Document za519-11, valid, current version — Adoption on April 6, 2011
( Last event — Entry into force, gone May 10, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2011 N 519
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2011 р.
за N 519/19257

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Фонду державного майна України
від 13.02.97 N 165

Відповідно до Закону України "Про Державну програму
приватизації" від 18.05.2000 N 1723-III ( 1723-14 ) та з метою
приведення нормативно-правового акта у відповідність до
законодавства Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України від 13.02.97 N 165 ( za064-97 ) "Щодо затвердження
Положення про порядок видачі приватизаційних майнових сертифікатів
громадянам України, які з поважних причин не встигли їх отримати у
встановлений законодавством термін", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 05.03.97 за N 64/1868.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду відповідно до розподілу обов'язків.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Фонду О.Рябченкоon top