Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
{ Рішення скасовано на підставі Рішення Ради
національної безпеки і оборони України
( n0008525-14 ) від 28.04.2014 }
Про хід виконання рішень Ради національної
безпеки і оборони України щодо поліпшення
інвестиційного клімату в Україні
{ Рішення введено в дію Указом Президента
N 659/2007 ( 659/2007 ) від 20.07.2007 }

Розглянувши хід виконання рішень Ради національної безпеки і
оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні,
Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що заходи,
вжиті Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Президента
України від 24 листопада 2005 року N 1648 ( 1648/2005 ) "Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня
2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в
Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження
гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в
Україні", виявилися недостатніми для суттєвого поліпшення
інвестиційного клімату в Україні.
Інвестиційний клімат у державі продовжує залишатися
несприятливим через недостатній рівень захисту права власності, в
тому числі державної, а також недосконалість законодавства з
корпоративного управління та низьку корпоративну культуру.
Суттєво стримує інвестиційну діяльність незавершеність
процесів нормативно-правового забезпечення розвитку фондового
ринку та ринків фінансових послуг, а також недосконалість
механізму державного регулювання зазначених ринків.
З огляду на необхідність здійснення масштабних комплексних
заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази,
механізмів та інструментів державного регулювання у сферах
підприємництва та інвестиційної діяльності, а також ураховуючи те,
що поліпшення інвестиційного клімату та підвищення ефективності
інвестиційних процесів відповідно до статті 8 Закону України "Про
основи національної безпеки України" ( 964-15 ) є одними з
основних напрямів державної політики з питань національної
безпеки, Рада національної безпеки і оборони України
в и р і ш и л а:
1. Визнати недостатнім рівень виконання Указу Президента
України від 24 листопада 2005 року N 1648 ( 1648/2005 ) "Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня
2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в
Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження
гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в
Україні".
2. Кабінету Міністрів України забезпечити неухильне виконання
Указу Президента України від 24 листопада 2005 року N 1648
( 1648/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення
інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про
заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності
захисту права власності в Україні", зокрема:
1) забезпечувати супроводження у Верховній Раді України
шостого скликання законопроектів:
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
орендних відносин);
про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації;
про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) щодо вдосконалення діяльності інститутів спільного
інвестування відповідно до світового досвіду;
про внесення змін до Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) щодо повноважень у сфері регулювання ринків
фінансових послуг;
Господарського процесуального кодексу України (нова
редакція);
2) внести на розгляд Верховної Ради України шостого скликання
та забезпечувати супроводження законопроектів:
про акціонерні товариства;
про Державну програму приватизації;
про державні унітарні підприємства;
про похідні (деривативи);
про ломбарди і ломбардну діяльність;
про внесення змін до Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (нова редакція) щодо приведення
регулювання діяльності Національної депозитарної системи у
відповідність із вимогами ЄС;
про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) щодо забезпечення інтересів держави
під час реалізації органами державної податкової служби майна, що
перебуває в податковій заставі;
про внесення змін до законів України з питання обігу векселів
щодо підвищення ефективності використання у господарському обороті
векселів як засобу платежу;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
здійснення нагляду за фінансовими установами на консолідованій
основі;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запобігання фіктивному банкрутству;
про внесення змін до Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) щодо розширення регуляторних
функцій Фонду, поетапного збільшення гарантованих сум
відшкодування, забезпечення рівності умов відшкодування для
вкладників банків - учасників Фонду, розширення переліку джерел
формування коштів Фонду;
3) до кінця 2007 року:
а) забезпечити завершення роботи та подати відповідні звіти
про:
формування Єдиного реєстру об'єктів державної власності;
формування Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх
обмежень;
інвентаризацію об'єктів незавершеного будівництва, вивчення
можливостей їх дальшого використання, в тому числі умов залучення
до їх добудови інвесторів;
б) затвердити спільно з Національним банком України стратегію
розвитку фінансового сектору України, в тому числі банківської
системи;
в) вжити заходів щодо створення консолідованої біржової
системи;
г) вжити в установленому порядку заходів щодо запровадження
інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів;
4) забезпечити щоквартальне інформування Ради національної
безпеки і оборони України про хід реалізації Плану заходів з
реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на
2006-2010 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 7 березня 2006 року N 131-р ( 131-2006-р ).

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 червня 2007 року


Публікації документа