Документ n0016525-07, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 30.06.2014, підстава - n0008525-14

                                                          
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
{ Рішення скасовано на підставі Рішення Ради
національної безпеки і оборони України
( n0008525-14 ) від 28.04.2014 }
Про основні напрями фінансового забезпечення
заходів щодо підвищення життєвого рівня
населення у 2008 році
{ Рішення вводиться в дію Указом Президента
N 849/2007 ( 849/2007 ) від 12.09.2007 }

Розглянувши комплекс проблем, пов'язаних зі станом та
перспективами фінансового забезпечення виконання заходів щодо
посилення соціальної складової економічної політики та підвищення
життєвого рівня населення, Рада національної безпеки і оборони
України відзначає наявність серйозних негативних тенденцій у даній
сфері.
Відсутність довгострокової стратегії розвитку соціальної і
гуманітарної сфер, неефективність інноваційних процесів суттєво
ускладнюють реалізацію взятих державою зобов'язань щодо наближення
якості життя населення до європейських стандартів.
Низька ефективність державної політики щодо підвищення
доходів громадян та подолання бідності обумовлена, зокрема,
неналежним фінансовим забезпеченням її заходів.
Недосконале планування основних макроекономічних показників,
що закладаються у проект Державного бюджету України, внаслідок
чого занижується обсяг доходної частини Державного бюджету
України, призводить до невиправданого звуження можливостей держави
щодо розв'язання найгостріших проблем у соціальній та гуманітарній
сферах.
Занижуються й мінімальні соціальні стандарти, які
закладаються в основу при формуванні видаткової частини проекту
Державного бюджету України.
Особливістю закону про Державний бюджет України на
відповідний рік є забезпечення належних умов для реалізації
положень інших законів України, в яких передбачено фінансові
зобов'язання держави перед громадянами, спрямовані на їх
соціальний захист, у тому числі й надання пільг, компенсацій і
гарантій.
З огляду на нагальну потребу підвищення ефективності
державної політики щодо збільшення доходів громадян та подолання
бідності, а також ураховуючи, що істотне посилення соціальної
складової економічної політики, реальне підвищення життєвого рівня
населення та забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери
відповідно до статті 8 Закону України "Про основи національної
безпеки України" ( 964-15 ) є одними з основних напрямів державної
політики з питань національної безпеки, Рада національної безпеки
і оборони України в и р і ш и л а:
1. Взяти до відома, що Кабінетом Міністрів України у проекті
Державного бюджету України на 2008 рік:
1) ураховано окремі соціальні ініціативи та пропозиції
Президента України і передбачено, зокрема:
збільшення розмірів мінімальної заробітної плати та допомоги
при народженні дитини;
підвищення рівня грошового забезпечення для
військовослужбовців строкової служби;
компенсацію втрат сільськогосподарським товаровиробникам у
зв'язку зі змінами режиму оподаткування податком на додану
вартість;
2) частково враховано ініціативи Президента України щодо
підвищення стипендій для студентів вищих навчальних закладів та
учнів професійно-технічних навчальних закладів із числа
дітей-сиріт та щодо забезпечення фельдшерсько-акушерських пунктів
та медичних амбулаторій автомобільними транспортними засобами.
2. Кабінету Міністрів України:
1) передбачити у проекті Закону України "Про Державний бюджет
України на 2008 рік":
а) видатки на:
посилення з 1 січня 2008 року соціальної складової
економічної політики, забезпечення реального підвищення життєвого
рівня населення, в тому числі:
запровадження окремого виду грошової допомоги для дітей з
багатодітних сімей у розмірі не менше 50 відсотків прожиткового
мінімуму для дітей відповідного віку з урахуванням рівня доходів
багатодітних сімей;
підвищення розмірів пенсій, у тому числі шляхом:
- збільшення величини оцінки одного року страхового стажу від
1 відсотка до 1,35 відсотка, а також відсотка, на який
збільшується пенсія за віком за кожний повний рік страхового стажу
понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам;
- визначення за станом на 1 січня 2008 року заробітної плати
(доходу) відповідно до статті 40 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) для
здійснення перерахунку пенсій, призначених до набрання чинності
зазначеним Законом ( 1058-15 );
встановлення для студентів вищих навчальних закладів та учнів
професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт
стипендії в розмірі не менше двох прожиткових мінімумів;
запровадження в повному обсязі Єдиної тарифної сітки оплати
праці для працівників освіти, культури, охорони здоров'я тощо та
збереження при цьому діючого співвідношення із заробітною платою
інших категорій працівників бюджетної сфери та грошовим
забезпеченням військовослужбовців і працівників правоохоронних
органів, яким зазначені виплати здійснюється не на основі Єдиної
тарифної сітки, розмірами стипендій, іншими виплатами соціального
характеру;
встановлення надбавки до посадового окладу в розмірі
20 відсотків для працівників соціально-культурної сфери, які
працюють у сільській місцевості;
фінансування заходів із забезпечення автомобільними
транспортними засобами усіх фельдшерсько-акушерських пунктів та
медичних амбулаторій, які функціонують у сільській місцевості;
запровадження з 1 січня 2008 року додаткових соціальних
гарантій багатодітним сім'ям, зокрема:
- позачергового надання соціального житла сім'ям та одиноким
батькам, які мають п'ятьох і більше дітей, а також у разі
одночасного народження трьох і більше дітей;
- забезпечення пільгових умов прийому та звільнення від плати
за навчання в навчальних закладах усіх рівнів дітей із
багатодітних сімей, які мають п'ятьох і більше дітей;
- збільшення надбавки до пенсії за особливі заслуги з
20-25 відсотків до 35-40 відсотків нарахованої основної пенсії
матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до
шестирічного віку, та жінкам, відзначеним почесним званням України
"Мати-героїня";
реалізацію державних культурно-освітніх програм, зокрема,
щодо розвитку української мови, випуску книжкової продукції за
програмою "Українська книга", збереження історико-культурної
спадщини, створення меморіальних та музейних комплексів, а також
придбання шкільних автобусів для сільської місцевості,
інформатизацію та комп'ютеризацію сільських шкіл, забезпечення
інвалідів автомобілями та засобами реабілітації;
заходи з організації та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, пов'язані з
будівництвом і реконструкцією Національного спортивного комплексу
"Олімпійський" у місті Києві, доріг і аеропортів, а також
облаштуванням пунктів пропуску на державному кордоні України
(капітальні видатки);
реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення інноваційного
розвитку України, передбачених рішенням Ради національної безпеки
і оборони України від 6 квітня 2006 року, введеним у дію Указом
Президента України від 11 липня 2006 року N 606 ( 606/2006 );
б) забезпечення макроекономічної стабільності та реальності
Державного бюджету України, зокрема:
визначення доходів Державного бюджету України на основі
реальних прогнозних макропоказників економічного та соціального
розвитку держави;
встановлення граничного розміру дефіциту бюджету не більше
2 відсотків валового внутрішнього продукту;
встановлення граничного обсягу державного боргу на рівні
2007 року;
в) вдосконалення міжбюджетних взаємовідносин та розширення
повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, для чого:
урахувати передачу із застосуванням Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів видатків на
фінансування програм і заходів регіонального характеру,
фінансування яких у 2007 році здійснюється з Державного бюджету
України ( 489-16 ) шляхом виділення цільових субвенцій та
здійснення видатків центральними органами виконавчої влади;
збільшити ресурсну базу органів місцевого самоврядування
шляхом зарахування до доходів місцевих бюджетів не менш як
15 відсотків податку на прибуток підприємств, а також плати за
ліцензії, збору за спеціальне використання природних ресурсів, які
в 2007 році зараховуються до державного бюджету;
урахувати при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів
видатки на позашкільну освіту, надання соціальних послуг та
утримання реабілітаційних установ для інвалідів і дітей-інвалідів;
включити видатки на утримання дільничних лікарень, медичних
амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів до
видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного
значення;
передбачити при розрахунку міжбюджетних трансфертів поетапний
перехід до обчислення видатків на утримання дошкільних закладів,
виходячи з фактичної кількості дітей відповідного віку в районах
та містах;
збільшити видатки на утримання місцевих державних
адміністрацій на індекс зростання в 2008 році номінального
валового внутрішнього продукту (144,76 відсотка);
2) забезпечити оприлюднення до 15 вересня 2007 року в засобах
масової інформації повного економічно обґрунтованого розрахунку
прожиткового мінімуму на 2008 рік (із зазначенням вартості наборів
продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів
послуг для основних соціальних та демографічних груп населення);
3) підготувати та в установленому порядку внести на розгляд
Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (щодо
надання повноважень Кабінету Міністрів України визначати граничну
чисельність та витрати на утримання апаратів органів місцевого
самоврядування).
3. Заслухати на засіданні Ради національної безпеки і оборони
України у грудні 2007 року інформацію Міністра фінансів України
про хід виконання цього рішення.

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 4 вересня 2007 рокувгору