Документ n0004323-99, поточна редакція — Прийняття від 11.11.1999

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
від 11.11.99
м.Київ
vd991111

Затверджую
Заступник Міністра
Л. В. Єфіменко
11 листопада 1999 року
Погоджено
Директор Департаменту
В. В. Бутрименко
11 листопада 1999 року

Висновок N 4
про скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів

Міністерство охорони здоров'я України
(найменування органу, який видав акти)
Порядок проведення державної реєстрації імунобіологічних
препаратів, що застосовуються в медичній практиці ( z0338-96 ),
Положення про єдиний Державний реєстр імунобіологічних препаратів
в Україні ( z0339-96 ) та Перелік імунобіологічних препаратів,
затверджені наказом МОЗ України від 26.02.96 N 37 ( z0340-96 ) (найменування нормативно-правових актів, вид, дата та
номер розпорядчого документа, яким вони затверджені)
4 липня 1996 р., N 338/1363, 339/1364, 340/1365
(дата реєстрації й номер за державним реєстром)
Указ Президента України від 29.03.99 N 301/99 "Про Положення
про Національне агентство з контролю за якістю та безпекою
продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного
призначення", Указ Президента України від 01.02.99 N 109/99 "Про
вдосконалення державного контролю за якістю та безпекою продуктів
харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення" (підстави для розгляду питання щодо скасування рішення
про державну реєстрацію)
Висновок:
Відповідно до Указу Президента України від 29.03.99 N 301/99
"Про Положення про Національне агентство з контролю за якістю та
безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів
медичного призначення" функцію державної реєстрації
імунобіологічних препаратів покладено на Національне агентство з
контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських
засобів та виробів медичного призначення. Наказ МОЗ від 26.02.96 N
37 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації
імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній
практиці, Положення про Єдиний державний реєстр імунобіологічних
препаратів в Україні, Переліку імунобіологічних препаратів, які
підлягають обов'язковій державній реєстрації в Комітеті з питань
імунобіологічних препаратів" суперечить зазначеному Указу
Президента України, оскільки цим указом функцію здійснення
державної реєстрації імунобіологічних препаратів покладено на
Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів
харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення.
Указом Президента України від 01.02.99 N 109/99 "Про вдосконалення
державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування,
лікарських засобів та виробів медичного призначення" Комітет з
питань імунобіологічних препаратів ліквідовано. Враховуючи викладене та на підставі пункту 16 Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших
органів виконавчої влади, органів господарського управління та
контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N
731 ( 731-92-п ) (із змінами та доповненнями від 15.06.94 N 420
( 420-94-п ) та від 16.10.98 N 1640 ( 1640-98-п ), Міністерство
охорони здоров'я повинно було в місячний термін привести у
відповідність до чинного законодавства згадані нормативно-правові
акти. Проте Міністерство охорони здоров'я не вжило заходів щодо
приведення нормативно-правових актів у відповідність до зазначених
Указів Президента України і, незважаючи на лист Мін'юсту від
02.09.99 N 30-32-956, указані нормативно-правові акти не
скасувало. На підставі викладеного та відповідно до пункту 16 Положення
про державну реєстрацію... державна реєстрація Порядку проведення
державної реєстрації імунобіологічних препаратів, що
застосовуються в медичній практиці, Положення про єдиний Державний
реєстр імунобіологічних препаратів в Україні та Переліку
імунобіологічних препаратів, які підлягають обов'язковій державній
реєстрації в Комітеті з питань імунобіологічних препаратів,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 26.02.96
N 37, підлягають скасуванню.
Виконавець: І.М. Мельничук
Дата складання висновку 10.11.99 р.вгору