Document z1610-13, valid, current version — Adoption on September 2, 2013
( Last event — Entry into force, gone October 4, 2013. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.09.2013 N 657
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2013 р.
за N 1610/24142

Про внесення змін до Інструкції
про застосування форм товарно-транспортних накладних
на переміщення спирту етилового, високооктанових
кисневмісних домішок та алкогольних напоїв,
форм товарно-транспортних накладних
на переміщення спирту етилового,
високооктанових кисневмісних домішок
та алкогольних напоїв

Відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Закону
України від 5 липня 2011 року N 3565-VI ( 3565-17 ) "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного
державного регулювання у сфері автомобільних перевезень",
постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року N 786
( 786-2004-п ) "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283", постанови Кабінету
Міністрів України від 14 травня 2012 року N 456 ( 456-2012-п )
"Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів
суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких
підлягає ліцензуванню" Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції про застосування форм
товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового,
високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв,
затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 28 квітня 2005 року N 154 ( z0817-05 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 року за N 817/11097,
такі зміни: 1) у главі 1: у пункті 1.4 слова "що додається до дорожнього листа"
виключити; пункт 1.5 викласти в такій редакції: "1.5. Товарно-транспортні накладні на переміщення спирту
етилового та алкогольних напоїв оформляються на звичайних бланках,
виготовлених типографським способом або іншими засобами друку, та
реєструються в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на
переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв з присвоєнням
їм реєстраційного номера в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Форма бланка повинна містити всі реквізити
форми N 1-ТН /спирт/, N 1-ТН /алкогольні напої/ відповідно до цієї
Інструкції. Товарно-транспортні накладні на переміщення високооктанових
кисневмісних домішок оформляються на звичайних бланках,
виготовлених типографським способом або іншими засобами друку із
застосуванням власної нумерації. Форма бланка повинна містити всі
реквізити форми N 1-ТН /вкд/ відповідно до цієї Інструкції."; абзац п'ятий пункту 1.6 викласти в такій редакції: "четвертий примірник, завірений підписом і печаткою
відправника, передається охороні для виїзду за межі
підприємства-відправника". 2) у главі 2: у пункті 2.1: у абзаці другому слова "номер дорожнього листа" виключити; у абзацах третьому та четвертому слова "ліцензії на
виробництво" замінити словами "ліцензії на виробництво (оптову або
роздрібну торгівлю)"; абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції: "у рядку "Відпуск дозволив" проставляється підпис керівника
підприємства (особи, на яку покладено відповідні обов'язки), який
скріплюється печаткою."; абзаци двадцятий та двадцять перший виключити. У зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом
двадцятим; у тексті глави 2 слова "акцизний збір" у всіх відмінках
замінити словами "акцизний податок" у відповідних відмінках.
2. У формах товарно-транспортних накладних на переміщення
спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та
алкогольних напоїв, затверджених наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 28 квітня 2005 року N 154 ( z0817-05 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 року
за N 817/11097: на лицьовому боці товарно-транспортних накладних на
переміщення спирту етилового "Форма N 1-ТН /спирт/" та на
переміщення алкогольних напоїв "Форма N 1-ТН /алкогольні напої/"
під заголовком слова "до дорожнього листа N ___" виключити; у верхньому лівому куті слово та цифри "Серія 00 АААА
N 000 000" замінити словами "Номер, зареєстрований в Єдиному
реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту
етилового та алкогольних напоїв"; на лицьовому боці товарно-транспортних накладних на
переміщення високооктанових кисневмісних домішок
"Форма N 1-ТН /вкд/" під заголовком слова "до дорожнього листа
N ___" виключити; у верхньому лівому куті слово та цифри "Серія 00 АААА
N 000 000" замінити словами "Власна нумерація"; на лицьовому боці додатка до форми товарно-транспортної
накладної на переміщення алкогольних напоїв
"Форма N 1-ТН /алкогольні напої/" "Відомості про вантаж" слово та
цифри "Серія 00 АААА N 000 000" та слова "серія __ N ___" замінити
словами "Номер, зареєстрований в Єдиному реєстрі
товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та
алкогольних напоїв"; у всіх формах товарно-транспортних накладних слова "акцизний
збір" у всіх відмінках замінити словами "акцизний податок" у
відповідних відмінках.
3. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Міністр В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті Є.А.Пронченко
Голова Державної служби
статистики України О.Г.Осауленко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Міністр доходів і зборів України О.В.Клименко
Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України І.Ю.Бісюк
Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів України А.Мярковськийon top