Документ n0035100-09, поточна редакція — Редакція від 03.11.2009, підстава - v056u710-09

                                                          
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ
{ У відкритті конституційного провадження відмовлено
згідно з Ухвалою Конституційного Суду
N 56-у/2009 ( v056u710-09 ) від 03.11.2009 }

З мотивів невідповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
Указом Президента України від 14 вересня 2009 року N 746
( 746/2009 ) "Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17 червня 2009 року N 683-р" згідно з пунктом 15
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
зупинено дію розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 червня 2009 року N 683-р ( 683-2009-р ) "Про передачу цілісного
майнового комплексу державного підприємства "Південь" до сфери
управління Держкомпідприємництва".
У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої
статті 106, статті 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей
13, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) звертаюсь до Конституційного Суду України для
вирішення питання про конституційність зазначеного розпорядження
Кабінету Міністрів України ( 683-2009-р ), яке на цей час не
опубліковано.
Названим розпорядженням ( 683-2009-р ) Кабінет Міністрів
України погодився з пропозицією Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва щодо передачі
цілісного майнового комплексу державного підприємства "Південь"
(смт Авангард Овідіопольського району Одеської області) із сфери
управління Міністерства оборони України до сфери управління
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва. Це рішення було прийнято без участі Міністерства
оборони України.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня
2009 року N 683-р ( 683-2009-р ) "Про передачу цілісного майнового
комплексу державного підприємства "Південь" до сфери управління
Держкомпідприємництва" не відповідає Конституції України
( 254к/96-ВР ), виходячи з такого.
Як зауважив Конституційний Суд України у своєму Рішенні від
28 січня 2003 року N 2-рп/2003 ( v002p710-03 ) у справі про
повноваження Президента України реорганізовувати центральні органи
виконавчої влади, Конституція України ( 254к/96-ВР ) визначає
засади та механізм здійснення державної влади; органи державної
влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України (частина друга статті 19
Конституції України) ( 254к/96-ВР ); нормативно-правові акти
повинні прийматися на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і
відповідати їй (частина друга статті 8 Конституції України)
( 254к/96-ВР ).
Конституція України ( 254к/96-ВР ) наділяє Кабінет Міністрів
України повноваженням здійснювати управління об'єктами державної
власності відповідно до закону, здійснювати інші повноваження,
визначені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України (пункт 5
статті 116) ( 254к/96-ВР ). Законами, що визначають правові основи
управління військовим майном, об'єктами державної власності, є
Закони України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України"
( 1075-14 ), "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ), відповідно до яких
управління військовим майном здійснюється центральним органом
виконавчої влади - Міністерством оборони України.
Виходячи з принципів верховенства права, найвищої юридичної
сили Конституції України ( 254к/96-ВР ), Конституційний Суд
України висловив правову позицію, за якою "Україна є правовою
державою (стаття 1 Конституції України) ( 254к/96-ВР ), а в
правовій державі існує сувора ієрархія нормативних актів,
відповідно до якої постанови та інші рішення органів виконавчої
влади мають підзаконний характер і не повинні викривляти сутність
і зміст законів" (Рішення Конституційного Суду України від 19
червня 2001 року N 9-рп/2001 ( v009p710-01 ) у справі щодо стажу
наукової роботи).
За таких обставин, вирішивши розпорядженням N 683-р
( 683-2009-р ) питання управління військовим майном без участі
Міністерства оборони України, Кабінет Міністрів України діяв у
спосіб, що не передбачений ні Основним Законом ( 254к/96-ВР )
держави, ні названими чинними Законами ( 1075-14, 1932-12,
185-16 ), і порушив норми пункту 5 статті 116 Конституції України
( 254к/96-ВР ), а також частини другої статті 19, частини третьої
статті 113 Конституції України ( 254к/96-ВР ), які зобов'язують
Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності, зокрема,
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України і за частиною
третьою статті 8 Основного Закону ( 254к/96-ВР ) держави є нормами
прямої дії.
На необхідності неухильного додержання Конституції України
( 254к/96-ВР ), зокрема її частини другої статті 6, частини другої
статті 8, частини другої статті 19, частини третьої статті 113,
неодноразово наголошував Конституційний Суд України у своїх
Рішеннях (Рішення Конституційного Суду України від 19 червня
2001 року N 9-рп/2001 ( v009p710-01 ) у справі щодо стажу наукової
роботи, від 1 квітня 2008 року N 3-рп/2008 ( va03p710-08 ) у
справі про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку).
Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України
розглянути питання щодо конституційності розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2009 року N 683-р ( 683-2009-р )
"Про передачу цілісного майнового комплексу державного
підприємства "Південь" до сфери управління Держкомпідприємництва".
Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням
уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України -
Представника Президента України у Конституційному Суді України
М.Ставнійчук.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 вересня 2009 року

{ Джерело - Офіційне Інтернет-представництво Президента України }вгору