Щодо донарахування прибуткового податку
Вищий адміністративний суд; Ухвала від 09.03.2006
Документ n0220760-06, поточна редакція — Прийняття від 09.03.2006

                ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ 
У Х В А Л А
09.03.2006

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в
складі: головуючого: Смоковича М.І., суддів: Конюшка К.В.,
Пилипчук Н.Г., Весельської Т.Ф., Костенка М.І., розглянувши у
письмовому провадженні в касаційній інстанції адміністративну
справу за скаргою гр. Щ. на дії Державної податкової інспекції у
Жовтневому районі м. Харкова (далі - ДПІ у Жовтневому районі
м. Харкова) щодо донарахування прибуткового податку, провадження
по якій відкрито за касаційною скаргою гр. Щ. на рішення
Жовтневого районного суду м. Харкова від 21 липня 2005 року та
ухвалу апеляційного суду Харківської області від 25 жовтня 2005
року, В С Т А Н О В И Л А:
У серпні 2004 року гр. Щ звернувся до суду зі скаргою на дії
ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова.
Вимоги обґрунтовував тим, що відповідач податковим
повідомленням N 0003411702/0 від 26 квітня 2004 року визначив йому
додаткове податкове зобов'язання за платежем: прибутковий податок
з робітників і службовців в сумі 642 грн.
Вважає, що такими діями порушено його право власності, яке
захищене Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Конвенцією про
захист прав людини та основних свобод ( 995_004 ).
Просив позовну заяву задовольнити та визнати дії відповідача
щодо стягнення додаткового податкового зобов'язання
неправомірними.
Рішенням Жовтневого районного суду м. Харкова від 21 липня
2005 року, залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду
Харківської області від 25 жовтня 2005 року, у задоволенні скарги
відмовлено.
У касаційній скарзі гр. Щ. просить рішення судів скасувати у
зв'язку з порушенням судами норм матеріального і процесуального
права при їх ухваленні та направити справу на новий розгляд у суд
першої інстанції.
Касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення з
наступних підстав.
Судами встановлено, що позивач подав декларацію за 2003 рік,
в якій вказав, що за основним місцем роботи отримав заробіток в
сумі 14762,25 грн. з удержанням прибуткового податку в сумі
2919 грн. та за сумісництвом - 5321 грн. з удержанням прибуткового
податку в сумі 1064,20 грн., тобто, сукупний річний доход
скаржника за 2003 рік становив 20083,25 грн.
У результаті перерахунку ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова
визначила, що скаржнику з вказаного сукупного річного доходу
належало б сплатити прибутковий податок у розмірі 4625,40 грн.,
так як з нього вже було удержано цей вид платежу в розмірі
3983,20 грн. (2919 + 1064,20 = 3983,20), то податкова інспекція
направила йому податкове повідомлення про удержання недоплаченої
суми прибуткового податку в розмірі 642,20 грн.
(4625,40 - 3983,20 = 642,20).
Статтею 67 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що
кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і
розмірах, встановлених законом.
Згідно до положень ст. ст. 3, 4, 14 Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ) громадяни зобов'язані
сплачувати податок з отриманих доходів виходячи з принципу
соціальної справедливості шляхом запровадження економічно
обґрунтованого неоподаткованого мінімуму доходів громадян та
застосування диференційованого і прогресивного оподаткування
громадян, які отримують високі доходи.
Відповідно до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ), яка була чинною на
час виникнення спірних правовідносин, об'єктом оподаткування у
громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є
сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається
з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних
джерел як на території України, так і за її межами.
Пункт перший статті 7 цього Декрету ( 13-92 ) передбачає
сплату прибуткового податку з сукупного оподаткованого доходу
громадян за місцем основної роботи, який обчислюється за ставками
прогресивного оподаткування доходів громадян, встановленими Указом
Президента України "Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та
ставки прогресивного оподаткування доходів громадян" ( 519/94 ),
який ухвалою Конституційного Суду України визнаний таким, що
прийнятий відповідно до положень Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Отже, податкова інспекція діяла правомірно - у відповідності
до вимог вищенаведеного законодавства визначила сукупний
оподаткований доход гр. Щ. та правильно вирахувала суму
недоплаченого прибуткового податку з громадян.
Доводи, викладені позивачем у касаційній скарзі, не
спростовують висновків судів, оскільки законодавством не було
встановлено інших ставок і порядку для обчислення прибуткового
податку з сукупного оподаткованого доходу громадян.
За таких обставин оскаржувані рішення судів постановлені з
дотриманням норм процесуального і матеріального права, підстав для
їх зміни або скасування немає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 223, 224, 231
Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), колегія
суддів У Х В А Л И Л А:
Касаційну скаргу гр. Щ. залишити без задоволення.
Рішення Жовтневого районного суду міста Харкова від 21 липня
2005 року та ухвалу апеляційного суду Харківської області від
25 жовтня 2005 року по даній справі залишити без зміни.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, але може
бути оскарженою за винятковими обставинами до Верховного Суду
України протягом одного місяця з дня відкриття таких обставин.вгору