Document z2100-12, previous version — Revision on April 30, 2013, on the basis - z0621-13
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1842/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2100/22412

Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про громадські об’єднання»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 706/5 від 15.04.2013}

Відповідно до статей 12, 13, 16, 19 та 20 Закону України «Про громадські об’єднання», пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми, що додаються:

1.1. Заяви про реєстрацію громадського об’єднання.

1.2. Заяви про повідомлення про утворення громадського об’єднання.

1.3. Заяви про підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

1.4. Заяви про відмову від всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

1.5. Заяви про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.

1.6. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Перший заступник Міністра

І.І. Ємельянова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
14.12.2012 № 1842/5

ЗАЯВА
про реєстрацію громадського об’єднання*

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
14.12.2012 № 1842/5

ЗАЯВА
про повідомлення про утворення громадського об’єднання*

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
14.12.2012 № 1842/5

ЗАЯВА
про підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання*

{Заява із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 706/5 від 15.04.2013}

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
14.12.2012 № 1842/5

ЗАЯВА
про відмову від всеукраїнського статусу громадського об’єднання*

{Заява із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 706/5 від 15.04.2013}

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
14.12.2012 № 1842/5

ЗАЯВА
про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації*

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
14.12.2012 № 1842/5

ПОВІДОМЛЕННЯ
про закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання*

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальon top