Документ n0005740-11, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2011

                ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ 
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Л И С Т
12.07.2011
Головам апеляційних судів
областей, міст Києва
та Севастополя,
апеляційного суду
Автономної Республіки Крим

У зв'язку з численними запитаннями судів щодо можливості
оскарження окремо від рішення суду ухвал, перелічених у статті 293
Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (далі -
ЦПК України), у контексті роз'яснення, що міститься в абзаці 5
пункту 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня
2008 року N 12 ( v0012700-08 ) "Про судову практику розгляду
цивільних справ в апеляційному порядку", Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - ВССУ)
повідомляє таке.
Рішеннями Конституційного Суду України від 27 січня 2010 року
N 3-рп/2010 ( v003p710-10 ), від 28 квітня 2010 року N 12-рп/2010
( v012p710-10 ), від 8 липня 2010 року N 18-рп/2010
( v018p710-10 ) дано офіційне тлумачення пунктів 2, 12, 18
частини 1 статті 293 ЦПК України ( 1618-15 ).
Відповідно до роз'яснень, наданих Конституційним Судом
України, положення вказаних пунктів ЦПК України ( 1618-15 )
необхідно розуміти як такі, що передбачають право оскаржувати
окремо від рішення суду в апеляційному порядку ухвали суду першої
інстанції: як про забезпечення позову і щодо скасування
забезпечення позову, так і про відмову в забезпеченні позову
та скасуванні забезпечення позову; як про роз'яснення рішення, так
і про відмову в роз'ясненні рішення; як про видачу дубліката
виконавчого листа, так і про відмову в його видачі.
Приймаючи такі рішення, Конституційний Суд України виходив
із того, що згідно з пунктом 8 частини 3 статті 129 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) апеляційне оскарження судового рішення
можливе в усіх випадках, крім тих, коли закон містить заборону на
таке оскарження.
Крім того, Ухвалою Конституційного Суду України від 20 липня
2010 року N 49-у/2010 ( v049u710-10 ) Верховному Суду України
рекомендовано привести постанову Пленуму Верховного Суду України
"Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному
порядку" ( v0012700-08 ) в частині роз'яснення щодо застосування
пункту 18 частини 1 статті 293 ЦПК України ( 1618-15 )
у відповідність з рішеннями Конституційного Суду України.
Разом із тим Законом України "Про судоустрій і статус суддів"
( 2453-17 ) Верховний Суд України не наділений правом приймати
постанови Пленуму чи вносити зміни до прийнятих ним раніше
постанов із питань застосування судами законодавства при вирішенні
справ. Правом прийняття таких постанов наділено ВССУ (пункт 6
частини 2 статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус
суддів") ( 2453-17 ).
До прийняття відповідної постанови пленуму ВССУ інформуємо
про необхідність обов'язкового виконання рішень Конституційного
Суду України (стаття 69 Закону України "Про Конституційний Суд
України") ( 422/96-ВР ).
Крім того, враховуючи логіку тлумачення Конституційним Судом
України пунктів 2, 12, 18 частини 1 статті 293 ЦПК України
( 1618-15 ), ВССУ повідомляє про необхідність застосування
аналогічного підходу при вирішенні питання про прийняття
до розгляду апеляційних скарг і щодо інших пунктів частини 1
статті 293 ЦПК України ( 1618-15 ).
Заступник Голови М.П.Пшонкавгору