Document z1767-13, valid, current version — Adoption on September 26, 2013
( Last event — Entry into force, gone November 5, 2013. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2013  № 657


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2013 р.
за № 1767/24299

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Закону України від 14 травня 2013 року № 224-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики" та з метою удосконалення порядку проведення спеціальної перевірки громадян, які претендують на заміщення посад військових посадових осіб, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
26.09.2013  № 657


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2013 р.
за № 1767/24299

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. Абзац сьомий пункту 2.3 розділу II викласти в такій редакції:

"особа під час прийому на військову службу не дала згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей або не надала документи, передбачені пунктом 2.16 цього розділу, або якщо за результатами спеціальної перевірки та розгляду письмових пояснень претендента на посаду встановлено факт подання ним підроблених документів, неправдивих відомостей або невідповідності встановленим законодавством вимогам для призначення на посаду військових посадових осіб, що унеможливлює призначення претендента на посади військових посадових осіб, визначених пунктом 2.16 цього розділу;".

2. Абзац сорок шостий пункту 2.16 розділу II викласти в такій редакції:

"Під час переміщення військовослужбовця в межах Збройних Сил України, відрядження до державних органів, установ, організацій, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад при обранні на виборні посади або повернення після закінчення відрядження чи прикомандирування спеціальна перевірка відомостей щодо особи не проводиться. Військовослужбовець іншого військового формування, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, перед направленням для проходження військової служби до Збройних Сил України письмово повідомляє про це кадровий орган Міністерства оборони України. Зазначений орган не пізніше наступного робочого дня після одержання зазначеного повідомлення від військовослужбовця надсилає за останнім місцем його служби, де проводилась спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати перевірки, після отримання якої розглядається питання про зарахування у розпорядження Міністерства оборони України.".

3. Абзац двадцять перший пункту 2.20 розділу II викласти в такій редакції:

"У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду визначених законодавством документах керівник військового комісаріату надає можливість цьому претенденту протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність. За результатами розгляду пояснень претендента за фактом подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей, що мають ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, керівник військового комісаріату повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у прийнятті на військову службу за контрактом. Керівник військового комісаріату відмовляє громадянину в прийнятті на військову службу за контрактом також у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту невідповідності претендента встановленим законодавством вимогам для призначення на посаду військових посадових осіб.".

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюкon top