Document z1805-13, valid, current version — Adoption on October 7, 2013
( Last event — Entry into force, gone November 5, 2013. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2013  № 411


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2013 р.
за № 1805/24337

Про внесення змін до наказу Мінприроди України від 05 лютого 2013 року № 40

Відповідно до статей 11 і 15 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3 наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 05 лютого 2013 року № 40 «Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2013 року за № 299/22831, викласти в такій редакції:

«3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.».

2. Унести до Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 05 лютого 2013 року № 40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2013 року за № 299/22831, такі зміни:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Реєстрація остаточного варіанта проекту угоди проводиться після остаточного узгодження та доопрацювання, що підтверджується шляхом візування (погодження) проекту угоди інвестором (інвесторами).».

2) у тексті Порядку та додатку 3 до нього слова «Держгеонадра України» у всіх відмінках замінити словами «Мінприроди України», слова «Державна служба геології та надр України» у всіх відмінках замінити словами «Міністерство екології та природних ресурсів України» у відповідних відмінках, слова «Голова Держгеонадр України», «Голова Державної служби геології та надр України» у всіх відмінках замінити словами «Міністр екології та природних ресурсів України» у відповідних відмінках.

3. Юридичному департаменту (Бучко В.А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1756 «Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції» (із змінами), але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
геології та надр України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваВ.О. ДудіновМ.Ю. Бродськийon top