Документ n0007525-06, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 30.06.2014, підстава - n0008525-14

                                                          
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
{ Рішення скасовано на підставі Рішення Ради
національної безпеки і оборони України
( n0008525-14 ) від 28.04.2014 }
Про стан житлово-комунального господарства України
та основні напрями його реформування
{ Рішення введено в дію Указом Президента
N 1093/2006 ( 1093/2006 ) від 16.12.2006 }

Розглянувши комплекс проблем житлово-комунального
господарства в Україні, Рада національної безпеки і оборони
України відмічає системний характер загроз національній безпеці в
економічній, соціальній та екологічній сферах, що пов'язано з
погіршенням ситуації у сфері житлово-комунального господарства.
Непослідовність у політиці реформування житлово-комунального
господарства, зокрема в частині встановлення економічно
обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, вкрай
повільний розвиток конкурентних ринкових відносин, зволікання із
впровадженням дієвих економічних стимулів щодо заохочення
приватного підприємництва та самоорганізації населення
унеможливлюють підвищення якості цих послуг, залучення в зазначену
сферу інвестицій, необхідних для її модернізації та розвитку.
Закономірним наслідком відсутності позитивних зрушень у
поліпшенні інвестиційного клімату у сфері житлово-комунального
господарства на тлі обмеженості можливостей державного та місцевих
бюджетів щодо фінансування розвитку цієї сфери є зношеність
основних фондів суб'єктів господарювання житлово-комунального
господарства, що унеможливлює безпечне функціонування галузі та
призводить до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
характеру.
Обмеженість та неефективне використання матеріально-технічних
та фінансових ресурсів суб'єктами господарювання
житлово-комунального господарства обумовлює неприпустимо високий
рівень втрат та витрат паливно-енергетичних та інших матеріальних
ресурсів при виробництві і наданні житлово-комунальних послуг,
спричиняє постійне збільшення їх вартості.
Наростання негативних процесів у сфері житлово-комунального
господарства є наслідком недосконалості чинного законодавства,
неналежного виконання законодавчих та інших нормативно-правових
актів, зокрема Закону України "Про Загальнодержавну програму
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2004-2010 роки" ( 1869-15 ), низької ефективності контролю за
реалізацією передбачених ними заходів.
З огляду на нагальну потребу у підвищенні ефективності
функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення
споживачів якісними житлово-комунальними послугами, підвищення
надійності систем життєзабезпечення населених пунктів та зниження
ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру
Рада національної безпеки і оборони України в и р і ш и л а:
1. Визнати стан житлово-комунального господарства критичним,
таким, що становить небезпеку для життєдіяльності громадян та
суспільства, а також сталого функціонування господарського
комплексу України.
2. Визнати незадовільним рівень виконання законодавчих та
інших нормативно-правових актів з питань реформування
житлово-комунального господарства власниками майна та суб'єктами
господарювання.
3. Визначити пріоритетними завданнями реформування
житлово-комунального господарства:
розвиток ринкових засад господарювання у сфері
житлово-комунальних послуг, заохочення приватного підприємництва у
цій сфері та залучення інвестицій;
удосконалення системи управління житлово-комунальним
господарством, розвиток конкуренції та сучасних форм
самоорганізації населення у даній сфері;
підвищення якості житлово-комунальних послуг;
удосконалення порядку формування та затвердження цін/тарифів
на житлово-комунальні послуги та порядку регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій у сфері житлово-комунального
господарства;
приведення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з одночасним
впровадженням комплексу заходів, спрямованих на зниження
необлікованих втрат води і теплової енергії та витрат
енергоресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг,
удосконаленням системи соціального захисту малозабезпечених верств
населення;
поетапну заміну пільг та субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг адресними грошовими виплатами на
компенсацію вартості таких послуг населенню та забезпечення
фінансування відповідних видатків державного бюджету у повному
обсязі;
пріоритетне фінансування за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів технічного переоснащення житлово-комунального
господарства.
4. Кабінету Міністрів України:
1) виходячи з пріоритетних завдань реформування
житлово-комунального господарства, визначених пунктом 3 цього
рішення, розробити, забезпечити широке громадське обговорення та
внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України:
а) проект Житлового кодексу України, підготовлений з
урахуванням пропозицій Президента України до прийнятого Верховною
Радою України Житлового кодексу України, передбачивши, зокрема,
визначення джерел фінансування затрат на виведення з експлуатації
аварійних жилих будинків та здійснення капітального ремонту
багатоквартирних жилих будинків різних форм власності,
вдосконалення механізму фінансової відповідальності споживачів
житлово-комунальних послуг за їх своєчасну оплату;
б) проекти законів України про:
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
державне регулювання у сфері надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води,
водовідведення, а також утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, передбачивши вдосконалення системи
органів державного регулювання у цій сфері, уточнення їх функцій і
повноважень;
особливості передачі в оренду та концесію об'єктів
централізованого водопостачання, теплопостачання та водовідведення
різних форм власності з метою підвищення ефективності управління
цими об'єктами та залучення інвестицій на їх оновлення;
внесення змін до законів України щодо особливостей
використання теплоелектроцентралями, підприємствами комунальної
теплоенергетики, індивідуальними користувачами різних джерел
енергії, в тому числі відновлювальних;
внесення змін до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) щодо вдосконалення засад державного регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій;
внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки" ( 1869-15 ), передбачивши за результатами
аналізу її виконання уточнення поставлених завдань, строків їх
реалізації та обсягів видатків на фінансування виконання Програми;
внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення порядку
реєстрації суб'єктів господарювання у сфері надання
житлово-комунальних послуг та об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків, здійснення їх реєстрації в режимі
"єдиного вікна";
2) розглянути у двомісячний строк та прийняти рішення щодо
утворення центрального органу виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства та Державної житлово-комунальної
інспекції з покладенням на неї функцій з нагляду і контролю за
утриманням житлового фонду та експлуатацією об'єктів
житлово-комунального господарства.
5. Міністерству будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України розробити та подати в
установленому порядку у шестимісячний строк на затвердження
регіональні стандарти надання послуг з утримання будинків та
прибудинкових територій, економічно обгрунтовані граничні рівні
вартості виробництва одиниці теплової енергії.
6. Міністерству праці та соціальної політики України,
Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України
підготувати та подати у тримісячний строк в установленому порядку
на розгляд пропозиції щодо впорядкування системи пільг з оплати
житлово-комунальних послуг.
7. Антимонопольному комітету України посилити контроль за
додержанням положень Закону України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ) суб'єктами господарювання
житлово-комунального господарства.
8. Державному комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики забезпечити постійний контроль
за якістю надання житлово-комунальних послуг, активізувати
застосування санкцій до суб'єктів господарювання, винних у
порушенні встановлених вимог щодо порядку надання та якості таких
послуг.
9. Державному комітету статистики України, Міністерству
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України опрацювати у тримісячний строк питання щодо вдосконалення
форм статистичних спостережень для оцінки результативності
реформування житлово-комунального господарства, зокрема в частині
показників діяльності підприємств різних форм власності.
10. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України здійснити
протягом першого півріччя 2007 року перевірку додержання місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
законодавства у сфері забезпечення населення житлово-комунальними
послугами.
11. Раді міністрів Автономної Республіки Крим разом із
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям разом із відповідними органами місцевого
самоврядування вжити заходів щодо:
1) забезпечення належного контролю за додержанням
підприємствами житлово-комунального господарства вимог
законодавства щодо якості житлово-комунальних послуг;
2) розгляду питання про приведення тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (у тому
числі вивезення побутових відходів), централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води, водовідведення до рівня
економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво;
3) збільшення при доопрацюванні місцевих бюджетів на 2007 рік
і підготовці проектів місцевих бюджетів на наступні роки видатків
на фінансування заходів щодо розвитку житлово-комунального
господарства;
4) впровадження у тримісячний строк після затвердження у
встановленому порядку регіональних стандартів надання послуг з
утримання будинків та прибудинкових територій економічно
обгрунтованих граничних рівнів вартості виробництва одиниці
теплової енергії;
5) здійснення до 1 січня 2008 року інвентаризації об'єктів
комунальної власності житлово-комунального господарства,
проведення фінансового аудиту суб'єктів господарювання комунальної
власності з метою зменшення необлікованих втрат води і теплової
енергії та витрат енергоресурсів на виробництво
житлово-комунальних послуг;
6) забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної
плати працівникам житлово-комунального господарства.

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України В.ГАЙДУК
м. Київ, 17 листопада 2006 рокувгору