Документ n0176760-06, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2006

                ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ 
У Х В А Л А
17.03.2006

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у
складі: головуючого Бим М.Є., суддів Амєліна С.Є., Гончар Л.Я.,
при секретарі Єфімовій В.В., з участю: представника Козинської
селищної ради - гр. Ло; представника Центральної виборчої комісії
- гр. Ла; представника територіальної виборчої комісії селища
Козин - гр. Ч, розглянувши у відкритому судовому засіданні
адміністративну справу за апеляційними скаргами територіальної
виборчої комісії смт Козин, Козинської селищної ради Обухівського
району Київської області, гр. Г на ухвалу та постанову Печерського
районного суду м. Києва від 10 березня 2006 року, у справі за
позовом територіальної виборчої комісії смт Козин, Козинської
селищної ради Обухівського району Київської області та гр. Г до
Центральної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії
селища Козин, державного реєстратора Обухівської районної
державної адміністрації Київської області, Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в Київській області в особі
управління адміністративної служби міліції про визнання незаконною
бездіяльності Центральної виборчої комісії, визнання незаконними
та скасування рішень Козинської селищної ради від 24 грудня
2005 року N 3, від 8 січня 2006 року N 2, про визнання незаконними
дій державного реєстратора, визнання недійсним запису про
реєстрацію територіальної виборчої комісії селища Козин, та
зобов'язання вчинити дії, В С Т А Н О В И Л А:
7 березня 2006 року територіальна виборча комісія смт Козин,
Козинська селищна рада Обухівського району Київської області та
гр. Г звернулися до суду зі згаданим позовом. Свої вимоги
обґрунтовували тим, що 24 грудня 2005 року депутатами Козинської
селищної ради, повноваження яких було припинено у зв'язку з
обранням нового складу ради, прийнято рішення N 3 "Про формування
територіальної виборчої комісії селища Козин. Вказане рішення
підписано гр. Т в якості секретаря ради, хоча відповідно до Закону
України "Про місцеве самоврядування" ( 280/97-ВР ) рішення ради
повинен підписувати голова, а не секретар. Крім того, гр. Т з 18
серпня 2004 року звільнений з посади за власним бажанням. Назване
рішення N 3 від 24 грудня 2005 року додатково було підтверджено
рішенням від 9 січня 2006 року N 2, яке підписано від імені
Козинської селищної ради тією ж не уповноваженою особою - гр. Т.
Зазначені обставини, на думку позивачів, свідчать про незаконність
рішень селищної ради N 3 від 24 грудня 2005 року та N 2 від
9 січня 2006 року, тому ці рішення підлягають скасуванню.
Позивачі вказують, що Козинською селищною радою було прийнято
6 січня 2006 року рішення N 11 "Про формування територіальної
виборчої комісії смт Козин за результатами жеребкування", яке в
послідуючому було змінено рішеннями селищної ради N 1 від 13 січня
2006 року та N 2 від 26 лютого 2006року. Всі ці рішення підписані
головою Козинської селищної ради гр. Г та скріплені печаткою
селищної ради. Відповідно до законодавства 26 січня 2006 року було
здійснено державну реєстрацію та видано свідоцтво про державну
реєстрацію територіальної виборчої комісії смт Козин.
Відповідно до законодавства про вибори в межах одного селища
може існувати лише одна виборча комісія.
Однак, всупереч нормам діючого законодавства стосовно
існування тільки одної територіальної комісії в межах одного
селища Козин, державний реєстратор Обухівської
райдержадміністрації Київської області незаконно реєструє
24 лютого 2006 року іншу територіальну виборчу комісію селища
Козин, створену на підставі вищеназваного рішення N 3 від
24 грудня 2005 року. Крім того, державний реєстратор листом від
23 лютого 2006 року N 49 попросив позивачів повернути свідоцтво
від 26 січня 2006 року про державну реєстрацію територіальної
виборчої комісії смт Козин.
3 березня 2006 року позивачі зверталися до ЦВК зі скаргою на
дії державного реєстратора щодо незаконної реєстрації
територіальної виборчої комісії селища Козин та порушення прав
громадян. Всупереч чинному законодавству Центральна виборча
комісія не вжила заходів для припинення порушень виборчого
законодавства у смт Козин. Внаслідок протиправної бездіяльності
ЦВК в селищі Козин на даний час зареєстровано дві територіальні
виборчі комісії, що суперечить чинному законодавству.
Територіальною виборчою комісією селища Козин, яка на думку
позивачів створена незаконно, не зареєстровано кандидатами на
посаду селищного голови ряд осіб, в тому числі і гр. Г, чим
порушено їх конституційне право бути обраними.
Головне управління МВС України в Київській області листом від
20 лютого 2006 року N 16/л-108 відмовило територіальній виборчій
комісії смт Козин у видачі дозволу на виготовлення печатки,
посилаючись на те, що відповідна печатка вже виготовлена, видана і
знаходиться у голови територіальної виборчої комісії селища Козин
гр. С. Дана відмова у видачі печатки є незаконною, порушує виборчі
права громадян.
Посилаючись на наведені обставини позивачі просили суд
визнати бездіяльність Центральної виборчої комісії незаконною,
визнати незаконними дії державного реєстратора щодо державної
реєстрації територіальної виборчої комісії селища Козин та визнати
недійсним запис про реєстрацію N 13421020000000928 від 24 лютого
2006 року, визнати незаконними та скасувати рішення Козинської
селищної ради N 3 від 24 грудня 2005 року та N 2 від 8 січня 2006
року, зобов'язати територіальну виборчу комісію селища Козин
передати печатку голові територіальної виборчої комісії смт Козин
гр. Л, зобов'язати ГУ МВС України в Київській області видати
дозвіл територіальній виборчій комісії смт Козин на виготовлення
печатки цієї комісії.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10 березня
2006 року позов територіальної виборчої комісії смт Козин,
Козинської селищної ради та гр. Г до територіальної виборчої
комісії селища Козин, державного реєстратора Обухівської районної
державної адміністрації Київської області та Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в Київській області в особі
Управління адміністративної служби міліції про визнання
незаконними та скасування рішення N 3 від 24 грудня 2005 року,
рішення N 2 від 8 січня 2006 року, про визнання незаконними дій
державного реєстратора, визнання недійсним запису про реєстрацію
N 13421020000000928 від 24 лютого 2006 року та зобов'язання
вчинити дії в частині вимог до територіальної виборчої комісії
селища Козин, державного реєстратора Обухівської районної
державної адміністрації Київської області та Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в Київській області в особі
управління адміністративної служби міліції залишено без розгляду.
Постановою Печерського районного суду міста Києва від
10 березня 2006 року в позові територіальної виборчої комісії смт
Козин, Козинської селищної ради та гр. Г про визнання незаконною
бездіяльності Центральної виборчої комісії - відмовлено.
В апеляційних скаргах позивачі просять ухвалу та постанову
суду скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої
інстанції. Вважають, що судом неправильно застосовано норми
матеріального та процесуального права, викладені в ухвалі та
постанові висновки суду не відповідають обставинам справи.
В судовому засіданні представник позивача - Козинської
селищної ради наведені в апеляційних скаргах доводи підтримує в
повному обсязі.
Представники відповідачів - ЦВК та територіальної виборчої
комісії селища Козин, вважаючи оскаржувані ухвалу та постанову
суду законними, просять в задоволенні апеляційних скарг відмовити.
Перевіривши матеріали справи та правильність застосування
судом норм матеріального та процесуального права, заслухавши
пояснення осіб, що беруть участь у справі, обговоривши доводи
апеляційних скарг, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні
скарги задоволенню не підлягають з наступних підстав.
Відповідно до ст. 30-1 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ), ст. ст. 172, 174
Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) позовну
заяву у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових
осіб, які порушують законодавство про вибори, може бути подано до
суду у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або
допущення бездіяльності.
Заявлені позивачами вимоги до територіальної виборчої комісії
селища Козин, державного реєстратора Обухівської
райдержадміністрації Київської області, ГУ МВС України в Київській
області стосуються подій датованих кінцем 2005 року та січнем
2006 року, а позов до суду подано 7 березня 2006 року, тобто,
після закінчення встановлених законом строків звернення до суду.
Згідно ч. 5 ст. 179 Кодексу адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ) строки подання позовних заяв, встановлені
статтями 172 - 177 цього Кодексу, не може бути поновлено. Позовні
заяви, подані після закінчення цих строків, суд залишає без
розгляду.
Судом першої інстанції правильно застосовано норми
процесуального права, ухвала суду в частині залишення без розгляду
позовних вимог територіальної виборчої комісії смт Козин,
Козинської селищної ради та гр. Г до територіальної виборчої
комісії селища Козин, державного реєстратора Обухівської
райдержадміністрації Київської області та ГУ МВС України в
Київській області є законною і обґрунтованою, передбачених законом
підстав для її скасування немає, тому апеляційну скаргу слід
залишити без задоволення.
Щодо заявлених 7 березня 2006 року позивачами до суду вимог
про визнання незаконною бездіяльності Центральної виборчої комісії
щодо існування в смт Козин двох територіальних виборчих комісій,
то слід зазначити, що стосовно даного спору Печерським районним
судом м. Києва ухвалено 10 лютого 2006 року судове рішення, яке
набрало законної сили.
Постановою Печерського районного суду м. Києва від 10 лютого
2006 року (справа N 2-а-348/06) визнано незаконним та скасовано
рішення N 1 від 13 січня 2006 року "Про роботу територіальної
виборчої комісії смт Козин", підписаного селищним головою гр. Г.
Визнано законним створення та здійснення повноважень
територіальної виборчої комісії селища Козин, сформованої у
відповідності до рішення N 3 від 24 грудня 2005 року, яке
підтверджено рішенням N 2 від 8 січня 2006 року.
Згідно вимог ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) обставини, встановлені судовим
рішенням в адміністративній справі, що набрало законної сили, не
доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі
особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Щодо вимог позивачів про визнання незаконною бездіяльності
ЦВК стосовно звернення позивачів від 03.03.2006, то судом
встановлено, що скарга голови Козинської селищної ради гр. Г та
гр. Л на дії державного реєстратора щодо повторної реєстрації
територіальної виборчої комісії в селищі Козин Київської області
та порушення прав громадян надійшла до ЦВК 3 березня 2006 року.
Дана скарга розглянута Центральною виборчою комісією 7 березня
2006 року та прийнято постанову N 851 ( v0851359-06 ), якою скаргу
залишено без розгляду з тих підстав, що постановою Печерського
районного суду м. Києва від 10 лютого 2006 року визнано законним
створення та здійснення повноважень територіальної виборчої
комісії селища Козин, сформованої у відповідності з рішенням від
24 грудня 2005 року N 3, та що Законом України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Центральна
виборча комісія не наділена повноваженнями щодо розгляду скарг з
питань підготовки та проведення місцевих виборів.
Суд першої інстанції дійшов до вірного висновку, що оскільки
скарга позивачів від 3 березня 2006 року розглядалася Центральною
виборчою комісією 7 березня 2006 р. та прийнято постанову N 851
( v0851359-06 ), якою дана правильна оцінка вказаним в скарзі
обставинам, тому відсутні підстави вважати, що ЦВК допустило
бездіяльність стосовно звернення позивачів від 3 березня
2006 року.
Суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням
норм матеріального і процесуального права, дав правильну правову
оцінку обставинам справи, що згідно зі статтею 200 Кодексу
адміністративного судочинства України є підставою для залишення
апеляційної скарги без задоволення, а постанови суду - без змін.
Керуючись ст. ст. 172, 174, 179, 184, 200, 205 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), колегія суддів,
У Х В А Л И Л А:
Апеляційні скарги територіальної виборчої комісії смт Козин,
Козинської селищної ради Обухівського району Київської області,
гр. Г залишити без задоволення, а ухвалу та постанову Печерського
районного суду міста Києва від 10 березня 2006 року - без змін.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.вгору