Document zc122-09, valid, current version — Adoption on October 28, 2009
( Last event — Entry into force, gone December 7, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2009 N 573
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2009 р.
за N 1122/17138

Про визнання таким, що втратив
чинність, нормативно-правового акта

Відповідно до Указу Президента України від 03.12.2001 N 1169
( 1169/2001 ) "Про додаткові заходи щодо реформування
електроенергетичної галузі", листа Міністерства юстиції України
від 08.09.2009 N 24-7/17 та з метою приведення нормативно-правових
актів Міністерства палива та енергетики України у відповідність до
чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних
компаній, затверджене наказом Фонду державного майна України,
Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, Міністерства палива та енергетики
України від 07.09.2000 N 1855/12/263/414 ( z0600-00 ),
зареєстроване у Міністерстві юстиції України 12.09.2000 за
N 600/4821 (зі змінами).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра О.Бугайова.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Ю.Проданon top