Хартія про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі
Кабінет Міністрів України, Нацрада телерадіомовлення, НК захисту суспільної моралі [...]; Хартія від 19.03.2009
Документ n0001120-09, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2009

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
ПП ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "НБМ" (5 КАНАЛ)
"ТЕЛЕОДИН" (М 1)
МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ICTV"
ЗАТ "ТРК "УКРАЇНА"
НАЦІОНАЛЬНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ УКРАЇНИ
ЗАТ "НОВИЙ КАНАЛ"
ЗАТ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ"
ТРК "СТУДІЯ 1+1"
ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ЕРА"
19.03.2009

ХАРТІЯ
про партнерство заради інформаційних
прав і свобод та захисту суспільної моралі

Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором,
що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками
державних органів України з метою запровадження саморегулювання в
дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про
захист суспільної моралі.
Суб'єктами (учасниками) цієї Хартії є засоби масової
інформації, професійні і творчі спілки, громадські організації,
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної
моралі, які: враховуючи необхідність недопущення проявів неповаги до
конституційних прав особи, національних та релігійних святинь,
національної гідності людини, розповсюдження ксенофобії,
українофобії та антисемітизму, расизму, порнографії і пропаганди
насильства, розпалювання міжрегіональних, міжетнічних,
міжконфесійних конфліктів, зростання кількості інших порушень
законодавства у сфері захисту суспільної моралі; визнаючи незалежність засобів масової інформації у
громадянському суспільстві; дбаючи про реалізацію конституційних прав і свобод
Українського народу; турбуючись про моральне здоров'я українського суспільства; прагнучи до утвердження толерантності та зміцнення
громадянської злагоди в Україні; усвідомлюючи, що розвиток громадянського суспільства в
Україні не може відбуватися ізольовано від світових
глобалізаційних процесів, та визнаючи факт формування єдиного
глобального інформаційного суспільства; керуючись Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами України,
Європейською конвенцією про транскордонне телебачення ( 994_444 )
та іншими загальновизнаними нормами міжнародного права, уклали цю Хартію про таке:
Стаття 1
Суб'єкти Хартії вважають дотримання законодавства про захист
суспільної моралі не тільки конституційним обов'язком Української
держави, але й однією із найважливіших складових національної
безпеки України.
Стаття 2
Суб'єкти Хартії визнають, що право засобів масової інформації
на свободу збирання, зберігання, використання та поширення
інформації за умови дотримання Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України, є невід'ємною нормою життя сучасного суспільства.
Стаття 3
Суб'єкти Хартії визнають рівність учасників підприємницької
діяльності в інформаційній сфері незалежно від форми власності та
передбачену Конституцією України ( 254к/96-ВР ) недоторканність
права приватної власності.
Стаття 4
Засоби масової інформації враховуватимуть у своїй діяльності
конституційну вимогу про те, що власність зобов'язує і не повинна
використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Стаття 5
Засоби масової інформації забезпечуватимуть неухильне
дотримання законодавства про захист суспільної моралі та не
допускатимуть пропаганди війни, фашизму і неофашизму, пропаганди
насильства, приниження гідності і честі особистості,
розповсюдження ксенофобії, українофобії та антисемітизму, расизму,
порнографії і пропаганди насильства, розпалювання міжрегіональних,
міжетнічних, міжконфесійних конфліктів.
Стаття 6
Засоби масової інформації сприятимуть розвитку української та
інших національних культур, не допускатимуть пропаганди расової і
національної ворожнечі, неповаги до національних та релігійних
святинь, образи нації чи особи за національною або мовною ознакою.
Стаття 7
Засоби масової інформації забезпечать дотримання
законодавства України та європейських і світових стандартів щодо
недопущення пропаганди наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління.
Стаття 8
Засоби масової інформації, поважаючи право людини і
громадянина, з однієї сторони, та інтереси морального розвитку
суспільства, з другої сторони, не допускатимуть розповсюдження
порнографії, забезпечуватимуть дотримання порядку демонстрації
продукції еротичного характеру, а саме дотримання вимог, що
встановлені Європейською конвенцією про транскордонне телебачення
( 994_444 ), спеціальними нормативними актами України.
Стаття 9
Суб'єкти цієї Хартії вважають, що основною метою реалізації
їх спільних зусиль є сприяння створенню умов для гармонійного
розвитку молоді та недопущення негативного впливу на формування
світогляду підростаючого покоління продукції засобів масової
інформації, товарів і послуг, які можуть бути виготовлені або
розповсюджуватися з порушенням законодавства про захист суспільної
моралі.
Стаття 10
Суб'єкти Хартії визнають, що повага до конституційних прав
всіх людей, честі і гідності особи, прагнення до збереження
суспільної злагоди є умовою діалогу та партнерства між органами
державної влади і засобами масової інформації.
Стаття 11
Суб'єкти Хартії визнають, що суспільний діалог є основою
механізму реалізації положень цієї Хартії та їхніх зусиль,
спрямованих на забезпечення дотримання законодавства про захист
суспільної моралі.
Стаття 12
Суб'єкти Хартії визнають, що суспільний діалог у сфері їхньої
спільної діяльності, є однією з умов розвитку інформаційного
суспільства та попередження жорсткої дозвільно-ліцензійної
політики держави, спрямованої на забезпечення дотримання
законодавства про захист суспільної моралі.
Стаття 13
Суб'єкти Хартії визначають, що аналіз та оприлюднення
результатів реалізації цієї Хартії здійснюється щоквартально
Національною експертною комісією України з питань захисту
суспільної моралі та суб'єктами Хартії.
Стаття 14
Суб'єкти Хартії встановлюють, що підписанням цієї Хартії
засоби масової інформації підтверджують обов'язковість дотримання
норм чинного законодавства України, Європейської конвенції про
транскордонне телебачення ( 994_444 ), міжнародних норм,
спрямованих на захист суспільної моралі.
Стаття 15
Суб'єкти Хартії визначають її депозитарієм Національну
експертну комісією України з питань захисту суспільної моралі, яка
забезпечує збереження оригіналу Хартії.
Стаття 16
Хартія набирає чинності з дня її підписання.
Віце-прем'єр-міністр України І.В.Васюник
Перший заступник голови
Національної ради України
з питань телебачення
і радіомовлення І.Ф.Курус
Голова Національної експертної
комісії України з питань
захисту суспільної моралі В.В.Костицький
Генеральний директор
ПП ТОВ "Телерадіокомпанія
"НБМ" (5 канал) І.Д.Адамчук
Голова правління
"ТелеОдин" (М 1) О.В.Асаулюк
Генеральний директор
"Міжнародної комерційної
телерадіокомпанії "ICTV" О.А.Богуцький
Генеральний директор
ЗАТ "ТРК "Україна" В.Р.Дзікі
Президент Національної
телекомпанії України В.С.Ілащук
Голова правління
ЗАТ "Новий канал" І.О.Лисенко
Голова правління
ЗАТ Телекомпанія "ТЕТ" Г.Г.Тичина
Генеральний директор
ТРК "Студія 1+1" О.В.Ткаченко
Генеральний директор
Телекомпанії "Ера" С.І.Шеншиновавгору