Про визнання недійсними рішень
Вищий адміністративний суд; Постанова від 05.04.2006
Документ n0207760-06, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2006

                                                          
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
05.04.2006

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в
складі: Головуючого - судді Бутенка В.І., суддів: Бим М.Є.,
Гончар Л.Я., Гордійчук М.П., Панченка О.І., при секретарі -
Мельник І.М., за участю представника позивача гр. П. та
представників відповідача і третьої особи гр. М. і гр. Р.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку касаційного
провадження адміністративну справу за позовом Відкритого
акціонерного товариства "Укрнафта" в особі нафтогазовидобувного
управління "Долинанафтогаз" до Долинської міської ради
Івано-Франківської області, третя особа на стороні відповідача -
Товариство з обмеженою відповідальністю "Станіславська торгова
компанія", про визнання недійсними рішень, В С Т А Н О В И Л А:
ВАТ "Укрнафта" в особі НГВУ "Долинанафтогаз" звернулось в
господарський суд Івано-Франківської області з позовом про
визнання недійсними рішень Долинської міської ради N 843-22/2004
від 14.12.2004 "Про прийняття в комунальну власність приміщення
магазину N 40 за адресою _____________" та N 844-22/2004 від
14.12.2004 "Про перелік об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста Долина, які підлягають приватизації в
2005 році".
Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від
26.07.2005 в позові ВАТ "Укрнафта" в особі НГВУ "Долинанафтогаз"
відмовлено.
Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від
14.11.2005 рішення господарського суду Івано-Франківської області
від 26.07.2005 залишено без змін.
Не погоджуючись з прийнятими рішеннями, ВАТ "Укрнафта"
звернулось з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду
України, в якій просить скасувати рішення судів першої та
апеляційної інстанцій і постановити нове рішення, яким
задовольнити його позов повністю.
Незаконність рішень судів ВАТ "Укрнафта" обґрунтовує
порушенням та неправильним застосуванням судами першої та
апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права.
Колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає
задоволенню з наступних підстав.
На виконання Указу Президента України N 210/93 ( 210/93 )
постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 N 508
( 508-93-п ) затверджено Положення про порядок корпоратизації
підприємств, згідно з пунктом 11 якого акт оцінки вартості
цілісного майнового комплексу підприємства, яке створюється в
процесі корпоратизації, затверджується засновником такого
підприємства, після чого засновник в десятиденний термін приймає
рішення про створення відкритого акціонерного товариства і
затверджує його статут. Відповідно до пункту 15 зазначеного
Положення з моменту державної реєстрації відкритого акціонерного
товариства активи і пасиви підприємства, структурного підрозділу
(одиниці) переходять до відкритого акціонерного товариства.
Акціонерне товариство стає правонаступником прав і обов'язків
корпоратизованого підприємства.
Рішенням виконавчого комітету Долинської районної Ради
народних депутатів Івано-Франківської області від 04.01.88 N 1
будівлю магазину N 40 передано відділу робітничого постачання НГВУ
"Долинанафтогаз".
В статті 10 Закону України "Про підприємства в Україні" від
27.03.91 N 887-XII ( 887-12 ) регулювались питання використання
майна державних підприємств.
В цьому Законі ( 887-12 ) визначено, що майно підприємства
становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності,
вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.
Майно підприємства відповідно до законів Української РСР, статуту
підприємства та укладених угод належить йому на праві власності
або повного господарського відання. Майно, що є державною
власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому
на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного
господарського відання, державне підприємство володіє,
користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд,
вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать статуту
підприємства.
Таким чином, виробниче об'єднання "Укрнафта" володіло,
користувалось та розпоряджалось всім майном, яке знаходилось на
його балансі, на правах повного господарського відання, що в
подальшому стало підставою для його передачі до статутного фонду
ВАТ "Укрнафта".
На виконання Указу Президента України "Про корпоратизацію
підприємств" від 15.06.93 N 210/93 ( 210/93 ), відповідно до
наказу Державного комітету України по нафті і газу від 23.02.94
N 57, на базі виробничого об'єднання "Укрнафта" створено відкрите
акціонерне товариство "Укрнафта", а також затверджено акт оцінки
вартості цілісного майнового комплексу виробничого об'єднання
"Укрнафта". Майно, перелічене в даному акті оцінки, до якого
увійшло також майно НГВУ "Долинанафтогаз", у тому числі будівля
магазину N 40 "Овочі-фрукти", яка знаходиться за адресою: ___________________, було передано до статутного фонду
ВАТ "Укрнафта".
Відповідно до статті 12 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) товариство є власником, зокрема, майна,
переданого йому засновниками.
Згідно зі статтею 2 Закону України "Про власність" ( 697-12 )
від 07.02.91 право власності в Україні охороняється законом.
Нормами статей 319, 321 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
закріплено право власника володіти, користуватись, розпоряджатись
своїм майном на власний розсуд. Право власності є непорушним,
ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи
обмежений у його здійсненні.
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) сільські, селищні, міські
ради є органами місцевого самоврядування, що представляють
відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в
їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування,
визначені Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими
законами.
Статтею 143 Конституції України ( 254к/96-ВР ) територіальні
громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними
органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в
комунальній власності.
Стаття 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ), визначивши виключну компетенцію сільських,
селищних, міських рад, не зазначає жодних прав даних органів щодо
можливості розпорядження майном господарських товариств,
засновниками яких вони не є, а, тим більше, приймати рішення щодо
передачі права власності на майно господарських товариств
приватної форми власності.
Таким чином, рішення Долинської міської ради N 843-22/2004
від 14.12.2004 "Про прийняття в комунальну власність приміщення
магазину за адресою: __________________ та N 844-22/2004 від
14.12.2004 "Про перелік об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста Долина, які підлягають приватизації в
2005 році" прийняті всупереч нормам чинного законодавства України
та порушують права і охоронювані законом інтереси позивача у
справі.
При таких обставинах суди невірно прийшли до висновку про
правомірність дій Долинської міської ради щодо прийняття в
комунальну власність майна, яке належить ВАТ "Укрнафта" на праві
власності, та подальшої його приватизації.
При цьому, помилковим є посилання на вимоги Закону України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), оскільки дані
норми не застосовуються при корпоратизації державних підприємств
та передачі майна в статутний фонд.
Відповідно до ст. 229 Кодексу адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ) суд касаційної інстанції має право скасувати
судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити
нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно,
але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми
матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення
незаконного судового рішення.
Враховуючи те, що обставини справи встановлені судом повно і
правильно, але допущено помилку в застосуванні норм матеріального
права, постановлені судові рішення підлягають скасуванню з
постановленням нового судового рішення.
Керуючись ст.ст. 221, 223, 230 КАС України ( 2747-15 ),
колегія суддів П О С Т А Н О В И Л А:
Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства
"Укрнафта" в особі нафтогазовидобувного управління
"Долинанафтогаз" задовольнити в повному обсязі.
Рішення господарського суду Івано-Франківської області від
26 липня 2005 року та ухвалу Львівського апеляційного
господарського суду від 14 листопада 2005 року скасувати.
Задовольнити позов Відкритого акціонерного товариства
"Укрнафта" в особі нафтогазовидобувного управління
"Долинанафтогаз" до Долинської міської ради Івано-Франківської
області в повному обсязі, визнати недійсними рішення Долинської
міської ради N 843-22/2004 від 14.12.2004 "Про прийняття в
комунальну власність приміщення магазину за адресою: ________________" та N 844-22/2004 від 14.12.2004 "Про перелік
об'єктів комунальної власності територіальної громади міста
Долина, які підлягають приватизації в 2005 році".
Стягнути з Долинської міської ради Івано-Франківської області
на користь Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" в особі
нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз" (код ЄДРПОУ _________) судові витрати в сумі 458 (чотириста п'ятдесят вісім)
гривень.
Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і
оскарженню не підлягає.вгору