Card of document

Documents and files

Text of document, 169 kb is opened now d391541.htm / d391541.zip / Print version
Loss of force on January 28, 2014, on the basis - z2212-13
Versions of document (2 revisions)
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
Regulation
Повідомлення про права та обов'язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
Message
Облікова картка фізичної особи - платника податків
Form, Card
Картка платника податків
Typical Form, Card
Форма даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина України
Form
Довідка про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків
Reference
Журнал видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
Journal
Журнал видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податку
Journal
Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
Form, Message
Форма відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься до паспорта громадянина України
Form
Журнал обліку Повідомлень за формою № 1П / Заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
Journal
Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Statement, Form
Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта
Statement, Form
Заява
Statement
Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків
Typical Form
Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела виплачених доходів та утриманих податків
Typical Form

History of document and versions

Publications of document

Classification of documenton top