Документ n0018525-09, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 30.06.2014, підстава - n0008525-14

                                                          
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
{ Рішення скасовано на підставі Рішення Ради
національної безпеки і оборони України
( n0008525-14 ) від 28.04.2014 }
Про хід переговорів з Європейським Союзом
щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом
{ Рішення введено в дію Указом Президента
N 1117/2009 ( 1117/2009 ) від 29.12.2009 }

Розглянувши інформацію Міністерства закордонних справ України
про хід переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Рада національної
безпеки і оборони України відзначає позитивні результати у цій
сфері.
Водночас Рада національної безпеки і оборони України
констатує, що дальше успішне проведення цих переговорів, зокрема,
стосовно створення зони вільної торгівлі між Україною та
Європейським Союзом (ЄЄ), є найбільш актуальним питанням у
відносинах між Україною та ЄС.
Ураховуючи, що Угодою про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом буде замінено Угоду про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та
їх державами-членами ( 998_012 ) і створено правові передумови для
початку нового етапу співробітництва між Україною та ЄС на основі
принципів політичної асоціації та економічної інтеграції, виникає
потреба в активізації заходів, що на даний час здійснюються для
досягнення Україною відповідності критеріям членства в ЄС,
зокрема, в частині адаптації законодавства України до
законодавства ЄС, та актуалізації цих заходів.
Ураховуючи, що за статтею 8 Закону України "Про основи
національної безпеки України" ( 964-15 ) проведення активної
міжнародної політики України з метою забезпечення набуття членства
України в Європейському Союзі є одним з основних напрямів
державної політики з питань національної безпеки України у
зовнішньополітичній сфері, Рада національної безпеки і оборони
України в и р і ш и л а:
1. Інформацію Міністерства закордонних справ України про хід
переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом узяти до відома.
2. Кабінету Міністрів України:
1) вжити з урахуванням результатів переговорів з ЄС щодо
укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
(в частині створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС)
заходів щодо активізації у 2010 році роботи з адаптації
законодавства України до законодавства ЄС (у тому числі
інституціональних перетворень) у сферах технічного регулювання,
державних закупівель, митного регулювання (санітарний та
фітосанітарний контроль);
2) забезпечити належне представництво української сторони на
всіх етапах переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом, для чого, зокрема,
передбачити під час доопрацювання проекту Закону про Державний
бюджет України на 2010 рік видатки на забезпечення участі України
у зазначених переговорах;
3) щоквартально забезпечувати:
інформування громадськості про заходи, що здійснюються у
сфері європейської інтеграції України, в тому числі про хід
переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом та досягнуті результати;
проведення консультацій з вітчизняними виробниками товарів і
послуг, їх об'єднаннями з проблемних питань, що виникають під час
переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом у частині створення зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС;
4) вжити заходів щодо забезпечення координації роботи
центральних органів виконавчої влади в ході переговорів з ЄС щодо
укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,
зокрема, з галузевих питань;
5) забезпечувати врахування домовленостей, досягнутих під час
переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом, у проектах нормативно-правових актів з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
3. Міністерству закордонних справ України:
1) подати у місячний строк на розгляд Президентові України
пропозиції стосовно позиції України на переговорах з ЄС у
2010 році щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, виходячи, зокрема, з необхідності:
дальшого узгодження перспектив запровадження безвізового
режиму між Україною та державами - членами ЄС;
опрацювання конкретних форм співробітництва України та ЄС у
сфері безпекової політики, зокрема механізму гарантування
безпекових принципів;
завершення переговорів щодо укладення Угоди між Україною та
Європейським Союзом про правову допомогу в цивільних справах;
відображення у проекті Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом позиції щодо дальшої адаптації законодавства
України до законодавства ЄС у сфері митного регулювання
(санітарний та фітосанітарний контроль), взаємного визнання та
еквівалентності документів про освіту і вчені звання, залучення
технічної допомоги ЄС для здійснення заходів з імплементації Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;
2) забезпечити проведення на регулярній основі консультацій з
державами - членами ЄС щодо шляхів вирішення проблемних питань,
які виникають під час переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
4. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України
забезпечити підготовку до розгляду у четвертому кварталі 2010 року
на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання
про хід виконання цього рішення.

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА
м. Київ, 20 листопада 2009 рокувгору