Документ n0014100-09, поточна редакція — Редакція від 20.10.2009, підстава - v027p710-09

                                                          
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 27-рп/2009 ( v027p710-09 ) від 20.10.2009 }

З мотивів невідповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
Указом Президента України від 6 травня 2009 року N 296
( 296/2009 ) "Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів
України від 22 квітня 2009 року N 443-р" згідно з пунктом 15
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
зупинено дію розпорядження Кабінету Міністрів України від
22 квітня 2009 року N 443-р ( 443-2009-р ) "Про скасування наказу
СБУ".
У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої
статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 13, 40
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР )
звертаюся до Конституційного Суду України для вирішення питання
про конституційність названого акта Кабінету Міністрів України
( 443-2009-р ), на даний час не опублікованого.
Розпорядженням N 443-р ( 443-2009-р ) Кабінет Міністрів
України скасував наказ Служби безпеки України від 26 липня
2008 року N 589 ( z1013-08 ).
Цей акт ( 443-2009-р ) видано Кабінетом Міністрів України
всупереч Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) державна влада в
Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу,
виконавчу і судову (частина перша статті 6) ( 254к/96-ВР ). Органи
законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої
повноваження у встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР )
межах і відповідно до законів України; органи державної влади
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України (частина друга статті 6, частина друга статті 19 Основного
Закону держави) ( 254к/96-ВР ).
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів і
виконавчої влади, здійснює повноваження, визначені Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, видає постанови і
розпорядження в межах своєї компетенції (частина перша статті 113,
пункт 10 статті 116, частина перша статті 117 Конституції України)
( 254к/96-ВР ).
Як зауважив Конституційний Суд України у Рішенні від
11 листопада 2008 року N 25-рп/2008 ( v025p710-08 ) у справі про
земельні аукціони, Кабінет Міністрів України у своїй діяльності
при виданні постанов і розпоряджень повинен виходити із
закріплених за ним виключно Конституцією ( 254к/96-ВР ) та
законами України повноважень, які не можуть встановлюватися іншими
правовими актами.
Законом України "Про Кабінет Міністрів України" ( 279-17 )
Кабінет Міністрів України уповноважений скасовувати акти
центральних органів виконавчої влади - міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині
(частина восьма статті 22) ( 279-17 ).
Конституція України ( 254к/96-ВР ) (пункт 22 частини першої
статті 85), Закон України "Про основи національної безпеки
України" ( 964-15 ) (стаття 4) відносять Службу безпеки України до
військових формувань. За Законом України "Про Службу безпеки
України" ( 2229-12 ) Служба безпеки України є державним
правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує
державну безпеку України, підпорядкований Президенту України і
підконтрольний Верховній Раді України (стаття 1) ( 2229-12 ) та не
належить до центральних органів виконавчої влади.
Варто відзначити, що Конституція України ( 254к/96-ВР ) не
наділяє Кабінет Міністрів України жодними повноваженнями щодо
Служби безпеки України.
Відтак, скасувавши акт Служби безпеки України ( z1013-08 ),
Кабінет Міністрів України вийшов за межі своїх повноважень та діяв
у спосіб, не передбачений Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, чим порушив наведені норми Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Конституційний Суд України неодноразово наголошував на
неприпустимості порушення Урядом України вимог, зокрема, частини
другої статті 19, частини третьої статті 113, частини першої
статті 117 Основного Закону держави ( 254к/96-ВР ) (Рішення від
19 червня 2001 року N 9-рп/2001 ( v009p710-01 ) у справі щодо
стажу наукової роботи, від 11 листопада 2008 року N 25-рп/2008)
( v025p710-08 ).
Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України
розглянути питання щодо конституційності розпорядження Кабінету
Міністрів України від 22 квітня 2009 року N 443-р ( 443-2009-р )
"Про скасування наказу СБУ".
Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням
уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України -
Представника Президента України у Конституційному Суді України
М. Ставнійчук.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 травня 2009 року

{ Джерело - Офіційне Інтернет-представництво Президента України }вгору