Документ n0004600-01, поточна редакція — Прийняття від 01.11.2001

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
від 01.11.2001

Майно та майнові права, що перебувають у податковій заставі,
можуть відчужуватись лише за письмовою згодою органу
державної податкової служби

Рішенням арбітражного суду на вимогу податкової інспекції
(далі - Позивач) на підставі статті 48 Цивільного кодексу України
( 1540-06 ) визнано недійсним договір про сумісну діяльність,
укладений акціонерним товариством (далі - Відповідач) з консервним
заводом (далі - Завод), як такий, що не відповідає вимогам Указу
Президента України від 04.03.98 р. N 167/98 ( 167/98 ) "Про заходи
щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та
державними цільовими фондами" (далі - Указ). Постановою наглядової інстанції судове рішення зі справи
скасовано і у позові відмовлено з посиланням на те, що за
договором про сумісну діяльність відчуження майна, яке перебувало
в податковій заставі, не відбулось, а тому згода Позивача на
передачу основних засобів за цим договором не потрібна. Позивач не погодився з постановою наглядової інстанції і
звернувся до Вищого арбітражного суду України з заявою про її
скасування, посилаючись на неправильне застосування судом
законодавства про податки і виходячи з такого. Згідно зі статтею 5 Указу ( 167/98 ), платник податків, майно
якого перебуває в податковій заставі, володіє і користується ним
на свій розсуд, забезпечуючи його збереження. Відчуження такого
майна або майнових прав можливе лише за наявності письмової згоди
органу податкової служби за місце знаходженням платника податків. Власник майна не має права вільно розпоряджатися майном з
моменту його передачі як внеску за договором про сумісну
діяльність. Така передача, є особливим видом відчуження майна і
майнових прав, які перебувають у податковій заставі. Перевіривши повноту встановлення судом обставин справи та їх
юридичну оцінку, Вищий господарський суд України дійшов висновку
про обгрунтованість заяви Позивача, виходячи з такого. Арбітражним судом установлено, що в зв'язку з заборгованістю
Заводу перед бюджетом Позивач у березні 1999 року повідомив Завод
про податкову заставу належного йому майна. Відповідно до статті 5
Указу ( 167/98 ), відчуження майна та майнових прав, які
перебувають у податковій заставі, може здійснюватись лише за
письмовою згодою податкових органів за місцезнаходженням платника
податків. Порушення платником податків цих вимог визнається
ухиленням від сплати податків. Згідно зі статтею 6 Указу, вимоги
податкових органів щодо майна і майнових прав, які є предметом
податкової застави, мають пріоритет перед будь-якими правами на це
майно і майнові права, крім випадків, коли такі права виникли і в
установленому порядку оформлені до дня виникнення податкової
застави. Однак Завод на порушення вимог цих приписів Указу в липні
1999 року уклав договір про сумісну діяльність з Відповідачем, за
яким зроблено внесок у сумісну діяльність основними засобами
Заводу, що, за статтею 432 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ),
є спільною власністю учасників договору, якою жоден з них не має
права розпоряджатись без згоди інших учасників договору. Згідно зі
статтею 113 Цивільного кодексу України, володіння, користування і
розпорядження майном, що є спільною частковою власністю, можливе
лише за згодою всіх учасників, а за відсутності такої - за
рішенням суду. У подальшому майно Заводу, що перебувало в податковій
заставі, було передано у заставу комерційному банку також без
письмової згоди Позивача. На підставі статті 48 Цивільного кодексу України ( 1540-06 )
недійсними можуть визнаватись як угоди, що не відповідають закону,
так і угоди, що порушують вимоги інших нормативно-правових актів,
у тому числі Указів Президента України. За таких обставин арбітражним судом неправильно застосовано
норми законодавства і тому оспорювана постанова підлягає
скасуванню. Керуючись пунктом 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України "Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу
України" ( 2539-14 ) і статтями 111-7 - 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України скасував постанову арбітражного суду, залишивши у силі
рішення зі справи.
"Бухгалтерія", N 44/2 (459), 01.11.2001.вгору