Документ n0006525-07, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 30.06.2014, підстава - n0008525-14


 
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
{ Рішення скасовано на підставі Рішення Ради національної безпеки і оборони України ( n0008525-14 ) від 28.04.2014 }
 
Про хід виконання рішень Ради національної
безпеки і оборони України щодо поліпшення
інвестиційного клімату в Україні
 
{ Рішення введено в дію Указом Президента N 659/2007 ( 659/2007 ) від 20.07.2007 }

 
     Розглянувши хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що заходи, вжиті Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Президента України від 24 листопада 2005 року N 1648 ( 1648/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні", виявилися недостатніми для суттєвого поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
 
     Інвестиційний клімат у державі продовжує залишатися несприятливим через недостатній рівень захисту права власності, в тому числі державної, а також недосконалість законодавства з корпоративного управління та низьку корпоративну культуру.
 
     Суттєво стримує інвестиційну діяльність незавершеність процесів нормативно-правового забезпечення розвитку фондового ринку та ринків фінансових послуг, а також недосконалість механізму державного регулювання зазначених ринків.
 
     З огляду на необхідність здійснення масштабних комплексних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази, механізмів та інструментів державного регулювання у сферах підприємництва та інвестиційної діяльності, а також ураховуючи те, що поліпшення інвестиційного клімату та підвищення ефективності інвестиційних процесів відповідно до статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" ( 964-15 ) є одними з основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України в и р і ш и л а:
 
     1. Визнати недостатнім рівень виконання Указу Президента України від 24 листопада 2005 року N 1648 ( 1648/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні".
 
     2. Кабінету Міністрів України забезпечити неухильне виконання Указу Президента України від 24 листопада 2005 року N 1648 ( 1648/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні", зокрема:
 
     1) забезпечувати супроводження у Верховній Раді України шостого скликання законопроектів:
 
     про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо орендних відносин);
 
     про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації;
 
     про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) щодо вдосконалення діяльності інститутів спільного інвестування відповідно до світового досвіду;
 
     про внесення змін до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) щодо повноважень у сфері регулювання ринків фінансових послуг;
 
     Господарського процесуального кодексу України (нова редакція);
 
     2) внести на розгляд Верховної Ради України шостого скликання та забезпечувати супроводження законопроектів:
 
     про акціонерні товариства;
 
     про Державну програму приватизації;
 
     про державні унітарні підприємства;
 
     про похідні (деривативи);
 
     про ломбарди і ломбардну діяльність;
 
     про внесення змін до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (нова редакція) щодо приведення регулювання діяльності Національної депозитарної системи у відповідність із вимогами ЄС;
 
     про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) щодо забезпечення інтересів держави під час реалізації органами державної податкової служби майна, що перебуває в податковій заставі;
 
     про внесення змін до законів України з питання обігу векселів щодо підвищення ефективності використання у господарському обороті векселів як засобу платежу;
 
     про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення нагляду за фінансовими установами на консолідованій основі;
 
     про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фіктивному банкрутству;
 
     про внесення змін до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) щодо розширення регуляторних функцій Фонду, поетапного збільшення гарантованих сум відшкодування, забезпечення рівності умов відшкодування для вкладників банків - учасників Фонду, розширення переліку джерел формування коштів Фонду;
 
     3) до кінця 2007 року:
 
     а) забезпечити завершення роботи та подати відповідні звіти про:
 
     формування Єдиного реєстру об'єктів державної власності;
 
     формування Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень;
 
     інвентаризацію об'єктів незавершеного будівництва, вивчення можливостей їх дальшого використання, в тому числі умов залучення до їх добудови інвесторів;
 
     б) затвердити спільно з Національним банком України стратегію розвитку фінансового сектору України, в тому числі банківської системи;
 
     в) вжити заходів щодо створення консолідованої біржової системи;
 
     г) вжити в установленому порядку заходів щодо запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів;
 
     4) забезпечити щоквартальне інформування Ради національної безпеки і оборони України про хід реалізації Плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2006-2010 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року N 131-р ( 131-2006-р ).

 
 Голова Ради національної 
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 червня 2007 рокувгору