 101,5 83,5 96,4 90,5 98,1 90,2 93,1 109,2 53,0 78,6
у тому числі
продукція
рослинництва 93,4 83,2 100,6 110,8 77,3 102,8 91,3 106,0 82,7 89,7 121,2 64,1 89,4
продукція
тваринництва 98,8 90,4 83,5 91,1 91,9 89,1 89,6 87,7 102,4 97,5 94,9 41,9 66,3
Сільськогосподарські підприємства
Валова
продукція -
всього 95,3 82,6 82,7 97,8 79,5 91,2 79,1 96,1 84,0 91,1 94,0 26,5 49,9
у тому числі
продукція
рослинництва ... 78,8 87,8 108,5 75,0 97,5 79,6 111,9 76,7 91,3 102,0 34,9 62,1
продукція
тваринництва ... 87,0 77,4 85,3 86,3 83,2 78,3 71,7 101,6 90,5 79,3 16,9 34,1
Господарства населення
Валова
продукція -
всього 99,3 96,9 110,1 107,2 89,1 102,9 103,2 99,9 95,3 94,5 119,8 116,7 114,6
у тому числі
продукція
рослинництва ... 96,7 132,3 114,7 80,8 110,6 106,1 100,3 89,0 88,1 139,4 152,5 128,6
продукція
тваринництва ... 97,0 94,0 99,5 98,8 95,5 100,0 99,4 102,9 101,2 102,1 90,6 101,0
Валова продукція у розрахунку:
на душу
населення 96,1 86,7 91,4 101,5 83,9 97,2 91,2 99,1 90,8 93,8 110,1 55,6 82,4
на 100 га
сільсько-
господарських
угідь 96,5 87,5 94,5 98,7 85,4 95,6 90,5 98,4 90,3 93,6 109,6 54,9 78,8

Питома вага основних категорій господарств у виробництві
валової продукції сільського господарства
(у порівнянних цінах; у відсотках) -------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------- Сільськогосподарські підприємства
Валова
продукція -
всього 70,6 67,2 60,6 58,4 55,6 52,6 46,0 45,0 41,9 41,0 35,3
у тому числі
продукція
рослинництва 75,2 71,2 62,1 60,8 59,0 55,9 48,8 51,5 47,8 48,7 41,0
продукція
тваринництва 66,0 63,5 58,9 55,1 51,8 48,3 42,3 34,5 34,3 31,8 26,6
Господарства населення
Валова
продукція -
всього 29,4 32,8 39,4 41,6 44,4 47,4 54,0 55,0 58,1 59,0 64,7
у тому числі
продукція
рослинництва 24,8 28,8 37,9 39,2 41,0 44,1 51,2 48,5 52,2 51,3 59,0
продукція
тваринництва 34,0 36,5 41,1 44,9 48,2 51,7 57,7 65,5 65,7 68,2 73,4

Структура валової продукції сільського господарства
(у порівнянних цінах; у відсотках) -------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------- Валова
продукція -
всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
у тому числі
продукція
рослинництва 50,1 48,0 52,7 57,5 53,2 56,7 57,2 61,8 56,6 54,5 60,5
з неї
зернові
культури 15,4 13,7 14,7 17,0 15,6 15,8 13,4 20,2 16,2 15,8 ...
технічні
культури 8,2 8,0 7,2 7,4 7,1 8,8 7,2 6,4 6,4 7,2 ...
картопля, овочі
та баштанні 13,8 14,3 18,5 20,1 19,4 20,1 23,8 22,7 24,4 23,2 ...
плодово-ягідні
культури 4,0 3,0 4,1 4,9 2,9 4,3 5,0 6,3 3,5 2,7 ...
кормові
культури 7,4 7,7 7,1 7,3 6,6 7,0 5,8 6,4 5,4 4,7 ...
інша продукція
рослинництва 1,3 1,3 1,1 0,8 1,6 0,7 2,0 -0,2 0,7 0,9 ...
продукція
тваринництва 49,9 52,0 47,3 42,5 46,8 43,3 42,8 38,2 43,4 45,5 39,5
з неї
вирощування
худоби та
птиці 28,3 28,9 25,9 22,8 23,7 20,9 20,2 17,7 20,7 21,6 ...
молоко 15,4 16,2 15,1 14,3 16,9 16,7 16,9 15,0 16,6 17,3 ...
яйця 4,1 4,4 4,3 3,7 3,8 3,7 3,8 3,6 4,0 4,6 ...
вовна 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 ...
інша продукція
тваринництва 2,0 2,4 1,9 1,6 2,3 1,9 1,9 1,9 2,1 2,0 ...

Площа сільськогосподарських угідь за категоріями
землевласників і землекористувачів
(на 1 січня) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | 2000 у % до | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |----------------- | | | | | | | | | | | | 1990| 1994| 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- тисяч гектарів
Всі
категорії
госпо-
дарств 41720,6 41374,4 40147,5 41323,5 40425,1 40782,2 40772,6 40709,8 40652,3 40419,2 40307,8 96,6 99,7 99,7
у тому
числі
сільсь-
когоспо-
дарські
підпри-
ємства 39155,5 38701,4 36234,6 36141,0 34794,8 34684,1 34362,0 34110,0 33826,7 33398,3 32886,2 84,0 94,5 98,5
з них
недер-
жавні 29098,6 28774,0 26921,9 27567,4 26045,5 26323,4 27246,2 29725,9 31126,0 31252,2 30888,5 106,2 118,6 98,8
державні 10056,9 9927,4 9312,7 8573,6 8749,3 8360,7 7115,8 4384,1 2700,7 2146,1 1997,7 19,9 22,8 93,1
госпо-
дарства
населення 2565,1 2673,0 3912,9 5182,5 5630,3 6098,1 6410,6 6599,8 6825,6 7020,9 7421,6 289,3 131,8 105,7
у відсотках до загальної площі
сільськогосподарських угідь
Сільсь-
когоспо-
дарські
підпри-
ємства 93,9 93,5 90,3 87,5 86,1 85,0 84,3 83,8 83,2 82,6 81,6 х х х
з них
недер-
жавні 69,8 69,5 67,1 66,7 64,4 64,5 66,8 73,0 76,6 77,3 76,6 х х х
державні 24,1 24,0 23,2 20,8 21,7 20,5 17,5 10,8 6,6 5,3 5,0 х х х
госпо-
дарства
населення 6,1 6,5 9,7 12,5 13,9 15,0 15,7 16,2 16,8 17,4 18,4 х х х

Структура посівних площ основних
сільськогосподарських культур
(у відсотках) -------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------- Вся посівна
площа 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
у тому числі
зернові 45,0 45,8 44,1 45,8 43,6 45,7 44,1 49,7 47,6 46,5 50,2 культури - ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
з них
пшениця озима 51,9 47,8 45,4 40,2 33,3 37,6 45,2 43,1 40,4 43,8 39,0
жито озиме 3,6 3,3 3,6 3,6 3,6 4,3 4,8 4,7 5,4 4,9 4,9
ячмінь ярий 15,1 17,4 20,4 24,2 36,8 29,2 25,4 23,4 26,8 25,2 26,7
кукурудза
на зерно 8,5 10,0 8,3 9,4 4,9 8,3 5,3 11,2 7,5 6,0 10,0
просо 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 1,2 1,6 1,5 2,7 2,6 3,2
овес 3,4 3,4 3,6 3,6 4,6 4,0 3,9 3,8 4,5 4,4 3,8
гречка 2,4 2,7 3,2 3,1 3,9 3,2 3,6 3,1 4,3 4,4 4,2
зернобобові 9,8 9,4 9,1 8,7 8,9 7,8 6,5 5,0 4,6 3,9 3,0
технічні 11,6 11,3 11,3 11,2 11,3 12,1 12,1 11,0 13,1 15,3 15,4 культури - ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
з них
цукрові буряки
(фабричні) 42,8 43,1 42,1 43,6 42,4 39,4 37,2 33,0 27,0 23,6 20,4
соняшник 43,6 44,3 46,1 46,7 50,9 53,9 57,7 61,7 67,1 66,6 70,3
картопля та 6,4 6,8 7,5 6,9 6,8 7,0 7,1 7,2 7,2 7,6 8,4 овоче-баштанні ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- культури - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 всього
з них
картопля 68,9 70,2 71,8 71,7 73,1 70,7 72,5 72,3 73,2 71,7 71,6
овочі (без
насінників) 22,0 21,8 21,1 21,9 21,8 23,2 22,3 22,0 22,2 22,9 23,6
кормові 37,0 36,1 37,1 36,1 38,3 35,2 36,7 32,1 32,1 30,6 26,0 культури - ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
з них
кукурудза
на силос і
зелений
корм 38,6 36,8 39,4 36,8 37,9 31,9 32,8 29,3 30,8 32,3 27,2
однорічні трави 21,5 22,5 19,1 20,8 21,8 26,4 25,1 25,8 23,6 24,1 25,0
багаторічні
трави посіву
минулих років 31,3 31,8 33,8 34,4 32,7 34,0 35,3 37,4 38,4 35,8 39,4

Виробництво основних сільськогосподарських культур
(тисяч тонн) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | 2000 у % до | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |----------------- | | | | | | | | | | | | 1990| 1994| 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зерно
Всі 51009,0 38674,1 38537,3 45622,6 35497,4 33929,8 24571,2 35471,7 26470,7 24580,6 24459,0 48,0 68,9 99,5 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 49563,8 37237,8 36772,9 43000,0 33144,4 31182,3 22049,9 32103,8 23761,9 21620,9 19964,2 40,3 60,2 92,3 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 1445,2 1436,3 1764,4 2622,6 2353,0 2747,5 2521,3 3367,9 2708,8 2959,7 4494,8 в 3,1 191,0 151,9 дарства р. б. населення
Цукрові буряки (фабричні)
Всі 44264,5 36168,1 28782,9 33717,2 28137,8 29650,4 23008,8 17662,8 15522,6 14063,8 13198,8 29,8 46,9 93,8 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 44261,7 36165,3 28767,0 33550,1 27874,7 28884,1 21975,0 16887,9 14479,1 12651,9 11594,1 26,2 41,6 91,6 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 2,8 2,8 15,9 167,1 263,1 766,3 1033,8 774,9 1043,5 1411,9 1604,7 в 573 в 6,1 113,7 дарства р. б. р. б. населення
Соняшник
Всі 2570,8 2310,9 2126,6 2075,0 1568,8 2859,9 2123,0 2308,4 2266,3 2794,4 3457,4 134,5 в 2,2 123,7 категорії р. б. госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 2509,2 2230,5 2029,0 1972,5 1466,8 2734,3 2019,6 2190,6 2151,1 2633,3 3025,7 120,6 в 2,1 114,9 когоспо- р. б. дарські
підпри-
ємства
госпо- 61,6 80,4 97,6 102,5 102,0 125,6 103,4 117,8 115,2 161,1 431,7 в 7 в 4,2 в 2,7 дарства р. б. р. б. р. б. населення
Картопля
Всі 16732,4 14549,7 20276,8 21009,0 16102,3 14729,4 18409,9 16700,8 15405,2 12722,8 19838,1 118,6 123,2 155,9 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 4793,6 3227,5 3119,1 3085,7 1251,1 618,5 858,3 496,7 392,7 193,9 276,7 5,8 22,1 142,7 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 11938,8 11322,2 17157,7 17923,3 14851,2 14110,9 17551,6 16204,1 15012,5 12528,9 19561,4 163,8 131,7 156,1 дарства
населення
Овочі
Всі 6666,4 5932,2 5310,0 6054,7 5141,8 5879,8 5070,2 5168,1 5492,2 5323,9 5821,3 87,3 113,2 109,3 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 4872,1 3631,5 2562,3 2634,6 1805,8 1607,1 939,2 927,8 884,1 944,3 986,3 20,2 54,6 104,4 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 1794,3 2300,7 2747,7 3420,1 3336,0 4272,7 4131,0 4240,3 4608,1 4379,6 4835,0 в 2,7 144,9 110,4 дарства р. б. населення
Плоди і ягоди
Всі 2901,7 1537,1 2122,0 2798,0 1152,8 1897,4 1924,3 2793,5 1178,0 766,0 1452,6 50,1 126,0 189,6 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 1347,1 439,8 658,7 799,8 346,3 311,2 494,0 668,5 216,7 88,8 264,1 19,6 76,3 в 3,0 когоспо- р. б. дарські
підпри-
ємства
госпо- 1554,6 1097,3 1463,3 1998,2 806,5 1586,2 1430,3 2125,0 961,3 677,2 1188,5 76,5 147,4 175,5 дарства
населення
Вироблено на душу населення, кг
Зерно 983,0 743,7 739,0 874,3 683,7 658,4 480,7 699,7 526,2 492,5 494,2 50,3 72,3 100,3
Цукрові 853,0 695,5 551,9 646,2 541,9 575,4 450,1 348,4 308,6 281,8 266,7 31,3 49,2 94,6 буряки
(фабричні)
Соняшник 49,5 44,4 40,8 39,8 30,2 55,5 41,5 45,5 45,1 56,0 69,9 141,2 в 2,3 124,8 р. б.
Картопля 322,5 279,8 388,8 402,6 310,1 285,8 360,2 329,4 306,2 254,9 400,8 124,3 129,2 157,2
Овочі 128,5 114,1 101,8 116,0 99,0 114,1 99,2 101,9 109,2 106,7 117,6 91,5 118,8 110,2
Плоди і 55,9 29,6 40,7 53,6 22,2 36,8 37,6 55,1 23,4 15,3 29,3 52,4 132,0 191,5 ягоди

Урожайність основних сільськогосподарських культур
(центнерів з 1 га) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | 2000 (+, -) до | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |-------------------- | | | | | | | | | | | | 1990 | 1994 | 1999 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зерно
Всі 35,1 26,5 27,9 32,1 26,8 24,3 19,6 24,5 20,8 19,7 19,4 -15,7 -7,4 -0,3 категорії
господарств
у тому числі
сільсько- 35,1 26,4 27,8 31,9 26,7 24,0 19,3 24,1 20,4 19,2 18,3 -16,8 -8,4 -0,9 господарські
підприємства
господарства 35,8 32,3 31,0 34,8 27,6 28,0 23,9 29,0 24,5 24,8 26,9 -8,9 -0,7 2,1 населення
Цукрові буряки (фабричні)
Всі 275,7 233,5 193,8 221,9 191,8 204,7 182,6 175,8 173,8 156,3 176,7 -99,0 -15,1 20,4 категорії
господарств
у тому числі
сільсько- 275,7 233,5 193,8 221,8 191,3 203,1 179,2 173,8 169,1 148,8 171,0 -104,7 -20,3 22,2 господарські
підприємства
господарства 241,5 211,9 184,3 256,5 259,3 291,4 306,2 236,8 281,6 286,0 232,3 -9,2 -27,0 -53,7 населення
Соняшник
Всі 15,8 14,6 13,0 12,7 9,1 14,2 10,5 11,5 9,3 10,0 12,2 -3,6 3,1 2,2 категорії
господарств
у тому числі
сільсько- 15,7 14,5 12,9 12,5 8,8 14,1 10,3 11,4 9,2 9,9 11,8 -3,9 3,0 1,9 господарські
підприємства
господарства 19,8 18,3 17,6 18,6 17,1 18,8 14,5 15,4 13,0 11,8 16,0 -3,8 -1,1 4,2 населення
Картопля
Всі 116,8 94,9 118,9 136,9 105,4 96,2 118,9 105,9 101,8 82,0 121,6 4,8 16,2 39,6 категорії
господарств
у тому числі
сільсько- 112,6 88,9 94,2 110,5 76,1 55,1 104,0 66,9 91,4 58,1 109,1 -3,5 33,0 51,0 господарські
підприємства
господарства 118,6 96,7 124,8 142,8 109,0 99,5 119,7 107,8 102,1 82,6 121,8 3,2 12,8 39,2 населення
Овочі
Всі 149,0 127,7 110,1 130,4 115,3 120,2 112,1 114,4 123,2 110,6 112,3 -36,7 -3,0 1,7 категорії
господарств
у тому числі
сільсько- 157,1 131,1 102,7 116,7 99,7 82,9 69,1 80,3 88,5 81,2 88,3 -68,8 -11,4 7,1 господарські
підприємства
господарства 130,8 122,7 118,1 143,5 125,9 144,6 130,5 126,1 133,2 120,0 118,9 -11,9 -7,0 -1,1 населення
Плоди і ягоди
Всі 42,7 23,0 32,2 43,2 18,0 29,8 30,6 44,5 28,6 19,2 38,4 -4,3 20,4 19,2 категорії
господарств
у тому числі
сільсько- 40,0 13,5 21,0 26,4 11,7 10,7 17,4 23,8 7,7 3,3 10,9 -29,1 -0,8 7,6 господарські
підприємства
господарства 45,3 32,0 42,4 57,9 23,4 45,9 41,4 61,2 73,8 52,0 88,3 43,0 64,9 36,3 населення

Поголів'я худоби і птиці
(на кінець року; тисяч голів) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | 2000 у % до | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |----------------- | | | | | | | | | | | | 1990| 1994| 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Велика рогата худоба
Всі 24623,4 23727,6 22456,8 21607,3 19624,3 17557,3 15313,2 12758,5 11721,6 10626,5 9423,6 38,3 48,0 88,7 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 21083,3 20190,4 18813,8 17738,6 15768,8 13701,4 11570,6 8994,7 7882,3 6705,6 5037,3 23,9 31,9 75,1 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 3540,1 3537,2 3643,0 3868,7 3855,5 3855,9 3742,6 3763,8 3839,3 3920,9 4386,3 123,9 113,8 111,9 дарства
населення
у т. ч. корови
Всі 8378,2 8262,6 8057,2 8077,7 7818,3 7531,3 6971,9 6264,8 5840,8 5431,0 4958,4 59,2 63,4 91,3 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 6191,6 5987,5 5628,6 5450,2 5019,4 4595,1 4055,2 3343,7 2905,0 2476,2 1851,1 29,9 36,9 74,8 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 2186,6 2275,1 2428,6 2627,5 2798,9 2936,2 2916,7 2921,1 2935,8 2954,8 3107,3 142,1 111,0 105,2 дарства
населення
Свині
Всі 19426,9 17838,7 16174,9 15298,0 13945,5 13144,4 11235,6 9478,7 10083,4 10072,9 7652,3 39,4 54,9 76,0 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 14071,2 12563,2 10929,7 9749,0 8081,8 7152,5 5536,9 4022,9 4283,8 4112,8 2414,4 17,2 29,9 58,7 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 5355,7 5275,5 5245,2 5549,0 5863,7 5991,9 5698,7 5455,8 5799,6 5960,1 5237,9 97,8 89,3 87,9 дарства
населення
Вівці та кози
Всі 8418,7 7829,1 7236,6 6862,6 5574,5 4098,6 3047,1 2361,8 2026,0 1884,7 1875,1 22,3 33,6 99,5 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 7165,5 6416,9 5613,4 5011,0 3832,1 2423,3 1554,7 970,5 671,8 556,4 413,4 5,8 10,8 74,3 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 1253,2 1412,2 1623,2 1851,6 1742,4 1675,3 1492,4 1391,3 1354,2 1328,3 1461,7 116,6 83,9 110,0 дарства
населення
Птиця, млн. голів
Всі 246,1 243,1 214,6 190,5 164,9 149,7 129,4 123,3 129,5 126,1 123,7 50,3 75,0 98,1 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсько 133,0 127,9 104,8 84,5 64,9 54,0 34,3 30,3 31,1 27,9 25,3 19,0 39,0 90,7 госпо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 113,1 115,2 109,8 106,0 100,0 95,7 95,1 93,0 98,4 98,2 98,4 87,0 98,4 100,2 дарства
населення

Виробництво основних видів продукції тваринництва
(тисяч тонн) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | 2000 у % до | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |2000 1)|----------------- | | | | | | | | | | | | 1990| 1994| 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- М'ясо (у забійній вазі)
Всі 4357,8 4029,1 3400,9 2814,5 2677,4 2293,7 2112,7 1874,9 1706,4 1695,3 1665,3 38,2 62,2 98,2 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 3099,0 2756,0 2221,0 1677,0 1513,1 1107,3 885,9 659,9 505,1 482,9 457,7 14,8 30,3 94,8 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 1258,8 1273,1 1179,9 1137,5 1164,3 1186,4 1226,8 1215,0 1201,3 1212,4 1207,6 95,9 103,7 99,6 дарства
населення
Молоко
Всі 24508,3 22408,6 19113,7 18376,5 18137,5 17274,3 15821,2 13767,6 13752,7 13362,2 12658,7 51,7 69,8 94,7 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 18634,1 16477,1 12964,2 11713,2 10931,0 9443,0 7658,8 5433,1 5254,7 4719,1 3668,2 19,7 33,6 77,7 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 5874,2 5931,5 6149,5 6663,3 7206,5 7831,3 8162,4 8334,5 8498,0 8643,1 8990,5 153,1 124,8 104,0 дарства
населення
Яйця, млн. штук
Всі 16286,7 15187,8 13496,0 11793,8 10153,7 9403,5 8763,3 8242,4 8301,4 8739,7 8694,2 53,4 85,6 99,5 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 10126,0 9239,5 7489,7 6106,0 4690,3 4170,8 3675,4 3083,5 3070,1 3245,1 2977,3 29,4 63,5 91,7 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 6160,7 5948,3 6006,3 5687,8 5463,4 5232,7 5087,9 5158,9 5231,3 5494,6 5716,9 92,8 104,6 104,0 дарства
населення
Вовна
Всі 29,8 26,6 23,1 21,1 19,3 13,9 9,3 6,7 4,6 3,8 3,4 11,4 17,6 89,5 категорії
госпо-
дарств
у тому
числі
сільсь- 26,5 22,7 18,9 15,7 14,4 9,7 5,6 3,8 2,4 1,7 1,3 4,9 9,0 76,5 когоспо-
дарські
підпри-
ємства
госпо- 3,3 3,9 4,2 5,4 4,9 4,2 3,7 2,9 2,2 2,1 2,1 63,6 42,9 100,0 дарства
населення
Вироблено на душу населення:
М'ясо (в 84,0 77,5 65,2 53,9 51,6 44,5 41,3 37,0 33,9 34,0 33,6 40,0 65,1 98,8 забійній
вазі), кг
Молоко, 472,3 430,9 366,5 352,2 349,3 335,2 309,5 271,6 273,4 267,7 255,8 54,2 73,2 95,6 кг
Яйця, 314 292 259 226 195 182 171 163 165 175 176 56,1 90,3 100,6 штук
_______________
1) Попередні дані.

Продуктивність худоби та птиці
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | 2000 у % до | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |2000 1)|----------------- | | | | | | | | | | | | 1990| 1994| 1999 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Середній річний 2863 2662 2304 2273 2240 2204 2103 1988 2219 2358 ... ... ... ... удій молока від
однієї корови,
кг
Середня річна 214 203 190 174 162 171 169 187 196 200 215 100,5 132,7 107,5 несучість
курей-несучок
(сільсько-
господарські
підприємства),
штук
Середній річний 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 2,9 2,8 3,0 2,9 3,0 ... ... ... ... настриг вовни,
кг
_______________
1) Попередні дані.

Основні показники роботи
сільськогосподарських підприємств
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | 1999 у % до | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 2)| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |-------------------- | | | | | | | | | | | 1990 | 1994 | 1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Кількість 12421 12653 12886 12513 12455 12358 12410 12500 12421 12646 101,8 101,5 101,8 сільсько-
господар-
ських
підпри-
ємств,
одиниць 1)
Площа 38244 35756 33880 33546 33297 33005 32784 32385 32080 31426 82,2 94,4 98,0 сільсько-
господар-
ських
угідь,
тис. га
з неї 30834 29569 28050 27682 27408 27127 26972 26613 26031 25443 82,5 92,8 97,7 рілля
Кількість 12370 12517 12804 12410 11740 8624 3905 1594 1011 2004 16,2 17,1 198,2 прибут-
кових
сільсько-
господар-
ських
підпри-
ємств
Кількість 51 136 82 103 715 3734 8505 10906 11410 10642 в 209 в 15 93,3 збиткових р.б. р.б. сільсько-
господар-
ських
підпри-
ємств

Прибуток, 12 26 479 17569 61040 748 -1396 -3407 -4061 -3399 х х 83,7 збиток
(-) 3)
Рівень 37,3 54,9 99,3 92,8 45,8 10,6 -11,2 -23,9 -28,3 -22,1 х х х рента-
бельності,
% - всього
у тому
числі
продукція 98,3 114,6 206,5 214,6 123,2 55,5 29,7 14,5 -3,3 8,0 х х х рослин-
ництва
з неї
зерно 275,1 166,2 346,0 361,1 214,1 85,6 64,6 37,5 1,9 12,0 х х х
насіння 236,5 307,6 541,6 505,6 224,1 170,9 53,0 19,4 22,0 54,5 х х х соняшника
цукрові 29,5 59,9 142,9 143,5 66,0 31,2 3,8 -10,4 -12,0 -14,8 х х х буряки
(фабричні)
овочі 27,6 60,3 72,8 39,4 106,8 12,8 -26,5 -37,4 -25,2 -12,8 х х х відкритого
грунту
картопля 27,2 150,4 233,8 68,6 112,1 34,3 6,4 -24,1 -18,6 -12,5 х х х
плоди 83,8 84,6 91,4 48,6 82,5 20,3 -3,6 -30,7 -44,6 -25,6 х х х
виноград 71,7 152,4 186,8 282,7 131,7 74,0 19,4 -19,2 -12,6 3,4 х х х
продукція 22,2 33,9 76,1 56,7 15,7 -16,5 -39,7 -54,3 -49,9 -46,6 х х х тварин-
ництва
з неї
м'ясо 20,6 43,9 131,2 88,0 29,8 -19,8 -43,1 -61,5 -59,3 -57,9 х х х великої
рогатої
худоби
м'ясо 20,7 36,0 95,4 67,0 31,0 -16,7 -42,1 -57,4 -47,4 -51,0 х х х свиней
м'ясо 2,3 29,3 119,0 84,7 28,9 -31,9 -51,8 -58,8 -59,4 -57,0 х х х овець
м'ясо 17,0 2,6 32,0 13,4 -2,3 -18,4 -32,8 -44,9 -43,4 -45,5 х х х птиці
молоко і 32,2 21,7 39,6 42,0 -5,2 -23,2 -44,0 -53,7 -46,7 -36,6 х х х молочні
продукти
яйця 27,3 47,1 67,8 75,1 55,0 36,5 -2,4 -5,5 -1,3 -0,7 х х х
вовна -2,4 75,8 108,0 23,8 5,5 -61,3 -77,8 -85,6 -88,8 -87,3 х х х
Індекси 97,6 85,1 83,6 99,2 85,2 95,9 86,2 104,3 91,1 96,8 х х х продуктив-
ності
праці (до
поперед-
нього
року), %
Індекси ... 83,6 88,3 97,2 81,9 91,3 79,6 96,8 84,3 92,1 х х х вироб-
ництва
валової
продукції
на 100 га
сільсько-
господар-
ських
угідь (до
поперед-
нього
року), %
_______________
1) Без підсобних, фермерських та малих сільськогосподарських
підприємств.
2) Починаючи з 1995 р. - без міжгосподарських
сільськогосподарських підприємств, що обслуговують
сільськогосподарське виробництво.
3) 1990-1994 рр. - млрд. крб., 1995-1999 рр. - млн. грн.

Основні фонди та енергетичні потужності
в сільськогосподарських підприємствах
(на кінець року) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Основні 86,9 94,1 1416,2 55975,5 76502,6 2097977,6 141348,5 138549,9 131174,5 124351,9 фонди (за
балансовою
вартістю) -
всього 1)
у тому
числі
виробничі 70,9 77,2 1251,9 49913,7 66186,4 1794714,8 121304,6 118347,4 111724,7 105530,1 фонди
сільсько-
госпо-
дарського
призначення
з них
будівлі і 44,8 47,7 799,9 34248,4 39346,1 1270976,2 87799,1 85628,6 80833,6 76444,5 споруди
передавальні 1,2 1,4 20,6 1088,0 1372,6 38490,9 2845,2 2725,5 2362,3 2165,6 пристрої
машини і 11,8 13,8 225,9 5815,2 10570,4 252624,5 19107,8 18069,3 17123,1 15801,6 обладнання
робоча та 6,4 6,9 66,7 4706,0 8118,2 96298,1 2174,5 2093,9 2150,0 2212,4 продуктивна
худоба
багаторічні 2,2 2,2 40,3 1241,2 1421,2 21261,5 1460,1 1395,7 1291,2 1311,1 насадження
транспортні 3,2 3,7 76,0 2061,3 4149,0 88770,9 6067,4 5631,6 5286,5 4865,9 засоби
виробничі 3,7 4,0 57,5 2081,4 3209,7 77443,8 5774,6 5689,5 5544,6 5316,3 фонди інших
галузей
невиробничі 12,3 12,9 106,8 3980,4 7106,5 225819,0 14269,3 14513,0 13905,2 13505,5 фонди
Енергетичні
потужності:
- всього, 147,1 149,2 152,0 - 151,9 - 136,9 - 116,1 106,0 млн.
кінських
сил
- у 484 502 528 - 546 - 517 - 464 435 розрахунку
на 100 га
посівної
площі,
кінських
сил
Спожито 28,5 30,6 28,8 29,1 27,0 23,4 20,4 17,5 15,7 14,9 електро-
енергії в
сільському
господарстві
(вкл.
одержану від
державних
електро-
станцій),
млрд. квт.
годин
з неї на 19,0 19,4 18,0 17,4 15,8 12,7 11,0 9,2 8,1 6,0 виробничі
потреби
Електро- ... 3627 3494 3524 3305 2920 2716 2458 2289 2062 озброєність
праці,
кіловат-
годин
_______________
1) 1990-1995 рр. - млрд. крб., 1996-1999 рр. - млн. грн.

Наявність техніки в сільськогосподарських підприємствах
(на кінець року) --------------------------------------------------------------------- | 1991 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 1999 --------------------------------------------------------------------- Трактори:
всього, 497,3 511,5 498,7 441,7 374,2 347,2 тис. штук
у розрахунку на 14 16 15 14 12 11
1000 га ріллі,
штук
Потужність 42724 44064 43159 38175 32685 30479
двигунів
тракторів,
тис. кінських
сил
Середня 85,9 86,1 86,5 86,4 87,4 87,8 потужність
двигуна
трактора,
кінських сил
Зернозбиральні
комбайни:
всього, 105,2 103,4 96,6 85,9 74,4 70,1 тис. штук
у розрахунку на 8 8 8 7 6 6
1000 га
посівної площі
зернових (без
кукурудзи),
штук
Кукурудзо-
збиральні
комбайни:
всього, 15,3 15,3 14,2 12,0 9,9 8,8 тис. штук
у розрахунку на 12 17 39 33 14 19
1000 га посіву
кукурудзи,
штук
Картопле-
збиральні
комбайни:
всього, 9,6 9,2 8,2 6,8 4,9 4,1 тис. штук
у розрахунку на 26 28 49 84 114 109
1000 га посіву
картоплі, штук
Бурякозбиральні
машини:
всього, 19,8 20,1 19,9 18,3 15,7 14,3 тис. штук
у розрахунку на 12 13 14 14 16 14
1000 га посіву
буряків, штук
Льонозбиральні
комбайни:
всього, 4,8 4,5 4,0 3,2 2,4 1,9 тис. штук
у розрахунку на 30 29 47 50 76 73
1000 га посіву
льону, штук
Установки та 79,2 75,4 68,3 58,7 45,9 40,3 агрегати для
доїння корів,
тис. штук

Структура витрат на виробництво сільськогосподарської
продукції у сільськогосподарських підприємствах
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------- Витрати на 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 виробництво
сільсько-
господарської
продукції -
всього
Витрати на 33,6 43,8 1) ... 26,4 1) 29,8 1) 14,5 14,1 14,1 14,2 14,9 оплату праці
Відрахування на 4,2 ... ... ... ... 7,2 6,8 6,7 6,3 2,5 соціальні
потреби
Матеріальні 49,4 45,6 ... 61,5 60,7 66,4 61,6 59,8 61,8 64,1 витрати, які
увійшли в
собівартість
продукції
у тому числі
насіння і 13,7 11,3 ... 4,6 9,9 11,9 10,9 12,3 11,4 11,5 посадковий
матеріал
корми 52,1 51,6 ... 27,7 31,7 33,5 36,7 34,8 37,5 33,9
інша продукція 5,3 4,0 ... 3,2 3,8 3,4 3,7 3,5 3,8 3,9 сільського
господарства
міндобрива 9,0 8,0 ... 5,2 6,6 7,1 6,7 7,7 7,1 6,6
нафтопродукти 5,1 5,3 ... 33,2 21,7 18,6 16,6 16,4 15,4 18,5
електроенергія 1,4 1,7 ... 4,3 6,0 5,9 5,3 4,3 4,8 5,4
паливо 0,7 1,0 ... 1,5 1,4 1,3 1,3 1,0 1,0 0,9
запчастини, 6,0 7,6 ... 9,1 10,1 9,7 10,5 10,5 9,6 9,2 ремонтні і
будівельні
матеріали
оплата послуг і 6,7 9,5 ... 11,2 8,8 8,6 8,3 9,5 9,4 10,1 робіт,
виконаних
сторонніми
організаціями
Амортизація 9,8 5,4 ... 3,7 1,4 5,6 11,6 14,3 12,5 14,3 основних
засобів
Інші витрати 3,0 5,2 ... 8,4 8,1 6,3 5,9 5,1 5,2 4,2
_______________
1) З відрахуваннями на соцстрахування.

Індекс витрат на виробництво
сільськогосподарської продукції
(до попереднього року) ------------------------------------------------------------------------------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |----------------------------------+---------------------------------- | разів | відсотків ------------------------------------------------------------------------------------- Індекс витрат 1,8 34,4 43,5 6,9 5,3 177,6 111,9 108,6 125,7 131,9 на виробництво
сільсько-
господарської
продукції 1)
Індекс цін на 1,8 43,2 56,6 8,3 5,7 171,4 112,0 110,5 132,3 137,4 промислову
продукцію для
сільського
господарства
Співвідношення 0,9 2,3 1,4 1,2 1,3 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 індексів цін на
промислову
продукцію та
продукцію
сільського
господарства,
разів
_______________
1) Індекс цін на промислову продукцію та тарифів на послуги,
що використовуються для виробництва сільськогосподарської
продукції.

Селянські (фермерські) господарства
(на кінець року) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | 2000 у % до | 1990| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |-------------------- | | | | | | | | | | | | 1990 | 1994 | 1999 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Кількість 82 2098 14681 27739 31983 34778 35353 35927 35485 35884 38428 в 120,2 107,1 селян- 469 ських р. б. (фермер-
ських)
госпо-
дарств,
одиниць
Площа
сільсько-
госпо-
дарських
угідь в
користу-
ванні:
- всього, 2,0 39,7 292,3 558,2 699,7 786,4 835,0 932,2 1029,2 1162,3 2157,6 в в 3,1 185,6 тис. га 1079 р. б. р. б.
у тому ... 30,7 259,8 505,1 638,5 718,5 765,0 857,4 953,6 1082,2 1994,0 ... в 3,1 184,3 числі р. б. ріллі
- у 24 19 20 20 22 23 24 26 29 32 56 в 2,3 в 2,5 175,0 розра- р. б. р. б. хунку
на одне
госпо-
дарство,
га
у тому ... 15 18 18 20 21 22 24 27 30 52 ... в 2,6 173,3 числі р. б. ріллі
Індекси
вироб-
ництва
(до
поперед-
нього
року), %:
- валової ... ... ... 305,7 94,9 118,0 80,0 139,1 85,6 124,7 ... ... ... ... продукції
сільсь-
кого
госпо-
дарства -
всього
- валової ... ... ... 172,3 79,4 106,2 72,6 121,7 80,3 117,0 ... ... ... ... продукції
сільсь-
кого
госпо-
дарства
у розра-
хунку
на 100 га
сільсько-
госпо-
дарських
угідь

Інституціональні перетворення та розвиток підприємництва

Кількість об'єктів, які змінили форму власності 1),
за галузями економіки
-------------------------------------------------------------------------------- | Всього | У тому числі по роках | |-------------------------------------------------------- | |1993 3)| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------- В цілому по 71877 2) 3593 2) 8249 16215 19465 8519 5388 5201 5247 економіці
у тому числі
державної 19679 1623 2732 4097 4519 1888 1691 1501 1628 форми
власності
комунальної 52198 1970 5517 12118 14946 6631 3697 3700 3619 форми
власності
Промисловість 7203 840 1356 1946 1675 528 406 218 234
Сільське 3202 26 215 687 1342 495 186 117 134 господарство
Транспорт і 1412 51 166 372 420 239 75 45 44 зв'язок
Будівництво 3392 409 728 743 867 289 138 111 107
Торгівля і 31805 1181 3388 8045 9133 3665 2299 2193 1901 громадське
харчування
Матеріально- 1212 45 130 413 360 111 49 64 40 технічне
постачання і
збут
Заготівля 504 1 8 30 68 53 315 22 7
Інші види 252 6 18 40 62 23 22 40 41 діяльності
сфери
матеріального
виробництва
Житлово- 3653 31 95 298 1044 666 388 610 521 комунальне
господарство
Побутове 12481 948 1972 3297 3509 1049 469 609 628 обслуговування
Охорона 381 3 15 55 48 72 40 68 80 здоров'я
Культура і 926 8 13 32 103 323 147 146 154 мистецтво
Наука і 393 20 45 98 100 53 29 30 18 наукове
обслуговування
Освіта 338 6 8 17 75 47 34 62 89
Інші галузі 2455 18 59 97 366 533 432 434 516 економіки
Окремі об'єкти 2312 44 33 45 293 373 359 432 733 незавершеного
будівництва
_______________
1) Тут і надалі дані про такі об'єкти наведені з урахуванням
вилучених, з якими за інформацією Фонду державного майна
України, Фонду майна АР Крим, регіональних відділень та
представництв у районах і містах, органів місцевого
самоврядування розірвані договори купівлі-продажу на
01.01.2001.
2) У загальній кількості роздержавлених об'єктів за 1993 р.
44 об'єкти незавершеного будівництва згідно з методологією
розробки даних на той час увійшли до відповідних галузей
економіки і не включені до загального підсумку.
3) Включаючи звіти за 1992 рік.

Галузева структура реформування власності
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------- |Всього| У тому числі по роках | |-------------------------------------------------- | |1993 1)| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000 ------------------------------------------------------------------------- В цілому по 100 100 100 100 100 100 100 100 100 економіці
у тому числі
державної форми 27,4 45,2 33,1 25,3 23,2 22,2 31,4 28,9 31,0 власності
комунальної 72,6 54,8 66,9 74,7 76,8 77,8 68,6 71,1 69,0 форми власності
Промисловість 10,0 23,4 16,4 12,0 8,6 6,2 7,5 4,2 4,5
Сільське 4,5 0,7 2,6 4,2 6,9 5,8 3,5 2,3 2,6 господарство
Транспорт і 2,0 1,4 2,0 2,3 2,2 2,8 1,4 0,9 0,8 зв'язок
Будівництво 4,7 11,4 8,8 4,6 4,5 3,4 2,6 2,1 2,0
Торгівля і 44,3 32,9 41,1 49,6 46,9 43,0 42,7 42,2 36,2 громадське
харчування
Матеріально- 1,7 1,3 1,6 2,6 1,8 1,3 0,9 1,2 0,8 технічне
постачання і
збут
Заготівля 0,7 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 5,9 0,4 0,1
Інші види 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 діяльності
сфери
матеріального
виробництва
Житлово- 5,1 0,9 1,2 1,8 5,4 7,8 7,2 11,7 9,9 комунальне
господарство
Побутове 17,4 26,4 23,9 20,3 18,0 12,3 8,7 11,7 12,0 обслуговування
Охорона 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 0,7 1,3 1,5 здоров'я
Культура і 1,3 0,2 0,2 0,2 0,5 3,8 2,7 2,8 2,9 мистецтво
Наука і наукове 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 обслуговування
Освіта 0,5 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,6 1,2 1,7
Інші галузі 3,3 0,5 0,7 0,6 1,9 6,3 8,0 8,3 9,9 економіки
Окремі об'єкти 3,2 1,2 0,4 0,3 1,5 4,4 6,7 8,3 14,0 незавершеного
будівництва
_______________
1) Включаючи звіти за 1992 рік.

Кількість об'єктів, які змінили форму власності,
за способами приватизації
---------------------------------------------------------------------------------- | Всього | У тому числі по роках | |---------------------------------------------------------- | |1993 1)| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ---------------------------------------------------------------------------------- Одиниць
Разом усіма 71877 3593 8249 16215 19465 8519 5388 5201 5247 способами
у тому числі
викуп об'єктів 30478 1425 3347 6169 8532 3838 2164 2555 2448 приватизації
викуп за 450 59 92 80 143 28 17 13 18 альтернативним
планом
приватизації
викуп 13975 1324 2963 4238 2607 836 536 620 851 державного
майна, зданого
в оренду з
викупом
продаж на 10713 283 414 1362 2380 1791 1397 1486 1600 аукціоні
продаж за 2091 142 187 516 742 278 107 50 69 некомерційним
конкурсом
продаж за 3918 129 201 834 1675 465 286 206 122 комерційним
конкурсом
продаж за 5 4 1 - - - - - - конкурсом з
відстрочкою
платежу
продаж акцій 10247 227 1044 3016 3386 1283 881 271 139 відкритих
акціонерних
товариств
У відсотках до підсумку
Разом усіма 100 100 100 100 100 100 100 100 100 способами
у тому числі
викуп об'єктів 42,4 39,7 40,6 38,1 43,9 45,0 40,2 49,1 46,7 приватизації
викуп за 0,6 1,6 1,1 0,5 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3 альтернативним
планом
приватизації
викуп 19,4 36,8 35,9 26,1 13,4 9,8 9,9 11,9 16,2 державного
майна, зданого
в оренду з
викупом
продаж на 14,9 7,9 5,0 8,4 12,2 21,0 25,9 28,6 30,5 аукціоні
продаж за 2,9 4,0 2,3 3,2 3,8 3,3 2,0 1,0 1,3 некомерційним
конкурсом
продаж за 5,5 3,6 2,4 5,1 8,6 5,5 5,3 4,0 2,3 комерційним
конкурсом
продаж за 0,0 0,1 0,0 - - - - - - конкурсом з
відстрочкою
платежу
продаж акцій 14,3 6,3 12,7 18,6 17,4 15,1 16,4 5,2 2,7 відкритих
акціонерних
товариств
_______________
1) Включаючи звіти за 1992 рік.

Кількість об'єктів, які змінили форму власності,
за галузями економіки та за способами приватизації
(станом на 01.01.2001) ------------------------------------------------------------------------------------- | Кількість | Частка способу приватизації, % | об'єктів | |------------+--------------------------------------------------------- |всього| у % |викуп | викуп | викуп |продаж|продаж|продаж|продаж|продаж | | від |об'єк-|об'єк- |держав-| на |за не-|за ко-|акцій | за | |зага-| тів |тів за | ного | аук- |комер-| мер- | від- | кон- | |льної|прива-|альтер-| майна,| ціоні|ційним|ційним|критих|курсом | |кіль-|тиза- |натив- |зданого| | кон- | кон- |акціо-|з від- | |кості| ції | ним |в орен-| |курсом|курсом|нерних|строч- | | | |планом | ду з | | | | това-| кою | | | | |викупом| | | |риств | пла- | | | | | | | | | | тежу ------------------------------------------------------------------------------------- В цілому по 71877 100 42,4 0,6 19,4 14,9 2,9 5,5 14,3 0,0 економіці
Промисловість 7203 10,0 14,0 0,3 19,1 3,9 1,4 1,9 59,4 -
Сільське 3202 4,5 52,8 0,3 1,5 1,8 0,2 0,4 43,0 0,0 господарство
Транспорт і 1412 2,0 9,9 0,2 11,3 4,3 0,6 2,1 71,6 - зв'язок
Будівництво 3392 4,7 21,6 0,5 26,0 4,7 2,1 1,9 43,2 -
Торгівля і 31805 44,3 46,8 0,5 25,2 16,3 3,3 6,5 1,4 0,0 громадське
харчування
Матеріально- 1212 1,7 12,0 0,1 11,0 12,9 1,0 2,7 60,3 - технічне
постачання
і збут
Заготівля 504 0,7 6,7 - 2,4 3,2 0,8 1,0 85,9 -
Інші види 252 0,3 56,7 6,7 9,5 12,7 2,4 6,0 6,0 - діяльності
сфери
матеріального
виробництва
Житлово- 3653 5,1 47,5 2,1 19,0 20,5 2,5 5,6 2,8 - комунальне
господарство
Побутове 12481 17,4 55,3 1,0 18,0 12,3 4,4 8,0 1,0 0,0 обслуговування
Охорона 381 0,5 50,4 - 17,1 23,6 3,1 3,7 2,1 - здоров'я
Культура і 926 1,3 70,2 0,2 6,8 17,4 1,4 3,8 0,2 - мистецтво
Наука і 393 0,5 25,4 - 17,0 3,1 3,1 3,3 48,1 - наукове
обслуговування
Освіта 338 0,5 37,6 1,2 6,8 42,3 4,7 6,5 0,9 -
Інші галузі 2455 3,3 64,2 0,9 6,4 16,8 3,1 5,7 2,9 - економіки
Окремі 2312 3,2 18,9 0,2 0,7 72,0 2,7 5,4 0,1 - об'єкти
незавершеного
будівництва

Основні показники діяльності підприємств,
які змінили форму власності
(в діючих у звітному періоді цінах) --------------------------------------------------------------------- | 1996 1)| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------- Вироблено промислової 25894,5 34323,6 42857,7 54972,6 78343,4
продукції, млн. грн.
Освоєно інвестицій в 1566,9 1750,5 2224,7 2660,7 3790,1 2) основний капітал
(капітальних
вкладень), млн. грн.
Введено в експлуатацію 575,2 593,9 430,5 507,1 339,6 2) житлових будинків
загальною площею,
тис. кв. м
Виконано обсягів 172,4 216,4 191,1 209,8 168,9 3) наукових і науково-
технічних робіт,
млн. грн.
Доставлено замовникам 79,0 98,0 86,4 68,6 57,6
вантажів
автопідприємствами,
млн. тонн
Перевезено пасажирів 846,5 1440,3 1772,9 1542,2 1264,8
автопідприємствами,
млн.
Роздрібний
товарооборот
підприємств
- роздрібної торгівлі, 3718,0 3682,8 3351,0 3179,0 2486,9 3) млн. грн.
- громадського 235,0 233,1 213,0 192,9 163,8 3) харчування,
млн. грн.
Зайнято працівників, 3,2 3,4 3,8 3,6 3,3
млн. чол.
Середньомісячна 131,13 152,57 159,58 186,54 256,94
(номінальна) заробітна
плата, грн.
Довідково: в цілому по 125,84 143,13 153,49 177,52 230,13
економіці, грн.
_______________
1) З цього року здійснюються відповідні статистичні
спостереження за діяльністю таких підприємств.
2) Дані за січень - грудень 2000 року.
3) Дані за січень - вересень 2000 року.

Питома вага підприємств, які змінили форму власності,
в загальному обсязі виробництва (робіт, послуг)
(у відсотках) ----------------------------------------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ----------------------------------------------------------------- Вироблено промислової 38,8 51,1 57,0 55,5 58,3
продукції
Освоєно інвестицій в 12,5 14,1 14,9 15,2 19,5 1)
основний капітал
(капітальних вкладень)
Введено в експлуатацію 8,5 9,3 7,4 8,2 6,3 1)
житлових будинків
Виконано обсягів 15,5 17,1 15,1 13,3 13,1 2)
наукових і науково-
технічних робіт
Доставлено замовникам 39,0 51,3 56,2 55,2 58,4
вантажів
автопідприємствами
Перевезено пасажирів 25,6 57,3 73,8 71,6 63,3
автопідприємствами
Роздрібний товарооборот
підприємств
- роздрібної торгівлі 32,9 28,6 26,5 23,1 21,1 2)
- громадського 31,9 30,4 25,5 21,7 20,3 2)
харчування
Довідково: зайнято 22,2 26,2 25,1 24,6 24,1
працівників
_______________
1) Дані за січень - грудень 2000 року.
2) Дані за січень - вересень 2000 року.

Кількість акціонерних товариств 1) за відсотком
приватизованого майна за галузями економіки
(станом на 01.07.2000) ----------------------------------------------------------------------- | Кількість АТ | Частка АТ за відсотком | | приватизованого майна, % |-----------------+----------------------------------- |всього,|у % від |до 49,9 %|від 50 % |від 70 % |100 % |одиниць|загальної| включно |до 69,9 %|до 99,9 %| | |кількості| | включно | включно | | | АТ | | | | ----------------------------------------------------------------------- В цілому по 2304 100,0 18,9 9,9 57,6 13,6 економіці
Промисловість 1038 45,1 24,5 10,3 53,0 12,2
Сільське 63 2,7 15,9 14,3 55,5 14,3 господарство
Транспорт 436 18,9 7,6 6,4 76,8 9,2
Будівництво 169 7,3 20,1 15,4 49,1 15,4
Торгівля і 83 3,6 21,7 12,1 57,8 8,4 громадське
харчування
Матеріально- 82 3,6 14,6 12,2 58,6 14,6 технічне
постачання і збут
Заготівля 260 11,3 3,1 5,8 59,2 31,9
Побутове 12 0,5 8,3 16,7 58,3 16,7 обслуговування
Житлово- 50 2,2 48,0 10,0 40,0 2,0 комунальне
господарство
Охорона здоров'я 4 0,2 50,0 - 25,0 25,0
Наука і наукове 74 3,2 37,8 14,9 40,6 6,7 обслуговування
Інші галузі 33 1,4 33,3 18,2 48,5 - економіки
_______________
1) Без АТ, які віднесені до категорії статистично малих
підприємств.

Фінансові результати діяльності підприємств, які
змінили форму власності, за галузями економіки 1)
---------------------------------------------------------------------------------------- | Фінансовий результат, млн. грн. | У % до загальної суми показника | | відповідної галузі |---------------------------------------+---------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Всього 2) 2559,3 2207,6 -633,5 1188,4 3499,4 21,6 20,5 - 19,9 39,5
Промисловість 2081,0 2150,5 -314,6 1656,7 3829,1 29,1 28,5 - 22,2 53,7
Сільське -245,5 -567,1 -769,1 -727,4 - - 16,7 - - - господарство
Будівництво 374,2 361,0 260,7 199,4 -63,2 45,1 40,9 34,6 39,2 -
Транспорт 24,5 -2,5 -60,0 -113,9 -139,0 0,8 - - - -
Зв'язок 0,2 0,2 0,6 1,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -
Торгівля та 54,1 71,7 27,2 17,4 20,1 11,1 8,6 - - - громадське
харчування
Постачання та 83,1 45,5 -44,5 0,8 -25,4 32,0 25,2 - 0,5 - збут
Заготівля 7,5 9,1 35,9 24,5 -6,8 7,8 16,0 у 17,4 77,2 - р. б.
Житлово- 139,7 91,3 211,4 118,0 -61,2 45,4 30,3 - - - комунальне
господарство
_______________
1) За 1996-1999 рр. наведено дані балансового прибутку
(збитку). За 2000 р. наведено дані фінансового результату
від звичайної діяльності до оподаткування за січень -
вересень (крім малих, сільськогосподарських підприємств та
бюджетних установ).
2) Крім малих підприємств та бюджетних установ.

Виручка від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) підприємств, які змінили
форму власності, за галузями економіки 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------- | Виручка від реалізації продукції | У % до загальної суми показника | (товарів, робіт, послуг), млн. грн. | відповідної галузі |-------------------------------------------+----------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2)| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |2000 2) --------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 35764,8 55012,8 67749,2 91034,7 89188,1 27,4 29,2 27,1 27,4 27,4
Промисловість 27504,8 41679,6 52677,4 72806,3 73446,2 33,0 41,4 44,8 47,3 51,6
Сільське 1748,5 2134,7 2232,9 2741,2 - 18,4 21,1 22,9 23,1 - господарство
Будівництво 3156,1 3562,3 3675,2 4017,2 3391,9 43,9 42,2 36,3 38,3 40,4
Транспорт 834,1 1031,3 1172,7 1633,0 1651,9 5,7 4,2 4,0 5,9 6,0
Зв'язок 1,4 2,1 8,4 26,8 25,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4
Торгівля та 901,4 3503,2 3757,3 5037,8 4559,7 22,4 14,3 7,1 6,6 5,2 громадське
харчування
Постачання та 517,5 1750,9 1849,4 1890,8 2027,1 43,4 43,5 27,0 24,2 20,4 збут
Заготівля 57,4 79,7 624,8 630,5 439,6 10,5 9,0 38,7 41,1 48,0
Житлово- 653,5 707,4 1181,1 1322,0 2574,6 13,6 10,8 15,5 15,9 29,2 комунальне
господарство
_______________
1) Крім малих підприємств та бюджетних установ.
2) Дані наведені за січень - вересень 2000 р. (крім малих,
сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ).

Оборотні кошти підприємств, які змінили форму власності,
за галузями економіки 1)
(на кінець року) --------------------------------------------------------------------------------------------- | Оборотні кошти - всього, млн. грн. | У % до загальної суми показника | | відповідної галузі |-------------------------------------------+----------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2)| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |2000 2) --------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 24942,9 34869,0 51177,4 65915,8 71789,8 24,6 26,1 26,9 26,1 26,6
Промисловість 16432,1 23329,5 32917,6 45019,8 52677,8 34,3 39,2 40,5 42,5 47,1
Сільське 1809,3 2557,3 2854,6 3123,7 - 14,7 17,8 19,1 20,4 - господарство
Транспорт 348,8 441,8 551,3 934,5 2037,2 2,9 2,8 2,2 3,2 6,5
Зв'язок 0,7 1,5 3,3 7,0 7,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Будівництво 2290,6 3023,9 3368,8 3928,3 4051,0 42,9 43,2 39,9 44,7 42,3
Торгівля та 761,4 904,8 927,0 1388,0 1603,6 9,1 5,9 3,7 4,0 3,2 громадське
харчування
Постачання 651,9 856,4 910,0 977,3 1019,9 28,1 33,8 24,2 20,3 16,0 та збут
Заготівля 49,4 106,5 1064,5 922,6 872,3 4,5 7,3 60,2 56,5 45,3
Житлово- 2204,2 3109,0 7981,2 8109,4 7353,8 29,5 27,1 43,1 44,3 40,0 комунальне
господарство
_______________
1) Крім малих підприємств та установ, що утримуються за
рахунок бюджету.
2) Дані наведені за січень - вересень 2000 р. (крім малих,
сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ).

Структура промислового виробництва за формами власності
(у відсотках) -------------------------------------------------------------------------- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------- Державний
сектор
за 70,2 62,4 53,1 41,6 28,8 24,3 16,3 15,1 14,7 кількістю
підприємств
за 81,8 69,6 62,2 51,4 40,6 34,7 30,5 28,6 24,3 обсягами
виробництва
Недержавний
сектор
за 29,8 37,6 46,9 58,4 71,2 75,7 83,7 84,9 85,3 кількістю
підприємств
за 18,2 30,4 37,8 48,6 59,4 65,3 69,5 71,4 75,7 обсягами
виробництва

Галузева структура промислового виробництва
за формами власності
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Державний сектор за | Недержавний сектор за |-----------------------------------------------+----------------------------------------------- | кількістю підприємств | обсягами виробництва | кількістю підприємств | обсягами виробництва |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------- | 1992| 1995| 1999| 2000| 1992| 1995| 1999| 2000| 1992| 1995| 1999| 2000| 1992| 1995| 1999| 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Промисловість 70,2 41,6 15,1 14,7 81,8 51,4 28,6 24,3 29,8 58,4 84,9 85,3 18,2 48,6 71,4 75,7
Електро- 89,2 77,9 38,9 37,2 87,7 95,1 49,4 50,3 10,8 22,1 61,1 62,8 12,3 4,9 50,6 49,7 енергетика
Паливна 100,0 93,6 82,2 79,4 100,0 78,2 66,1 53,8 - 6,4 17,8 20,6 - 21,8 33,9 46,2 промисловість
Чорна 88,6 46,7 11,4 7,3 92,5 44,6 14,9 14,1 11,4 53,3 88,6 92,7 7,5 55,4 85,1 85,9 металургія
Кольорова 86,2 55,2 17,7 17,6 89,2 17,1 14,3 13,8 13,8 44,8 82,3 82,4 10,8 82,9 85,7 86,2 металургія
Хімічна та 70,6 34,6 10,6 8,9 86,0 54,5 30,5 31,1 29,4 65,4 89,4 91,1 14,0 45,5 69,5 68,9 нафтохімічна
промисловість
Машино- 77,0 40,8 13,2 12,8 82,9 39,3 25,3 22,3 23,0 59,2 86,8 87,2 17,1 60,7 74,7 77,7 будування та
металообробка
Деревообробна 69,7 42,7 5,1 6,5 60,2 31,7 3,0 3,2 30,3 57,3 94,9 93,5 39,8 68,3 97,0 96,8 та целюлозно-
паперова
промисловість
Промисловість 70,2 32,0 9,3 9,9 69,1 23,2 15,1 19,6 29,8 68,0 90,7 90,1 30,9 76,8 84,9 80,4 будівельних
матеріалів
Легка 65,9 19,1 4,6 4,6 39,8 9,5 2,1 2,2 34,1 80,9 95,4 95,4 60,2 90,5 97,9 97,8 промисловість
Харчова 51,1 30,4 8,4 8,3 64,1 30,0 6,5 6,3 48,9 69,6 91,6 91,7 35,9 70,0 93,5 93,7 промисловість

Структура інвестицій в основний капітал
(капітальних вкладень) за формами власності
(у відсотках) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | | |----------------------- | 1990| 1991| 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| I | I | 9 | рік | | | | | | | | | | |квар-| пів-|міся-| | | | | | | | | | | | тал |річчя| ців | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Усі форми 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 власності
у тому
числі
державна 77,8 72,7 72,8 64,7 65,5 63,3 53,2 46,0 44,9 51,0 50,7 52,2 52,2 51,2
недержавна 22,2 27,3 27,2 35,3 34,5 36,7 46,8 54,0 55,1 49,0 49,3 47,8 47,8 48,8

Структура обсягів підрядних робіт, виконаних власними силами будівельних підприємств за формами власності 1)
(у відсотках) ---------------------------------------------------------------------- | 1991| 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000 ---------------------------------------------------------------------- Всього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
у тому
числі
державна 79,1 58,5 51,2 40,1 28,3 24,5 20,6 20,5 22,6 23,3
недержавна 20,9 41,5 48,8 59,9 71,7 75,5 79,4 79,5 77,4 76,7
_______________
1) Без малих підприємств.

Структура введення в експлуатацію об'єктів
соціальної сфери за формами власності
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | | |----------------------- | 1990| 1991| 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| I | I | 9 | рік | | | | | | | | | | |квар-| пів-|міся-| | | | | | | | | | | | тал |річчя| ців | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Житлові 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 будинки
у тому
числі
державна 59,9 55,9 59,3 51,8 46,2 34,9 25,5 20,4 19,6 20,2 8,7 12,6 13,4 16,7 власність
недержавна 40,1 44,1 40,7 48,2 53,8 65,1 74,5 79,6 80,4 79,8 91,3 87,4 86,6 83,3 власність
з неї
індивідуальне 25,2 28,2 23,0 28,7 35,3 44,8 51,4 54,7 56,4 53,7 74,1 69,0 65,0 72,0 житлове
будівництво
Середні 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 навчальні
заклади
у тому
числі
державна 82,6 81,0 78,6 82,1 80,5 82,3 70,5 72,2 62,0 73,8 100 86,7 78,6 75,8 власність
недержавна 17,4 19,0 21,4 17,9 19,5 17,7 29,5 27,8 38,0 26,2 - 13,3 21,4 24,2 власність
Дошкільні 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 заклади
освіти
у тому
числі
державна 76,1 70,8 75,2 75,5 68,0 69,7 64,3 54,2 12,5 84,6 100 100 100 75,2 власність
недержавна 23,9 29,2 24,8 24,5 32,0 30,3 35,7 45,8 87,5 15,4 - - - 24,8 власність
Лікарні 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
у тому
числі
державна 91,1 88,9 91,1 92,0 95,9 86,1 89,9 91,4 100 90,0 100 100 100 95,9 власність
недержавна 8,9 11,1 8,9 8,0 4,1 13,9 10,1 8,6 - 10,0 - - - 4,1 власність
Амбулаторно- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 поліклінічні
заклади
у тому
числі
державна 79,7 82,8 87,9 82,7 73,3 83,8 85,0 88,0 79,7 68,4 97,0 92,1 92,7 88,4 власність
недержавна 20,3 17,2 12,1 17,3 26,7 16,2 15,0 12,0 20,3 31,6 3,0 7,9 7,3 11,6 власність
Клуби та 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - 100 будинки
культури
у тому
числі
державна 49,3 29,1 37,6 37,2 28,6 24,1 33,3 28,6 14,3 12,5 - - - 52,4 власність
недержавна 50,7 70,9 62,4 62,8 71,4 75,9 66,7 71,4 85,7 87,5 - - - 47,6 власність

Кількість малих підприємств 1) за галузями економіки
(одиниць) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | 1999 у | 1991 | 1992 | 1993| 1994 | 1995| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | відсотках до | | | | | | | | | |-------------- | | | | | | | | | | 1991 | 1998 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього по 47084 67739 84780 85799 96019 96270 136238 173404 197127 418,7 113,7 економіці 2)
з неї
Промисловість 10489 14580 16286 14516 14335 13547 19126 23456 27103 258,4 115,5
Сільське 1215 1602 1153 868 761 764 1264 3465 4587 377,5 132,4 господарство
Транспорт 558 1568 2016 2004 1897 1814 2662 3274 4056 726,9 123,9
Зв'язок 133 334 251 226 232 228 436 579 703 528,6 121,4
Будівництво 14124 15394 15990 13903 12875 11388 14234 17293 19258 136,3 111,4
Торгівля і 1921 14859 3) 22929 34435 45089 47743 69990 87202 97876 5095,1 112,2 громадське
харчування
Матеріально- 115 ... 1127 1113 4) 1647 1694 1034 1639 1810 1573,9 110,4 технічне
постачання
і збут
Заготівля 58 ... 194 ... 133 203 543 1249 1272 2193,1 101,8
Житлово- 964 638 501 483 368 345 564 1272 1613 167,3 126,8 комунальне
господарство
Побутове 2665 3922 3883 3898 4905 5175 6538 9770 10619 398,5 108,7 обслуговування
населення
Наука і 3926 5832 4748 4151 3587 3487 3800 4723 4778 121,7 101,2 наукове
обслуговування
_______________
1) Частка малих підприємств у загальній кількості
підприємств - суб'єктів підприємництва у 1997 р.
складала - 64,7 %, 1998 р. - 82,2 %, 1999 р. - 84,2 %.
2) У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість
малих підприємств у 1991 р. складала 9 одиниць, 1995 р. -
19, 1996 р. - 19, 1997 р. - 27, 1998 р. - 34, 1999 р. -
40 одиниць.
3) Показник включає дані по галузях "торгівля і громадське
харчування", "матеріально-технічне постачання і збут",
"заготівля".
4) Показник включає дані по галузях "матеріально-технічне
постачання і збут", "заготівля".

Чисельність працюючих на малих підприємствах 1)
за галузями економіки
(тис. осіб) ------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | 1999 у | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | відсотках до | | | | | | | | | |------------- | | | | | | | | | | 1991 | 1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього по 1192,4 1248,0 1231,7 1104,3 1124,9 1178,1 1395,5 1559,9 1677,5 140,7 107,5 економіці 2)
з неї
Промисловість 298,9 362,9 326,2 266,5 243,6 235,4 277,1 256,0 280,4 93,8 109,5
Сільське 19,8 22,3 17,5 12,3 11,6 11,9 17,0 51,5 64,8 326,8 125,7 господарство
Транспорт 11,1 20,6 25,7 27,2 27,9 27,6 35,2 41,7 49,9 450,6 119,6
Зв'язок 2,6 4,1 3,5 2,8 4,0 3,9 6,2 5,2 6,3 245,5 121,8
Будівництво 435,9 391,2 349,8 294,4 266,6 218,3 233,2 190,4 205,6 47,2 108,0
Торгівля і 25,5 168,0 3) 215,4 257,2 333,2 420,3 537,2 658,5 685,0 2687,9 104,0 громадське
харчування
Матеріально- 2,7 ... 11,5 11,9 4) 9,6 10,8 14,5 24,1 24,1 902,1 99,9 технічне
постачання
і збут
Заготівля 0,9 ... 2,2 ... 2,1 1,8 3,8 15,6 14,8 1701,7 94,7
Житлово- 22,1 11,6 10,5 12,3 11,3 12,6 16,8 27,7 30,6 138,4 110,6 комунальне
господарство
Побутове 39,2 59,8 52,5 62,0 59,3 75,3 63,4 102,1 104,0 265,2 101,8 обслуговування
населення
Наука і 151,4 94,7 67,9 41,3 35,9 33,6 32,9 33,4 33,5 22,2 100,4 наукове
обслуговування
_______________
1) Частка зайнятих на малих підприємствах у загальній
зайнятості на підприємствах - суб'єктах підприємництва
складала у 1997 р. - 9,6 %, 1998 р. - 12,9 %, 1999 р. -
14,1 %.
2) В середньому на одному малому підприємстві зайнято:
1991 р. - 25 осіб, 1995 р. - 12, 1996 р. - 12, 1997 р. -
10, 1998 р. - 9, 1999 р. - 9 осіб.
3) Показник включає дані по галузях "торгівля і громадське
харчування", "матеріально-технічне постачання і збут",
"заготівля".
4) Показник включає дані по галузях "матеріально-технічне
постачання і збут", "заготівля".

Структура виробництва продукції (робіт, послуг)
малих підприємств 1) за галузями економіки
(у відсотках) ------------------------------------------------------- | 1997 2) | 1998 | 1999 ------------------------------------------------------- Всього по економіці 100 100 100
з неї
Промисловість 20,1 17,9 20,9
Сільське господарство 1,2 2,7 3,3
Транспорт 4,8 3,4 4,3
Зв'язок 0,4 0,6 0,8
Будівництво 12,2 10,7 11,5
Торгівля і громадське 42,7 44,4 39,3
харчування
Матеріально-технічне 2,0 3,4 1,9
постачання і збут
Заготівля 0,4 0,8 0,7
Житлово-комунальне 0,5 1,0 1,4
господарство
Побутове обслуговування 1,2 2,4 2,2
населення
Наука і наукове 2,1 2,5 2,5
обслуговування
_______________
1) Частка малих підприємств у загальному обсязі виробництва в
цілому по економіці у 1997 р. складала 12,4 %, 1998 р. -
11,3 %, 1999 р. - 11,1 %.
2) Дане статистичне спостереження проводиться з 1997 року.

Кількість бірж
(на початок року) ------------------------------------------------------------------------------ |1992 1)| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------ Всього 66 87 74 91 88 191 223 300 365 зареєстровано
у тому числі
універсальні 22 28 24 23 19 46 46 62 88
товарні і 28 28 25 24 25 54 75 111 146 товарно-
сировинні
агропромислові 4 7 5 8 9 23 25 29 28
фондові та їх 2 7 8 14 14 24 24 27 26 філії
інші 10 17 12 22 21 44 53 71 77

Обсяги укладених угод за видами діяльності бірж
------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1994 2)| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 3)| 1997 | 1998 | 1999 |----------------+-----------------------------------------+---------------------- | млрд. крб. | млн. грн. | 1996 = 100 % ------------------------------------------------------------------------------------------------ Біржі - всього 54400,4 4799,2 1149,4 7182,1 13517,0 6043,1 2255,6 у 6 у 12 у 5 р. б. р. б. р. б.
у тому числі
універсальні 6148,5 1263,8 218,6 182,3 399,3 147,4 179,5 83,4 182,7 67,4
товарні і 22454,0 2669,3 490,9 738,6 773,2 678,0 494,6 150,5 157,5 138,1 товарно-
сировинні
агропромислові 21841,3 94,4 297,5 49,9 118,7 156,1 493,1 16,8 39,9 52,5
фондові та 1110,0 330,3 38,7 39,8 133,8 499,0 262,2 102,8 у 3 у 13 їх філії р. б. р. б.
інші 2846,6 441,4 103,7 6171,5 12092,0 4562,6 826,2 у 60 у 117 у 44 р. б. р. б. р. б.
_______________
1) Облік за діяльністю бірж впроваджено з 1992 року.
2) Дані з обсягів укладених угод за видами діяльності бірж за
1992-1993 рр. не розроблялися.
3) За січень - вересень 2000 року.

Енергозабезпечення та енергозбереження
Виробництво продукції паливно-енергетичного комплексу
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Електроенергія, 298,5 278,7 252,5 229,9 202,9 194,0 183,0 178,0 172,8 172,1 169,5 млрд. кВт. год.
у тому числі
вироблена:
атомними 76,2 75,2 73,7 75,3 68,9 70,5 79,6 79,5 75,2 72,1 77,3 електростанціями
тепловими 211,6 191,6 170,7 143,4 121,7 113,3 94,6 88,5 81,7 85,5 80,8 електростанціями
гідроелектро- 10,7 11,9 8,1 11,2 12,3 10,2 8,8 10,0 15,9 14,5 11,4 станціями
Нафта, включаючи 5252 4933 4474 4248 4198 4090 4098 4134 3903 3798 3687 газовий конден-
сат, тис. тонн
Газ натуральний, 28,1 24,4 20,9 19,2 18,3 18,2 18,4 18,1 18,0 18,1 17,9 млрд. куб. м
у тому числі 26,9 23,2 19,9 18,4 17,6 17,5 17,7 17,5 17,3 17,3 17,2 газ природний
Вугілля готове, - - - - - - 57,0 58,6 59,5 62,7 62,4 млн. тонн
Брикети 3991 2818 2094 1244 772 591 306 344 230 247 189 вугільні, тис.
тонн
Бензин 8369 7607 5388 3533 3361 2981 2787 2838 3089 2485 2124 автомобільний,
тис. тонн
Дизельне пальне, 12672 11184 8091 6129 5170 4312 3862 3827 4003 3283 2658 тис. тонн
Мазут топковий 26186 24771 17678 10653 8384 6827 5148 4360 4306 3714 2808 (валовий
випуск), тис.
тонн
Торф паливний, 1619 1653 1662 830 1297 1096 776 698 589 528 ... тис. тонн -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Електробаланс України
(млрд. кВт. год.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вироблено електроенергії 298,5 278,7 252,5 229,9 202,9 194,0 183,0 178,0 172,8 172,1
Одержано електроенергії з-за 15,3 18,3 15,4 15,8 12,4 9,7 4,2 9,7 10,0 7,0 меж України
Спожито галузями економіки:
промисловістю 166,0 156,5 143,7 125,1 104,5 98,0 91,2 88,7 82,7 79,9
будівництвом 4,0 3,7 2,9 2,7 2,1 1,9 1,5 1,4 1,4 1,2
сільським господарством 28,5 30,6 28,8 29,1 27,0 23,8 20,4 17,5 15,7 14,9
транспортом 14,5 13,6 12,7 11,9 10,9 10,8 9,8 9,5 9,7 9,5
комунальним господарством 23,1 24,6 25,1 26,2 26,0 27,1 25,4 24,9 25,1 25,7 підприємствами і установами
зв'язку, культури, охорони
здоров'я, торгівлі і т. п. в
містах і селищах міського
типу 12,0 12,2 11,4 11,0 9,7 10,6 7,7 7,4 7,5 7,3
Втрати в мережах загального 21,9 22,7 22,8 22,4 21,7 18,8 25,0 28,4 30,0 30,2 користування
Відпущено електроенергії 43,8 33,1 20,5 17,3 13,4 12,7 6,2 9,9 10,7 10,4 за межі України ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Використання палива на
виробничо-експлуатаційні потреби 1)
------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2) ------------------------------------------------------------------------------------- Вугілля, тис. тонн
Всього 131932 80611 64482 63383 60038 62321 45635 у тому числі
на перетворення в інші
види палива і енергії 103431 68757 55181 54847 52614 55176 41449 на неенергетичні цілі
(як сировина, матеріал) 1448 92 82 940 657 789 589 кінцеве споживання 27053 11762 9219 7596 6767 6356 3597 Втрати 3) 98 х х 192 110 83 103
Нафта, включаючи газовий конденсат,
тис. тонн
Всього 68458 17035 13738 12847 13644 13291 6476 у тому числі
на перетворення в інші
види палива і енергії 65117 16953 13473 12752 13623 13273 6439 на неенергетичні цілі
(як сировина, матеріал) 3328 27 193 13 16 14 12 кінцеве споживання 13 55 72 82 5 4 25 Втрати 3) 101 х х 31 24 22 21
Газ природний,
млн. куб. м
Всього 115242 78340 80504 74531 68198 68670 46502 у тому числі
на перетворення в інші
види палива і енергії 64678 37002 36624 33309 29988 31443 20424 на неенергетичні цілі
(як сировина, матеріал) 7947 6014 5942 5855 5502 6108 4390 кінцеве споживання 42617 35324 37938 35367 32708 31119 21688 Втрати 3) 1036 х х 1895 2160 2009 1149
Торф паливний,
тис. тонн
Всього 1814 995 876 623 504 483 253 у тому числі
на перетворення в інші 1387 881 765 393 443 422 222 види палива і енергії
на неенергетичні цілі 154 0 0 0 1 6 0 (як сировина, матеріал)
кінцеве споживання 273 114 111 230 60 55 31
Втрати 3) 82 х х 28 21 17 6
Брикети вугільні,
тис. тонн
Всього 3473 506 294 589 394 383 115 у тому числі
на перетворення в інші
види палива і енергії 18 14 4 14 3 3 1 на неенергетичні цілі
(як сировина, матеріал) - - - - - - 0 кінцеве споживання 3455 492 290 575 391 380 114 Втрати 3) 9 х х 0 0 0 0
Мазут топковий,
тис. тонн
Всього 22825 7032 5224 3832 3373 2110 816 у тому числі
на перетворення в інші
види палива і енергії 14939 5879 4239 3361 2960 1788 610 на неенергетичні цілі
(як сировина, матеріал) 2253 9 7 7 6 5 3 кінцеве споживання 5633 1144 978 464 407 317 203 Втрати 3) 57 х х 2 1 0 0
Бензин автомобільний,
тис. тонн
Всього 11261 3979 3608 3330 3214 3521 2141 у тому числі
на перетворення в інші
види палива і енергії 5 2 1 0 0 0 0 на неенергетичні цілі
(як сировина, матеріал) 28 11 4 1 0 0 0 кінцеве споживання 11228 3966 3603 3329 3214 3521 2141 Втрати 3) 15 х х 1 1 1 0
Газ скраплений,
тис. тонн
Всього 1070 503 418 366 323 238 141 у тому числі
на перетворення в інші
види палива і енергії 10 3 1 1 1 1 0 на неенергетичні цілі
(як сировина, матеріал) 101 3 3 2 1 1 1 кінцеве споживання 959 497 414 363 321 236 140 Втрати 3) 2 х х 4 3 2 1
____________
1) У цій та наступних таблицях наведені дані підприємств,
організацій, установ та інших господарств, які
використовують паливо та нафтопродукти на виробничі та
комунально-побутові потреби, реалізують їх населенню
і працівникам підприємств, а також постачальницьких і
збутових організацій.
2) За січень - вересень 2000 року.
3) Втрати при транспортуванні, розподілі та зберіганні.

Загальні обсяги використання первинного і вторинного
палива за галузями економіки
(тис. тонн умовного палива) 1) ------------------------------------------------------------------------------ | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2) ------------------------------------------------------------------------------ Всього 192417 168985 167993 161950 161647 111606
Промисловість 157023 137353 139452 132265 133536 93635
у тому числі
електроенергетика 48171 41818 39271 34513 36695 24536 паливна промисловість 30290 24081 20525 25263 24037 12768 чорна металургія 43636 40504 49810 49354 50956 42232 кольорова металургія 1375 1226 1111 1121 1069 825 хімічна і нафтохімічна 15594 14855 15802 10583 10994 7567 промисловість машинобудування і
металообробка 4916 4469 3944 3438 2766 1709 деревообробна і
целюлозно-паперова 781 613 517 467 428 300 промисловість промисловість будівельних
матеріалів 3350 2149 2241 2350 2102 1339 скляна і фарфоро-фаянсова
промисловість 814 708 631 573 570 416 легка промисловість 499 367 305 238 167 104 харчова промисловість 7100 6098 4828 4016 3475 1671 мікробіологічна
промисловість 56 37 18 21 14 9 борошномельно-круп'яна і
комбікормова промисловість 216 229 265 173 124 72 медична промисловість 98 85 72 63 55 40 поліграфічна промисловість 11 10 10 11 12 8 інші промислові виробництва 109 96 89 71 70 38 господарське управління
промисловістю 7 8 13 10 2 1 Сільське господарство 9670 8249 7052 5945 4907 2963 Лісове господарство 193 179 209 161 163 114 Рибне господарство 36 16 13 9 8 24 Транспорт і зв'язок 8358 8393 7381 8057 8275 5628 Будівництво 1841 1407 1162 1240 1134 730 Торгівля і громадське 873 393 341 306 331 225 харчування
Матеріально-технічне 2791 2012 1392 1578 481 119 постачання
Заготівля 155 148 176 106 97 48 Інші види діяльності сфери 130 97 115 90 55 53 матеріального виробництва
Житлово-комунальне 7088 6933 8050 10128 10763 6835 господарство
Охорона здоров'я, фізична 485 432 439 460 442 293 культура і соціальне
забезпечення
Народна освіта 561 600 665 603 560 349 Культура і мистецтво 46 30 30 26 21 13 Наука і наукове 298 286 242 221 189 128 обслуговування
Інші галузі 2869 2457 1274 755 685 449

____________
1) У цій та наступних таблицях перерахунок палива в умовне
здійснювався за їх фактичними тепловими еквівалентами,
які визначались лабораторним методом чи розрахунково
звітуючими підприємствами та організаціями. 2) За січень - вересень 2000 року.

Структура використання первинного і вторинного палива
(відсотків) ----------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 1) ----------------------------------------------------------------------------- Всього 100 100 100 100 100 100 100 з нього
вугілля (включаючи
вугільні брикети) 25,3 30,1 26,9 21,9 20,9 21,3 22,7 нафта (включаючи
газовий конденсат) 21,4 9,0 9,0 9,6 10,5 10,2 7,3 газ природний 28,2 37,8 42,5 44,4 43,6 44,1 43,9 торф паливний 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 мазут топковий 5,9 4,0 3,3 2,7 2,5 1,6 0,9 бензин автомобільний 3,0 2,5 2,5 2,5 2,6 2,8 2,5 дизельне пальне 3,5 5,0 4,3 4,6 4,5 4,0 4,2 мазут топковий 5,9 4,0 3,3 2,7 2,5 1,6 0,9 гас 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,02 паливо пічне побутове 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 торф 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 дрова для опалення 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 ____________
1) За січень - вересень 2000 року.

Вихід та використання вторинних
енергетичних ресурсів на
підприємствах та в організаціях
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вихід вторинних горючих 18863,6 14992,2 9923,1 7841,3 8383,1 4535,2 6882,8 8128,7 8239,6 7035,9 енергоресурсів, тис. тонн
умовного палива
Рівень використання, % 82,8 83,5 83,5 86,5 86,0 93,6 94,0 93,6 81,6 84,3
Фактично вироблено 27029,4 24500,7 20701,6 14671,5 12763,2 11460,2 10877,8 10813,3 9493,7 9396,3 вторинних теплових
енергоресурсів, тис.
Гкал
Рівень використання, % 93,1 96,6 95,5 95,3 94,5 95,7 94,1 97,7 97,4 94,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Залишки палива
(на 1 січня) --------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 1) --------------------------------------------------------------------------------------------- Вугілля - всього, тис. тонн 16376,0 8045,8 9652,2 6471,9 4829,9 4388,8 4390,3 у споживачів 9817,0 2568,0 3206,7 2857,3 2407,1 2242,9 2302,6 у постачальників 6559,0 5477,8 6445,5 3614,6 2422,8 2145,9 2087,7 Нафта, включаючи газовий 2870,0 377,8 593,7 354,8 360,8 359,3 486,9 конденсат, тис. тонн
у споживачів 425,0 339,3 559,0 316,1 314,2 313,8 434,2 у постачальників 2445,0 38,5 34,7 38,7 46,6 45,5 52,7 Газ природний, млн. куб. м 19800,0 18779,0 17563,2 17977,9 15135,5 15136,0 13595,7 у споживачів 850,0 877,8 2,3 2,7 4,2 4,7 5,9 у постачальників 18950,0 17901,2 17560,9 17975,2 15131,3 15131,3 13589,8 Торф паливний (при умовній 989,0 507,8 422,8 284,6 250,2 273,3 312,8 вологості), тис. тонн
у споживачів 291,0 328,2 284,6 222,8 195,7 218,8 275,1 у постачальників 698,0 179,6 138,2 61,8 54,5 54,5 37,7 Дрова для опалення, тис. 585,0 224,4 271,2 313,6 354,3 352,6 391,3 щільн. куб. м
у споживачів 459,0 186,2 237,5 264,6 290,2 289,5 302,5 у постачальників 126,0 38,2 33,7 49,0 64,1 63,1 88,8 Кокс, коксик і коксовий 684,0 363,9 458,3 303,5 338,5 332,7 237,8 дріб'язок, тис. тонн
у споживачів 636,0 361,9 452,3 292,3 331,6 328,5 233,2 у постачальників 48,0 2,0 6,0 11,2 6,9 4,2 4,6 Мазут топковий, тис. тонн 4888,0 1340,7 1578,1 1085,0 949,1 962,9 892,7 у споживачів 2757,0 1256,4 1415,0 964,4 748,3 762,1 675,0 у постачальників 2131,0 84,3 163,1 120,6 200,8 200,8 217,7 Мазут флотський, тис. тонн 112,0 112,5 71,7 63,5 7,2 7,6 8,0 у споживачів 31,0 112,5 64,8 63,5 7,2 7,6 8,0 у постачальників 81,0 - 6,9 - - - - Бензин автомобільний, тис. 939,0 285,8 419,9 287,1 338,0 335,6 340,4 тонн
у споживачів 325,0 239,3 255,1 175,6 142,8 138,2 159,9 у постачальників 614,0 46,5 164,8 111,5 195,2 197,4 180,5 Дизельне пальне (газойль), 2114,0 552,4 698,0 373,3 450,4 454,6 366,9 тис. тонн
у споживачів 846,0 491,2 538,2 271,1 272,5 275,7 222,6 у постачальників 1268,0 61,2 159,8 102,2 177,9 178,9 144,3 Гас, тис. тонн 366,0 21,1 19,6 28,0 11,7 9,2 11,5 у споживачів 68,0 16,6 15,3 15,3 9,9 7,6 8,5 у постачальників 298,0 4,5 4,3 12,7 1,8 1,6 3,0 Газ скраплений, тис. тонн 65,0 16,3 15,7 13,6 17,5 17,7 17,7 у споживачів 56,0 9,3 4,8 4,0 5,4 4,5 5,5 у постачальників 9,0 7,0 10,9 9,6 12,1 13,2 12,2 Брикети вугільні, тис. тонн 164,0 70,5 87,9 75,5 15,6 15,7 14,2 у споживачів 96,0 66,9 69,1 61,1 3,7 3,8 3,7 у постачальників 68,0 3,6 18,8 14,4 11,9 11,9 10,5 Паливо пічне побутове, тис. 479,0 37,2 41,2 23,8 22,5 21,7 21,8 тонн
у споживачів 248,0 34,3 33,5 18,1 19,4 18,5 16,2 у постачальників 231,0 2,9 7,7 5,7 3,1 3,2 5,6 Паливо моторне, тис. тонн 686,0 20,1 13,7 13,9 8,4 8,1 3,9 у споживачів 585,0 19,6 13,1 13,7 8,2 7,9 3,6 у постачальників 101,0 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 Брикети торф'яні і 72,0 12,3 21,7 11,5 10,8 10,4 8,2 напівбрикети, тис. тонн
у споживачів 30,0 10,5 15,0 9,5 8,2 7,9 6,1 у постачальників 42,0 1,8 6,7 2,0 2,6 2,5 2,1 Сланці горючі, тис. тонн - 3,1 1,5 0,9 5,9 5,9 0,1 у споживачів - 3,1 1,5 0,9 5,9 5,9 0,1 у постачальників - - - - - - - Масла та мастила, тис. тонн - 63,3 83,8 87,4 91,3 84,4 74,5 у споживачів - 51,6 68,5 69,7 74,5 66,1 60,3 у постачальників - 11,7 15,3 17,7 16,8 18,3 14,2 Відпрацьовані нафтопродукти, 117,0 9,4 7,3 6,5 6,4 6,3 5,2 тис. тонн
у споживачів 22,0 9,4 7,3 6,5 4,5 4,4 3,8 у постачальників 95,0 - - - 1,9 1,9 1,4 Інші види палива, тис. тонн 2510,0 43,9 30,9 37,8 31,7 21,6 28,1 умовного палива
у споживачів 484,0 43,1 28,4 35,5 29,5 19,7 17,8 у постачальників 2026,0 0,8 2,5 2,3 2,2 1,9 10,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Ефективність використання паливно-енергетичних
ресурсів на виробничо-експлуатаційні потреби
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зниження (-), збільшення
фактичного використання
за звітний рік у
порівнянні з
використанням,
розрахованим за
фактичними питомими
витратами попереднього
року:
котельно-пічного палива
тис. тонн умовного палива -1081,7 -449,7 289,3 -757,1 -688,1 13,2 -201,0 -1252,4 -457,1 -702,0 -1009,9 відсотків -0,5 -0,2 0,2 -0,5 -0,5 0,01 -0,2 - 1,1 -0,5 -0,7 -1,4
теплоенергії
тис. Гкал -5444,9 -1301,0 -6515,0 -1043,3 -2028,9 -3670,3 -1100,1 -5750,9 -5931,5 -4975,8 -2206,1 відсотків -2,3 -0,5 -2,4 -0,5 -1,1 -2,4 -0,8 -4,9 -5,6 -5,2 -3,6
електроенергії
млн. кВт. год. -1171,8 -1089,1 -4170,2 1254,8 3585,7 -230,6 -231,1 -3668,1 -2884,0 -3489,1 -2575,7 відсотків -0,7 -0,6 -2,5 0,9 3,0 -0,2 -0,2 -3,5 -3,0 -3,8 -3,8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) За січень - вересень 2000 року.

Енергомісткість виробництва продукції
(робіт, послуг) за галузями економіки
(до обсягів виробництва,
копійок на одну гривню)
---------------------------------------------------------------------- | 1996 1) | 1997 | 1998 | 1999 ---------------------------------------------------------------------- 2 Всього по економіці 2) 7,1 6,2 7,5 6,4 Промисловість 8,3 7,7 8,7 7,6 з неї електроенергетика 3,4 1,4 2,2 1,6 паливна промисловість 11,0 10,1 10,7 10,5 чорна металургія 11,4 11,8 13,3 11,0 хімічна та нафтохімічна промисловість 15,2 13,6 14,6 13,6 машинобудування та металообробка ( 8,1 7,1 6,9 6,8 деревообробна та целюлозно-паперова 7,7 6,9 8,1 6,2 промисловість промисловість будівельних матеріалів 9,0 8,7 10,6 10,0 легка промисловість 4,3 4,7 6,0 5,0 харчова промисловість 3,1 2,5 3,1 2,6 Транспорт 5,6 3,9 6,4 5,8 Зв'язок 2,5 1,5 1,9 1,2 Будівництво 2,7 2,2 2,1 2,1 Торгівля і громадське харчування 4,0 4,8 2,1 2,0 Матеріально-технічне постачання та збут 4,8 2,3 2,2 3,7 Заготівля 3,6 3,8 4,1 5,0 ____________
1) Дане статистичне спостереження проводиться з 1996 року.
2) По підприємствах за основним видом їх діяльності;
без малих підприємств.

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоторговельний баланс України 1)
(млн. доларів США) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Всього| У тому числі | Товари | Послуги |товарів|--------------------------+-----------------------------------+------------------------------------ | і | країни | інші країни | всього | у тому числі | всього | у тому числі | послуг| СНД |-----------------| |--------------------------| |-------------------------- | | | всього | у т. ч.| | країни| інші країни | | країни| інші країни | | | | країни | | СНД |------------------| | СНД |------------------ | | | | ЄС | | | всього | у т. ч. | | | всього | у т. ч. | | | | | | | | країни | | | | країни | | | | | | | | ЄС | | | | ЄС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Експорт
1996 19147,4 10881,9 8265,5 2034,4 14400,8 7405,2 6995,6 1596,4 4746,6 3476,7 1269,9 438,0
1997 18970,3 8919,0 10051,3 2287,3 14231,9 5585,7 8646,2 1757,1 4738,4 3333,3 1405,1 530,2
1998 16457,2 6554,0 9903,2 2696,6 12637,4 4202,3 8435,1 2119,3 3819,8 2351,7 1468,1 577,3
1999 15195,5 5503,0 9692,5 2649,8 11581,6 3252,2 8329,4 2118,6 3613,9 2250,8 1363,1 531,2
2000 18059,3 6638,9 11420,4 2876,5 14572,5 4497,5 10075,0 2354,4 3486,8 2141,4 1345,4 522,1
Імпорт
1996 18807,9 11520,7 7287,2 2928,8 17603,4 11175,9 6427,5 2769,0 1204,5 344,8 859,7 159,8
1997 18546,3 10276,9 8269,4 3574,4 17128,0 9879,4 7248,6 3379,3 1418,3 397,5 1020,8 195,1
1998 16106,5 8263,2 7843,3 3424,3 14675,6 7897,0 6778,6 3170,5 1430,9 366,2 1064,7 253,8
1999 12959,3 6979,6 5979,7 2644,6 11846,1 6743,2 5102,9 2398,9 1113,2 236,4 876,8 245,7
2000 15316,8 8260,5 7056,3 3183,6 13956,0 8039,9 5916,1 2881,2 1360,8 220,6 1140,2 302,4
Сальдо
1996 339,5 -638,8 978,3 -894,4 -3202,6 -3770,7 568,1 -1172,6 3542,1 3131,9 410,2 278,2
1997 424,0 -1357,9 1781,9 -1287,1 -2896,1 -4293,7 1397,6 -1622,2 3320,1 2935,8 384,3 335,1
1998 350,7 -1709,2 2059,9 -727,7 -2038,2 -3694,7 1656,5 -1051,2 2388,9 1985,5 403,4 323,5
1999 2236,2 -1476,6 3712,8 5,2 -264,5 -3491,0 3226,5 -280,3 2500,7 2014,4 486,3 285,5
2000 2742,5 -1621,6 4364,1 -307,1 616,5 -3542,4 4158,9 -526,8 2126,0 1920,8 205,2 219,7
____________
1) Тут і далі дані з зовнішньої торгівлі надані з 1996 р.
у зв'язку із зміною методології обліку (на основі даних
Держмитслужби України з дорахуванням обсягів
електроенергії, нафти, природного газу та звітів
підприємств і організацій по товарах, що не проходять
митного декларування) і наявності співставних показників.

Зовнішня торгівля товарами та послугами
------------------------------------------------------------------------------------------------- | Всього| У тому числі | Товари | Послуги |товарів|---------------------+----------------------------+---------------------------- | і |країни| інші країни |всього| у тому числі |всього| у тому числі | послуг| СНД |--------------| |---------------------| |---------------------- | | |всього|у т. ч.| |країни| інші країни | | країни| інші країни | | | |країни | | СНД |--------------| | СНД |-------------- | | | | ЄС | | |всього|у т. ч.| | |всього|у т. ч. | | | | | | | |країни | | | |країни | | | | | | | | ЄС | | | | ЄС --------------------------------------------------------------------------------------------------
у відсотках до загального обсягу Експорт
1996 100 56,8 43,2 10,6 100 51,4 48,6 11,1 100 73,2 26,8 9,2
1997 100 47,0 53,0 12,1 100 39,2 60,8 12,3 100 70,3 29,7 11,2
1998 100 39,8 60,2 16,4 100 33,3 66,7 16,8 100 61,6 38,4 15,1
1999 100 36,2 63,8 17,4 100 28,1 71,9 18,3 100 62,3 37,7 14,7
2000 100 36,8 63,2 15,9 100 30,9 69,1 16,2 100 61,4 38,6 15,0
Імпорт
1996 100 61,3 38,7 15,6 100 63,5 36,5 15,7 100 28,6 71,4 13,3
1997 100 55,4 44,6 19,3 100 57,7 42,3 19,7 100 28,0 72,0 13,8
1998 100 51,3 48,7 21,3 100 53,8 46,2 21,6 100 25,6 74,4 17,7
1999 100 53,9 46,1 20,4 100 56,9 43,1 20,3 100 21,2 78,8 22,1
2000 100 53,9 46,1 20,8 100 57,6 42,4 20,6 100 16,2 83,8 22,2
у відсотках до 1996 року Експорт
1997 99,1 82,0 121,6 112,4 98,8 75,4 123,6 110,1 99,8 95,9 110,7 121,1
1998 86,0 60,2 119,8 132,6 87,8 56,7 120,6 132,8 80,5 67,6 115,6 131,8
1999 79,4 50,6 117,3 130,2 80,4 43,9 119,1 132,7 76,1 64,7 107,3 121,3
2000 94,3 61,0 138,2 141,4 101,2 60,7 144,0 147,5 73,5 61,6 105,9 119,2
Імпорт
1997 98,6 89,2 113,5 122,0 97,3 88,4 112,8 122,0 117,8 115,3 118,7 122,1
1998 85,6 71,7 107,6 116,9 83,4 70,7 105,5 114,5 118,8 106,2 123,8 158,8
1999 68,9 60,6 82,1 90,3 67,3 60,3 79,4 86,6 92,4 68,6 102,0 153,8
2000 81,4 71,7 96,8 108,7 79,3 71,9 92,0 104,1 113,0 64,0 132,6 189,2

Географічна структура експорту-імпорту товарів
(млн. доларів США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експорт | Імпорт |-----------------------------------+----------------------------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 14400,8 14231,9 12637,4 11581,6 14572,5 17603,4 17128,0 14675,6 11846,1 13956,0
I. Країни СНД та Балтії 7668,6 5810,2 4433,1 3419,2 4802,4 11463,3 10277,5 8279,0 6940,1 8264,8
Країни СНД 7405,2 5585,7 4202,3 3252,2 4497,5 11175,9 9879,4 7897,0 6743,2 8039,9
Країни Балтії 263,4 224,5 230,8 167,0 304,9 287,4 398,1 382,0 196,9 224,9
II. Інші країни світу 1) 6732,2 8421,7 8204,3 8162,4 9770,1 6140,1 6850,5 6396,6 4906,0 5691,2
Європа 3193,5 3450,8 3762,2 3623,2 4375,3 4368,2 5053,5 4616,5 3350,5 4086,6
Країни ЄС 1596,4 1757,1 2119,3 2118,6 2354,4 2769,0 3379,3 3170,5 2398,9 2881,2
Азія 2711,0 3829,2 2997,0 3183,8 3437,9 668,8 837,2 879,1 756,7 832,0
Африка 209,3 472,4 562,0 617,1 731,5 141,5 136,8 118,7 157,8 136,4
Америка 598,3 652,5 865,4 692,4 1217,5 931,0 797,9 755,5 588,4 581,4
Австралія і Океанія 20,1 16,8 17,4 45,1 7,0 24,3 22,0 20,9 27,2 54,7
Ненвизначені країни 0,3 0,0 5,5 25,5 0,1
____________
1) З урахуванням нерозподілених обсягів товарів в іноземних
портах, що придбані для забезпечення життєдіяльності
суден.

Зовнішня торгівля товарами з країнами
СНД і Балтії
(млн. доларів США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експорт | Імпорт |-----------------------------------+----------------------------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього по країнах
СНД і Балтії 7668,6 5810,2 4433,1 3419,2 4802,4 11463,3 10277,5 8279,0 6940,1 8264,8
Азербайджан 88,3 87,6 89,9 29,4 40,8 30,8 47,0 27,7 33,8 23,8
Білорусь 722,5 825,5 548,0 345,7 272,1 384,5 391,4 352,9 343,5 601,9
Вірменія 25,2 10,7 8,4 11,6 12,1 4,0 8,1 4,5 1,8 3,4
Грузія 183,2 49,4 31,5 42,1 37,8 3,8 7,7 7,8 6,0 10,3
Казахстан 90,9 93,7 89,7 48,3 76,8 243,6 403,6 345,7 164,9 412,8
Киргизстан 8,1 4,3 12,3 13,7 6,2 9,6 8,7 10,6 7,5 2,4
Молдова 237,8 294,4 180,4 122,8 176,3 72,6 73,8 51,1 24,8 35,3
Російська Федерація 5577,4 3723,0 2905,5 2396,4 3515,6 8816,6 7837,9 7064,3 5592,2 5824,9
Таджикистан 19,1 84,5 76,0 62,5 97,4 8,4 2,5 1,4 0,4 0,9
Туркменістан 274,0 176,6 121,1 102,1 148,4 1541,2 972,3 1,3 481,0 946,2
Узбекистан 178,7 235,9 139,5 77,6 114,0 60,8 126,4 29,7 87,3 178,0
Естонія 53,9 43,4 51,1 45,5 55,1 38,7 72,8 96,4 59,0 46,0
Лавія 77,9 78,9 78,0 49,1 166,5 92,4 82,9 45,7 55,4 43,5
Литва 131,6 102,3 101,7 72,4 83,3 156,3 242,4 239,9 82,5 135,4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС
(млн. доларів США) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експорт | Імпорт |--------------------------------------------+-------------------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього
по країнах ЄС 1596,4 1757,1 2119,3 2118,6 2354,4 2769,0 3379,3 3170,5 2398,9 2881,2
Австрія 101,5 107,7 135,2 139,8 163,6 175,5 224,7 193,8 133,4 185,1
Бельгія 78,3 83,2 86,0 188,6 106,5 124,8 152,7 138,5 100,9 134,7
Великобританія 135,9 87,4 108,0 108,4 137,6 201,5 232,4 204,7 143,6 202,8
Греція 96,9 80,4 59,9 75,0 48,1 59,6 64,8 34,1 54,5 38,5
Данія 6,6 8,0 37,3 23,0 24,7 67,7 98,1 75,9 59,4 68,2
Ірландія 64,4 29,9 82,3 250,3 27,2 52,5 48,1 37,3 53,7 25,7
Іспанія 90,2 117,5 131,3 105,8 162,9 57,0 85,1 80,3 60,6 100,2
Італія 344,6 395,0 550,2 459,4 638,9 341,8 400,4 408,6 276,5 346,0
Люксембург 0,2 3,6 4,1 3,0 1,4 10,9 2,5 4,7 2,2 8,9
Нідерланди 99,7 121,3 117,7 83,6 138,0 197,8 192,9 161,5 133,6 146,6
Німеччина 421,9 568,6 638,7 560,1 741,4 1068,7 1308,9 1263,6 942,9 1134,4
Португалія 11,3 16,3 16,1 13,4 20,1 2,9 3,9 3,5 4,0 7,7
Фінляндія 22,1 37,8 26,2 18,1 24,0 96,3 120,5 114,9 82,2 95,9
Франція 111,1 96,7 118,9 85,1 111,7 245,1 307,6 300,2 236,9 236,1
Швеція 11,7 3,7 7,4 5,0 8,3 66,9 136,7 148,9 114,5 150,4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Експорт окремих товарів 1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва товарів | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 за ТН ЗЕД |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------- | тис. | млн. | тис. | млн. | тис. | млн. | тис. | млн. | тис. | млн. | тонн | дол. | тонн | дол. | тонн | дол. | тонн | дол. | тонн | дол. | | США | | США | | США | | США | | США -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- М'ясо великої рогатої
худоби 185,1 279,4 164,6 240,7 96,2 155,8 130,8 157,4 136,4 179,3 Пшениця 984,4 197,7 812,3 58,5 2766,9 212,4 4525,7 379,5 201,2 19,0 Насіння соняшника 1721,6 380,2 2148,6 455,9 908,3 201,1 433,4 100,0 833,7 136,1 Олія соняшникова 271,4 171,3 186,3 109,9 197,6 122,1 173,8 105,0 581,6 232,1 Цукор 1420,0 610,6 699,0 243,9 107,4 37,5 68,1 22,0 12,8 6,0 Руди і концентрати залізні 19108,7 417,7 20083,5 450,9 17703,0 417,5 13343,9 286,4 18737,2 403,7 Продукти переробки нафти 5143,1 563,4 2838,4 292,7 1798,6 179,2 3086,2 282,3 2174,6 338,3 Аміак безводний або у
розчині 1425,2 222,6 1547,9 212,6 1799,0 202,3 1955,9 166,1 1471,4 193,5 Добрива азотні 3402,7 496,0 3250,2 366,5 2987,8 245,7 3772,4 233,7 4828,8 391,4 Шини пневматичні гумові
нові 93,6 277,3 115,5 273,8 92,0 207,6 56,4 116,4 79,7 123,8 Чавун передільний 775,8 117,0 722,7 107,4 2082,8 255,2 1882,4 170,3 1612,1 178,6 Феросплави 656,6 343,4 796,8 400,7 649,9 314,5 596,6 256,9 838,2 351,2 Прокат чорних металів 8391,8 2287,4 10475,9 2699,2 9605,7 2353,8 10832,2 1975,1 12831,2 2631,3 Труби з ливарного чавуну і
чорних металів 1223,4 784,2 1391,1 758,3 926,6 454,7 808,2 306,4 1291,0 528,8 Алюміній необроблений 102,6 150,8 134,7 185,1 187,7 234,5 318,2 328,4 374,8 416,2
_______________
1) Наведено товари з найбільшими обсягами.

Імпорт окремих товарів 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва товарів | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 за ТН ЗЕД |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------- | тис. | млн. | тис. | млн. | тис. | млн. | тис. | млн. | тис. | млн. | тонн | дол. | тонн | дол. | тонн | дол. | тонн | дол. | тонн | дол. | | США | | США | | США | | США | | США --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- М'ясо і субпродукти
домашньої птиці 97,5 149,1 56,9 76,2 51,5 55,7 88,7 87,3 26,0 17,5 Цукор 606,9 205,6 5,3 2,3 138,8 37,9 320,3 64,5 318,1 69,0 Тютюнова сировина 48,3 70,4 40,5 92,7 50,0 119,3 43,9 106,0 39,0 105,2 Руди і концентрати залізні 2308,1 57,0 1881,5 52,5 3369,8 101,8 4683,2 94,8 7413,4 190,0 Руди і концентрати
алюмінієві 3097,1 124,1 2045,9 77,5 6150,6 214,7 2880,1 97,3 4043,5 189,3 Вугілля кам'яне, брикети 10982,2 468,3 8369,1 353,0 8390,0 371,0 4953,8 207,1 6605,7 262,3 Нафта сира 18629,7 1868,8 15886,5 1788,6 9884,1 1054,6 9396,4 884,4 5814,8 1055,5 Продукти переробки нафти 9469,4 1925,4 12345,7 2401,5 4710,7 801,7 3945,2 815,6 4619,2 1270,3 Газ природний, млрд. куб. м 71,2 5707,4 62,4 4988,4 53,5 3523,8 59,9 3255,7 59,2 3323,9 Медикаменти 10,9 230,5 17,5 389,8 10,4 273,9 7,7 214,5 8,5 231,7 Каучук синтетичний 83,7 175,7 86,1 156,2 61,2 105,9 60,1 70,5 62,3 59,3 Прокат чорних металів 421,2 207,0 216,8 146,5 215,9 147,8 133,5 71,7 283,3 182,3 Механічні машини і
обладнання х 1781,1 х 1961,0 х 1614,6 х 1001,0 х 1329,3 Електричні машини і
обладнання х 626,8 х 633,9 х 670,8 х 541,1 х 611,7 Легкові автомібілі х 90,8 х 215,9 х 200,7 х 222,0 х 168,2
_______________
1) Наведено товари з найбільшими обсягами.

Географічна структура експорту-імпорту послуг
(млн. дол. США) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експорт | Імпорт |--------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------- | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього
I. Країни СНД 2118,4 2621,5 4746,6 4738,4 3819,8 3613,9 3486,8 309,4 631,1 1204,5 1418,3 1430,9 1113,2 1360,8 та Балтії
1114,6 1642,3 3490,8 3351,2 2372,6 2275,9 2165,6 90,4 271,0 367,1 422,4 400,3 252,7 273,3 Країни СНД
1106,7 1626,9 3476,7 3333,3 2351,7 2250,9 2141,4 84,8 260,4 344,8 397,5 366,2 236,4 220,6 Країни
Балтії 7,9 15,4 14,1 17,9 20,9 25,0 24,2 5,6 10,6 22,3 24,9 34,1 16,3 16,7
II. Інші країни 1003,8 979,2 1255,8 1387,2 1447,2 1338,1 1321,2 219,0 360,1 837,7 996,0 1030,6 860,5 1123,5 світу
368,4 420,3 646,5 814,6 835,4 756,9 754,0 135,1 199,3 245,4 363,6 431,1 325,1 405,4 Європа
200,2 291,8 438,0 530,2 577,3 531,2 522,1 89,1 145,5 159,8 195,1 253,8 245,7 302,4 Країни ЄС
176,6 137,1 240,7 298,5 286,4 281,4 262,4 41,6 70,7 90,4 86,5 66,4 73,8 70,5 Азія
24,7 18,7 29,5 32,0 48,1 38,5 28,4 8,9 4,9 6,3 33,0 6,4 5,1 8,1 Африка
46,0 64,7 131,0 198,8 216,5 169,0 186,3 18,0 34,6 278,7 315,2 321,6 285,7 297,1 Америка
Австралія і
Океанія 1,3 0,5 3,5 2,2 2,2 2,5 1,5 0,4 0,4 0,2 7,1 1,4 1,7 1,2
Невизначені
країни 386,8 337,9 204,6 41,1 58,6 89,8 88,6 15,0 50,3 216,4 190,6 203,7 169,2 341,2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зовнішня торгівля послугами з країнами
СНД і Балтії
(млн. дол. США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експорт | Імпорт |--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------- | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього по країнах
СНД і Балтії 1114,6 1642,3 3490,8 3351,2 2372,6 2275,9 2165,6 90,4 271,0 367,1 422,4 400,3 252,7 237,3
Азербайджан 2,4 2,1 4,0 5,9 9,2 7,9 5,0 0,5 0,2 0,9 0,7 1,7 1,9 1,8
Білорусь 10,5 21,0 57,8 38,8 27,7 31,0 32,5 6,2 9,4 14,1 19,1 21,5 13,4 11,3
Вірменія 0,4 1,6 1,8 1,3 1,7 1,5 2,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 1,5 1,5
Грузія 2,9 2,8 1,9 4,6 5,0 2,8 4,7 0,6 1,3 1,0 0,6 1,4 2,2 2,6
Казахстан 16,1 21,0 15,9 20,1 7,3 5,4 4,4 3,1 4,4 3,6 7,4 6,4 3,2 4,9
Киргизстан 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,1 0,0 0,1 0,7 0,3 0,3 0,3
Молдова 5,6 21,8 34,7 31,1 37,3 21,9 21,6 1,9 5,8 12,4 20,3 17,7 9,8 10,2
Російська Федерація 1062,3 1540,9 3333,5 3213,6 2249,7 2168,3 2049,1 71,0 236,1 310,1 345,0 313,7 200,8 184,7
Таджикистан 0,1 0,4 0,7 0,3 0,2 0,8 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Туркменістан 1,2 1,1 2,3 3,8 4,3 4,7 15,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6 0,9 1,2
Узбекистан 5,0 14,2 23,6 13,4 9,1 6,4 5,4 1,2 2,9 2,0 3,2 3,3 2,3 2,0
Естонія 2,2 6,4 3,1 2,8 3,7 3,4 3,3 1,9 1,7 2,7 3,0 6,3 3,2 4,8
Латвія 3,1 4,6 5,3 8,9 10,8 17,8 16,0 2,0 5,7 8,8 12,7 19,4 8,9 8,4
Литва 2,6 4,4 5,7 6,3 6,4 3,9 4,9 1,7 3,2 10,8 9,2 8,4 4,2 3,5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зовнішня торгівля послугами з країнами ЕС
(млн. дол. США) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експорт | Імпорт |------------------------------------------------+------------------------------------------------ | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 200,2 291,8 438,0 530,2 577,3 531,2 522,1 89,2 145,5 159,8 195,1 253,8 245,7 302,4
Австрія 20,2 38,8 83,6 75,5 76,4 55,4 44,9 3,7 10,8 7,8 7,2 13,4 16,8 21,7
Бельгія 3,5 7,7 14,6 39,4 53,4 60,4 70,5 0,9 4,6 6,1 5,1 18,4 21,2 16,3
Великобританія 27,7 40,0 93,3 108,6 123,2 137,6 123,2 12,7 33,5 34,9 49,2 81,1 74,5 104,6
Греція 18,8 34,5 42,6 48,6 45,4 36,1 44,1 11,0 15,6 22,1 11,3 12,4 8,0 9,9
Данія 3,5 3,0 7,0 4,1 3,0 5,0 4,6 0,6 3,6 0,7 0,7 1,3 1,0 2,4
Ірландія 0,1 1,2 5,5 5,5 19,8 32,6 27,1 1,7 0,5 1,7 5,7 6,8 3,3 6,2
Іспанія 2,9 5,1 7,0 10,8 13,3 7,9 9,7 5,5 4,0 8,7 10,0 6,2 6,1 6,6
Італія 30,0 37,9 42,2 49,0 50,6 40,2 36,0 18,8 42,0 20,8 14,1 13,8 6,9 7,0
Люксембург 0,0 0,2 0,9 1,1 2,4 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,2
Нідерланди 10,5 21,5 29,8 29,1 24,6 21,4 18,5 5,5 4,1 4,1 7,5 15,7 23,7 23,5
Німеччина 70,8 79,5 88,1 118,5 130,0 99,9 105,0 23,9 22,2 33,1 60,8 61,8 58,1 68,7
Португалія 0,0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,7 0,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,9 0,4 0,3
Фтнляндія 1,0 4,8 2,6 7,0 3,5 3,3 1,8 0,9 1,1 2,4 4,5 4,2 5,7 2,1
Франція 10,9 16,8 19,4 28,1 29,6 26,3 25,7 3,3 2,8 15,1 14,6 10,3 12,7 12,1
Швеція 0,3 0,7 1,3 4,4 1,8 2,4 9,0 0,5 0,6 2,1 4,1 7,2 7,3 20,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Експорт послуг
(млн. дол. США) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | 2000 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 1)| 1999 |-------------------------------------- | | | | | | | I | I | 9 | рік | | | | | | | квартал | півріччя | місяців | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 2118,4 2621,5 4746,6 4738,4 3819,7 3613,9 871,3 1717,6 2589,2 3486,8 Транспортні послуги 1748,4 2110,5 4065,7 3983,6 3215,3 3072,5 741,4 1440,1 2164,8 2917,3 Морський транспорт 684,4 616,4 598,7 510,2 451,0 460,9 110,3 222,5 328,1 434,2 Повітряний транспорт 129,5 114,9 140,0 188,3 211,3 219,2 44,3 97,0 158,0 218,8 Залізничний транспорт 38,4 127,8 337,8 360,9 392,8 345,1 67,9 144,4 245,0 328,5 Трубопровідний транспорт 785,1 1112,8 2817,0 2685,8 1897,7 1868,1 479,3 893,3 1296,8 1750,2 Інші види транспорту 111,0 138,6 172,2 238,4 262,5 179,2 39,6 82,9 136,9 185,6 Подорожі 24,9 31,8 45,0 62,8 82,8 51,6 8,5 21,8 45,6 60,4 Послуги зв'язку 78,2 176,3 137,6 109,3 102,3 99,7 22,4 43,5 65,8 88,4 Будівельні послуги 15,2 30,1 40,6 50,6 40,9 34,6 8,9 17,8 27,5 37,2 Страхові послуги 0,6 2,5 1,3 2,5 2,6 3,3 0,3 1,2 3,0 3,9 Фінансові послуги 14,6 22,7 10,9 27,4 22,3 15,5 4,2 9,3 14,6 22,1 Комп'ютерні послуги ... ... ... ... 4,4 3,9 2,9 3,8 4,6 5,9 Роялті та ліцензійні послуги 1,4 2,2 1,7 5,8 2,9 2,8 0,3 0,5 0,9 1,3 Інші ділові послуги ... ... ... ... 24,7 16,2 5,1 8,4 12,8 19,1 Різні ділові,
професійні та технічні послуги ... ... ... ... 196,6 187,5 54,3 105,0 149,0 193,0 Послуги приватним особам та ...
послуги в галузі
культури та відпочинку ... ... ... ... 3,3 4,1 1,1 2,1 2,4 3,3 Державні послуги, які не ...
віднесені до інших категорій ... ... ... ... 0,4 0,5 0,0 0,2 0,3 0,4 Ремонт ... ... ... ... 121,2 121,7 21,9 63,9 97,3 134,5 Інші послуги 235,1 245,4 443,8 496,4 - - - - - -
_______________
1) Починаючи з 1998 р. впроваджена Державна класифікація
послуг зовнішньоекономічної діяльності, затверджена
Держстандартом України 02.06.97 N 324.

Індекси обсягів експорту послуг
(у відсотках до
відповідного періоду)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | 2000 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 1)| 1999 |-------------------------------- | | | | | | I | I | 9 | рік | | | | | |квартал|півріччя|місяців| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всього 123,8 181,1 99,8 80,6 94,6 98,8 96,6 97,6 96,5 Транспортні послуги 120,7 192,6 98,0 80,7 95,6 97,7 95,2 95,7 94,9 Морський транспорт 90,1 97,1 85,2 88,4 102,2 102,0 97,2 94,7 94,2 Повітряний транспорт 88,7 121,9 134,5 112,2 103,7 109,7 108,5 98,1 99,8 Залізничний транспорт 332,8 264,3 106,8 108,8 87,9 97,0 98,0 101,8 95,2 Трубопровідний транспорт 141,7 253,2 95,3 70,7 98,4 96,6 93,1 94,1 93,7 Інші види транспорту 124,8 124,2 138,4 110,1 68,3 89,0 93,0 101,7 103,6 Подорожі 127,9 141,4 139,6 131,8 62,3 98,8 101,4 111,4 117,0 Послуги зв'язку 225,5 78,1 79,4 93,7 97,4 91,8 89,9 89,2 88,7 Будівельні послуги 197,8 135,0 124,7 80,7 84,7 123,6 130,9 115,7 107,4 Страхові послуги 413,3 52,5 189,1 106,4 125,3 50,0 85,7 135,1 117,6 Фінансові послуги 155,2 48,0 251,4 81,6 69,2 168,0 127,4 118,5 143,3 Комп'ютерні послуги ... ... ... ... 88,6 322,2 200,0 191,0 153,5 Роялті та ліцензійні послуги 153,6 78,0 345,9 49,4 96,2 23,1 27,8 40,3 48,8 Інші ділові послуги ... ... ... ... 65,6 121,4 103,7 107,5 117,6 Різні ділові, професійні та
технічні послуги ... ... ... ... 95,4 161,6 119,2 112,0 102,9 Послуги приватним особам та
послуги в галузі культури
та відпочинку ... ... ... ... 122,9 137,5 105,0 72,0 81,4 Державні послуги, які не
віднесені до інших категорій ... ... ... ... 141,2 65,5 66,7 68,9 74,5 Ремонт ... ... ... 100,4 68,2 99,5 113,7 110,5 Інші послуги 104,4 180,8 111,9 - - - - - -
_______________
1) Починаючи з 1998 р. впроваджена Державна класифікація
послуг зовнішньоекономічної діяльності, затверджена
Держстандартом України 02.06.97 N 324.

Імпорт послуг
(млн. дол. США) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | 2000 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 1)| 1999 |-------------------------------- | | | | | | | I | I | 9 | рік | | | | | | |квартал|півріччя|місяців| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 309,4 631,1 1204,5 1418,3 1430,9 1113,2 316,9 626,4 966,8 1360,8 Транспортні послуги 144,9 106,5 241,6 328,3 332,6 249,9 66,9 124,2 193,7 252,9 Морський транспорт 118,9 72,9 76,7 65,6 67,1 51,5 15,9 27,7 38,2 50,7 Повітряний транспорт 6,1 13,6 21,4 57,7 41,2 47,4 17,0 31,6 48,8 65,7 Залізничний транспорт 12,5 8,8 132,5 184,9 202,3 132,3 30,9 56,5 94,4 120,0 Трубопровідний транспорт - 6,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Інші види транспорту 7,4 4,8 10,8 20,0 22,0 18,7 3,1 8,4 12,3 16,5 Подорожі ... ... ... ... 33,0 32,2 6,6 16,1 29,9 42,9 Послуги зв'язку 83,0 211,4 119,2 121,3 130,7 117,4 26,8 49,8 75,0 98,2 Будівельні послуги 33,6 35,9 48,5 44,2 64,1 24,5 2,8 9,2 16,6 23,4 Страхові послуги 1,7 10,9 25,0 20,6 32,3 35,1 4,5 9,5 20,5 38,3 Фінансові послуги 7,1 17,1 10,7 76,4 77,8 39,1 8,3 18,8 33,6 52,4 Комп'ютерні послуги ... ... ... ... 19,1 11,7 3,1 5,4 9,3 13,3 Роялті та ліцензійні послуги 1,7 1,2 3,9 12,8 7,1 6,7 0,9 3,1 5,6 17,3 Інші ділові послуги ... ... ... ... 15,8 14,8 5,5 9,1 12,1 18,7 Різні ділові, професійні та
технічні послуги ... ... ... ... 154,3 115,3 26,3 53,4 78,3 111,1 Послуги приватним особам та ... ... ... ... 5,7 2,6 1,8 3,3 8,6 10,4 послуги в галузі культури
та відпочинку
Державні послуги, які не ... ... ... ... 541,6 455,3 161,0 319,5 475,8 670,7 віднесені до інших категорій ... ... ... ... 16,8 8,6 2,4 5,0 5,0 11,2 Ремонт 37,4 248,1 755,6 814,7 - - - - - - Інші послуги
_______________
1) Починаючи з 1998 р. впроваджена Державна класифікація
послуг зовнішньоекономічної діяльності, затверджена
Держстандартом України 02.06.97 N 324.

Індекси обсягів імпорту послуг
(у відсотках до
відповідного періоду)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | 2000 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 1)| 1999 |-------------------------------- | | | | | | I | I | 9 | рік | | | | | |квартал|півріччя|місяців| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всього 204,0 190,9 117,8 100,9 77,8 120,8 118,8 121,0 122,2 Транспортні послуги 73,5 226,9 135,9 101,3 75,1 115,7 121,8 117,2 101,2 Морський транспорт 61,3 105,2 85,5 102,3 76,8 132,5 121,5 108,0 98,6 Повітряний транспорт 223,0 157,4 269,6 71,4 115,0 184,8 151,2 152,0 138,8 Залізничний транспорт 70,4 1505,7 139,5 109,4 65,4 90,9 108,0 110,6 90,8 Трубопровідний транспорт - 3,1 50,0 100,0 30,0 82,0 74,0 77,4 79,7 Інші види транспорту 64,9 225,0 185,2 110,0 85,0 124,0 140,0 98,2 87,5 Подорожі ... ... ... ... 97,6 108,2 109,5 126,9 133,2 Послуги зв'язку 254,7 56,4 101,8 107,7 89,8 84,8 78,7 83,6 83,6 Будівельні послуги 106,8 135,1 91,1 145,0 38,2 31,8 70,2 94,8 95,6 Страхові послуги 641,2 229,4 82,4 156,8 108,7 76,3 65,1 97,8 109,1 Фінансові послуги 240,8 62,6 714,0 101,8 50,3 74,8 94,5 110,7 134,1 Комп'ютерні послуги ... ... ... ... 61,3 193,8 96,4 101,5 114,1 Роялті та ліцензійні послуги 70,6 325,0 328,2 55,5 94,4 45,0 88,6 109,9 258,2 Інші ділові послуги ... ... ... ... 93,7 125,0 115,2 105,9 126,7 Різні ділові, професійні та
технічні послуги ... ... ... ... 74,7 168,6 109,0 102,8 96,4 Послуги приватним особам та ... ... ... ... 45,6 225,0 235,7 540,0 400,0 послуги в галузі культури
та відпочинку
Державні послуги, які не ... ... ... ... 84,1 139,8 140,1 139,4 147,3 віднесені до інших категорій ... ... ... ... 51,2 150,0 116,3 114,7 128,8 Ремонт 663,4 304,6 107,8 - - - - - - Інші послуги
_______________
1) Починаючи з 1998 р. впроваджена Державна класифікація
послуг зовнішньоекономічної діяльності, затверджена
Держстандартом України 02.06.97 N 324.

Прямі іноземні інвестиції в Україну 1)
(млн. дол. США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |01.01.95|01.01.96|01.01.97|01.01.98|01.01.99| 2000 |01.01.2001 | | | | | |-------------------------------| | | | | | | 01.01 | 01.04 | 01.07 | 01.10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всього 483,5 896,9 1438,2 2063,6 2810,7 3281,8 3374,9 3596,1 3716,3 3865,5 Сполучені Штати 96,6 183,3 263,0 385,0 511,3 589,5 613,9 629,3 631,1 635,8 Нідерланди 11,8 46,5 119,6 213,1 270,2 302,9 307,5 329,9 357,4 361,8 Кіпр 28,5 51,5 86,1 126,3 149,6 211,2 241,6 337,9 355,9 372,6 Російська Федерація 19,1 50,0 106,2 152,6 187,2 287,9 286,3 284,2 294,4 314,3 Сполучене Королівство 33,8 53,9 100,3 151,4 201,3 246,1 264,3 271,9 283,8 299,4 Німеччина 101,3 156,9 166,5 179,2 229,6 228,5 226,1 226,8 218,6 237,9 Віргінські острови (Брит.) 0,8 5,0 21,3 37,6 86,7 156,6 139,6 151,5 171,6 176,8 Корея, Республіка - 0,1 7,8 16,8 186,2 171,2 171,2 171,2 171,2 170,4 Швейцарія 21,3 38,4 49,7 80,5 90,7 133,0 141,0 151,7 162,1 169,3 Австрія 8,2 16,4 21,5 44,8 77,9 87,9 93,2 98,7 102,6 126,3 Ірландія 14,2 25,2 31,5 42,5 61,5 56,2 76,7 89,6 90,8 94,0 Ліхтенштейн 1,7 19,3 96,6 111,4 104,1 84,1 79,4 80,3 79,9 72,3 Швеція 3,6 19,1 22,1 40,8 59,1 64,8 69,4 72,4 72,8 74,0 Італія 14,6 19,2 31,4 51,5 60,4 69,9 70,5 71,2 71,7 72,3 Канада 14,8 19,4 23,5 35,6 52,0 57,8 58,5 58,9 58,8 59,3 Польща 13,1 20,5 25,4 37,1 45,7 54,5 53,6 54,8 56,5 62,1 Угорщина 13,7 20,0 26,4 35,7 41,8 45,0 47,8 52,3 51,8 52,1 Словаччина 6,4 12,3 15,7 35,8 39,9 40,4 43,4 43,9 42,8 43,3 Франція 9,6 11,3 13,6 18,1 18,6 33,7 21,5 34,3 35,6 40,9 Туреччина 2,3 4,7 7,4 13,6 20,1 24,1 27,5 31,5 31,5 32,0 Інші країни світу 68,1 123,9 202,6 254,2 316,8 336,5 341,9 353,8 375,4 398,6
_______________
1) Дані в цій і наступних таблицях наводяться наростаючим
підсумком з початку інвестування. Статистичні
спостереження за прямими інвестиціями здійснюються
починаючи з 1994 року.

Прямі інвестиції з України
в економіку країн світу
(млн. дол. США) ------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.01.95|01.01.96|01.01.97|01.01.98|01.01.99| 2000 |01.01.20 | | | | | |-----------------------| | | | | | |01.01|01.04|01.07|01.10| ------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 20,2 84,1 97,4 127,5 97,5 98,5 97,6 97,5 97,2 98,5 Панама - 2,0 0,0 43,0 43,0 46,1 46,1 46,1 46,1 46,8 В'єтнам - - 23,0 23,1 16,3 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 Російська Федерація 4,2 52,1 47,6 38,2 16,7 16,4 15,8 15,9 16,1 15,9 Швейцарія 8,0 8,1 7,9 7,4 7,0 6,6 6,5 6,5 6,3 6,5 Кіпр - 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Греція - - - 0,6 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Естонія 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Грузія 0,0 6,1 3,8 4,2 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Угорщина 2,1 7,1 1,7 1,4 2,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 Сполучені Штати 1,6 1,4 5,3 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 Австрія 0,9 1,6 1,4 1,2 1,3 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 Китай, Сар Гонконг - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Китай - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Литва - 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Єгипет 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Хорватія - - - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Італія 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 Туреччина 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Польща 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Німеччина 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Інші країни світу 1,3 0,9 1,0 1,1 0,9 0,8 0,6 0,8 0,9 1,4 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Прямі іноземні інвестиції в регіони України
(млн. дол. США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.01.95|01.01.96|01.01.97|01.01.98|01.01.99| 2000 |01.01.20 | | | | | |--------------------------------| | | | | | | 01.01 | 01.04 | 01.07 | 01.10 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 483,5 896,9 1438,2 2063,6 2810,7 3257,9 3374,9 3596,1 3716,3 3865,5 Автономна Республіка Крим 8,4 15,8 92,6 133,4 128,7 132,7 133,3 135,2 142,3 147,2 Вінницька 0,4 5,4 6,6 12,5 12,3 12,9 14,3 17,1 20,2 22,6 Волинська 2,2 3,2 10,5 22,6 42,3 42,6 47,5 48,5 48,7 49,0 Дніпропетровська 43,4 64,0 118,3 153,8 172,9 176,5 179,8 184,3 190,9 186,0 Донецька 60,7 79,4 86,6 111,8 166,2 259,4 281,8 293,5 299,2 305,3 Житомирська 3,2 4,0 32,1 38,0 32,0 27,9 27,0 30,0 26,6 27,9 Закарпатська 14,0 18,0 33,2 46,7 64,9 73,8 79,7 81,7 84,8 92,2 Запорізька 8,4 14,3 15,6 50,0 229,2 214,7 218,6 218,0 217,8 221,0 Івано-Франківська 12,3 18,0 18,7 24,7 34,5 36,9 37,0 37,6 37,7 40,1 Київська 14,3 32,4 120,8 203,7 260,1 267,6 290,9 302,2 331,2 340,8 Кіровоградська 4,6 6,8 8,8 12,7 15,4 16,7 17,7 18,0 18,0 19,6 Луганська 19,1 22,7 24,7 27,9 28,2 28,3 29,3 30,2 28,5 31,4 Львівська 26,9 43,6 54,6 72,9 82,7 113,1 124,0 125,8 142,7 150,0 Миколаївська 2,3 6,3 25,7 30,8 31,5 36,3 35,7 44,9 45,8 46,2 Одеська 59,6 77,3 108,5 126,2 182,7 174,2 183,2 190,1 204,3 207,6 Полтавська 10,5 13,6 21,2 37,0 85,7 207,9 210,9 211,1 212,1 214,2 Рівненська 2,4 3,4 18,9 31,8 51,0 46,2 45,4 44,8 44,6 45,6 Сумська 4,4 16,9 13,3 12,9 20,0 31,2 31,4 34,6 34,5 35,9 Тернопільська 8,7 9,1 10,7 20,7 18,2 17,3 17,6 19,6 20,7 21,4 Харківська 2,7 8,2 19,4 41,5 51,3 74,9 83,2 88,9 93,2 98,8 Херсонська 0,4 2,1 6,6 12,1 16,1 26,0 26,1 32,2 32,2 35,2 Хмельницька 4,6 7,0 8,6 11,3 12,3 13,9 13,9 14,7 14,9 15,6 Черкаська 22,5 28,2 102,6 134,0 120,9 103,8 103,9 103,6 103,3 101,8 Чернівецька 3,4 4,2 5,8 9,2 10,5 8,2 8,6 8,2 8,2 8,9 Чернігівська 8,2 12,1 22,3 31,9 42,4 46,8 46,9 46,8 51,1 51,5 м. Київ 120,7 365,9 436,9 618,0 863,9 1030,3 1051,3 1198,6 1226,6 1309,1 м. Севастополь 1,0 1,0 1,9 13,8 13,8 16,7 14,9 14,9 15,2 15,2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прямі інвестиції з регіонів України
в економіку країн світу
(млн. дол. США) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.01.95|01.01.96|01.01.97|01.01.98|01.01.99| 2000 |01.01.20 | | | | | |-------------------------------| | | | | | | 01.01 | 01.04 | 01.07 | 01.10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 20,2 84,1 97,4 127,5 97,5 98,5 97,6 97,5 97,2 98,5 Дніпропетровська 3,7 3,1 3,1 3,4 3,5 3,2 3,1 3,1 3,2 3,8 Донецька 0,0 2,4 10,9 10,5 4,4 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2 Закарпатська 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Запорізька 0,1 0,1 0,1 2,0 1,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Івано-Франківська 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Київська - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кіровоградська - 0,0 0,0 - - - - - - - Луганська 0,1 0,6 3,1 4,5 2,7 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 Львівська 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 Миколаївська 2,2 2,0 1,7 1,4 1,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Одеська 2,2 53,2 26,4 24,2 17,9 21,6 21,6 21,6 21,5 21,5 Полтавська 3,9 3,5 6,7 3,2 3,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Рівненська 0,1 0,2 0,2 - - - - - - - Харківська - 3,9 3,7 3,7 1,9 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Херсонська 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Хмельницька 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - Чернівецька - 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 м. Київ 2,9 50,8 34,4 24,4 10,8 7,5 7,3 7,4 7,5 7,4 м. Севастополь - 2,0 - 43,1 43,0 46,1 46,1 46,1 46,1 46,8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прямі іноземні інвестиції зарубіжних країн
в економіку України за галузями
(млн. дол. США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.01.95|01.01.96|01.01.97|01.01.98|01.01.99| 2000 |01.01.20 | | | | | |-------------------------------| | | | | | | 01.01 | 01.04 | 01.07 | 01.10 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 483,5 896,9 1438,2 2063,6 2810,7 3281,8 3374,9 3596,1 3716,3 3865,5 Промисловість 254,2 379,8 726,7 1027,9 1483,6 1724,7 1789,6 1858,1 1926,5 1983,2 у т. ч.
електроенергетика 0,7 0,2 0,1 0,0 0,1 2,9 2,9 2,9 11,3 10,6 паливна промисловість 3,4 9,5 14,0 31,9 78,7 198,5 190,2 198,0 207,7 227,0 атомна промисловість - - 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 чорна металургія 23,5 24,1 19,8 31,7 76,7 130,8 135,3 142,3 145,6 150,1 кольорова металургія 12,9 13,6 23,0 36,8 36,0 36,2 37,3 34,6 29,8 31,3 хімічна промисловість 20,4 31,1 101,6 140,4 123,1 120,8 120,8 127,7 133,7 137,8 нафтохімічна промисловість 1,0 1,4 1,2 1,4 2,2 2,7 24,4 24,4 24,4 24,4 машинобудування і металообробка 83,9 120,1 139,7 161,2 352,8 333,6 339,4 337,5 340,5 347,6 деревообробна і целюлозно-
паперова промисловість 10,0 15,2 37,4 44,7 51,3 62,6 61,6 76,5 76,3 79,8 промисловість будівельних 1,8 9,5 50,9 57,8 54,4 55,9 54,9 54,7 55,5 58,2 матеріалів
скляна і фарфоро-фаянсова
промисловість - - - 5,8 25,6 26,4 26,3 27,7 27,5 27,6 легка промисловість 27,0 30,1 31,2 34,1 41,9 39,2 41,7 42,6 42,2 43,3 харчова промисловість 62,5 114,1 268,7 431,9 6584,7 59,0 691,9 727,9 768,8 775,5 мікробіологічна промисловість 0,6 0,6 0,5 0,5 0,1 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 борошномельно-круп'яна і
комбікормова промисловість 0,1 0,1 17,6 19,4 20,7 21,5 22,3 23,9 24,3 24,4 медична промисловість 4,1 2,5 5,6 12,9 16,7 17,4 18,1 18,1 18,1 22,4 поліграфічна промисловість 0,4 1,5 6,7 8,1 8,9 5,2 9,3 6,1 7,8 7,9 інші промислові виробництва 1,9 6,2 5,1 5,7 6,1 7,8 8,9 8,9 8,7 11,0 Сільське господарство 8,5 18,5 34,1 55,9 59,1 64,5 64,7 69,5 73,4 78,8 Лісове господарство 0,2 0,4 1,3 2,4 4,8 5,5 5,7 5,6 5,8 6,5 Транспорт і зв'язок 23,4 35,0 77,5 96,7 1158,5 72,3 183,5 200,3 219,5 231,3 у т. ч.
транспорт 21,0 25,6 52,8 62,2 89,9 93,8 105,0 111,7 129,7 138,4 зв'язок 2,4 9,4 24,7 34,5 68,6 78,5 78,5 88,6 89,8 92,9 Будівництво 19,3 25,7 59,2 81,3 1111,6 20,0 120,9 121,8 123,6 125,0 Торгівля і громадське харчування 109,0 253,6 239,6 359,9 6473,8 01,5 617,8 715,6 730,4 774,0 у т. ч.
внутрішня торгівля 81,9 217,0 220,2 339,0 5451,2 57,8 573,1 673,4 687,5 727,8 зовнішня торгівля 27,1 36,6 19,4 20,9 22,6 43,7 44,7 42,2 42,9 46,2 Матеріально-технічне
постачання і збут 2,3 1,6 5,4 5,0 4,5 8,9 9,7 10,0 10,3 10,6 Заготівля 0,4 0,8 2,7 3,9 4,4 5,0 5,2 5,3 5,5 4,7 Інформаційно-обчислювальне
обслуговування 1,2 1,1 2,2 3,0 7,0 7,4 7,5 7,6 7,6 8,0 Операції з нерухомим майном 2,9 3,3 4,4 7,6 9,1 11,2 9,3 9,5 9,8 8,0 Загальна комерційна
діяльність по забезпеченню
функціонування ринку 22,3 32,5 19,9 37,4 67,8 96,3 101,6 105,0 109,1 109,0 Геологія та розвідування
надр, геодезична та
гідрометеорологічна служби 0,9 1,8 5,9 7,7 8,6 8,3 8,4 8,5 8,5 9,1 Виробничі види побутового
обслуговування населення 0,4 1,8 20,9 35,0 39,6 38,8 38,5 38,8 38,5 39,6 Інші види діяльності сфери
матеріального виробництва 4,2 21,7 5,3 9,3 13,2 16,0 17,6 21,3 23,0 24,1 Житлово-комунальне господарство 8,3 29,4 11,8 10,2 14,3 29,0 28,1 29,1 32,4 30,3 Охорона здоров'я, фізична
культура та соціальне
забезпечення 3,4 7,6 86,9 114,6 1111,3 16,3 116,3 116,7 118,0 126,2 Освіта 0,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 Культура і мистецтво 1,1 1,3 2,6 7,0 16,8 16,7 16,1 15,9 17,1 18,2 Наука і наукове обслуговування 7,8 13,2 11,0 19,3 19,5 17,1 23,0 23,0 23,3 23,9 Фінанси, кредит та страхування 12,5 66,2 115,7 173,9 2196,7 15,3 204,3 227,4 226,9 248,1 Управління 0,3 0,5 2,3 2,3 3,2 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Об'єднання громадян 0,0 0,0 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прямі інвестиції з України в економіку
інших країн за галузями
(млн. дол. США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |01.01.95|01.01.96|01.01.97|01.01.98|01.01.99| 2000 |01.01.2001 | | | | | |-------------------------------| | | | | | | 01.01 | 01.04 | 01.07 | 01.10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всього 20,2 84,1 97,4 127,5 97,5 98,5 97,6 97,5 97,2 98,5 Промисловість 13,8 22,0 24,5 21,6 18,7 20,4 20,1 19,8 19,7 20,3 у т. ч.
електроенергетика - 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 паливна промисловість 3,7 3,8 4,1 4,1 4,0 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 чорна металургія 0,7 1,5 4,8 4,1 2,3 1,7 1,6 1,7 1,9 2,3 кольорова металургія 0,0 0,0 1,7 1,4 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 хімічна промисловість 4,9 10,0 4,4 4,2 3,8 3,4 3,3 3,3 3,1 3,3 машинобудування і
металообробка 4,5 6,5 8,9 7,2 6,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 деревообробна і целюлозно-
паперова промисловість 0,0 0,0 0,0 0,1 - 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 промисловість будівельних - 0,2 0,0 0,0 0,0 - - - - - матеріалів
легка промисловість 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 харчова промисловість - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 медична промисловість - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 інші промислові виробництва - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сільське господарство - 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Транспорт 0,0 1,0 24,2 67,2 61,8 64,8 64,8 64,8 64,7 65,5 Будівництво 0,0 5,2 12,4 11,8 4,9 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 Торгівля і громадське
харчування 4,7 4,7 0,7 1,2 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 у т. ч.
внутрішня торгівля 3,8 3,9 0,4 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 зовнішня торгівля 0,9 0,8 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Матеріально-технічне
постачання і збут - 0,0 1,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Заготівля - 0,0 0,0 0,0 - - - - - - Загальна комерційна
діяльність по
забезпеченню
функціонування ринку 1,1 1,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Геологія та розвідування
надр, геодезична та
гідрометеорологічна служби 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Виробничі види побутового
обслуговування населення - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Житлово-комунальне
господарство 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 Охорона здоров'я,
фізична культура
та соціальне забезпечення 0,0 47,8 29,9 19,6 6,4 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 Наука і наукове
обслуговування 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Фінанси, кредит та
страхування 0,3 0,2 3,1 4,4 3,1 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 Управління - - 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Об'єднання громадян - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Науково-технічний потенціал
Обсяг наукових та науково-технічних робіт,
виконаних власними силами
наукових організацій, за видами робіт
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Всього | У тому числі | |----------------------------------------------------------------------------------------------- | | фундаментальні | прикладні | розробки | науково-технічні | | дослідження | дослідження | | послуги | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------- | | у цінах | у % до | у цінах | у % до | у цінах | у % до | у цінах | у % до | | відповід- | загально- | відповід- | загально- | відповід- | загально- | відповід- | загально- | | них | го | них | го | них | го | них | го | | років | обсягу | років | обсягу | років | обсягу | років | обсягу -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (млн. крб.)
1990 3831,1 232,8 6,1 1051,8 27,5 2365,1 61,7 181,4 4,7 1991 5331,2 468,6 8,8 1299,3 24,4 3311,4 62,1 251,9 4,7 1992 63895,9 9963,3 15,6 18326,6 28,7 33542,7 52,5 2063,3 3,2 1993 1740474,6 221681,5 12,7 510724,4 29,4 963153,1 55,3 44915,6 2,6 1994 16907862,0 1719351,8 10,2 5102905,9 30,2 9474699,0 56,0 610905,7 3,6
(млн. грн.)
1995 709,3 81,7 11,5 209,8 29,6 393,5 55,5 24,4 3,4 1996 1111,7 140,6 12,7 321,6 28,9 606,8 54,6 42,6 3,8 1997 1263,4 188,5 14,9 309,1 24,5 693,7 54,9 72,0 5,7 1998 1269,0 205,5 16,2 297,5 23,4 682,8 53,8 83,2 6,6 1999 1578,2 220,5 14,0 330,3 20,9 918,6 58,2 108,7 6,9
2000: I квартал 382,9 45,6 11,9 82,1 21,4 221,8 57,9 33,3 8,7 I півріччя 806,2 104,1 12,9 164,8 20,4 467,4 58,0 70,0 8,7 9 місяців 1291,4 168,9 13,1 265,2 20,5 742,0 57,5 115,3 8,9 рік 1944,8 252,8 13,0 389,0 20,0 1128,0 58,0 175,0 9,0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Джерела фінансування наукових та
науково-технічних робіт
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | млн.крб. | млн. грн. |-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | | | | | | | | | |----------------------------- | | | | | | | | | | | I | I | 9 | рік | | | | | | | | | | | квар-| пів- | мі- | | | | | | | | | | | | тал | річ- | ся- | | | | | | | | | | | | | чя | ців | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- У цінах відповідних років
Всього 5054,1 7297,7 77312,2 2029312,9 16241001,5 652,0 943,6 1318,6 1261,0 1554,1 360,5 787,7 1269,5 1980,5 у тому числі за рахунок
держбюджету 708,2 865,7 37193,2 958736,9 7667084,1 244,9 376,4 466,9 363,0 428,2 95,0 205,9 334,4 520,9 Держіннофонду ... ... ... ... ... 28,3 26,3 29,5 23,6 24,8 1,3 2,2 3,7 5,9 позабюджетних фондів ... ... ... 63156,2 959982,3 25,6 29,2 46,0 9,8 9,6 4,2 6,9 12,7 19,8 фондів науково-
технічного і
соціального розвитку 456,2 ... ... ... ... ... ... 2,1 6,9 9,2 0,7 1,5 2,5 3,9 власних коштів ... ... ... 33754,3 273537,9 14,6 18,3 33,2 39,2 62,0 12,1 23,0 42,5 63,4 коштів замовників
підприємств,
організацій України ... 2391,3 27532,2 718659,6 5911499,7 233,4 325,6 448,5 494,1 597,6 136,7 311,5 504,1 784,3 іноземних держав 10,9 3521,1 9651,5 232710,5 1291469,5 101,9 160,4 273,8 291,1 359,7 89,7 201,1 316,4 497,1 Інших джерел 3878,8 519,6 2935,3 22295,4 137428,0 3,3 7,4 18,6 33,2 63,0 20,8 35,7 53,2 85,2
У відсотках
Всього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 у тому числі за рахунок
держбюджету 14,0 11,9 48,1 47,2 47,2 37,6 39,9 35,4 28,8 27,6 26,4 26,1 26,3 26,3 Держіннофонду ... ... ... ... ... 4,3 2,8 2,2 1,9 1,6 0,4 0,3 0,3 0,3 позабюджетних фондів ... ... ... 3,1 5,9 3,9 3,1 3,5 0,8 0,6 1,2 0,9 1,0 1,0 фондів науково-технічного і 9,0 ... ... ... ... ... ... 0,2 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 соціального розвитку
власних коштів ... ... ... 1,7 1,7 2,2 1,9 2,5 3,1 4,0 3,4 2,9 3,4 3,2 коштів замовників
підприємств,
організацій України ... 32,8 35,6 35,4 36,4 35,8 34,5 34,0 39,2 38,5 37,9 39,5 39,7 39,6 іноземних держав 0,2 48,2 12,5 11,5 8,0 15,6 17,0 20,8 23,1 23,1 24,9 25,5 24,9 25,1 Інших джерел 76,7 7,1 3,8 1,1 0,8 0,5 0,8 1,4 2,6 4,1 5,8 4,5 4,2 4,3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чисельність працівників наукових організацій
(осіб) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ф----- Працівники основної діяльності 494197 449782 380797 345849 323938 293121 262467 233269 214926 199434 191257 з них мають науковий ступінь:
доктора наук 3198 3455 3845 4023 4022 4100 4156 4320 4519 4140 4169
кандидата наук 29453 27907 27451 25998 24402 22902 21412 20704 19920 19006 18145
Із загальної чисельності
працівників основної
діяльності 313079 295010 248455 222127 207436 179799 160103 142532 134413 126045 118461
фахівці, зайняті науковою та
науково-технічною діяльністю
з них мають науковий ступінь:
доктора наук 3192 3432 3843 4023 3995 4099 4151 4309 4510 4132 4161
кандидата наук 29320 27843 27410 25960 24277 22860 21357 20637 19824 18898 18050
допоміжний персонал 111924 103068 89563 76876 76325 62795 55681 51345 45422 40552 37282 з них мають науковий ступінь:
доктора наук - - - - - - - - - - -
кандидата наук 81 39 14 - - - - - - - -
Працівники зайняті науковою та
науково-технічною роботою за
сумісництвом 35995 36098 39012 39201 40034 41677 45395 46801 48760 48414 47621 з них мають науковий ступінь:
доктора наук 2863 3060 3726 4034 4034 4248 4572 4926 5188 4952 5185 Продовження
кандидата наук 21104 21601 22243 21576 17949 18625 21699 21478 21903 21867 21164 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження
(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |-------------------------------------------------------------------------------+-------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Працівники основної діяльності 91,0 84,7 90,8 93,7 90,5 89,5 88,9 92,1 92,8 95,9 38,7 59,0 з них мають науковий ступінь:
доктора наук 108,0 111,3 104,6 100,0 101,9 101,4 103,9 104,6 91,6 100,7 130,4 103,7
кандидата наук 94,8 98,4 94,7 93,9 93,9 93,5 96,7 96,2 95,4 95,5 61,6 74,4
з загальної чисельності
працівників основної діяльності
фахівці, зайняті науковою та
науково-технічною діяльністю 94,2 84,2 89,4 93,4 86,7 89,0 89,0 94,3 93,8 94,0 37,8 57,1 з них мають науковий ступінь:
доктора наук 107,5 112,0 104,7 99,3 102,6 101,3 103,8 104,7 91,6 100,7 130,4 104,2
кандидата наук 95,0 98,4 94,7 93,5 94,2 93,4 96,6 96,1 95,3 95,5 61,6 74,4
допоміжний персонал 92,1 86,9 85,8 99,3 82,3 88,7 92,2 88,5 89,3 91,9 33,3 48,8 з них мають науковий ступінь:
доктора наук - - - - - - - - - - - -
кандидата наук 48,1 35,9 - - - - - - - - - -
Працівники, зайняті науковою та
науково-технічною роботою за
сумісництвом 100,3 108,1 100,5 102,1 104,1 108,9 103,1 104,2 99,3 98,4 132,3 118,9 з них мають науковий ступінь:
доктора наук 106,9 121,8 108,3 100,0 105,3 107,6 107,7 105,3 95,5 104,7 181,1 128,5
кандідата наук 102,4 103,0 97,0 83,2 103,8 116,5 99,0 102,0 99,8 96,8 100,3 117,9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основні показники інноваційної діяльності
промислових підприємств
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Кількість підприємств, що впроваджували інновації, одиниць ... ... ... 2181 2002 1729 1655 1503 1376 1491 Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, в загальній кількості
промислових підприємств, % ... ... ... 26,0 22,9 19,3 17,0 15,1 13,5 14,8 Кількість освоєних нових видів продукції, найменувань 13790 16408 15395 13163 11472 9822 10379 10796 12645 15323 Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць 7303 6495 5085 3559 2936 2138 1905 1348 1203 1403 з них маловідходних, ресурсозберігаючих 1825 1651 1120 990 1044 688 600 467 423 430

(у відсотках) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |-------------------------------------------------------------------------------+-------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Кількість підприємств, що впроваджували інновації ... ... ... ... 91,8 86,4 95,7 90,8 91,6 108,4 ... 68,4 Кількість освоєних нових видів продукції ... 119,0 93,8 85,5 87,2 85,6 105,7 104,0 117,1 121,2 ... 116,4 Кількість впроваджених нових технологічних
процесів ... 88,9 78,3 70,0 82,5 72,8 89,1 70,7 89,2 116,6 ... 39,4 з них маловідходних, ресурсозберігаючих ... 90,5 67,8 88,4 105,5 65,9 87,2 77,8 90,6 101,7 ... 43,4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Споживчий ринок
Обсяги продажу споживчих товарів
за усіма каналами реалізації
-------------------------------------------------------------------------------- | 1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 |--------------------------+------------------------- | млн. грн. | у відсотках до | | попереднього року -------------------------------------------------------------------------------- Загальний обсяг
продажу споживчих
товарів 29424 34421 49329 94,5 95,9 105,6 Обсяг роздрібного
товарообороту 1) 19317 22151 31370 93,4 92,9 108,8 Оборот організованих
ринків - всього 8412 10239 14901 97,3 100,6 101,1 з продажу продтоварів 4380 5420 8636 100,1 100,3 97,0 з продажу непродтоварів 4032 4819 6265 94,6 100,9 107,0 Оборот неформальных ринків 1695 2031 3058 93,4 107,4 97,4 --------------------------------------------------------------------------------

Роздрібний товарооборот підприємств
(юридичних осіб), що здійснюють роздрібну
торгівлю та громадське харчування
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |---------------------------------------------+----------------------------------------------------- | млрд. крб. | млн.грн -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обсяг роздрібного
товарообороту, включаючи
громадське харчування 78 132 1456 43824 336968 11964 17344 18933 19317 22151 28530 У тому числі питома вага, %
продовольчих товарів 44,4 46,8 48,2 61,0 62,3 63,1 66,6 63,7 58,7 54,4 52,6 непродовольчих товарів 55,6 53,2 51,8 39,0 37,7 36,9 33,4 36,3 41,3 45,6 47,4 З обсягу роздрібного
товарообороту торгової
мережі питома вага
товарів вітчизняного
виробництва, % х х х х х х х х 75,1 75,4 75,6
_______________
1) Починаючи з 2000 року з урахуванням обсягів виручки
фізичних осіб, що мають мережу роздрібної торгівлі та
громадського харчування.

Індекси фізичного обсягу роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб),
що здійснюють роздрібну торгівлю та
громадське харчування
(у відсотках) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | До попереднього року | 2000 до |---------------------------------------------------------------------+------------- | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1990 | 1994 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всі товари 90,3 82,0 65,0 86,4 86,1 94,9 100,2 93,4 92,9 106,9 31,5 76,0
Продовольчі товари 96,9 79,4 75,6 95,7 77,4 95,1 94,8 86,3 88,5 99,7 29,5 53,1
Непродовольчі товари 85,5 84,1 56,0 71,8 100,7 94,4 111,1 105,7 99,3 116,4 37,4 129,1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Структура роздрібного товарообороту,
включаючи громадське харчування,
підприємств (юридичних осіб)
за формами власності
(у відсотках)
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Державна 69,7 70,2 52,6 42,2 36,7 30,4 17,2 12,3 10,6 9,5 8,8
Недержавна 30,3 29,8 47,4 57,8 63,3 69,6 82,8 87,7 89,4 90,5 91,2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Товарна структура роздрібного товарообороту,
включаючи громадське харчування,
підприємств (юридичних осіб)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 1) |-----------------------------------+------------------------------------------- | млрд. крб. | млн.грн ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всі товари 78 132 1456 43824 336968 11964 17344 18933 19317 22151 20285 Продовольчі товари 35 62 701 26781 209997 7546 11554 12053 11337 12049 10663 М'ясо і м'ясопродукти 6 12 116 4681 36698 1198 1827 1776 1485 1471 1263 Риба і рибопродукти 1 2 25 603 6290 245 416 443 399 372 310 Жири 2 3 37 2128 16204 478 559 506 507 521 381 Молоко і молочні
продукти 2 3 27 1197 10478 353 485 443 423 494 455 Яйця 1 1 14 586 4016 136 207 182 167 190 157 Цукор 1 4 63 2850 14070 262 276 223 228 220 166 Кондитерські вироби 2 4 55 1909 14894 561 952 1070 1035 1043 867 Хліб і хлібобулочні
вироби 3 5 38 2761 22676 1330 2249 2085 1629 1460 1406 Алкогольні напої 8 11 122 3749 26144 845 1339 1947 1997 2168 1988 Тютюнові вироби 1 2 32 671 3452 112 165 326 534 840 780 Непродовольчі товари 43 70 755 17043 126971 4418 5790 6880 7980 10102 9622 Одяг і білизна 7 11 94 1525 7678 153 230 213 256 329 245 Взуття 4 5 64 1309 9161 204 224 185 193 207 155 Туалетне мило і
парфумерія 2 2 19 404 3466 105 211 284 307 310 258 Телерадіотовари 3 5 46 560 2708 67 144 240 295 287 232 Електротовари 1 2 40 590 4330 154 229 267 343 408 337 Меблі 2 3 42 931 6412 167 231 193 222 272 215 Бензин 1 1 4 119 3009 229 510 879 1203 1933 2284
_______________
1) За січень - вересень 2000 року.
Продовження ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- у відсотках до підсумку
Всі товари 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Продовольчі товари 44,4 46,8 48,2 61,0 62,3 63,1 66,6 63,7 58,7 54,4 52,6 М'ясо і м'ясопродукти 7,5 8,7 8,0 10,7 10,9 10,0 10,5 9,3 7,7 6,6 6,2 Риба і рибопродукти 1,4 1,4 1,7 1,4 1,9 2,1 2,4 2,4 2,1 1,7 1,5 Жири 2,3 2,4 2,6 4,9 4,8 4,0 3,1 2,8 2,6 2,4 1,9 Молоко і молочні
продукти 2,1 2,1 1,8 2,7 3,1 2,9 2,8 2,3 2,2 2,2 2,2 Яйця 0,8 0,8 1,0 1,3 1,2 1,1 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 Цукор 1,7 2,9 4,3 6,5 4,2 2,2 1,6 1,2 1,2 1,0 0,8 Кондитерські вироби 3,3 3,0 3,8 4,4 4,4 4,7 5,5 5,6 5,4 4,7 4,3 Хліб і хлібобулочні
вироби 2,8 3,6 2,6 6,3 6,7 11,1 13,0 11,0 8,4 6,6 6,9 Алкогольні напої 10,5 8,1 8,4 8,5 7,8 7,0 7,8 10,3 10,3 9,8 9,8 Тютюнові вироби 1,4 1,7 2,2 1,5 1,0 0,9 1,0 1,7 2,8 3,8 3,8 Непродовольчі товари 55,6 53,2 51,8 39,0 37,7 36,9 33,4 36,3 41,3 45,6 47,4 Одяг і білизна 8,7 8,3 6,5 3,5 2,3 1,3 1,3 1,1 1,3 1,5 1,2 Взуття 4,6 4,0 4,4 3,0 2,7 1,7 1,3 1,0 1,0 0,9 0,8 Туалетне мило і
парфумерія 2,0 1,7 1,3 0,9 1,0 0,9 1,2 1,5 1,6 1,4 1,3 Телерадіотовари 3,3 4,1 3,1 1,3 0,8 0,6 0,8 1,3 1,5 1,3 1,1 Електротовари 1,6 1,8 2,7 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,8 1,8 1,7 Меблі 2,4 2,5 2,9 2,1 1,9 1,4 1,3 1,0 1,1 1,2 1,1 Бензин 1,0 0,5 0,3 0,3 0,9 1,9 3,0 4,6 6,2 8,7 11,3
_______________
1) За січень - вересень 2000 року.

Обсяг реалізації платних послуг населенню
(у фактичних цінах) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993| 1994 | 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000 |--------------------+------------+----------------------------------- | млрд. крб. | млрд. крб. | млн. грн ---------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 13056 17018 117284 4164 56190 3704 7635 9279 9845 11625 15318
у тому числі
побутові 2979 5327 34374 971 8985 358 587 718 718 840 1037
пасажирського транспорту 3133 4510 27992 974 16756 856 1548 1748 1929 2205 2880
зв'язку 792 1110 9772 250 4631 266 572 794 1062 1365 1853
житлово-комунальні 2099 2220 16405 1071 11399 1516 3660 4439 4339 5013 6740
виховання та освіти 1) 212 191 1610 30 675 43 218 386 606 899 1333
культури, відпочинку
та розваг 468 610 2696 71 864 39 69 85 86 101 123
туристсько-екскурсійні 698 834 6427 124 1774 68 87 63 60 61 92
фізичної культури і 45 50 242 7 118 4 8 9 9 13 15 спорту
206 277 1667 59 712 42 85 113 129 133 184 з охорони здоров'я
санаторно-курортні та 519 1169 12479 484 7596 373 564 604 600 603 627 оздоровчі
правового характеру і 190 279 1361 41 557 33 73 112 96 101 168 установ банків України
інші 1715 441 2259 82 2123 106 164 208 211 291 266
Крім того, обсяг послуг,
що надані населенню
підприємцями фізичними
особами (розрахункові
дані) 248 346 2423 97 1582 208 520 599 636 938 978
____________
1) Послуги з освіти обліковуються з 1996 року.

Структура обсягу реалізації
платних послуг населенню
(у відсотках) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
у тому числі
побутові 22,8 31,3 29,3 23,3 16,0 9,7 7,7 7,7 7,3 7,2 6,8
пасажирського транспорту 24,0 26,5 23,9 23,4 29,8 23,1 20,3 18,8 19,6 19,0 18,8
зв'язку 6,1 6,5 8,3 6,0 8,2 7,2 7,5 8,6 10,8 11,7 12,1
житлово-комунальні 16,1 13,0 14,0 25,7 20,3 40,9 47,9 47,8 44,1 43,1 44,0
виховання та освіти 1) 1,6 1,1 1,4 0,7 1,2 1,2 2,9 4,2 6,2 7,7 8,7
культури, відпочинку
та розваг 3,6 3,6 2,3 1,7 1,5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
туристсько-екскурсійні 5,3 4,9 5,5 3,0 3,2 1,8 1,1 0,7 0,6 0,5 0,6
фізичної культури і
спорту 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
з охорони здоров'я 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2
санаторно-курортні та
оздоровчі 4,0 6,9 10,6 11,6 13,5 10,1 7,4 6,5 6,1 5,2 4,1
правового характеру і
установ банків України 1,5 1,6 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 1,2 0,9 1,1
інші 13,1 2,7 1,9 2,0 3,8 2,8 2,1 2,3 1,8 2,6 1,7
_______________
1) Послуги з освіти обліковуються з 1996 року.

Обсяг реалізації побутових послуг населенню
(у фактичних цінах) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993| 1994 | 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000 |---------------------+------------+----------------------------------- | млрд. крб. | млрд. крб. | млн. грн --------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього послуг 2 979 5 327 34 374 971 8 985 358 587 718 718 840 1037 у тому числі: ремонт та індивідуальне
пошиття взуття 209 348 3 052 78 483 12 11 8 7 8 10 ремонт та індивідуальне
пошиття швейних
та трикотажних виробів 453 1157 6 620 179 1 131 27 30 29 29 33 46 ремонт радіотелевізійної
апаратури, побутових
машин і приладів,
ремонт та виготовлення
металовиробів 225 441 2 815 64 683 23 35 39 40 63 90 ремонт та технічне
обслуговування
транспортних засобів 233 1170 6 871 112 1 068 40 61 70 81 103 136 ремонт і виготовлення
меблів 100 147 1 414 38 219 8 7 6 5 9 17 хімічна чистка, фарбування
та прання білизни 119 175 1 493 60 586 29 36 35 39 36 40 ремонт та будівництво
житла (квартир) 378 413 2 111 66 487 17 21 21 17 22 26 фотопослуги 90 108 453 16 208 11 21 38 43 43 46 послуги, що пов'язані з
доглядом за тілом, та
перукарські послуги 210 306 1 570 53 702 31 53 64 69 79 105 послуги з прокату предметів
домашнього вжитку 113 141 689 19 216 8 13 14 14 14 17 перевезення вантажів для
населення 251 317 2 585 104 1 194 48 79 80 74 79 84 інші послуги 598 604 4 701 182 2 008 104 220 314 300 351 420 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Структура обсягу реалізації
побутових послуг населенню
(у відсотках) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього послуг 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 у тому числі: ремонт та індивідуальне
пошиття взуття 7,0 6,5 8,9 8,0 5,4 3,3 1,9 1,2 1,0 0,9 1,0 ремонт та індивідуальне
пошиття швейних
та трикотажних виробів 15,2 21,7 19,3 18,4 12,6 7,6 5,2 4,1 4,0 4,0 4,4 ремонт радіотелевізійної
апаратури, побутових
машин і приладів,
ремонт та виготовлення
металовиробів 7,6 8,3 8,2 6,6 7,6 6,3 6,0 5,4 5,6 7,5 8,7 ремонт та технічне
обслуговування
транспортних засобів 7,8 22,0 20,0 11,5 11,9 11,3 10,4 9,7 11,3 12,3 13,1 ремонт і виготовлення
меблів 3,4 2,8 4,1 3,9 2,4 2,2 1,2 0,8 0,7 1,1 1,6 хімічна чистка, фарбування
та прання білизни 4,0 3,3 4,3 6,2 6,5 8,1 6,1 4,9 5,4 4,3 3,9 ремонт та будівництво
житла (квартир) 12,7 7,8 6,1 6,8 5,4 4,7 3,6 3,0 2,4 2,6 2,5 фотопослуги 3,0 2,0 1,3 1,6 2,3 3,1 3,6 5,3 6,0 5,2 4,4 послуги, що пов'язані з
доглядом за тілом, та
перукарські послуги 7,0 5,7 4,6 5,5 7,8 8,7 9,0 8,9 9,6 9,4 10,1 послуги з прокату предметів
домашнього вжитку 3,8 2,6 2,0 2,0 2,4 2,3 2,2 1,9 1,9 1,7 1,6 перевезення вантажів для
населення 8,4 6,0 7,5 10,7 13,3 13,4 13,4 11,2 10,3 9,4 8,1 інші послуги 20,1 11,3 13,7 18,8 22,4 29,0 37,4 43,6 41,8 41,6 40,6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рівень життя населення
Демографічна ситуація

Чисельність та приріст населення Розподіл наявного населення за місцем проживання ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ Роки| Чисель- | Загаль- |Природ-| Міграційний | Кіль- | |Роки| Чисельність |Зміни чисельності | ність | ний | ний | приріст | кість | | | населення |у % до 1990 року | наявно- | приріст | при- | (скорочення) | осіб, | | | за місцем | | го насе- | (скоро- | ріст | населення | які | | | проживання, | | лення на | чення) |(ско- |---------------| мають | | | тис. осіб | | кінець | насе- |рочен- | тис. | на | статус| | | | | року, | лення | ня) | осіб |1 тис. | біжен-| | | | | тис. осіб | за рік, |насе- | |жителів| ців 1)| | | | | | тис. осіб |лення | | | | | | | | | | на | | | | | |-----------------+------------------ | | |1 тис. | | | | | | міське |сільське|міське| сільське | | |жителів| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------| |----------------------------------------- 1990 51944,4 105,9 0,6 79,3 1,5 -| |1990 35085,2 16859,2 х х 1991 52056,6 112,2 -0,8 148,4 2,9 -| |1991 35296,9 16759,7 100,6 99,4 1992 52244,1 187,5 -2,0 288,1 5,5 -| |1992 35471,0 16773,1 101,1 99,5 1993 52114,4 -129,7 -3,5 49,6 1,0 -| |1993 35400,7 16713,7 100,9 99,1 1994 51728,4 -386,0 -4,7 -143,2 -2,8 -| |1994 35118,8 16609,6 100,1 98,5 1995 51334,1 -394,3 -5,8 -94,5 -1,8 -| |1995 34832,5 16501,6 99,3 97,9 1996 50893,5 -440,6 -6,1 -131,1 -2,6 1161| |1996 34521,8 16371,7 98,4 97,1 1997 50499,9 -393,6 -6,2 -82,1 -1,6 2442| |1997 34271,6 16228,3 97,7 96,3 1998 50105,6 -394,3 -6,0 -93,6 -1,9 3303| |1998 34017,4 16088,2 97,0 95,4 1999 49710,8 -394,8 -7,0 -44,8 -0,9 2696| |1999 33796,5 15914,3 96,3 94,4 2000 49291,2 -419,6 -7,5 -46,6 -0,9 2961| |2000 33537,2 15754,0 95,6 93,4 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ _______________
1) Статичне спостереження розпочато з 1996 р.

Розподіл постійного населення за віком Окремі показники народжуваності
(на початок року) ------------------------------------------ ------------------------------------------- Роки| | Демо- | |Роки|Чисель-|Загаль-|Сумар- |Поза- |Серед- |Чисельність населення у віці| гра- | | |ність | ний | ний |шлюбні| ній | | фічне | | |народ- |коефі- |коефі- |народ-| вік |----------------------------| наван-| | |жених |цієнт | цієнт |ження,|матері |молодшо- | праце- |старшому | тажен-| | | |народ- |народ- | % | при | му за |здатному|за праце-| ня на | | | |жувано |жувано-| |народ- |працезда-| |здатний | 1000 | | | | сті, | сті | |женні | тний | | | осіб | | | | на | | |дити- | | | | праце-| | | |1000 | | |ни 1) | | | | здат- | | | |осіб | | | | | | | ного | | | |насе- | | | | | | | віку | | | |лення | | | -----------------------------------------| |------------------------------------------ 1991 11778,1 28816,0 11095,6 794| |1990 657202 12,7 1,9 11,2 - 1992 11709,8 28857,3 11234,8 795| |1991 630813 12,1 1,8 11,9 - 1993 11645,5 28924,8 11419,1 797| |1992 596785 11,4 1,7 12,1 24,07 1994 11506,8 28859,9 11493,0 797| |1993 557467 10,7 1,6 13,0 24,01 1995 11262,1 28688,8 11522,8 794| |1994 521545 10,0 1,6 12,8 23,97 1996 10996,7 28526,7 11556,0 791| |1995 492861 9,6 1,4 13,2 23,92 1997 10685,6 28345,3 11607,9 786| |1996 467211 9,1 1,3 13,6 23,89 1998 10384,2 28208,1 11652,2 781| |1997 442581 8,7 1,3 15,2 23,97 1999 10035,4 28199,3 11616,2 768| |1998 419238 8,3 1,2 16,2 24,11 2000 9607,9 28278,9 11569,3 749| |1999 389208 7,8 1,1 17,4 24,27 ------------------------------------------ ------------------------------------------- _______________
1) Розраховано за два сумісні роки: 1991 - 1992; 1992 - 1993; 1993 - 1994; 1994 - 1995; 1995 - 1996; 1996 - 1997; 1997 - 1998; 1998 - 1999.

Доходи та витрати населення
Грошові доходи та витрати населення
---------------------------------------- ------------------------------------------------------ Роки| Грошові| Грошові|Спів- |Реаль- | | | Грошові| Грошові| Спів- |Реальні грошові | доходи | витрати|відно- |ні гро-| | | доходи | витрати| відно- | доходи у % до | | та |шення | шові | | | | та | шення | | | заощад-|грошо- |дохо- | | | | заощад-| грошо- |---------------- | | ження | вих |ди у % | | | | ження | вих |попере-| відпо- | | |доходів | до | | | | |доходів |днього |відного | | | та |попере-| | | | | та | міся- |періоду | | |грошо- |днього | | | | | грошо- | ця | попе- | | |вих | року | | | | | вих | |реднього | | |витрат і| | | | | |витрат і| | року | | |заощад- | | | | | |заощад- | | | | |жень, % | | | | | |жень, % | | ---------------------------------------| |----------------------------------------------------- млрд. крб. | | млн. грн. | | 2000 1) 1990 110 110 99,5 ...| |Січень 4504 5253 85,7 58,8 106,4 1991 204 193 105,4 ...| |Лютий 5776 5574 103,6 125,0 109,7 1992 2366 1902 124,4 71,1| |Березень 6731 6221 108,2 112,6 106,4 1993 62850 51335 122,4 56,3| |I квартал 17011 17048 99,8 х 107,8 1994 538914 475382 113,4 86,0| |Квітень 7116 6053 117,6 104,7 111,2 | |травень 6289 6443 97,6 85,9 106,5 млн. грн. | |червень 7391 7003 105,5 113,8 106,7 | |I півріччя 37807 36547 103,4 х 108,1 1995 26498 24784 106,9 101,8| |липень 7598 7091 107,2 102,8 109,2 1996 40311 38961 103,5 82,9| |серпень 8447 7880 107,2 111,2 115,8 1997 50069 47933 104,5 106,3| |вересень 7378 7715 95,6 84,3 92,5 1998 54379 53376 101,9 98,4| |9 місяців 61230 59233 103,4 х 107,1 1999 61865 59518 103,9 92,0| |жовтень 7723 8155 94,7 103,5 95,1 2000 86833 83681 103,8 106,3| |листопад 7897 7827 100,9 101,2 111,3 | |грудень 9983 8466 117,9 125,0 106,7 ---------------------------------------- ------------------------------------------------------ _______________
1) Попередні дані.

Грошові доходи та витрати у розрахунку на душу населення
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Роки | Грошові| Грошові| Спів- | У % до | | |Грошові| Грошові| Спів- | У % до | доходи | витрати| відно- | відповідного | | |доходи | витрати| відно- | відповідного | | та | шення | періоду | | | та | шення | шення | періоду | | заощад-| грошо- | попереднього року | | |заощад-| грошо- | грошо- | попереднього року | | ження | вих |---------------------------| | |ження | вих | вих |------------------ | | |доходів | грошові | грошові | | | |доходів |доходів |грошові| грошові | | | та | доходи | витрати | | | | та | та |доходи | витрати | | | грошо- | | та | | | | грошо- | грошо- | | та | | | вих | | заощадження | | | | вих | вих | | заоща- | | |витрат і| | | | | |витрат і|витрат і| | дження | | |заощад- | | | | | |заощад- |заощад- | | | | |жень, % | | | | | |жень, % |жень, % | | --------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------- | | крб. | | грн. 1990 2117,2 2127,9 99,5 115,5 117,4 | |2000 1) 1991 3915,1 3714,9 105,4 184,9 174,6 | |січень 90,2 105,3 85,7 134,0 139,8 1992 45374,9 36466,3 124,4 у 11,6 р. б. у 9,8 р. б.| |лютий 115,7 111,7 103,6 141,1 140,3 | |березень 134,9 124,6 108,3 139,1 131,6 тис. крб | |I квартал 340,8 341,6 99,8 138,4 136,9 1993 1204,6 983,8 122,4 у 26,5 р. б. у 27 р. б.| |квітень 143,3 121,9 117,6 144,5 143,6 1994 10379,4 9155,8 113,4 у 8,6 р. б. у 9,3 р. б.| |травень 126,7 129,8 97,6 139,5 153,2 | |червень 148,9 141,1 105,5 143,4 145,2 грн. | |I півріччя 761,6 736,2 103,5 141,0 142,5 1995 514,2 480,9 106,9 у 5 р. б. у 5,3 р. б.| |липень 153,2 143,0 107,1 147,2 140,7 1996 788,7 762,2 103,5 153,4 158,5| |серпень 170,3 158,9 107,2 155,1 155,8 1997 987,6 945,5 104,5 125,2 124,0| |вересень 148,8 155,6 95,6 127,6 145,0 1998 1081,0 1061,1 101,9 109,5 112,2| |9 місяців 1234,7 1194,4 103,4 141,7 144,3 1999 1239,6 1192,6 103,9 114,7 112,4| |жовтень 155,9 164,6 94,7 131,5 145,9 2000 1) 1752,3 1688,7 103,8 141,4 141,6| |листопад 159,4 158,0 100,9 150,8 135,4 | |грудень 201,5 170,8 118,0 140,8 127,3 --------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ________________
1) Попередні дані

Структура грошових доходів населення
(у відсотках до
підсумку) (у відсотках до підсумку)
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- Роки | Грошові доходи | | | Грошові доходи |---------------------------------------| | |--------------------------------------- |оплата|надходження | пенсії, | доходи | | |оплата|надходження | пенсії, | доходи |праці |виручки від |допомоги | від | | |праці |виручки від |допомоги | від | | продажу | та | продажу | | | | продажу | та | продажу | | продуктів |стипендії|іноземної| | | | продуктів |стипендії|іноземної | | сільського | | валюти | | | | сільського | | валюти | |господарства| | | | | |господарства| | -----------------------------------------------| |---------------------------------------------------- 1990 70,7 5,4 15,8 -| | 2000 1) 1991 66,5 5,8 17,9 -| | січень 46,3 3,5 24,0 6,7 1992 69,6 3,1 17,6 -| | лютий 48,0 4,1 22,6 6,1 1993 56,6 4,0 22,3 -| | березень 49,0 3,8 23,2 5,6 1994 62,7 2,5 19,8 -| | I квартал 47,9 3,9 23,1 6,1 1995 59,0 2,5 19,5 3,0| | квітень 47,8 3,4 22,0 4,4 1996 58,8 2,7 24,5 6,7| | травень 47,9 4,1 22,7 5,0 1997 51,1 3,0 25,0 12,4| | червень 48,4 4,4 20,2 4,8 1998 48,2 3,5 23,4 13,2| | I півріччя 48,0 3,9 22,3 5,3 1999 49,5 4,6 23,8 5,9| | липень 46,1 5,1 22,0 5,5 2000 1) 48,9 5,2 21,0 4,8| | серпень 46,5 6,1 23,4 4,5 | | вересень 49,5 6,4 21,4 4,5 | | 9 місяців 47,7 4,7 22,3 5,1 | | жовтень 49,9 7,3 18,5 4,7 | | листопад 51,6 6,7 18,6 4,0 | | грудень 53,6 5,5 16,4 3,3 ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- _______________
1) Попередні дані.

Структура грошових витрат та заощаджень населення
(у відсотках до підсумку) (у відсотках до підсумку) ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Роки | Грошові витрати та заощадження | | | Грошові витрати та заощадження |---------------------------------------------| | |--------------------------------------------- |купівля|обов'язкові| приріст | витрати | | |купівля|обов'язкові| приріст | витрати |товарів|платежі та |заощаджень | населення | | |товарів|платежі та |заощаджень | населення | та |добровільні|у вкладах та|на придбання| | | та |добровільні|у вкладах та|на придбання |оплата | внески | придбання | іноземної | | |оплата | внески | придбання | іноземної |послуг | | цінних | валюти | | |послуг | | цінних | валюти | | | паперів | | | | | | паперів | ----------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------- 1990 78,2 10,7 10,8 0,3| |20001) 1991 74,9 8,6 16,4 0,1| |січень 69,9 11,0 11,1 5,2 1992 80,8 10,8 6,9 1,4| |лютий 71,9 12,7 7,0 5,5 1993 86,0 7,9 5,1 0,9| |березень 71,9 14,6 5,5 5,0 1994 84,7 7,9 4,1 3,3| |I квартал 71,3 12,9 7,7 5,2 1995 81,3 8,7 1,5 8,1| |квітень 71,3 15,1 5,6 4,7 1996 70,5 10,1 6,2 12,6| |травень 73,4 13,2 4,9 4,8 1997 66,5 10,9 5,4 16,2| |червень 71,5 14,0 6,1 5,0 1998 65,3 10,5 4,7 18,0| |I півріччя 71,7 13,5 6,6 5,0 1999 70,3 11,3 7,7 8,2| |липень 73,5 14,3 3,8 4,6 2000 1) 71,5 14,0 6,3 4,8| |серпень 71,4 14,3 5,2 5,4 | |вересень 71,8 13,5 6,0 5,1 | |9 місяців 71,9 13,7 6,0 5,0 | |жовтень 71,6 13,2 7,7 4,0 | |листопад 69,8 14,6 7,9 4,1 | |грудень 70,6 16,6 5,3 4,2 ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- _______________
1) Попередні дані.

Фактичне кінцеве споживання домашніх господарств
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ Роки | Фактичне кінцеве споживання домашніх господарств | Фактичне | | Роки | Фактичне кінцеве споживання домашніх |----------------------------------------------------------| кінцеве | | | господарств | у тому числі за рахунок коштів | | | |------------------------------------------ |----------------------------------------------------------| | | | у тому числі за рахунок коштів | всього | домаш- | некомер-| сектору загального | | | |------------------------------------------ | | ніх | ційних | державного управління | | | |домаш-| некомер-| сектору загального | | госпо- | органі- | на індивідуальне | | | | ніх | ційних | державного управління | | дарств | зацій, | кінцеве споживання | | | |госпо-| органі- | на індивідуальне | | | що |---------------------------| | | |дарств| зацій, | кінцеве споживання | | | обслу- | всього | з нього на | | | | | що |------------------------- | | | говують | |------------------| | | | | обслу- |всього| з нього на | | | домашні | | охорону | освіту | | | | | говують | |------------------ | | |господар-| |здоров'я,| | | | | | домашні | | охорону | освіту | | | ства | | фізичну | | | | | |господар-| |здоров'я,| | | | | |культуру,| | | | | | ства | | фізичну | | | | | |соціальне| | | | | | | |культуру,| | | | | | забезпе-| | | | | | | |соціальне| | | | | | чення | | | | | | | | забезпе-| | | | | | | | | | | | | | чення | ---------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------- у фактічних цінах | | у відсотках тис. крб.| | 1990 107 92 4 11 5 6 2,1| | 1990 86,0 3,7 10,3 4,7 5,6 1991 188 156 6 26 11 14 3,6| | 1991 83,0 3,2 13,8 5,9 7,5 1992 2833 2112 203 518 211 250 54,3| | 1992 74,5 7,2 18,3 7,5 8,8 1993 84056 65350 5876 12830 5578 5991 1610,9| | 1993 77,7 7,0 15,3 6,6 7,1 1994 707169 533139 50365 123665 60145 54591 13620,0| | 1994 75,4 7,1 17,5 8,5 7,7 1995 3719348 2709374 296135 713839 324356 321143 72176,5| | 1995 72,8 8,0 19,2 8,7 8,6 млн. грн. грн. | | 1996 57984 43469 3912 10603 4552 4115 1134 | | 1996 75,0 6,7 18,3 7,9 7,1 1997 67053 50617 3252 13184 5927 5300 1323 | | 1997 75,5 4,8 19,7 8,8 7,9 1998 74778 58323 3126 13329 5565 5085 1487 | | 1998 78,0 4,2 17,8 7,4 6,8 1999 91064 71310 3305 16449 5301 6521 1825 | | 1999 78,3 3,6 18,1 5,8 7,2 2000 1) | |2000 1) I квартал 25173 20350 954 3869 1879 1560 508 | |I квартал 80,8 3,8 15,4 7,5 6,2 I півріччя 53266 43974 1805 7487 3367 3245 1077 | |I півріччя 82,5 3,4 14,1 6,3 6,1 9 місяців 84110 69867 2656 11587 5131 5099 1703 | |9 місяців 83,1 3,1 13,8 6,1 6,1 ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата
працівників, зайнятих в галузях економіки
--------------------------------------- -------------------------------------- | Номінальна | У % до попереднього| | |Номіна-| У % до відповідного | | року | | | льна | місяця 1999 року | заробітна |--------------------| | |заро- |-------------------- | плата, |Номінальна| реальна | | |бітна |Номінальна| реальна | грн. |заробітна |заробітна| | |плата, |заробітна |заробітна | | плата | плата | | | грн. | плата | плата --------------------------------------| |------------------------------------- | |2000 1990 244 1) 114,8 ...| |січень 181 122,1 98,2 | | 1991 480 1) 196,4 ...| |лютий 191 125,4 98,2 | | 1992 6505 1) 1356,1 ...| |березень 211 126,4 98,3 | | 1993 162790 1) 2502,4 59,9| |квітень 205 124,1 96,4 | | 1994 1427708 1) 877,0 84,8| |травень 213 126,3 98,3 | | 1995 73 514,2 110,6| |червень 229 126,6 94,8 | | 1996 126 171,4 96,6| |липень 238 130,1 96,3 | | 1997 143 113,7 96,6| |серпень 247 136,8 102,5 | | 1998 153 107,2 96,2| |вересень 249 133,6 98,6 | | 1999 178 115,7 91,1| |жовтень 254 136,0 100,0 | | 2000 230 129,6 99,1| |листопад 258 135,3 101,8 | | | |грудень 296 135,4 103,6 --------------------------------------- -------------------------------------- _______________
1) У 1990-1994 рр. дані наведені у
карбованцях.

Середньомісячна номінальна заробітна плата
працівників, зайнятих у галузях економіки
-------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990| 1991| 1992 | 1993 | 1994 |1995|1996|1997|1998|1999|2000 |------------------------------------+----------------------------- | крб. | грн. -------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 244 480 6505 162790 1427708 73 126 143 153 178 230
Промисловість 278 578 8770 209498 1755180 89 153 174 184 217 305 Сільське господарство 232 410 4114 108348 899067 38 68 84 89 102 111 Лісове господарство 185 434 5271 139041 1266843 59 104 113 117 132 174 Транспорт 258 523 7386 186496 1650583 90 160 167 196 235 340 Зв'язок 218 500 5406 164190 1595301 95 169 203 221 261 324 Будівництво 309 609 8619 230727 2182240 103 157 169 188 211 267 Торгівля 225 437 5760 134502 1240842 62 99 119 137 178 230 Громадське харчування 182 336 3462 101270 889525 46 73 84 94 116 138 Житлове господарство 159 350 5003 137562 1211226 63 117 125 137 153 186 Комунальне господарство 212 448 6326 167063 1538337 85 156 182 197 222 266 Охорона здоров'я 164 348 5504 114641 1172456 78 120 124 126 131 139 Соціальне забезпечення 143 284 3830 97737 841491 51 93 108 107 113 119 Освіта 176 356 5114 115906 1113293 70 119 127 129 142 156 Культура 143 310 4103 99760 943385 56 97 97 99 106 116 Мистецтво 177 380 3876 98485 1002494 55 97 105 119 141 173 Наука та наукове
обслуговування 314 506 5848 147858 1571568 82 143 175 186 220 302 Фінансування,
кредитування, страхування 366 840 13106 576734 3825219 174 277 302 334 410 561 Апарат органів державного
і господарського
управління, органів
управління кооперативних
і громадських організацій 305 487 5726 205566 1847573 82 165 204 206 231 349 --------------------------------------------------------------------------------------------

Темпи зростання середньомісячної номінальної заробітної
плати працівників, зайнятих у галузях економіки
(у % до попереднього року) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всього 196,4 1356,1 2502,4 877,0 514,2 171,4 113,7 107,2 115,7 129,6
Промисловість 208,2 1516,8 2388,7 837,8 508,5 171,5 113,5 105,9 118,1 140,2 Сільське господарство 177,2 1002,3 2634,0 829,8 418,7 180,3 124,4 105,3 114,6 109,4 Лісове господарство 234,8 1215,4 2637,7 911,1 469,4 175,1 108,5 103,1 113,5 131,9 Транспорт 202,6 1411,6 2525,1 885,1 548,2 176,5 104,5 117,7 119,6 144,9 Зв'язок 229,3 1082,3 3037,2 971,6 592,4 178,4 120,5 108,8 117,9 124,2 Будівництво 197,2 1415,2 2677,1 945,8 473,7 151,7 107,6 111,2 112,3 126,9 Торгівля 194,1 1319,6 2335,1 922,5 498,8 159,4 120,5 115,5 129,4 129,2 Громадське харчування 184,9 1030,2 2924,8 878,4 513,1 159,3 115,6 111,7 123,0 119,1 Житлове господарство 220,5 1428,7 2749,4 880,5 516,5 187,0 106,7 109,7 112,0 121,2 Комунальне господарство 212,0 1410,8 2640,9 920,8 554,4 182,9 116,7 108,3 112,6 119,9 Охорона здоров'я 212,4 1582,9 2082,9 1022,7 663,8 154,1 103,1 101,7 104,3 106,0 Соціальне забезпечення 198,1 1349,1 2551,8 861,0 606,8 181,7 116,7 98,8 105,1 105,7 Освіта 202,2 1435,0 2266,3 960,5 632,5 168,9 106,4 101,7 110,3 110,1 Культура 216,6 1322,8 2431,3 945,7 595,5 173,1 99,3 102,2 107,8 109,4 Мистецтво 215,3 1019,5 2540,8 1017,9 544,7 177,3 108,8 113,4 117,9 122,8 Наука та наукове 161,1 1155,7 2528,5 1062,9 522,3 173,8 122,5 106,4 118,2 137,3 обслуговування
Фінансування,
кредитування, страхування 229,4 1560,2 4400,7 663,3 455,3 159,1 109,1 110,5 122,7 136,8 Апарат органів державного
і господарського управління,
органів управління
кооперативних і громадських
організацій 159,4 1176,3 3590,0 898,8 443,6 201,4 123,5 101,0 112,5 150,8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сума заборгованості із виплати заробітної плати
працівникам, зайнятим у галузях економіки 1)
(станом на 10 січня) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 2000 2001 |--------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------ | всього,| струк- | у % до | струк-| у % до | струк- | у % до | струк-| у % до | струк- | млн. | тура |поперед-| тура |поперед-| тура |поперед-| тура |поперед-| тура року | грн. | боргу, | нього | боргу,| нього | боргу, | нього | боргу,| нього | боргу, | | у % | року | у % | року | у % | року | у % | року | у % ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 4188,7 5165,7 123,3 6518,6 126,2 6400,8 98,2 4928,0 77,0 100,0
Промисловість 1459,0 2003,2 137,3 2463,4 123,0 2350,0 95,4 1948,7 82,9 39,5 Сільське господарство 785,0 1316,8 167,7 1816,0 137,9 2041,9 112,4 1521,5 74,5 30,9 Транспорт 222,7 215,9 96,9 322,5 149,4 304,7 94,5 216,7 71,1 4,4 Зв'язок 5,5 6,8 123,5 6,9 101,4 8,5 123,2 3,2 37,3 0,1 Будівництво 359,1 486,0 135,4 548,7 112,9 548,7 100,0 458,8 83,6 9,3 Торгівля 21,7 32,9 151,7 54,0 164,1 80,3 148,8 82,7 103,0 1,7 Громадське харчування 4,3 8,5 199,0 14,6 172,4 15,2 103,9 13,8 90,6 0,3 Житлове господарство 13,4 21,8 162,4 42,6 195,3 66,9 157,2 69,4 103,8 1,4 Комунальне господарство 76,9 120,6 156,7 162,9 135,1 227,7 139,8 163,0 71,6 3,3 Охорона здоров'я 360,3 242,6 67,3 279,8 115,3 176,2 63,0 85,0 48,3 1,7 Соціальне забезпечення 16,7 12,8 76,6 15,1 118,0 9,2 60,6 4,8 51,9 0,1 Освіта 558,1 363,3 65,1 406,7 111,9 239,2 58,8 121,3 50,7 2,5 Культура 52,0 32,3 62,1 35,5 109,9 22,4 63,0 14,3 64,0 0,3 Мистецтво 6,8 5,8 85,8 7,3 125,4 5,9 80,3 3,5 60,2 0,1 Наука та наукове
обслуговування 76,9 90,1 117,2 123,4 136,9 104,1 84,4 73,2 70,3 1,5 Фінансування,
кредитування,
страхування 0,6 0,4 63,5 0,3 86,5 0,7 203,8 1,1 150,9 0,0 Апарат органів державного
і господарського
управління, органів
управління кооперативних
і громадських
організацій 96,1 100,7 104,8 76,6 76,1 54,7 71,4 33,4 61,0 0,7
_______________
1) Статистичне спостереження розпочате з вересня 1996 року.

Заборгованість
(млн. грн.;
у % до відповідної
дати попереднього року)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Заборгованість | У тому числі не виплачено | населенню | | всього 1) |------------------------------------------------------------------------------ | |Заробітна плата |грошове забезпечення|пенсії та цільова| стипендії та грошове | | |військовослужбовців |грошова допомога |забезпечення студентів, |----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------------- |млн. грн.| % |млн. грн.| % | млн. грн. | % | млн. грн.| % | млн. грн. | % ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1996 5880,7 х 4188,7 х 208,4 х 1154,1 х 107,9 х 1997 7136,1 121,3 5165,8 123,3 233,2 111,9 1360,5 117,9 105,2 97,5 1998 9420,7 132,0 6518,6 126,2 466,4 2 р.б. 2013,3 148,0 98,9 94,0 1999 8483,8 90,1 6400,8 98,2 427,1 91,6 1358,6 67,5 14,3 14,5 2000 5505,5 64,9 4927,5 77,0 339,7 79,5 - - 9,2 64,2

(продовження) -------------------------------------------------------------------------------------------- | У тому числі невиплачено | Заборгованність | | населення |---------------------------------------------------------------| по сплаті | Допомога по |допомога за рахунок | окремі види | житлово-комунальних | безробіттю | соціального | соціальної | послуг 2) | | страхування | допомоги | |--------------------+--------------------+---------------------+----------------------- |млн. грн.| % | млн. грн. | % | млн. грн.| % | млн. грн. | % -------------------------------------------------------------------------------------------- 1996 9,8 х 191,7 х 20,1 х 1344,9 х 1997 16,5 1,7 р. б. 231,8 120,9 23,1 114,9 2413,5 1,8 р. б. 1998 26,5 1,6 р. б. 269,4 116,2 27,6 119,5 3480,1 144,2 1999 18,1 68,5 221,1 82,1 43,8 1,6 р. б. 5049,1 145,1
_______________
1) Статистичне спостереження розпочато з вересня 1996 року.
2) Статистичне спостереження розпочато з січня 1996 року.

Зайнятість населення
Кількість зайнятого населення
(в середньому за рік) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | млн. осіб | 1999 у | |відсотках до |-----------------------------------------------------------+------------- | 1990| 1991| 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 1990 | 1994 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього 25,4 25,0 24,5 23,9 23,0 23,7 23,2 22,6 22,3 21,8 85,9 94,8
з них
- осіб старшого віку 1,6 1,8 1,5 1,7 1,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 166,4 166,3 - підлітків 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 11,7
У галузях економіки 24,7 24,5 23,3 22,6 21,2 20,2 19,0 17,8 17,3 16,6 67,2 78,4 Промисловість 7,8 7,8 7,4 7,0 6,2 5,8 5,3 4,9 4,7 4,3 55,5 69,5 Сільське, лісове та рибне
господарство (без зайнятих
в особистому підсобному
сільському господарстві) 4,3 4,3 4,3 4,2 3,8 3,6 3,2 3,0 3,0 2,8 64,1 72,5 Транспорт і зв'язок 1,8 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 68,7 82,4 Будівництво 2,4 2,3 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 40,2 59,4 Торгівля,громадське харчування,
матеріально-технічне постачання,
збут, заготівлі 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 79,8 92,7 Житлово-комунальне господарство
і невиробничі види побутового
обслуговування населення 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 81,9 99,3 Охорона здоров'я,
фізична культура і соціальне
забезпечення 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 96,3 95,9 Освіта, культура, мистецтво,
наука і наукове обслуговування 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2 74,9 83,9 Фінансування, кредитування,
страхування 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 126,3 92,2 Апарат органів державного та
господарського управління,
органів управління кооперативних
та громадських організацій 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 173,3 110,1 Інші галузі 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 91,0 73,8 Інше зайняте населення
(самозайняті, включаючи
зайнятих в особистому підсобному
сільському господарстві) 0,7 0,5 1,2 1,3 1,8 3,5 4,2 4,8 5,0 5,2 745,5 284,5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Економічна активність населення
у віці 15 - 70 років 1)
---------------------------------------------------------------------------------- | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | | | | | січень-вересень ---------------------------------------------------------------------------------- Рівень економічної активності
населення,
у % до всього населення
відповідної вікової групи
у віці 15 - 70 років 67,8 69,3 70,8 70,8 62,3 63,7 - працездатного віку 78,8 80,3 82,8 80,1 73,2 74,1 - старше працездатного віку 29,9 29,3 31,8 35,8 20,3 22,5 Рівень зайнятості населення,
у % до всього населення
відповідної вікової групи
у віці 15 - 70 років 64,0 64,0 64,5 62,8 54,9 56,4 - працездатного віку 74,2 73,9 74,8 70,2 64,0 65,1 - старше працездатного віку 28,7 28,0 31,0 34,6 19,7 22,2 Рівень безробіття населення
за методологією МОП,
у % до економічно активного
населення відповідної вікової
групи
у віці 15 - 70 років 5,6 7,6 8,9 11,3 11,9 11,5 - працездатного віку 5,8 8,0 9,7 12,3 12,5 12,2 - старше працездатного віку 3,9 4,5 2,6 3,2 2,9 1,6
_______________
1) Дані наведено за матеріалами вибіркових обстежень з питань
економічної активності за 1995-1998 рр. в середньому
за IV квартал, 1999-2000 рр. в середньому за період.

Безробіття та тривалість пошуку роботи 1)
--------------------------------------------------------------------------------------- | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | | | | | січень-вересень --------------------------------------------------------------------------------------- Всього безробітних, тис осіб 1437,0 1997,5 2330,1 2937,1 2698,8 2660,1
з них шукали роботу, 1219,8 1666,2 1995,4 2825,4 2565,1 2580,5 намагались організувати
власну справу, тис. осіб
у тому числі
за тривалістю пошуку роботи, 32,4 26,7 20,4 17,9 13,5 12,3 у відсотках: до 3 місяців
4 - 6 місяців 21,1 20,2 20,4 19,1 11,9 9,6 7 - 9 місяців 10,3 11,1 11,9 10,7 24,9 22,5 10 - 12 місяців 8,2 9,3 15,0 15,3 9,3 8,2 більше 1 року 28,0 32,7 32,3 37,0 40,4 47,4 Середня тривалість пошуку 7 8 8 9 9 9 роботи, місяців --------------------------------------------------------------------------------------

Зареєстроване безробіття
------------------------------------------------------------------------------ | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------
Середньомісячна чисельність
зареєстрованих безробітних,
тис. осіб 109,7 296,7 602,1 932,4 1099,9 1178,7 Рівень зареєстрованого
безробіття,
у % до економічно активного
населення працездатного віку 0,5 1,3 2,5 4,0 5,2 5,5 Середньомісячна кількість
вільних робочих місць,
вакантних посад, тис. осіб 107,9 48,4 41,1 40,1 49,9 68,7 Навантаження зареєстрованих
безробітних на одне вільне
робоче місце (вакантну посаду)
в середньому за місяць, осіб 1 6 15 23 22 17
_______________
1) Дані наведено за матеріалами вибіркових обстежень
з питань економічної активності за 1995-1998 рр.
в середньому за IV квартал, 1999-2000 рр. в середньому
за період.

Кількість працівників промисловості, які працювали
в умовах вимушеної неповної зайнятості
(у % до загальної кількості
працівників)
---------------------------------------------------------------------------------------------- | Знаходились в адміністративних | Працювали в режимі неповного | відпустках | робочого дня (тижня) |----------------------------------+---------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Промисловість 36,0 33,1 37,1 37,4 33,5 15,8 22,6 26,4 26,2 21,8
з неї електроенергетика 4,1 10,8 8,3 6,6 10,2 0,1 14,9 11,8 11,2 9,6 паливна 6,3 6,2 5,3 6,1 5,6 0,4 1,7 1,3 2,0 0,9 чорна металургія 16,6 20,4 28,9 33,0 20,3 5,2 14,8 22,0 23,6 13,5 кольорова металургія 21,8 15,9 22,5 26,3 18,5 13,1 22,1 21,4 19,2 8,3 хімічна та нафтохімічна 36,9 43,8 41,2 45,0 37,1 16,5 22,9 35,9 36,9 27,6 машинобудування і
металообробка 45,8 37,5 44,5 43,6 43,2 26,3 35,5 40,7 40,3 37,3 деревообробна,
целюлозно-паперова 49,3 41,6 56,6 53,7 52,9 20,9 21,1 26,7 25,6 23,1 промисловість
будівельних матеріалів 59,8 52,1 50,6 50,8 48,1 16,2 24,1 24,8 24,9 22,3 скляна і
фарфоро-фаянсова 43,0 31,5 38,3 30,9 26,1 13,6 15,6 17,6 13,9 11,8
легка 67,5 64,9 69,7 74,5 65,6 28,9 21,9 24,6 21,2 20,2 харчова 41,0 40,4 44,7 44,0 39,9 10,9 21,2 24,2 24,1 20,1
Довідково:
всього за галузями
економіки 23,8 21,9 22,4 22,0 16,1 8,6 16,1 17,5 17,6 13,3 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Використання робочого часу працівників,
зайнятих в галузях промисловості
------------------------------------------------------------------------------------------------ | Відповідно в середньому на одного| У % до табельного фонду | працівника (годин) | робочого часу |----------------------------------+---------------------------------- | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Промисловість 1361 1351 1360 1355 1433 67,7 68,3 66,3 67,9 71,8 з неї електроенергетика 1731 1685 1736 1700 1702 86,1 85,2 84,6 85,2 85,3 паливна 1413 1416 1452 1419 1430 70,3 71,6 70,8 71,1 71,7 чорна металургія 1623 1642 1636 1622 1694 80,7 83,1 79,8 81,3 84,9 кольорова металургія 1536 1492 1519 1556 1633 76,4 75,5 74,1 78,0 81,9 хімічна та нафтохімічна 1465 1410 1423 1424 1497 72,9 71,3 69,4 71,3 75,0 машинобудування і
металообробка 1230 1163 1204 1198 1294 61,2 58,8 58,7 60,0 64,9 деревообробна,
целюлозно-паперова 1248 1089 1126 1167 1268 62,1 55,1 54,9 58,5 63,6 промисловість будівельних
матеріалів 1326 1286 1390 1398 1435 66,0 65,0 67,8 70,0 71,9 скляна і фарфоро-
фаянсова 1424 1407 1426 1466 1501 70,8 71,2 69,5 73,4 75,2 легка 910 905 943 938 1131 45,3 45,8 46,0 47,0 56,7 харчова 1485 1438 1432 1425 1478 73,9 72,7 69,8 71,4 74,1
Довідково: всього за галузями
економіки 1538 1479 1580 1549 1560 76,5 74,8 77,0 77,6 78,2 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Соціальний розвиток
Основні показники охорони здоров'я
-------------------------------------------------------------------------- Роки|Очіку- | Мате- |Смерт- |Кіль- | Пока- |Державні |Державні|Загальні | вана |ринська| ність |кість | зник |витрати |витрати |витрати |трива- |смерт- | немо- |насе- | умов- | на | на | на |лість |ність | влят |лення | ного |охорону |охорону |охорону |життя | (на | (на |в роз-| здо- |здоров'я |здоров'я|здоров'я, | при |100000 | 1000 |рахун-|ров'я 1)|(у % до | (у % |фізичну |народ- |живо- |народ- |ку на | | всіх | до |культуру |женні |народ- | жених |одного| |державних| ВВП) | та |(років)|жених) |померло|лікаря| | витрат) | |соціальне | | | дітей | | | | |забезпе- | | | до | | | | |чення | | |1 року)| | | | |(у % | | | | | | | |до ВВП) -------------------------------------------------------------------------- 1990 70,5 32,4 12,8 228 62,6 10,1 2,6 2,6
1991 69,7 29,8 13,9 225 60,8 9,5 3,1 3,5
1992 69,1 31,3 14,0 228 58,9 9,8 3,7 4,2
1993 68,4 32,8 14,9 225 56,9 10,4 4,0 3,8
1994 67,8 31,3 14,5 227 55,3 9,1 4,8 5,0
1995 66,9 32,3 14,7 222 53,7 10,3 4,7 5,9
1996 67,1 30,4 14,3 221 51,9 9,2 3,9 5,6
1997 67,1 25,1 14,0 222 50,0 11,5 4,2 6,3
1998 67,4 27,2 12,8 220 48,0 11,6 3,5 5,4
1999 68,1 25,2 12,8 217 46,6 10,9 2,9 2) 4,7 2)
_______________
1) Умовно здоровими вважаються всі, крім інвалідів та тих,
хто перебуває на диспансерному обліку у спеціальних
лікувальних закладах.
2) Дані попередні.

Середня очікувана тривалість
життя при народженні
(років) ------------------------------------------------------------------------- Роки | Міські поселення | Міські поселення | Сільська | та сільська | | місцевість | місцевість | | |--------------------+--------------------+-------------------- | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки ------------------------------------------------------------------------- 1990 74,91 65,63 74,90 66,24 74,58 64,15 1991-1992 74,18 64,20 74,24 64,84 73,77 62,70 1992-1993 73,70 63,50 73,70 63,99 73,38 62,29 1993-1994 73,15 62,78 73,10 63,16 72,93 61,83 1994-1995 72,72 61,82 72,58 62,03 72,69 61,25 1995-1996 72,65 61,40 72,54 61,55 72,63 60,98 1996-1997 72,95 61,91 72,93 62,24 72,79 61,14 1997-1998 73,50 62,74 73,47 63,19 73,33 61,72 1998-1999 73,74 62,95 73,74 63,42 73,48 61,92 ------------------------------------------------------------------------

Основні показники діяльності
закладів охорони здоров'я
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Роки|Кількість лікарів | Кількість |Кількість | Кількість | Кількість | Планова ємність |Кількість | усіх |середнього медичного|лікарняних|лікарняних ліжок | лікарських |амбулаторно-поліклінічних| станцій | спеціальностей | персоналу |закладів, | |амбулаторно- | закладів |(відділень) |------------------+--------------------| тис. |-----------------|поліклінічних|-------------------------| швидкої | тис. | на 10000 | тис. | на 10000 | | тис. | на 10000 | закладів, | тис. | на 10000 | медичної | | населення| | населення | | | населення| тис.1) | | населення | допомоги | | | | | | | | | | | (МОЗ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1990 227 44,0 607 117,5 3,9 700 135,5 6,9 895 173,1 970
1991 230 44,4 618 119,4 3,9 700 135,2 7,0 922 178,0 998
1992 228 43,8 602 115,8 3,9 689 132,6 7,1 939 180,5 1074
1993 230 44,4 600 115,7 3,9 679 130,9 7,2 952 183,5 1088
1994 227 44,1 588 114,2 3,9 665 129,3 7,2 959 186,4 1081
1995 230 45,1 595 116,5 3,9 639 125,1 7,2 966 189,0 1064
1996 229 45,2 583 115,0 3,7 580 114,6 7,1 960 189,7 1062
1997 227 45,1 566 112,7 3,4 503 100,2 7,1 964 191,9 1033
1998 227 45,5 557 111,7 3,3 483 97,0 7,2 966 193,7 1038
1999 228 46,0 553 111,9 3,3 477 96,5 7,3 973 196,6 1043 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продовження --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Роки|Кількість осіб, яким |Кількість |Кількість | Кількість відвідувань | Кількість осіб, що були | Середня | надана допомога |самостійних|закладів, |лікарів на амбулаторном| госпіталізовані у лікарняні |тривалість |амбулаторно і під час|стоматоло- |що мають |у прийомі і відвідувань| заклади системи МОЗ України |перебування | виїздів швидкої | гічних |стоматвід-|включно з екстреною та|------------------------------| хворого | медичної допомоги |поліклінік | ділення, |планово-консультативною| млн.|на 100| із загальної |на ліжку | (МОЗ) | (МОЗ) |кабінети | допомогою (МОЗ) | |насе- | кількості | (МОЗ), |---------------------| | |-----------------------| |лення |госпіталізованих-| днів | тис. | на 10000 | | | млн. | на одного | | | діти 2) | | | населення | | | | жителя | | |-----------------| | | | | | | | | | млн. | на 100 | | | | | | | | | | | дітей | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 17,8 345 311 4782 500,5 9,7 12,6 24,4 2,1 19,1 16,4
1991 17,8 345 316 4746 507,4 9,8 12,6 24,3 2,2 19,6 16,5
1992 16,5 318 318 4652 502,5 9,7 12,3 23,6 2,0 18,0 16,8
1993 16,3 313 323 4585 504,4 9,7 12,1 23,3 2,1 19,0 16,8
1994 16,1 312 325 4604 488,5 9,5 11,7 22,6 1,9 18,1 16,9
1995 16,0 313 324 4676 495,8 9,7 11,2 21,9 1,9 17,9 16,8
1996 14,9 292 325 4793 480,4 9,4 10,3 20,3 1,6 16,0 16,8
1997 14,2 282 321 4820 465,9 9,2 9,6 19,1 1,6 16,1 16,2
1998 14,1 282 319 4721 485,2 9,7 9,6 19,2 1,6 19,8 15,7
1999 14,1 284 319 4661 483,4 9,7 9,5 19,2 1,6 17,6 15,2
_______________
1) У кількості лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів
відображені всі медичні заклади, що здійснюють
амбулаторний прийом (поліклініки, амбулаторії, диспансери,
поліклінічні відділення лікарняних закладів, лікарські
пункти охорони здоров'я тощо).
2) Діти - особи віком 0-14 років включно.

Основні показники діяльності
санаторно-курортних (оздоровчих) закладів
----------------------------------------------------------------- Роки |Кількість| у них ліжок (місць) | Кількість осіб, |закладів | | що були оздоровлені | |------------------------+---------------------- | |цілорічних| у місяць |довгостроково|протягом | | |максимального| |1-2 днів | | | розгортання | | ----------------------------------------------------------------- 1990 3841 ... 645069 5688399 705682
1991 3889 242909 660760 5778511 536058
1992 3776 237194 629035 4750284 454586
1993 3608 229958 613597 4342071 287361
1994 3527 217734 576942 3733724 246731
1995 3417 210126 561961 3298903 216212
1996 3246 194801 526910 2993910 169271
1997 3182 177725 513909 2845337 148054
1998 1) 3374 176733 519020 2810830 196164
1999 1) 3413 173149 512995 2626231 205722
_______________
1) У загальній кількості враховані заклади, які з різних
причин не працювали протягом року, та ліжка (місця) в них.

Основні показники освіти
------------------------------------------------------------------------------------ Роки| Валовий | Прийом |Прийом |Державні| З державних витрат |Державні|Загальні | контин- | до |до вищої|витрати | на освіту витрати |витрати |витрати | гент | вищої |школи на| на | (%) на | на | на |учнів 1),|школи 2)| стаці- | освіту | |освіту |освіту | % | % |онар 3),|(у % до | |(у % до |(у % до | | | % | всіх |------------------------| ВВП) | ВВП) | | | |держав- |дошкільну|середню|вищу | | | | | | них |освіту |освіту |освіту| | | | | |витрат) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ 1990 76,6 14,0 9,0 14,7 9,8 41,2 18,1 3,8 3,4
1991 75,3 13,9 9,2 14,0 14,1 38,4 20,7 4,6 4,5
1992 73,7 13,0 8,8 21,6 13,6 40,1 21,5 4,8 5,0
1993 72,5 12,6 8,7 11,8 17,9 44,7 14,7 4,5 4,0
1994 72,4 13,6 9,9 10,2 17,7 42,4 16,9 5,3 4,5
1995 72,7 13,6 10,1 12,1 16,2 47,2 17,8 5,4 5,9
1996 73,4 13,9 10,2 11,7 14,5 47,2 19,2 4,9 5,0
1997 74,1 14,8 10,1 15,1 14,8 50,2 17,9 5,4 5,7
1998 74,9 15,2 10,3 14,6 14,4 46,6 19,0 4,4 5,0
1999 75,8 15,5 10,5 13,5 12,8 45,7 20,6 3,6 4,4
_______________
1) Частка осіб, які навчаються у закладах освіти (середні,
професійно-технічні, вищі заклади всіх рівнів акредитації)
серед населення у відповідній віковій групі.
2) Частка осіб, які вступили до вищих закладів освіти всіх
рівнів акредитації серед населення віком 15-18 років.
3) Частка осіб, які вступили до вищих закладів освіти всіх
рівнів акредитації на стаціонар серед населення
віком 15-18 років.

Чисельність осіб, які навчалися
у навчальних закладах
(на початок навчального року) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Роки |Всього| з них | У розрахунку на 10000 населення |навча-|--------------------------------------------------+-------------------------------------- |лися | у середніх | у |у вищих навчальних| у | у |у вищих навчальних | |навчальних закладах|професійних| закладах |середніх | профе- | закладах | |-------------------| технічних |------------------|навчаль- | сійно- |------------------ | | денних |вечірніх |навчальниих| I-II | III-IV | них |технічних| I-II | III-IV | | |(змінних),| |рівнів | рівнів |закладах |навчаль- |рівнів | рівнів | | | тих,хто | |акреди- | акреди- | | них |акреди- | акреди- | | |навчався | |тації | тації | |закладах |тації | тації | | | заочно | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1990/
1991 9430 6939 193 660 757 881 1373 127 146 170 1991/
1992 9376 6918 184 659 739 876 1364 127 142 168 1992/
1993 9316 6918 170 653 719 856 1357 125 138 164 1993/
1994 9241 6937 159 635 681 829 1362 122 131 159 1994/
1995 9235 6972 153 577 645 888 1377 111 125 172 1995/
1996 9239 7007 136 555 618 923 1391 108 120 180 1996/
1997 9246 7016 118 540 595 977 1402 106 117 192 1997/
1998 9242 6970 108 528 526 1110 1402 105 104 220 1998/
1999 9230 6876 111 529 504 1210 1394 106 101 242 1999/
2000 9174 6743 114 528 504 1285 1379 106 101 258 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вищі навчальні заклади
(на початок навчального року) --------------------------------------------------------------------------------------------- Роки | Кількість закладів | Чисельність студентів, осіб |Прийнято|Випущено |---------------------+-----------------------------------------------|всього, |всього, о всього, |всього| у тому числі|всього | у тому числі | осіб | осіб всього, осіб | |--------------| |---------------------------------------| | осіб | |держав-|недер-| | на відділеннях | у ВУЗах | | | | них |жавних| |------------------------+--------------| | | | | | | денних|вечірніх|заочних|держав-|недер-| | | | | | | | | | них |жавних| | --------------------------------------------------------------------------------------------- I-II рівнів акредитації 1995/
1996 782 727 47 617660 455582 17099 144979 588881 28779 188795 191179 1996/
1997 790 738 52 594967 448517 14037 132413 565949 29018 183411 185758 1997/
1998 660 606 54 526362 399760 7600 119002 495963 30399 166191 162180 1998/
1999 653 592 61 503687 384435 4632 114620 468977 34710 164932 156926 1999/
2000 658 589 69 503695 384612 3194 115889 465902 37793 170057 156003
III-IV рівнів акредитації 1995/
1996 255 169 64 9228383 61631 24090 282435 880538 42300 206843 147935 1996/
1997 274 199 75 976891 656182 19499 301210 921414 55477 221484 155741 1997/
1998 280 202 78 1109982 732604 16693 360685 1039922 70060 264710 186691 1998/
1999 298 206 92 1210299 782204 13555 414540 1119778 90521 290094 214324 1999/
2000 313 220 93 1285356 811069 10815 463472 1183926 101430 300425 240301 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Заклади культури та мистецтв
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Роки| Кіль- |В них книжок і |Кіль- |Кількість| Кіль- | Кіль- | Кіль- | Кіль-| Кіль- | Кіль- | Кіль- | кість | журналів |кість |професійн| кість | кість | кість |кість |кість | кість |кість | бібліо-|---------------|закла-|их | відві-|концерт-| відві- |музеїв|відві- | кіно- |відві- | тек (на| млн. | у | дів |театрів |дувань | них | дувань |(вклю-|дувань | уста- |дувань | кінець | при- |серед- |куль- |(включаюч|театрів|органі- |концерт-|чаючи |музеїв | новок |кіно- | року), |мірни-| ньому |тури |и театри-|за рік,|зацій, | них |філі- |за рік,| з |сеансів | тис. | ків |на 100 |клуб- |студії), | млн. | на |органі- |али), | млн. |платним|за рік, | | |жителів,|ного | типу на | |кінець |зацій | на | |показом| млн. | | |примір- |(на | кінець | | року |за рік, |кінець| | (на | | | | ників |кінець| року | | | млн. | року | |кінець | | | | |року),| | | | | | |року), | | | | | тис. | | | | | | | тис. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 25,6 418,9 806 25,1 125 17,6 44 15,0 214 31,8 27,2 552
1991 25,3 410,4 788 24,7 130 15,0 43 12,6 255 20,8 25,0 416
1992 25,3 400,9 767 23,9 127 15,1 44 9,6 275 16,3 22,3 211
1993 24,4 387,7 744 23,5 131 12,5 49 10,0 295 18,0 20,5 127
1994 24,2 378,7 732 23,3 132 10,2 52 6,6 305 18,2 16,1 56
1995 23,8 369,9 715 23,0 136 8,3 53 7,3 314 17,4 16,1 36
1996 23,3 363,9 712 22,4 130 6,9 53 4,8 324 16,4 13,3 14
1997 21,5 355,7 704 21,2 130 5,6 55 4,2 358 14,9 10,8 7
1998 21,1 350,3 696 20,9 132 5,6 57 3,5 367 14,8 9,0 5
1999 20,9 347,2 699 20,7 131 5,6 57 3,9 369 15,0 7,8 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Випуск книжок, журналів і газет
----------------------------------------------------------------------------------- Роки| Книжки | Журнали | Газети |-----------------------+-----------------------+------------------------------ |кіль- |тираж, |у тому | кіль- |річний |у тому |кіль-| разо- |у тому |річний |кість | млн. |числі |кість |тираж, |числі |кість| вий |числі |тираж, |книжок |примір-|україн-| жур- | млн. |україн-|газет|тираж, |україн-| млн. |(дру- |ників |ською |налів |примір-|ською |(ви- | млн. |ською |примір- |кованих| |мовою | та |ників |мовою |дань)|примір-|мовою |ників |видань)| | |інших | | | |ників | | | | | |пері- | | | | | | | | | |одичних| | | | | | | | | |видань | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- 1990 7046 170 95 185 166 150 1787 25 17 4652
1991 5857 136 73 194 95 86 1891 27 16 3779
1992 6389 130 46 321 16 12 1695 24 14 2671
1993 5002 88 40 522 33 30 1757 40 26 2843
1994 4752 52 21 461 19 13 1705 21 10 1593
1995 6109 68 32 604 24 17 1877 21 10 1629
1996 6074 52 25 717 20 12 2206 23 9 1544
1997 6308 51 24 817 20 8 2520 34 14 2293
1998 7065 44 24 1009 57 10 2659 48 19 3096
1999 6282 22 12 1374 40 14 2551 39 15 2984 ---------------------------------------------------------------------------------------

Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | | | | | | | | | |------------------------------------ | | | | | | | | | | | I | I | 9 | | | | | | | | | | | | квартал| півріччя| місяців| рік --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Житлові будинки 17447 14453 14125 12311 10096 8663 6754 6369 5855 6152 916 1858 2910 5356 тис. кв. м загальної площі
у % до відповідного періоду попереднього року 89,4 82,8 97,7 87,2 82,0 85,8 78,0 94,3 91,9 105,1 104,4 97,1 95,7 89,3 Квартири в будинках
квартирного типу
тис. одиниць 279,0 225,6 222,4 185,3 145,4 118,2 88,1 80,0 70,0 73,5 9,6 19,9 31,5 60,3 Середні навчальні заклади
тис. учнівських місць 163,9 131,3 97,6 86,8 68,8 54,2 29,2 18,0 24,5 24,8 0,26 0,3 8,4 14,3 у % до відповідного періоду попереднього року 85,2 80,1 74,3 88,9 79,3 78,8 53,9 61,6 136,1 101,2 125,7 121,6 52,0 57,9 Дошкільні заклади освіти
тис. місць 47,6 37,3 29,8 20,4 10,3 6,6 2,8 2,4 0,8 1,3 0,05 0,05 0,4 0,6 у % до відповідного періоду попереднього року 74,3 78,4 79,9 68,5 50,5 64,1 42,4 85,7 33,3 162,5 - у 2,5 104,4 44,8 р. б. Лікарні ліжок 6355 4389 4860 3595 3863 2474 1393 1151 830 1741 203 475 605 784 у % до відповідного періоду попереднього року 79,0 69,1 110,7 74,0 107,5 64,0 56,3 82,6 72,1 у 2,1 22,5 48,3 123,0 55,6 Амбулаторно-поліклінічні р. б. заклади
відвідувань за зміну 20412 22855 16621 9203 7257 9879 4467 4417 4080 2107 1031 1563 1553 2253 у % до відповідного періоду попереднього року 71,8 112,0 72,7 55,4 78,9 136,1 45,2 98,9 92,4 51,6 - у 4,1 102,8 114,1 Клуби та будинки культури р. б. тис. місць 37,5 35,1 22,1 17,2 7,0 5,4 0,9 2,1 0,7 1,6 - - - 1,1 у % до відповідного періоду попереднього року 82,2 93,6 63,0 77,8 40,7 77,1 16,7 у 2,3 33,3 у 2,3 - - - 119,3 р. б. р. б. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Легкові автомобілі індивідуальних власників
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Кількість легкових
автомобілів індивідуальних
власників, тисяч 3271,7 3570,0 3787,2 4061,6 4259,9 4468,7 4736,0 4801,9 4877,8 5068,6 Індекс зростання кількості
легкових автомобілів
індивідуальних власників,
у відсотках до
попереднього року 106 109 106 107 105 105 106 101 102 104 Забезпеченість населення
індивідуальними легковими
автомобілями, одиниць на
1000 осіб 63 69 73 78 83 87 93 96 100 102 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Телефонізація квартир
------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1990| 1991| 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Кількість основних домашніх
телефонів мережі зв'язку
загального користування,
тисяч
у міських поселеннях 4161 4384 4596 4783 4964 5146 5341 5592 5820 6119 6330 у сільській місцевості 573 636 682 723 764 798 836 887 933 974 1021 Темпи зростання кількості
основних домашніх телефонів
мережі загального
користування, у відсотках до
попереднього року
у міських поселеннях 106 105 105 104 104 104 104 105 104 105 103 у сільській місцевості 112 111 107 106 106 104 105 106 105 104 105 Забезпеченість населення
домашніми телефонами,
одиниць на 100 сімей
у міських поселеннях 37 39 41 42 44 42 44 47 49 50 52 у сільській місцевості 11 12 13 13 14 14 15 16 17 17 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Кількість легалізованих
об'єднань громадян
----------------------------------------- Роки | Легалізовані | у тому числі | об'єднання | мають статус | громадян | |----------------+---------------- |всього| з них |міжна-|всеукра- | |політичні|родний|їнський | | партії | | ----------------------------------------- 1992 1) 158 6 23 135
1993 477 30 85 392
1994 667 37 91 576
1995 840 38 156 684
1996 1047 41 233 814
1997 1258 53 308 950
1998 1129 66 202 927
1999 1208 90 164 1044
_______________
1) Статистичне спостереження розпочате з 1992 року.

Кількість релігійних організацій
--------------------------------------------------------------------------- Роки| Кількість релігійних організацій |Кількість|Кількість |-------------------------------------------------|священ- |недільних |всього| у тому числі | нослу- | шкіл | |------------------------------------------| жителів | | |центри,|громади|мона-|місії|брат-|духовні | | | |управ- | |стирі| |ства |навчаль-| | | |ління | | | | | ні | | | |(єпар- | | | | |заклади | | | | хії, | | | | | | | | |дієце- | | | | | | | | |зії | | | | | | | | |тощо) | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- 1992 14344 ... 14037 101 71 4 34 14497 3906
1993 14973 143 14566 119 81 23 41 13247 4263
1994 15784 154 15309 152 91 29 49 14018 4529
1995 17045 161 16583 147 79 17 58 15315 4597
1996 18162 179 17613 172 104 26 68 16429 5032
1997 19631 192 19005 198 123 27 86 17798 5642
1998 21018 204 20309 232 144 35 94 19312 6400
1999 22518 221 21693 250 184 49 121 21281 7165 ---------------------------------------------------------------------------

Злочинність та судимість
--------------------------------------------------------- Роки| Загальна кількість | Коефіцієнти |зареєстрованих злочинів | (на 100 тис. наявного | |середньорічного населення) |-------------------------+-------------------------- | всього | з них |в тому |злочинності| судимості | |скоєних|числі | | | |групою |органі- | | | | осіб |зованим | | | | |злочин- | | | | | ним | | | | |угру- | | | | |пуванням| | --------------------------------------------------------- 1990 369809 39601 1843 713 201
1991 405516 43180 2549 780 209
1992 480478 53147 2133 921 221
1993 539299 65782 2619 1034 293
1994 572147 74007 3534 1102 337
1995 641860 81759 4556 1246 413
1996 617262 77724 6241 1208 474
1997 589208 74848 7434 1162 469
1998 575982 79284 9273 1145 462
1999 558693 77095 9300 1119 445 ---------------------------------------------------------

Розподіл виявлених осіб, підозрюваних
у скоєнні злочинів, та засуджених осіб,
скоївших злочини, за окремими видами
(у відсотках) --------------------------------------------------------------------------------------- Роки| Окремі види злочинів |---------------------------------------------------------------------------------- | умисні | умисні|згвал- |кра- |грабежі|розбійні|шахрай-|хуліган-|хабар-|злочини, |вбивства| тяжкі |тування|діжки| | напади | ство | ство |ництво|пов'язані | та |тілесні| та | | | | | | | з | замахи |ушкод- |замахи | | | | | | |наркотикам | на | ження | на | | | | | | | |вбивство| |згвал- | | | | | | | | | |тування| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Виявлено осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів 1990 1,4 2,1 1,6 29,3 3,7 1,8 0,7 7,7 0,3 2,7 1991 1,5 2,2 1,3 31,1 4,3 1,7 0,8 7,5 0,3 4,0 1992 1,5 2,3 1,0 37,8 5,1 1,9 0,6 7,4 0,2 4,8 1993 1,5 2,1 0,8 40,8 4,9 2,0 0,6 7,4 0,2 7,1 1994 1,3 1,8 0,6 40,7 4,4 1,8 0,6 7,7 0,2 7,6 1995 1,2 1,7 0,5 43,5 3,7 1,5 0,6 9,0 0,2 7,7 1996 1,3 1,7 0,4 40,2 3,6 1,5 0,8 9,6 0,2 8,2 1997 1,2 1,8 0,4 37,1 3,7 1,7 1,3 10,2 0,3 8,7 1998 1,3 1,6 0,4 37,8 3,7 1,8 1,4 8,5 0,3 9,3 1999 1,4 1,7 0,4 40,1 3,9 1,8 1,3 7,5 0,3 10,2
засуджено осіб, скоївших злочини 1990 1,8 3,2 2,5 31,9 4,9 2,0 0,8 7,7 0,2 3,2 1991 1,9 2,9 2,0 35,8 4,9 1,9 0,8 7,2 0,1 4,7 1992 1,7 2,9 1,5 42,2 6,0 1,8 0,7 7,1 0,1 5,6 1993 1,7 2,6 1,0 44,9 5,4 1,8 0,6 7,0 0,1 7,8 1994 1,5 2,2 0,8 47,6 5,2 1,8 0,6 6,3 0,2 8,0 1995 1,5 2,0 0,7 43,5 4,2 1,7 0,5 7,3 0,1 8,4 1996 1,5 2,0 0,6 40,6 3,9 1,7 0,7 7,5 0,2 8,9 1997 1,4 2,1 0,5 40,3 4,2 1,8 1,0 8,0 0,2 9,4 1998 1,5 2,0 0,5 42,1 4,3 2,0 1,2 7,4 0,2 10,2 1999 1,6 2,1 0,5 44,2 4,6 2,1 1,1 6,5 0,2 11,0 ---------------------------------------------------------------------------------------

Соціальні гарантії
(у % до відповідної дати
попереднього року)
------------------------------------------------------------------------- | Темпи зростання (зниження) встановленого розміру |----------------------------------------------------------------- | межі | Мінімальної |мінімальної пенсії за віком |малозабезпеченості| заробітної плати | (з урахуванням цільової | | | грошової допомоги) |------------------+------------------+--------------------------- |у цінах | у цінах|у цінах | у цінах|у цінах | у цінах |поточного|відпо- |поточного|відпо- |поточного| відповідного | року |відного | року |відного | року | періоду | |періоду | |періоду | | попереднього | |попере- | |попере- | | року | |днього | |днього | | | | року | | року | | ------------------------------------------------------------------------- 1999
I кв. 123,1 101,5 164,4 135,8 102,8 84,7
II кв. 123,1 98,1 164,4 131,0 102,8 82,0
III кв. 123,1 97,7 136,4 106,7 102,8 81,5
IV кв. 160,5 135,3 136,4 113,3 122,8 103,5
2000
I кв. 130,4 104,3 100,0 80,0 119,5 95,6
II кв. 130,4 102,4 100,0 78,5 119,5 93,9
III кв. 130,4 99,4 159,5 121,6 119,5 91,2 --------------------------------------------------------------------------
Співвідношення заробітної плати,
пенсії та встановлених соціальних
нормативів
(на кінець року) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Роки | Кількість працівників, у яких | Кількість пенсіонерів, які | нарахована зарплата не перевищувала | одержують пенсії в органах | | соціального захисту |---------------------------------------------+------------------------------------------ |встановлений мінімальний | межу | нижче межі |у розмірі мінімальної | малозабезпечен розмір |малозабезпеченоості| малозабезпеченоості| пенсії і менше |-------------------------+-------------------+--------------------+--------------------- | тис. | у % до | тис. | у % до | тис. | у % до | тис. | у % до | осіб | загальної | осіб |загальної | осіб | загальної | осіб | загальної | | кількості | |кількості | | кількості | | кількості | | штатних | | штатних | |пенсіонерів| |пенсіонерів | |працівників, які| |працівників| | | | | | відпрацювали | | | | | | | | 50 % і більше | | | | | | | | встановленого | | | | | | | | робочого часу | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1998 1036,1 9,7 2351,5 22,1 11722,6 80,7 740,5 5,0 1999 1635,5 15,3 4889,0 45,8 13381,4 95,9 1265,0 9,1
2000
I кв. 1257,8 11,8 3973,5 37,3 13407,0 96,5 1185,6 8,5 II кв. 1082,8 10,4 3733,5 35,9 13366,8 96,3 1166,7 8,4 III кв. 2562,1 24,7 2562,1 24,7 13350,7 96,3 1113,8 8,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Державні витрати на соціальний
захист населення
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1990| 1991| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- млрд. крб. млн. грн.
Сума видатків 8,4 15,3 358,6 18059,9 70350,1 332134,5 4105,6 5607,7 4227,0 4147,1 з Державного бюджету
У % до загальних
видатків 19,2 15,6 18,7 31,5 11,2 13,7 12,0 16,4 13,6 11,9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кількість пенсіонерів
(на початок року) ---------------------------------------------------------------------------- Роки| Всього | у тому числі | Кількість |пенсіонерів,|---------------------------------------------|пенсіонерів | тис. осіб | за | за | у разі | за |отримують|у розрахунку | | віком |інвалід-| втрати |вислугою|соціальні| на 1000 | | | ністю |годуваль-| років | пенсії | населення | | | | ника | | | ---------------------------------------------------------------------------- 1991 13084 9713 1313 1209 ... 318 253
1992 13554 10294 1355 1044 361 500 273
1993 14191 10737 1388 1155 379 532 279
1994 14477 10865 1477 1236 398 501 282
1995 14515 10668 1734 1228 415 470 284
1996 14487 10615 1814 1195 429 434 284
1997 14487 10587 1868 1163 443 426 286
1998 14535 10558 1923 1168 464 422 289
1999 14521 10473 1978 1153 493 424 291
2000 14530 10424 2005 1155 517 429 294 ----------------------------------------------------------------------------

Середній розмір місячної пенсії
(на початок року)
----------------------------------------------------------------------- Роки | Середній | у тому числі | розмір |----------------------------------------------- | призначеної |за віком| за | у разі | за |соціальної | місячної | |інвалід-| втрати |вислугою| пенсії | пенсії | | ністю |годуваль-| років | | пенсіонерів, | | | ника | | |які перебувають| | | | | | на обліку в | | | | | | органах | | | | | | соціального | | | | | | захисту | | | | | ------------------------------------------------------------------------
карбованців
1991 104 110 96 58 105 53 1992 540 555 583 424 480 332 1993 9735 10204 10469 6304 10577 3773
тис. крб.
1994 292 307 317 186 331 102 1995 1156 1174 1368 809 1264 548
гривень
1996 1) 38,7 38,8 45,6 33,2 40,7 21,4 1997 1) 51,9 50,8 67,3 43,6 53,3 33,0 1998 1) 52,2 50,9 68,6 43,5 53,9 33,7 1999 2) 60,7 60,1 75,9 47,8 66,2 36,0 2000 3) 68,9 69,3 82,3 52,0 76,4 37,6
_______________
1) З урахуванням компенсаційних виплат.
2) З урахуванням цільової грошової допомоги.
3) З урахуванням цільової грошової допомоги та індексації.

Охорона навколишнього середовища
Основні показники охорони атмосферного
повітря та поводження з токсичними
промисловими відходами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Шкідливі викиди в
атмосферне повітря:
всього, тис. т 15549,4 14315,4 12269,7 10015,0 8347,4 7483,5 6342,3 5966,2 6040,8 5863,0 ... у тому числі
стаціонарними джерелами 9439,1 8774,6 8632,9 7308,3 6201,4 5687,0 4763,8 4533,2 4156,3 4116,0 3953,4 автотранспортом 6110,3 5540,8 3636,8 2706,7 2146,0 1796,5 1578,5 1433,0 1884,5 1747,0 ... у розрахунку на 1 кв. км
території країни, т 25,8 23,7 20,3 16,6 13,8 12,4 10,5 9,9 10,0 9,7 ...
Токсичні промислові відходи
Утворилось, млн. т ... ... ... 101,9 102,8 129,6 135,2 91,8 84,0 88,5 ... Направлено в сховища
організованого складування
(поховання), млн. т ... ... ... 77,9 74,7 99,7 74,5 59,9 56,0 57,3 ... Відправлено у місця
неорганізованого
складування за межі 0 підприємств, млн. т ... ... ... 1,9 1,0 1,1 1,1 0,9 4,1 0,4 ... Наявність на кінець року
у сховищах організованого
складування та на території
підприємств:
всього, млн. т ... ... ... 2753,5 4045,8 4706,9 4288,3 4158,6 4210,6 4366,2 ... у розрахунку на 1 кв. км території країни, т ... ... ... 4561,0 6701,7 7796,8 7103,4 6888,5 6974,7 7232,4 ... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основні показники використання
та охорони водних ресурсів
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Забрано води із
природних водних
об'єктів,
млн. куб. м 35615 34905 32461 24380 29499 25852 23477 21091 19027 19748 ...
Спожито свіжої води
(включаючи морську),
млн. куб. м 30201 28206 26925 24521 23468 20338 18668 15623 13836 14285 ...
Загальне відведення
зворотних вод -
всього, млн. куб. м 20261 19126 17872 16650 15869 14981 13998 12534 11040 11488 ...
у тому числі: забруднених -
всього, млн. куб. м 3199 4291 4008 4652 4873 4652 4109 4233 4228 3920 ... з них без очищення 470 701 951 1196 1053 912 980 763 813 748 ...
частка забруднених зворотних вод у
загальному водовідведенні 16 22 22 28 31 31 29 34 38 34 ...
нормативно-очищених, млн. куб. м 3318 2532 3207 2611 2075 1936 2304 1798 1644 1743 ...
Потужність очисних
споруд, млн. куб. м 8131 7937 8854 8134 8775 8419 8281 8271 8284 8018 ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основні показники використання
та охорони лісу, тваринних ресурсів
та заповідних територій
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Заготівля деревини - всього,
тис. щільних куб. м 12642 10833 10183 9649 9959 9741 9176 10597 10549 10309 11262 в тому числі від рубок
головного користування 5755 5267 5047 4761 4891 4574 4375 4761 5139 4880 5236
Відтворення лісів на землях
лісового фонду - всього,
тис. га 37,5 33,7 31,9 29,7 33,1 38,4 38,5 38,5 36,7 38,6 37,8 в тому числі 35,4 31,2 28,9 26,8 29,6 33,9 34,3 33,5 30,2 29,9 29,8 посадка і посів лісу
Лісовпорядкування,
тис. га 1229,3 948,0 1138,0 1207,9 1006,2 1671,3 2356,2 2466,0 1226,0 1675,1 ...
Створення захисних насаджень
та полезахисних смуг,
тис. га 21,7 15,6 14,0 13,2 14,1 16,2 13,5 8,8 5,1 6,3 5,8
Залишок в лісі неокорованої
деревини хвойних порід,
тис. куб. м 26 27 31 31 29 39 39 93 114 76 69
Площа мисливських угідь,
тис. га 50538,7 51797,8 52153,8 51772,0 51214,1 50631,6 50583,5 48701,6 47721,8 47903,9 ...
Загальна чисельність,
тис. голів:
копитних тварин 254,6 271,8 270,8 253,1 244,9 237,3 219,4 205,3 192,3 182,6 ... хутрових звірів 2134,2 2194,9 2332,7 2360,2 2431,5 2497,7 2528,9 2554,0 2464,2 2422,3 ... пернатої дичини 5098,0 5112,6 7767,7 10234,5 10581,4 11794,5 10888,8 9975,6 9828,0 8953,9 ...
Заповідники, національні
природні парки:
кількість 21 19 19 19 19 20 22 24 27 31 ... площа, тис. га 407,0 361,4 361,4 384,6 414,9 417,6 711,9 761,8 768,5 877,1 ...

Міжнародні зіставлення по країнах СНД
Індекси фізичного обсягу валового
внутрішнього продукту
(у постійних цінах;
у відсотках
до попереднього року)
----------------------------------------------------------------------------- | 1991 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ----------------------------------------------------------------------------- Азербайджан 99,3 88,2 101,3 105,8 110,0 107,4 111,4
Білорусь 98,8 89,6 102,8 111,4 108,4 103 106
Вірменія 88,3 106,9 105,9 103,3 107,2 103,1 106
Грузія 78,9 102,6 111,2 110,8 102,9 103 101,9
Казахстан 89,0 91,8 100,5 101,7 98,1 101,7 110,5 1)
Киргизстан 92,1 94,6 107,1 109,9 102,1 103,6 105
Молдова, Республіка 82,5 98,1 94,1 101,6 91,4 95,6 101,9
Російська Федерація 95 95,9 96,6 100,9 95,1 103,2 108 2)
Таджикистан ... 87,6 83,3 101,7 105,3 103,7 108,3
Туркменістан ... ... ... ... ... ... ...
Узбекистан 99,5 99,1 101,7 105,2 104,4 104,4 104,2
Україна 91,3 87,8 90,0 97,0 98,1 99,7 106,0
_______________
1) Січень - вересень 2000 р. у відсотках до січня -
вересня 1999 року.
2) Виробництво продукції в базових галузях економіки
(промисловість, сільське господарство, будівництво,
транспорт, торгівля).

Галузева структура валової доданої вартості
(у поточних цінах;
у відсотках)
--------------------------------------------------------------------------- | Роки |Валова | у тому числі | |додана |-------------------------------------- | | вар- | промисло-| сільське, |будів-|послуги | |тість 1)| вість 2)| лісове та |ництво| | | | | рибне | | | | | |господарство| | --------------------------------------------------------------------------- Азербайджан 1999 100 25,4 23,3 10,1 41,2
Білорусь 1999 100 34,1 12,6 7,0 46,3
Вірменія 1998 100 21,7 33,3 8,7 36,3
Грузія 1999 100 19,4 3) 27,5 4) 4,0 49,1
Казахстан 1998 100 25,8 3) 9,0 4) 5,2 60,0
Киргизстан 1998 100 17,9 39,2 4,9 38,0
Молдова, Республіка 1998 100 18,7 3) 28,8 4) 3,5 49,0
Російська Федерація 1999 100 32,3 6,9 5,9 54,9
Таджикистан 1998 100 22,8 27,0 4,1 46,1
Туркменістан 1997 100 35,3 21,1 11,8 31,8
Узбекистан 1997 100 17,7 31,7 8,2 42,4
Україна 5) 1999 100 32,5 14,2 4,9 48,4
_______________
1) До виключення оплати послуг фінансових посередників.
2) Включаючи видавничу діяльність, виробництво кінофільмів,
заготівлю металолому та утилю (крім Азербайджану, Грузії,
Казахстану і Молдови).
3) Гірничодобувна промисловість і розробка кар'єрів; обробна
промисловість; електроенергія, газ і водопостачання.
4) Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та
риболовство.
5) Галузі розраховані згідно ЗКГНГ.

Індекси споживчих цін
(у разах до
попереднього року)
------------------------------------------------------------------------------ | 1991 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------ Азербайджан 2,1 5,1 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0
Білорусь 1,9 8,1 1,5 1,6 1,7 3,9 2,7
Вірменія 2,4 2,8 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
Грузія 1,8 1,6 1) 1,1 1) 1,1 1) 1,1 1) 1,1 1) 1,0
Казахстан 1,8 2,8 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1
Киргизстан 2,1 1,5 1,3 1,3 1,1 1,4 1,2
Молдова, Республіка 2,1 1,3 1,2 1,1 1,1 1,4 1,3
Російська Федерація 1) 2,6 2,3 1,2 1,1 1,8 1,4 1,2
Таджикистан 2,1 5,4 3,7 1,7 1,4 1,3 1,2
Туркменістан 2,1 ... ... ... ... ... ...
Узбекистан 2,0 4,2 2) ... ... ... ... ...
Україна 1) 3,9 2,8 1,4 1,1 1,2 1,2 1,26
_______________
1) Грудень до грудня попереднього року.
2) За оцінкою.

Індекси середньомісячної номінальної заробітної плати
(у відсотках до
попереднього року)
------------------------------------------------------------------------ | 1991 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------ Азербайджан 171 408 143 158 119 106 115
Білорусь 203 769 161 187 204 424 309 2)
Вірменія 132 404 134 143 133 111 113
Грузія 126 221 213 147 130 114 ...
Казахстан 169 281 142 124 111 115 119 2)
Киргизстан 165 158 133 139 124 120 115 2)
Молдова, Республіка 183 132 131 117 114 119 134 2)
Російська Федерація 190 214 157 1) 120 110 143 148 3)
Таджикистан 179 209 384 177 173 135 138 2)
Туркменістан 190 518 985 ... ... ... ...
Узбекистан 168 402 202 149 139 163 ...
Україна 1) 196 514 171 114 107 116 130
_______________
1) За структурою та методологією обліку 1996 року.
2) Січень листопад 2000 р. у відсотках до січня -
листопада 1999 року.
3) За оцінкою.

Середньомісячна номінальна заробітна плата
у перерахунку на долари США
--------------------------------------------------------------------- | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 --------------------------------------------------------------------- Азербайджан 13,1 14,4 20,5 35,5 43,5 43,3 46
Білорусь 27,3 65,6 89,3 86,1 95,3 72 74
Вірменія 6,0 17,4 22,9 27,7 35,7 37 39
Грузія 5,6 10,5 23,0 32,8 39,8 ... ...
Казахстан 47,6 78,8 102,3 111,6 119,4 90 94
Киргизстан 21,5 34,0 38,3 39,2 40,1 26 25
Молдова, Республіка 26,3 31,8 40,2 48,1 46,6 28 33
Російська Федерація 110,1 103,7 154,2 164,3 108,1 64 81
Таджикистан 15,8 6,8 9,6 8,9 11,0 9 8
Туркменістан 209,4 ... ... ... ... ... ...
Узбекистан 26,6 35,8 53,7 48,4 47,3 59 ...
Україна 45,0 49,8 68,8 76,9 62,7 43 45 ---------------------------------------------------------------------

Індекси грошових доходів населення
(у відсотках до
попереднього року)
------------------------------------------------------------------------- | 1991 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------- Азербайджан 190,8 551,2 142,1 129,8 116,6 106,5 111,1
Білорусь 194,7 594,7 179 173,9 206,6 380,3 328 2)
Вірменія 183,8 328 142,9 114,3 111,5 113,6 109,0
Грузія 136,7 ... ... ... ... ... ...
Казахстан 187,9 259,1 130,3 ... ... ... ...
Киргизстан 183,3 135,7 130,4 130,6 119,6 135,0 118,2
Молдова, Республіка 179,1 160,3 125,2 112,7 91,2 119,4 1) ...
Російська Федерація 216,7 249,6 148,3 121,6 106,7 158,6 131,8
Таджикистан 187,7 ... ... ... ... ... 117 2)
Туркменістан 209,4 ... ... ... ... ... ...
Узбекистан 185,3 524,7 219,4 195,3 149,8 162,0 ...
Україна 185,3 491,7 152,1 124,2 108,6 113,8 140
_______________
1) Січень - листопад 1999 р. у відсотках до січня -
листопада 1998 року.
2) Січень - листопад 2000 р. у відсотках до січня -
листопада 1999 року.

Індекси обсягу продукції промисловості
(у відсотках до
попереднього року)
----------------------------------------------------------------------- | 1991 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ----------------------------------------------------------------------- Азербайджан 104,8 78,6 93,3 100,3 102,2 103,5 106,9
Білорусь 99,0 88,3 103,5 118,8 112,4 109,7 108,0
Вірменія 92,3 101,5 101,4 101,0 97,9 105,2 106,4
Грузія 77,4 86,5 106,8 108,2 97,8 104,8 106,1
Казахстан 99,1 91,8 100,3 104,0 97,6 102,2 114,6
Киргизстан 99,7 82,2 103,9 139,7 105,3 98,3 106,0
Молдова, Республіка 88,9 96,1 93,5 100,0 89,0 91,0 102,3
Російська Федерація 92 96,7 96,0 102,0 94,8 108,1 109,0
Таджикистан 96,4 86,4 76,1 98,0 108,2 105,0 110,3
Туркменістан 104,8 91 120 78 102 ... ...
Узбекистан 101,5 100,1 102,6 104,1 103,6 106,1 106,4 1)
Україна 95,2 88,0 94,9 99,7 99,0 104,0 112,9
_______________
1) Січень - вересень 2000 р. у відсотках до січня -
вересня 1999 року.

Індекси обсягу продукції сільського господарства
(у відсотках до
попереднього року)
----------------------------------------------------------------- | 1991| 1995| 1996| 1997 | 1998 | 1999| 2000 ----------------------------------------------------------------- Азербайджан 100 93 103 94 106 107 112
Білорусь 95 95 102 95 99,3 91 109
Вірменія 100 105 102 94 113 101 97,5
Грузія 64 113 106 107 90 108 85
Казахстан 90 76 95 99,2 81 129 97
Киргизстан 90 98 115 112 103 109 104
Молдова, Республіка 90 103 87 112 88 92 97
Російська Федерація 95 92 95 102 87 102 105
Таджикистан ... 84 91 100,2 106 104 112
Туркменістан 96 82 ... ... ... ... ...
Узбекистан 99 102 94 106 104 106 ...
Україна 87 96 91 98 90 93 109 -----------------------------------------------------------------

Рівень безробіття
(на кінець року;
у відсотках до економічно
активного населення)
------------------------------------------------------------------------------ | 1991 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 ------------------------------------------------------------------------------ Азербайджан 0,1 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2
Білорусь 0,04 2,7 3,9 2,8 2,3 2,0 2,1
Вірменія - 8,2 10,0 11,4 9,1 11,5 10,9
Грузія ... ... 1,4 1) 2,4 1) 4,2 1) 5,6 1) ...
Казахстан 0,05 2,1 4,2 3,8 3,9 3,9 3,3
Киргизстан 0,01 2,9 4,3 3,0 3,1 3,0 3,1
Молдова, Республіка 0,005 1,4 1,4 1,7 1,9 2,1 1,8
Російська Федерація 0,08 3,2 3,4 2,8 2,6 1,7 1,4
Таджикистан - 2,0 2,6 2,8 2,9 2,9 3,0
Туркменістан - - - - - - -
Узбекистан - 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 ...
Україна - 0,5 1,3 2,3 3,7 4,3 4,2
_______________
1) За оцінкою.
2) Відсотків до працездатного населення працездатного віку.вгору