Document z1618-16, valid, current version — Adoption on November 29, 2016
( Last event — Entry into force, gone January 24, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2016  № 1999


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2016 р.
за № 1618/29748

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 25 вересня 2000 року № 571

Відповідно до Закону України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 25 вересня 2000 року № 571 “Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 січня 2001 року за № 33/5224.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
С.І. Кубівon top