Документ n0013700-76, поточна редакція — Прийняття від 07.04.1976

                СУДОВА КОЛЕГІЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 
ВЕРХОВНОГО СУДУ УРСР
У Х В А Л А
07.04.1976

(Витяг)
Прокурор Подільського району м. Києва приніс протест в
народний суд цього ж району на дії нотаріуса. Прокурор вказував,
що В. склав 29 листопада 1973 р. заповіт на ім'я Р.Д. та Я.Д. на
належні йому 3/10 частин будинку. 7 травня 1974 р. В. помер. Його
непрацездатні дочки 11 вересня 1974 р. звернулися до 11-ої
Державної нотаріальної контори м. Києва з заявою про видачу їм
свідоцтва на спадщину після смерті батька. Проте нотаріус видав 4
грудня 1974 р. В.Д. та Л.Д. свідоцтво про право на спадщину за
заповітом на 3/10 частин вказаного будинку. Посилаючись на ці
обставини, прокурор просив визнати недійсним дане свідоцтво про
право на спадщину.
Рішенням народного суду Подільського району м. Києва від
31 березня 1974 р. протест прокурора задоволено.
У протесті заступника Голови Верховного Суду УРСР ставилося
питання про скасування рішення народного суду та направлення
справи на новий розгляд. Протест підлягав задоволенню з таких
підстав. Відповідно до ст. 255 ЦПК ( 1502-06 ), справи окремого
провадження суд розглядає з участю заявника і заінтересованих
осіб, органів державного управління, державних установ,
підприємств, колгоспів та інших кооперативних і громадських
організацій. У даній справі заінтересованими особами є В.Д. і
Л.Д., на ім'я яких видано свідоцтво про право на спадкове майно, а
також непрацездатні діти померлого, на захист інтересів яких
принесено протест.
Проте народний суд нікого з вказаних осіб не повідомив про
день розгляду справи, яку в порушення вимог ст. 172 ЦПК
( 1502-06 ) розглянув у їх відсутності. Оскільки суд порушив право
заінтересованих осіб, постановлене у справі рішення не може
залишатися в силі.
Крім того, суду слід також мати на увазі, що відповідно до
ст. 255 ЦПК ( 1502-06 ), якщо при розгляді справи порядком
окремого провадження виникає спір про право цивільне, підвідомчий
судовим органам, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює
заінтересованим особам, що вони вправі подати позов на загальних
підставах.
Враховуючи наведене, судова колегія Верховного Суду УРСР
протест заступника Голови Верховного Суду задовольнила, рішення
народного суду Подільського району м. Києва від 31 березня 1975 р.
скасувала, а справу направила до народного суду на новий розгляд в
іншому складі суду.
"Бюлетень законодавства і юридичної практики України",
N 3 (частина 2), 1995 р.вгору