Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2013  № 775


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2013 р.
за № 1870/24402

Про затвердження форми реєстру нарахованих сум

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 434 від 18.04.2018 - застосовується з 01 січня 2018 року}

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою виконання пункту 6 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій, допомог, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, та заборгованості місцевих бюджетів, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

2. Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України (Шнипко О. С.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, фінансових органів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Управлінню міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України (Набедрик Н.М.) довести цей наказ до відома головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Рибака С.О. та першого заступника Голови Державної казначейської служби України Даневича О.С.

Міністр

Ю. Колобов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.08.2013  № 775
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
18.04.2018 № 434)

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум пільг, субсидій, допомог, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, та заборгованості місцевих бюджетів
станом на ___________________ 20___ року

Місцевий бюджет

Назва субвенції

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

Фактично нараховано з урахуванням заборгованості

Перераховано коштів отримувачам

Заборгованість місцевого бюджету

код

назва

1

2

3

4

5

6

7
Разом за зведеним бюджетом


Начальник фінансового органу

___________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

{Форма реєстру в редакції Наказу Міністерства фінансів № 434 від 18.04.2018}

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери


О.С. Шнипко


Publications of document