Документ n0009300-18, поточна редакція — Прийняття від 13.11.1918

                    Тимчасовий основний закон 
про державну самостійність українських земель
бувшої австро-угорської монархії,
ухвалений Українською Національною Радою
на засіданню 13 падолиста 1918

Артикул I. Назва
Держава, проголошена на підставі права самоозначення народів
Українською Національною Радою у Львові дня 19 жовтня 1918 року,
обнимаюча весь простір бувшої австро-угорської монархії, заселений
переважно Українцями, має назву Західно-Українська Народня
Республика.
Артикул II. Границі
Простір Західно-Української Народньої Республики покривається
з українською суцільною етнографічною областю в межах бувшої
австро-угорської монархії - то є з українською частиною бувших
австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини та
з українськими частями бувших угорських столиць (комітатів): Спиш,
Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Мармориш, - як вона означена на
етнографічній карті австрійської монархії Карла барона Черніга,
Etnographische Karte der osterreichischen Monarchie, entworfen von
Karl Freiherrn Czernig, herausgegeben von der K.K.Direktion der
administrativen Statistik. - Wien, 1855, Mabstab 1:86400.
Артикул III. Державна суверенність
Отся державна територія творить самостійну Західно-Українську
Народню Республіку.
Артикул IV. Державне заступництво
Права влади іменем Західно-Української Народньої Республики
виконує весь її народ через своє заступництво, вибране на основі
загального, рівного, безпосереднього тайного і пропорціонального
права голосування без ріжниці пола. На сій основі мають бути
вибрані установчі збори Західно-Української Народньої Республики.
До часу зібрання установчих зборів виконує всю власть Українська
Національна Рада і Державний Секретаріат.
Артикул V. Герб і прапор
Гербом Західно-Української Народньої Республіки є Золотий Лев
на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державна печать має
довкола гербу напис: "Західно-Українська Народня Республика".
Лозинський М. Галичина в рр. 1918 - 1920. - Прага, 1922. - С.
45 - 46.
Конституційні акти України. 1917 - 1920.
Невідомі конституції України.
Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.вгору