Document z2136-12, valid, current version — Adoption on December 3, 2012
( Last event — Entry into force, gone January 8, 2013. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2012 № 605


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2012 р.
за № 2136/22448

Про затвердження форм, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

Відповідно до пунктів 50, 90, 94, 99, 100 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869, Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 633, та з метою забезпечення належного розрахунку двоставкових тарифів на комунальні послуги НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Форму вихідних даних, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

Форму техніко-економічних показників, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

Форму розрахунку умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та двоставкових тарифів на теплову енергію;

Форму вихідних даних та техніко-економічних показників, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого опалення;

Форму розрахунку умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на послуги з централізованого опалення та двоставкових тарифів на послуги з централізованого опалення;

Форму вихідних даних та техніко-економічних показників, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води;

Форму розрахунку умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат для надання послуг з централізованого постачання гарячої води та двоставкового тарифу на послуги з централізованого постачання гарячої води.

2. Установити, що затверджені цим наказом форми застосовуються органами місцевого самоврядування при встановленні двоставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води відповідно до наданих повноважень, та поширюються на суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання (крім суб’єктів господарювання, діяльність яких підлягає державному регулюванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг).

3. Департаменту економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок
на національному рівні,
заступник Голови Федерації профспілок України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Віце-президент з виконавчої роботи
Асоціації міст України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг


С.М. КондрюкО. МірошниченкоМ.Ю. Бродський


М.В. ПітцикВ.В. Саратов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
03.12.2012  № 605

ВИХІДНІ ДАНІ,
необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії

Найменування показника

Одиниця виміру

Усього

У тому числі

населення

бюджетні установи

інші споживачі

1. Теплове навантаження системи:

Гкал/г

опалення

- " -

вентиляції

- " -

постачання технологічної пари

- " -

2. Теплове навантаження системи централізованого постачання гарячої води

- " -

3. Тривалість опалювального періоду

діб

4. Тривалість міжопалювального періоду

- " -

5. Середня розрахункова температура внутрішнього повітря опалюваних будинків

°C

6. Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період

- " -

х

х

х

7. Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування системи опалення

- " -

х

х

х

8. Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування систем вентиляції

- " -

9. Робота систем гарячого водопостачання під час режимної подачі гарячої води:

годин за добу

годин

діб за тиждень

діб

місяців протягом року

місяців

10. Споживання холодної води для потреб постачання гарячої води

куб. метрів/г

11. Норма витрати холодної води на гаряче водопостачання

літрів на добу

12. Температура холодної (водопровідної) води:

в опалювальний період

°C

в міжопалювальний період

- " -

13. Нижня теплота згорання натурального палива:

х

х

х

х

газу

ккал/куб. метр (ккал/кг)

х

х

х

х

мазуту

- " -

х

х

х

х

твердого палива

- " -

х

х

х

х

14. Вартість палива (без урахування податку на додану вартість)

гривень/ тис. куб. метрів

15. Вартість електроенергії в середньому за рік

гривень/ кВт·г

16. Вартість води на потреби гарячого водопостачання

гривень/ куб. метр

17. Вартість покупної теплової енергії

гривень/ Гкал

18. Загальна опалювана площа будівель усіх категорій споживачів

тис. кв. метрів

19. Кількість квартир з централізованим постачанням гарячої води

тис. квартир

х

х

20. Кількість мешканців, які користуються централізованим постачанням гарячої води

тис. осіб

х

х

21. Витрати електричної енергії на централізоване постачання гарячої води

тис. кВт·г

________________________
(посадова особа)

_________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняС.М. Старцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
03.12.2012  № 605

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ,
необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії

Найменування показника

Одиниця виміру

Показник базового року

Усього

У тому числі

населення

бюджетні установи

інші споживачі

1. Теплове навантаження системи:

Гкал/г

опалення

- " -

вентиляції

- " -

постачання гарячої води

- " -

постачання технологічної пари

- " -

2. Реалізація теплової енергії споживачам, усього

тис. Гкал

у тому числі:

опалення

- " -

вентиляції

- " -

постачання гарячої води

- " -

постачання технологічної пари

- " -

х

3. Втрати теплової енергії під час транспортування

- " -

4. Покупна теплова енергія

- " -

5. Теплова енергія, відпущена з колекторів

- " -

6. Витрати на власні потреби

- " -

7. Власне виробництво теплової енергії

- " -

8. Витрати палива на виробництво теплової енергії:

газу

млн. куб. метрів

мазуту

тис. тонн

твердого палива

- " -

9. Витрати умовного палива на виробництво теплової енергії

тис. тонн

10. Питомі витрати умовного палива

кг/Гкал

11. Витрати умовного палива на компенсацію тепловтрат

кг/Гкал

12. Витрати електроенергії на технологічні потреби

тис. кВт·г

13. Питомі витрати електроенергії на технологічні потреби

кВт·г/
Гкал

14. Витрати води на технологічні потреби

тис. куб. метрів

15. Загальна опалювана площа будівель

тис. кв. метрів

16. Кількість квартир з централізованим постачанням гарячої води

тис. квартир

х

х

17. Кількість мешканців, що користуються централізованим постачанням гарячої води

тис. осіб

х

х

18. Витрати електричної енергії на централізоване постачання гарячої води

тис. кВт·г

________________________
(посадова особа)

_________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняС.М. Старцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
03.12.2012  № 605

РОЗРАХУНОК
умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії

Найменування показника

Одиниця виміру

Вартість, тис. гривень

середня

населення

бюджетні установи

інші споживачі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

умовно-постійна частина

умовно-змінна частина


умовно-постійна частина

умовно-змінна частина


умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

1. Плановані витрати з операційної діяльності

тис. гривень

2. Планована виробнича собівартість теплової енергії

- " -

3. Прямі матеріальні витрати, усього, у тому числі:

- " -

паливо,
у тому числі на:

- " -

відпуск теплової енергії

- " -

х

х

х

х

власні потреби

- " -

х

х

х

х

компенсацію тепловтрат

- " -

х

х

х

х

електроенергія

- " -

х

х

х

х

покупна теплова енергія

тис. гривень

у тому числі на:

відпуск теплової енергії

- " -

х

х

х

х

власні потреби

- " -

х

х

х

х

компенсацію тепловтрат

- " -

х

х

х

х

вода на технологічні потреби

- " -

х

х

х

х

матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати

- " -

х

х

х

х

інші матеріальні витрати (хімічні реагенти, спеціальний одяг, взуття, спеціальне харчування в межах діючих нормативів)

- " -

х

х

х

х

4. Прямі витрати на оплату праці

тис. гривень

х

х

х

х

5. Інші прямі витрати, усього

- " -

х

х

х

х

у тому числі:

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

- " -

х

х

х

х

амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

- " -

х

х

х

х

6. Загальновиробничі витрати

- " -

х

х

х

х

7. Повна собівартість реалізованої теплової енергії (рядок 2 + рядок 6)

тис. гривень

8. Адміністративні витрати

- " -

х

х

х

х

9. Витрати на збут

- " -

х

х

х

х

10. Інші операційні витрати

- " -

х

х

х

х

11. Витрати з операційної діяльності (рядок 7 + рядок 8 + рядок 9 + рядок 10)

- " -

12. Фінансові витрати

- " -

х

х

х

х

13. Повна планована собівартість теплової енергії (рядок 1 + рядок12)

- " -

14. Реалізація теплової енергії споживачам, усього

тис. Гкал

15. Собівартість одиниці теплової енергії (рядок 13/ рядок 14)

гривень/ Гкал

16. Планований прибуток

тис. гривень

17. Вартість теплової енергії (рядок 13 + рядок 16)

- " -

18. Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії без податку на додану вартість (рядок 17/ рядок 14)

гривень/ Гкал

х

х

х

х

х

х

х

х

19. Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії з податком на додану вартість

- " -

х

х

х

х

х

х

х

х

20. Двоставковий тариф без податку на додану вартість:

річна плата за одиницю теплового навантаження

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

плата за одиницю реалізованої теплової енергії

гривень/ Гкал

х

х

х

х

21. Двоставковий тариф з податком на додану вартість:

річна плата за одиницю теплового навантаження

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

плата за одиницю реалізованої теплової енергії

гривень/ Гкал

х

х

х

х

________________________
(посадова особа)

_________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняС.М. Старцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
03.12.2012  № 605

ВИХІДНІ ДАНІ
та техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого опалення

Найменування показника

Одиниця виміру

Показник базового року

Усього

У тому числі

населення

бюджетні установи

інші споживачі

1. Теплове навантаження системи:

Гкал/г

опалення

- " -

вентиляції

- " -

2. Реалізація теплової енергії, усього

тис. Гкал

у тому числі:

опалення

- " -

вентиляції

- " -

3. Втрати теплової енергії під час транспортування розподільними мережами та в обладнанні

- " -

4. Теплова енергія, спожита на опалення

- " -

5. Витрати електроенергії на технологічні потреби

тис. кВт·г

6. Витрати води на технологічні потреби

тис. куб. метрів

7. Загальна опалювана площа будівель, в яких не встановлені прилади обліку

тис. кв. метрів

8. Вартість покупної теплової енергії

гривень/ Гкал

9. Вартість електроенергії в середньому за рік

гривень/ кВт·г

10. Вартість води для технологічних потреб

гривень/ куб. метр

11. Розрахункова норма витрат теплової енергії для опалення будинків, в яких не встановлені прилади обліку

Гкал/ (кв. метр/ рік)

12. Питоме теплове навантаження системи опалення

Гкал/ (г/кв. метр)

________________________
(посадова особа)

_________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняС.М. Старцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
03.12.2012  № 605

РОЗРАХУНОК
умовно-постійної та умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на послуги з централізованого опалення та двоставкових тарифів на послуги з централізованого опалення

Найменування показника

Одиниця виміру

Вартість, тис. гривень

середня

населення

бюджетні установи

інші споживачі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

умовно-постійна частина


умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

1. Плановані витрати з операційної діяльності (рядок 7 + рядок 8 + рядок 9 + рядок 10)

тис. гривень

2. Планована виробнича собівартість теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення

- " -

3. Прямі матеріальні витрати, усього

- " -

у тому числі:

електрична енергія на технологічні потреби

- " -

теплова енергія

- " -

вода на технологічні потреби

- " -

х

х

х

х

матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати

тис. гривень

х

х

х

х

інші матеріальні витрати (хімічні реагенти, спецодяг, взуття, спеціальне харчування в межах діючих нормативів)

- " -

х

х

х

х

4. Прямі витрати на оплату праці

- " -

х

х

х

х

5. Інші прямі витрати, усього

- " -

х

х

х

х

у тому числі:

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

- " -

х

х

х

х

амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

- " -

х

х

х

х

6. Загальновироб-ничі витрати

тис. гривень

х

х

х

х

7. Собівартість надання послуги з централізованого опалення (рядок 2 + рядок 6)

8. Адміністративні витрати

- " -

х

х

х

х

9. Витрати на збут

- " -

х

х

х

х

10. Інші операційні витрати

- " -

х

х

х

х

11. Фінансові витрати

- " -

х

х

х

х

12. Повна собівартість надання послуги з централізованого опалення

- " -

13. Планований прибуток, усього

- " -

у тому числі:

здійснення капітальних вкладень (відрахування до резервних фондів спеціального призначення)

- " -

забезпечення прибутковості капіталу

- " -

14. Вартість надання послуги з централізованого опалення (рядок 12 + рядок 13)

тис. гривень

15. Обсяги споживання теплової енергії для централізованого опалення за показаннями приладів обліку

тис. Гкал

х

х

х

х

16. Теплове навантаження

Гкал/г

х

х

х

х

17. Одноставковий тариф на послуги централізованого опалення без податку на додану вартість:

х

х

х

х

х

х

х

х

для будинків, в яких встановлені прилади обліку (рядок 14/ : рядок 15)

гривень/ Гкал

х

х

х

х

х

х

х

х

для будинків, в яких не встановлені прилади обліку (рядок 15 х питому норму)

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

18. Одноставковий тариф на послуги з централізованого опалення з податком на додану вартість:

х

х

х

х

х

х

х

х

для будинків, в яких встановлені прилади обліку

гривень/ Гкал

х

х

х

х

х

х

х

х

для житлових будинків, в яких не встановлені прилади обліку

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

19. Питоме теплове навантаження системи опалення

Гкал/г на 1 куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

20. Розрахункова норма витрат теплової енергії для опалення будинків, в яких не встановлені прилади обліку

Гкал/ (кв. метр/ рік)

х

х

х

х

х

х

х

х

21. Двоставковий тариф на послуги з централізованого опалення без податку на додану вартість:

для будинків, в яких встановлені прилади обліку:

річна (місячна) абонентська плата

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення

гривень/ Гкал

х

х

х

х

для будинків, в яких не встановлені прилади обліку:

річна (місячна) абонентська плата

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

річна (місячна) абонентська плата для населення

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення

гривень/ Гкал

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення для населення

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

22. Двоставковий тариф на послуги з централізованого опалення з податком на додану вартість:

для будинків, в яких установлені прилади обліку:

річна (місячна) абонентська плата

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення

гривень/ Гкал

х

х

х

х

для будинків, в яких не встановлені прилади обліку:

річна (місячна) абонентська плата

гривень/ Гкал

х

х

х

х

річна (місячна) абонентська плата для населення

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення

гривень/ Гкал

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення для населення

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

________________________
(посадова особа)

_________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняС.М. Старцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
03.12.2012  № 605

ВИХІДНІ ДАНІ
та техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води

Найменування показника

Одиниця виміру

Показник базового року

Усього

У тому числі

населення

бюджетні установи

інші споживачі

1. Теплове навантаження системи централізованого постачання гарячої води

Гкал/г

2. Режим роботи систем централізованого постачання гарячої води:

протягом доби

годин

за рік

діб

3. Споживання холодної води для потреб постачання гарячої води

куб. метрів/г

4. Норма витрати холодної води на постачання гарячої води

літрів на добу

5. Температура холодної (водопровідної) води:

в опалювальний період

°C

в міжопалювальний період

- " -

6. Вартість теплової енергії

гривень/ Гкал

7. Вартість електроенергії в середньому за рік

гривень/ кВт·г

8. Вартість холодної води

гривень/ куб. метрів

9. Кількість квартир з централізованим постачанням гарячої води

тис. квартир

у тому числі з рушникосушильниками у складі системи постачання гарячої води

- " -

10. Кількість мешканців, які користуються централізованим постачанням гарячої води

тис. осіб

11. Потреба в тепловій енергії на централізоване постачання гарячої води

тис. Гкал

12. Витрати електричної енергії на централізоване постачання гарячої води

тис. кВт·г

у тому числі на циркуляцію

- " -

13. Втрати теплової енергії під час транспортування та в рушникосушильниках

- " -

14. Витрати води на технологічні потреби

тис. куб. метрів

________________________
(посадова особа)

_________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняС.М. Старцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
03.12.2012  № 605

РОЗРАХУНОК
умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат для надання послуг з централізованого постачання гарячої води та двоставкового тарифу на послуги з централізованого постачання гарячої води

Найменування показника

Одиниця виміру

Вартість, тис. гривень

середня

населення

бюджетні установи

інші споживачі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

1. Плановані витрати з операційної діяльності (рядок 7 + рядок 8 + рядок 9 +рядок 10)

тис. гривень

2. Планована собівартість теплової енергії для надання послуг з централізованого постачання гарячої води

- " -

3. Прямі матеріальні витрати, усього

- " -

у тому числі:

електрична енергія на технологічні потреби

- " -

теплова енергія

- " -

холодна вода на гаряче водопостачання

тис. гривень

покупні матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати

- " -

х

х

х

х

інші матеріальні витрати (хімічні реагенти, спеціальний одяг, взуття, спеціальне харчування в межах діючих нормативів)

- " -

х

х

х

х

4. Прямі витрати на оплату праці

- " -

х

х

х

х

5. Інші прямі витрати, усього, у тому числі:

- " -

х

х

х

х

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

- " -

х

х

х

х

амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

тис. гривень

х

х

х

х

6. Загальновиробничі витрати

- " -

7. Собівартість надання послуги з централізованого постачання гарячої води (рядок 2 + рядок 6)

- " -

8. Адміністративні витрати

- " -

х

х

х

х

9. Витрати на збут

- " -

х

х

х

х

10. Інші операційні витрати

- " -

х

х

х

х

11. Фінансові витрати

- " -

х

х

х

х

12. Повна собівартість надання послуги з централізованого постачання гарячої води

- " -

13. Планований прибуток

тис. гривень

14. Вартість надання послуги з централізованого постачання гарячої води (рядок 12 + рядок 13)

- " -

15. Обсяг реалізації послуги з централізованого постачання гарячої води

тис. куб. метрів

х

х

х

х

16. Теплове навантаження

Гкал/г

х

х

х

х

17. Кількість мешканців, які користуються централізованим постачанням гарячої води

тис. осіб

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

18. Кількість квартир з централізованим постачанням гарячої води

тис. квартир

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

19. Питома норма споживання гарячої води

куб. метрів/ добу

х

х

х

х

х

х

х

х

20. Одноставковий тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води без податку на додану вартість:

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

для будинків, в яких не встановлені прилади обліку для населення

гривень/ особу

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

21. Одноставковий тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води з податком на додану вартість:

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

для будинків, в яких не встановлені прилади обліку для населення

гривень/ особу

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

22. Двоставковий тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води без податку на додану вартість:

для будинків, в яких установлені прилади обліку:

абонентська плата

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

абонентська плата для населення

гривень/ квартиру

х

х

х

х

х

х

х

х

плата за гарячу воду

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

для будинків, в яких не встановлені прилади обліку:

абонентська плата

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

х

х

х

абонентська плата для населення

гривень/ квартиру

х

х

х

х

х

х

х

х

плата за гарячу воду

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

плата за гарячу воду для населення

гривень/ особу

х

х

х

х

х

х

х

х

23. Двоставковий тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води з податком на додану вартість:

для будинків, в яких встановлені прилади обліку:

абонентська плата

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

абонентська плата для населення

гривень/ квартиру

х

х

х

х

х

х

х

х

плата за гарячу воду

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

для будинків, в яких не встановлені прилади обліку:

абонентська плата

гривень/ Гкал/г

х

х

х

х

х

х

х

абонентська плата для населення

гривень/ квартиру

х

х

х

х

х

х

х

х

плата за гарячу воду

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

плата за гарячу воду для населення

гривень/ особу

х

х

х

х

х

х

х

х

________________________
(посадова особа)

_________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняС.М. Старцеваon top